Xatral Xl 10 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  31.89 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti Alfuzosin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Xatral Xl 10 Mg 30 Tablet , Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 31.89 TL olup Normal Reçetelidir. XATRAL etken maddesi Alfuzosin Hcl olup 8699809037748 barkodludur.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi XATRAL XL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, XATRAL XL’i almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

  • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız

  • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa

  • Vücudunuzda yaygın kaşıntıyla birlikte derinizde kızarıklık ve döküntüler olursa

  • Daha önceden kalp damar hastalığınız varsa ve göğüs ağrınız olursa

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin XATRAL XL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.

  Yaygın yan etkiler (10’da Eden az hastada ortaya çıkan)

  • Baş ağrısı, uyuşukluk/sersemlik hissi

  • Bulantı, kann ağrısı, hazımsızlık

  • Genel olarak kendini iyi hissetmeme

  • Keyifsizlik, güçten düşme (asteni)

  Yaygın olmayan yan etkiler (100’de Eden az hastada ortaya çıkan)

  • Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici sersemlik (vertigo), başdönmesi

  Oturur veya yatar durumdan ayağa kalkıldığında görülen baş dönmesi ve göz kararması (postüral hipotansiyon), baygınlık (senkop), kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)Ateş basmasıBurun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve hapşırmaİshal, ağız kuruluğuCilt döküntüsü (deride kızarıklık), kaşıntıSu tutulması (kol ve bacaklarda şişmeye neden olabilir)Göğüs ağrısıAteş basması

  Çok seyrek yan etkiler (10.000’de Eden az hastada ortaya çıkan)

  Göğüs ağrısı (angina pectoris) (daha önce koroner arter hastalığı bulunan hastalarda)Anjiyoödem (yüz, dil veya boğazda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme)Ürtiker (kurdeşen)

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

  KusmaCinsel uyarı olmaksızın cinsel organınızın ağrılı bir şekilde sertleşip dikleşmesi (priapizm)Katarakt ameliyatı sırasında göz merceğinin yerine oturmaması (İntraoperatif gevşek iris sendromu). Bu durum sadece operasyon sırasında oluşur ve operasyonu yürütecek cerrahın yöntemini belirlemesi açısından konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olması önemlidir.Karaciğer hücrelerinde zedelenme, safra akımının kesilmesine bağlı karaciğer hastalığıDüşük kan pulcuğu (trombosit) sayısı. Diş eti ve burun kanaması, travmaya bağlı    ciltte

  çürüme ve morarma, kesiklerinizin uzun sure kanaması, döküntü (peteşi adı veriken iğne    ucu

  büyüklüğünde kırmızı noktalar) gibi belirtiler görülebilir.

  Kalpte bir çeşit ritim bozukluğu (atriyal fıbrilasyon)Düşük beyaz kan hücresi (nötrofıl) sayısı


  Uyarı ve Önlemler

  XATRAL XL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  XATRAL XL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • XATRAL XL’in içindeki etkin madde olan alfuzosin hidroklorür veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz

  • Karaciğerinizin işlevlerinde ciddi bozukluk varsa

  • Otururken veya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi bir durum yaşıyorsanız (bu durum ortostatik hipotansiyon olarak isimlendirilmektedir)

  • Barsak tıkanması gibi bir durumunuz varsa

  • Alfal-blokeri adı verilen başka bir ilaç kullanıyorsanız (doksazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin veya fenoksibenzamin gibi)

  XATRAL XL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Kalbinizle ilgili problemleriniz varsa (göğüs ağrısı, anormal düşük tansiyon, EKG de QT uzaması, kalp yetmezliği)

  • Yüksek tansiyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı aldıktan birkaç saat sonra baş dönmesi, güçsüzlük ve terleme hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, belirtiler geçene kadar sırtüstü uzanınız. Doktorunuzun aldığınız XATRAL XL dozunu değiştirmesi gerekebileceğinden, bu durumu doktorunuza bildiriniz.

  • Kalp hastalığınız varsa veya bir hipertansiyon ilacıyla tedavi görüyorsanız tansiyonunuzda belirgin bir düşme olabilir ve yukarıdaki belirtiler ortaya çıkabilir).

  • Geçmişte, alfa-1 blokerler denilen ilaçlardan bir başkasını veya nitrat grubundan (kalp hastalıklarında damarların genişlemesi için kullanılan) bir ilacı kullandığınız sırada, otururken veya yatarken birden ayağa kalktığınızda baş dönmesi, göz kararması gibi bir durum yaşadıysamz

  • Böbreklerinizin veya karaciğerinizin işlevlerinde bozukluk varsa (doktorunuz tedavi süresince bu organların işlevlerini düzenli aralıklarla kan testleri yaparak izlemek isteyebilir.)

  • Genel anestezi gerektirecek bir cerrahi operasyon geçirecekseniz veya diş tedavisi olacaksanız, XATRAL XL kullandığınızı doktora söyleyiniz. XATRAL XL, kan basıncınızı düşürebilir. Bu yüzden, doktorunuz ameliyattan 24 saat önce XATRAL XL’i kesmenize karar verebilir.

  • Gözünüze “katarakt” operasyonu yapılacak ise, XATRAL XL kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. XATRAL XL operasyon sırasında bazı komplikasyonlara neden olabilir. Bu durumun, cerrahınız tarafından ameliyattan önce bilinmesinde fayda vardır.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  XATRAL XL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  XATRAL XL’i tok karnına alınız.

  XATRAL XL kullanırken baş dönmesi ve güçsüzlük hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, alkol almayınız.

  Hamilelik

  XATRAL XL, erkek hastalann kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

  Emzirme

  XATRAL XL, erkek hastalann kullanımına yönelik bir ilaç olduğundan bu bölüm geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  XATRAL XL tedavisinin başlannda, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi belirtiler

  XATRAL XL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Hidrojene hint yağı mide bulantısına ve ishale sebep olabilir. San demir oksit (E172) aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir. Mannitolün hafif derecede bağırsak yumuşatıcı etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar XATRAL XL’in etkisini değiştirebilir ve istenmeyen etkilere yol açabilir:

  • Alfa 1 blokerler adı verilen gruba dahil olan diğer ilaçlar (tamsulosin, doksazosin, indoramin, prazosin, terazosin veya fenoksibenzamin),

  • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

  • XATRAL XL’in vücudunuzda parçalanmasını sağlayan karaciğer enzimlerini etkileyen

  • ilaçlar (ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar ilaçlan),

  • Rifampin, ritonavir, nitrat etkin maddeli ilaçlar,

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği. Ketokonazol, itrakonazol ve ritonavir ile birlikte kullanılmamalı.

  Yorum Yapın