Zaltrap 100Mg/4Ml Infüzyonluk Konsantre Çözelti (1Flakon)

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  2288.40 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti Aflibersept
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Zaltrap 100Mg/4Ml Infüzyonluk Konsantre Çözelti (1Flakon) , Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti tarafından üretilmiş İthal bir ilaçdır. Satış fiyatı 2288.4 TL olup Normal Reçetelidir. 8699809980037 barkodlu ZALTRAP Bir ml konsantre çözelti 25 mg aflibersept içerir. 4 ml konsantre çözelti içeren bir flakon 100 mg aflibersept içerir.

  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZALTRAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ZALTRAP kemoterapi ile birlikte uygulandığında görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın l’inden fazla

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ZALTRAP’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  •    Kanama: Çok yaygın - burun kanamasını içerir. Ancak bağırsağınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında meydana gelebilecek, ölümle sonuçlanabilecek şiddetli kanamaları da içerebilir. Belirtiler; çok yorgun ve zayıf hissetme ve/veya baş dönmesi hissi veya dışkınızın renginde değişiklik olabilir.

  •    Bağırsakta delikler (gastrointestinal perforasyon): Yaygın olmayan - mide, yemek borusu veya bağırsakta delik olabilir. Ölüme yol açabilir. Belirtiler mide ağrısı, kusma, ateş veya titreme olabilir.

  •    Vücudun içinde iç organlar ve cilt veya diğer dokular arasında bağlantılar veya geçit

  yolları (fıstül): Yaygın- bu anormal tüp-benzeri bağlantılar veya geçit yollan, örneğin bağırsak ve cildiniz arasında oluşabilir. Nerede oluştuğuna bağlı olarak, bazen o bölgede alışılmadık akıntılar meydana gelebilir. Emin değilseniz, doktorunuzla temasa geçiniz.

     Yüksek kan basıncı (hipertansiyon): Çok yaygın - gelişebilir veya kötüleşebilir. Kan basıncı kontrol edilmezse, inmeye, kalp ve böbrek problemlerine neden olabilir. Doktorunuz, tedaviniz süresince kan basıncınızı kontrol etmelidir.

     Atardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (arteriyel tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    inme veya kalp krizine yol açabilir. Belirtiler; göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissi, yüzde, kollarda ve bacaklarda ani uyuşma ve zayıflık hissini içerebilir. Diğer belirtiler; zihin bulanıklığı, görüş, yürüme, koordinasyon ve denge problemleri, konuşmada problemler ve geveleyerek konuşma olabilir.

  •    Toplardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (venöz tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    akciğerlerde veya bacaklarda bir kan pıhtısını içerebilir. Belirtiler; göğüs ağrısı, öksürme, nefes darlığı, nefes almada güçlük ve öksürükle kan gelmesini içerebilir. Diğer belirtiler; bir veya iki bacakta şişme, bir veya iki bacakta ağrı veya hassasiyet, ayakta dururken veya yürürken bir veya iki kolda ağrı veya hassasiyet, etkilenen bacağın üzerindeki cilt bölgesinde sıcaklık hissi, etkilenen bacak veya görünür damarların üzerindeki cilt bölgesinde kırmızı renk veya renk değişikliğidir.

  İdrarda protein (proteinüri): Çok yaygın - testlerde çok yaygın olarak görülür. Ayakların veya tüm vücudun şişmesini içerebilir ve böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir.Düşük akyuvar sayısı (nötropeni): Çok yaygın - ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Doktorunuz akyuvar sayınızı kontrol etmek için tedaviniz süresince düzenli kan testleri yapacaktır. Akyuvar sayınız çok düşükse, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak üzere, doktorunuz ‘G-CSF’ olarak adlandırılan bir ilaç da verebilir. Enfeksiyon belirtileri; ateş, ürperme, öksürük, idrar sırasında yanma veya kas ağrısını içerebilir. Bu ilaçla tedaviniz sırasında ateşinizi sık sık ölçmelisiniz.

     İshal ve sıvı kaybı: İshal için Çok yaygın ve dehidrasyon için Yaygın - şiddetli ishal ve kusma vücut sıvılarınızın (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) ve tuzlarınızın (‘elektrolitler’) aşırı kaybına sebep olabilir. Belirtiler; özellikle ayağa kalkarken baş dönmesidir. Tedavi için hastaneye gitmeniz gerekebilir. Doktorunuz ishal ve kusmayı durdurmak veya tedavi etmek için size ilaç verebilir.

     Alerjik reaksiyonlar: Yaygın - infüzyondan sonraki birkaç dakika içinde görülebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü veya kaşıntı, ciltte kırmızılık, baş dönmesi veya baygınlık hissi, nefes darlığı, göğüs veya boğazda sıkışma veya yüzde şişmedir. ZALTRAP infüzyonu sırasında veya sonrasında bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

     Yavaş iyileşen veya hiç iyileşmeyen yaralar: Yaygın olmayan - yaranın iyileşmesinde veya kapalı olarak kalmasında sıkıntılar veya iyileşmiş bir yaranın yeniden açılması şeklinde olabilir. Planlanan cerrahi operasyonun en az 4 hafta öncesinden başlayarak yara tamamen iyileşene kadar doktorunuz bu ilacı kesebilir.

     Sinir sisteminizi etkileyen bir yan etki (‘posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu’ veya PRES olarak bilinir): Yaygın olmayan - belirtiler; baş ağrısı, görüşte değişiklikler, zihin bulanıklığı hissi veya yüksek kan basıncı ile veya yüksek kan basıncı olmaksızın görülen krizi içerebilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygınAkyuvar hücresi sayısında düşüş (lökopeni)Kanın pıhtılaşmasına yardım eden belli hücrelerin sayısında düşüş (trombositopeni)İştah azalmasıBaş ağrısıBurun kanamasıSeste değişiklik, ör; boğuk sesNefes almada güçlükAğızda ağrılı yaralarKarın ağrısıKemoterapiyle birlikte görülen, el ve ayaklarda şişme ve uyuşma (‘Palmar-Plantar Eritrodisestezi sendromu’ olarak adlandırılır)Yorgun veya halsiz hissetmeKilo kaybıKreatininde artışla birlikte böbrek problemi (bir böbrek fonksiyonu göstergesi)Karaciğer enzimlerinde artışla birlikte karaciğer problemi.Yaygınİdrar yolu enfeksiyonuBurnun içinde ve boğazın üst kısmında iltihapAğzın içinde veya boğazda ağrıBurun akıntısıBasur, kalın bağırsağın dışarıya açıldığı delikte kanama veya ağrıAğızda iltihapDiş ağrısıCilt renginde değişiklik.Yaygın olmayanİdrar proteininde artış, kan kolesterolünde artış ve aşırı sıvı nedeniyle şişme (ödem) (‘nefrotik sendrom’ olarak da adlandırılır)Çok küçük kan damarlarında kan pıhtısı (‘trombotik mikroanjiyopati’ olarak da adlandırılır).


  Uyarı ve Önlemler

  ZALTRAP kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZALTRAP'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer aflibersepte karşı veya bu ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise.Göze şiddetli ölçüde zarar verebileceğinden gözde kullanılmamalıdır.Kalp yetmezliğiniz var ise (NYHA derecelendirmesine göre III veya IV. sınıf konjestiftipte)

  Lütfen, sizin için uygun olup olmadıklarını görmek için, tedavinizin bir parçası olan diğer ilaçlara ait (kanser tedavisi) kullanma talimatlarını da okuyunuz. Emin değilseniz, bu ilaçlankullanmamanız için herhangi bir neden olup olmadığını doktorunuza, eczacınıza veyahemşirenize danışınız.

  ZALTRAP'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Size ZALTRAP uygulanmadan önce veya tedaviniz sırasında aşağıdaki durumlardan herhangi biri olursa doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle konuşunuz:

  Kanama problemleriniz varsa veya tedavi sonrasında kanamanız olduğunu fark ederseniz(bkz. bölüm 4) veya aşırı derecede yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi hissediyorsanız veyadışkınızda renk değişimleri varsa doktorunuza söyleyiniz. Kanamanız şiddetli isedoktorunuz ZALTRAP tedavisini durduracaktır. Bu, ZALTRAP kanama riskiniartırabileceği içindir.Bağırsak duvarında mikroplu bir bölge (divertikülit), mide ülserleri veya kolon iltihabıgibi bağırsağınızın iltihaplandığı hastalıklarınız varsa, ZALTRAP bağırsak duvarındadelik oluşumu riskini artırabilir. Böyle bir durumda, doktorunuz ZALTRAPTa tedavinizidurduracaktır.Vücudunuzun içinde iç organlar ve cilt veya diğer dokular arasında anormal tüp-benzeribağlantılar veya geçit yollan (‘fıstüT olarak da bilinir) varsa, tedavi sırasındavücudunuzda böyle bir bağlantı veya geçit yolu gelişirse, doktorunuz ZALTRAPTatedavinizi durduracaktır.Yüksek kan basıncına sahipseniz. ZALTRAP kan basıncını artırabilir (bkz. bölüm 4).Doktorunuz kan basıncınızı izlemeye gerek duyabilir ve kan basıncı ilaçlannızı veZALTRAP dozunuzu ayarlayabilir. Bu nedenle, yüksek kan basıncı bunlarıkötüleştirebileceğinden, başka kalp problemleriniz varsa doktorunuza, eczacınıza veyahemşirenize söylemeniz önemlidir.Kan pıhtısı belirtileri ile karşılaştıysanız (bkz. bölüm 4). Bir kan pıhtısının belirtileri,nerede ortaya çıktığına bağlı olarak değişebilir (örneğin akciğerler, bacak, kalp veyabeyin). Ancak; göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada güçlük gibisemptomları içerebilir. Diğer belirtiler şunlar olabilir: bir veya iki bacakta şişme, bir veyaiki bacakta ağrı veya hassasiyet, etkilenen bacak veya görünür damar üzerindeki ciltbölgesinde renk değişikliği veya sıcaklık hissi. Pıhtı; yüzde, kollarda veya bacaklarda aniuyuşma ve zayıflık hissi ile de kendini belli edebilir. Diğer belirtiler şunlar olabilir: zihinbulanıklığı hissi, görüş, yürüme, koordinasyon veya denge problemleri, konuşmadaproblemler veya geveleyerek konuşma. Bu belirtilerden herhangi biri ile karşılaşırsanızhemen doktorunuzla konuşunuz. Çünkü doktorunuz bu belirtileri tedavi etmek veyaZALTRAP ile tedavinizi durdurmak isteyebilir.Böbrek problemleriniz var ise (idrarda protein), doktorunuz böbrek fonksiyonunuzuizleyebilir ve ZALTRAP dozunuzu ayarlamaya ihtiyaç duyabilir.Akyuvar sayınız çok düşükse. ZALTRAP kanınızdaki akyuvarların sayısını düşürebilir,doktorunuz akyuvar sayınızı izleyecektir ve akyuvar sayınızı artırmak için size ilave ilaçverebilir. Akyuvar sayınız düşükse, doktorunuz tedavinizi erteleyebilir.Şiddetli veya uzun süreli ishal, bulantı veya kusmanız varsa, bu durumlar, vücutsıvılarının ciddi şekilde kaybına (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) neden olabilir.Doktorunuz, intravenöz olarak uygulanan diğer ilaçlarla ve/veya sıvılarla sizi tedavietmeye gerek duyabilir.Herhangi bir alerjiniz varsa. ZALTRAP ile tedavi sırasında ciddi alerjik reaksiyonlarmeydana gelebilir (bkz. bölüm 4).Doktorunuz alerjik reaksiyonu tedavi etmeye veyaZALTRAP ile tedavinizi durdurmaya gerek duyabilir.Son 4 hafta içinde diş çekimi veya herhangi bir cerrahi operasyon geçirdiyseniz, biroperasyon ya da dişle ilgili veya tıbbi bir işlem geçirecekseniz, cerrahi operasyonsonrasında henüz iyileşmemiş bir yaranız varsa. Doktorunuz cerrahi müdahale öncesindeve sonrasında tedaviyi geçici olarak durduracaktır.Havale (nöbet) geçiriyorsanız. Görüşünüzde veya zihinsel durumunuzda değişiklikleryaşıyorsanız, doktorunuz ZALTRAP ile tedavinizi durdurabilir.65 yaşında veya daha yaşlı iseniz ve ishal, baş dönmesi, zayıflık, kilo kaybı veya ciddivücut sıvısı kaybı (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) yaşıyorsanız, doktorunuz sizidikkatle izlemelidir.Günlük aktivite düzeyleriniz sınırlı ise veya tedavide kötüleşiyorsa, doktorunuz sizidikkatle izlemelidir.

  Bu durumlardan herhangi birine sahipseniz (veya emin değilseniz), ZALTRAP ile tedavi öncesinde ve sırasında doktorunuz, eczacınız veya hemşirenizle görüşünüz.

  Bıı uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuzla ilacın faydasının size ve doğmamış bebeğinize olası zararından daha fazla olduğuna karar vermedikçe, hamilelik sırasında ZALTRAPT kullanmamalısınız.

  ZALTRAP, kadın ve erkek üreme yeteneğini etkileyebilir. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, önerilerini almak üzere doktorunuzla konuşunuz.

  Doğum kontrolü

  Çocuk sahibi olabilecek kadınlar ve erkekler etkili doğum kontrolü kullanmalıdırlar:

  ZALTRAP ile tedavi sırasında veTedavinin son dozundan sonraki en az 6 ay süreyle.

  Bu ilaç, yeni kan damarlarının oluşumunu önleyebileceği için, doğmamış bebeğinize zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız, bu ilaç size uygulanmadan önce doktorunuza bilgi veriniz. Çünkü ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Görüşünüzü, konsantrasyonunuzu ve tepki verme yeteneğinizi etkileyen yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda, herhangi bir araç ya da makine kullanmamalısınız.

  ZALTRAP'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  ZALTRAP ile birlikte verilen ‘5-fluorourasiT, ‘folinik asit’ ve ‘irinotekan’ ilaçları arasında etkileşim olduğuna dair bilgi yoktur.


  Anne Sütü & Laktasyon

  Afliberseptin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Yenidoğanlar/bebekler üzerindeki risk göz ardı edilemez. Emzirmenin çocuk için faydası ve tedavinin anne için faydası dikkate alınarak, emzirmenin kesilmesi veya ZALTRAP ile tedavinin kesilmesi/kaçınılması konusunda bir karar verilmelidir.

  Yorum Yapın