Yenizin 100 Ml Şurup

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  11.62 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Setirizin Hcl
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Yenizin 100 Ml Şurup , Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 11.62 TL olup Normal Reçetelidir. YENIZIN etken maddesi Setirizin Hcl olup 8699559570090 barkodludur.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Kronik idyopatik ürtiker , alerjik rinit , saman nezlesi , alerjik kaşıntıların semptomatik tedavisinde endikedir.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Diğer yeni H1 antihistaminiklerde olduğu gibi , setirizinde de bitkinlik , başağrısı , huzursuzluk , ajitasyon , ağız kuruluğu , gastrointestinal rahatsızlık gibi geçici yan etkiler rapor edilmiştir.
  Çok seyrek olarak ;
  Asteni , sırt ağrısı , göğüs ağrısı , yüz ödemi , ateş , genel ödem , sıcak basması , kilo kaybı , bacaklarda ödem , kırıklık , nazal polip , ağrı , solgunluk , periorbital ödem , periferal ödem görülebilir.
  Ayrıca çok nadiren fakat şiddetli yan etkiler de tespit edilmiştir. Bunlar:Anafilaksi , kolestaz , glomerulonefrit , hemolitik anemi , hepatit (Setirizin tedavisi esnasında bazen , geçici hepatik transaminaz seviyesinde yükselme olabilir.Setirizin kullanımında , önemli transaminaz ve bilirubin yükselmesi ile birlikte hepatit kaydedilmiştir. ), orofasiyal diskinezi , şiddetli hipotansiyon , stillbirth , trombositopeni' dir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Böbrek yetmezliği olan hastalar gerektiğinde günde yarım doz almalıdırlar. Böbrek , karaciğer bozukluğu olan , diyalize bağlı olan hastalarda dozaj dikkatlice yapılmalıdır.
  Özel duruma sahip hastaların plazma klirensi ve yarılanma ömrünün normal insanlara göre kıyaslanması şöyledir :
  ÖZEL DURUM ÖLÇÜLEN PLAZMA KLİRENSİ YARILANMA ÖMRÜ
  PEDİATRİ % 81 - 111 daha yüksek % 33 - 41 daha kısa
  GERİATRİ % 40 daha düşük % 50 daha kısa
  RENAL YETMEZLİK % 70 daha düşük 3 kat daha uzun
  HEPATİK YETMEZLİK % 40 daha düşük % 50 daha uzun
  Araç veya makine kullanan hastalara önerilen dozu aşmamaları tavsiye edilir.Alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü dikkatte azalma veya santral sinir sistemi performansında bozukluğa neden olabilir.


  HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
  Hamilelik Kategorisi : B Kategorisi
  Hamile bayanlarda yeterli çalışma yapılmamıştır. Kesinlikle kullanılması gerektiği takdirde , buna hekim karar vermelidir. Sütten de itrah edildiği için , emziren bayanlarda kullanılmamalıdır.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Düşük dozdaki teofilin , azitromisin , psödoefedrin , ketokonazol , eritromisin ile herhangi bir önemli klinik etkileşim bulunamamıştır.Yalnız , teofilinin 400 mg'lık dozu ile beraber alındığında , setirizinin klirensinde çok küçük miktarda azalma olmuştur. Daha yüksek dozdaki teofilinle , daha yüksek bir etki söz konusu olabilir. Aşırı alkol kullanımından sakınılması tavsiye edilir. SSS depresanları ve antikolinerjik ilaçları birlikte kullanıldığında toksisitesi artabilir.


  Formül

  Formülü:

  5 ml ( 1 ölçek ) şurup ;
  5 mg Setirizin Dihidroklorür içerir.
  ( Diğer maddeler : Ahududu Esansı , Metil paraben , Propil paraben , Sorbitol , Sakarin Sodyum )


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ;
  12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde : Günde 1 defa 2 ölçek ( 10 mg )
  6 - 11 yaş arası : Günde 1 defa 1 veya 2 ölçek ( 5 - 10 mg )
  2 - 5 yaş arası : Günde 1 defa 1 ölçek ( 5 mg ) Gerekirse bu miktar günde 2 defaya bölünebilir. ( Günde 2 defa ½ ölçek )
  Renal ve hepatik bozukluğu olanlarda ;
  12 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde : Günde 1 defa 1 ölçek ( 5 mg )
  6 - 11 yaş arası : Azaltılmış doz
  6 yaşından küçüklerde : 2.5 mg dozdan daha az miktarın verilmesi zorlaşacağı için tavsiye edilmemektedir.

  DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE ÖZEL ANTİDOT :
  Tek doz 150 mg setirizin alınması ile başlayan bitkinlik doz aşımının belirtisi olabilir.
  Daha fazla doz alma halinde bilinen semptomatik veya destekleyici tedaviler yapılmalı ve mide yıkanmalıdır.
  Spesifik bir antidotu yoktur.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Etken maddeye , içindeki yardımcı maddelere veya hidrozine hassas olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın