Ursovef 750 Mg 30 Film Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  150.05 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Ursodeoksikolik Asit
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Ursovef 750 Mg 30 Film Tablet , Vefa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 150.05 TL olup Normal Reçetelidir. 8680131751730 barkodlu URSOVEF Her film tablet 750 mg ursodeoksikolik asit (Tavuk safrasından elde edilen Ursodeoksikolik asit) içerir.

  Endikasyon

  İleri evre primer biliyer sirozun (PBS) tedavisinde kullanıldığında;


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi URSOVEF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa URSOVEF’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aleıji - Anaflaktik reaksiyon -Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın Tinden fazla görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Yaygın

  -    Dışkının yumuşaması, gevşemesi veya isha1.

  Çok seyrek

  -    Primer biliyer siroz tedavisi sırasında: Şiddetli sağ üst taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetli kötüleşmesi (dekompansasyonu) tedavi sonlandıktan sonra kısmen geriler.

  -    Safra taşlarının kireçlenmesi (kalsifıkasyonu),

  -    Kurdeşen (ürtiker)


  Uyarı ve Önlemler

  URSOVEF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  URSOVEF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya URSOVEF’in herhangi bir bileşenine karşıaşırı duyarlılığınız varsa,Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçtı iltihaplanma varsa,Safra kanallarınızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalınıntıkanıklığı),Kamınızın üst tarafından sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,Doktorunuz kalsifıye (kireçlenmiş) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,Safra keseniz gerektiği gibi kasılamıyorsa (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvvetive hızı ile ilgili bozukluk varsa).

  URSOVEF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  URSOVEF doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

  Doktorunuz tedavinin ilk 3 ayında, karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra, 3 aylık aralıklarla izleyecektir.

  Safra taşlarının eritilmesinde kullanıldığında, doktorunuz tedavinin ilk 6-10 ayından sonra safra kesenizin taramasını yapmalıdır.

  Eğer kadınsanız ve safra taşlarınızın eritilmesi için bu ilacı kullanıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçlan safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, etkili bir hormonal olmayandoğum kontrol metodu kullanmalısınız.

  Primer biliyer siroz tedavisinde kullanıldığında, seyrek durumlarda, belirtiler (örn. kaşıntı), tedavinin başlangıcında kötüleşebilir. Eğer bu durum ortaya çıkarsa, başlangıç dozunundüşürülmesi ile ilgili doktorunuza danışınız.

  Eğer hastada ishal ortaya çıkarsa hemen doktorunuza danışınız. ETRSOVEF aliminin durdurulması veya dozunun azaltılması gerekebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  URSOVEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  URSOVEF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda ursedoksikolik asidin kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin büyümesi ve gelişiminin etkilenebileceğini göstermiştir.Doktorunuz çok gerekli görmedikçe, hamilelik sırasında ETRSOVEF'i almayınız. Doktorunuzçok gerekli görmedikçe, hamilelik sırasında size ETRSOVEF’i vermeyecektir. Hamileolmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmaksınız. Çocuk doğurma potansiyeli olankadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonalolmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçlarıönerilir. Safra taşınızın eritilmesi için ETRSOVEF alıyorsanız, hormonal doğum kontrolilaçlan safta taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden, hormonal olmayan etkili bir doğumkontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Doktorunuz ETRSOVEF ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Ursodeoksikolik asidin emziren kadınlar üzerinde, belgelenmiş yalnızca birkaç vakası bulunmaktadır. Sütteki ursodeoksikolik asidin seviyeleri çok düşük bulunmuştur ve emzirilenbebek üzerinde herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Yine de memedeki çocuk açısındanbir risk olduğu göz ardı edilemez.

  Araç ve makina kullanımı

  ETRSOVEF’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmemiştir.

  URSOVEF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  URSOVEF bileşiminde uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir.

  URSOVEF alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde azalma olasıdır:

  Kolestiramin ve kolestipol (kandaki yağları düşürücü ilaçlar) veya alüminyum hidroksit,simektit (alüminyum oksit) içeren antiasitler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer builaçlardan herhangi birinin kullanılması gerekliyse, URSOVEF’ten en az 2 saat önce veya 2saat sonra kullanılmalıdır.Siprofloksasin (bir antibiyotik), dapson (cüzzam tedavisinde kullanılan bir antibiyotik),nitrendipin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve benzer yolla metabolizeolan diğer ilaçlar. Doktorunuz gerekli görüyorsa, bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

  URSOVEF alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde değişiklik olasıdır:

  Siklosporin (bağışıklık sistemini engelleyen bir ilaç). Eğer siklosporin tedavisigörüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerekgörülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.Rosuvastatin (yüksek bir kan kolesterol ilacı)

  Safra kesesi taşınızın erimesi için URSOVEF kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofıbrat gibi kolesterol seviyenizi düşüren belirli ilaçlanalıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu arttırabilirve taşlann eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkilerini yok edebilir.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; 2cm'den büyük taşlarda, safra kesinin taşla yarı dolu olanlarda, sürekli kolik ağrıları olanlarda, enflamatuar karaciğer safra yolları mide rahatsızlığı olanlarda, gebelerde kullanılmamalı.

  Yorum Yapın