ZALTRAP

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  2288.40 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti Aflibersept
  N
  ?
  ?
  ?
  E

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZALTRAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ZALTRAP kemoterapi ile birlikte uygulandığında görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın l’inden fazla

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ZALTRAP’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  •    Kanama: Çok yaygın - burun kanamasını içerir. Ancak bağırsağınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında meydana gelebilecek, ölümle sonuçlanabilecek şiddetli kanamaları da içerebilir. Belirtiler; çok yorgun ve zayıf hissetme ve/veya baş dönmesi hissi veya dışkınızın renginde değişiklik olabilir.

  •    Bağırsakta delikler (gastrointestinal perforasyon): Yaygın olmayan - mide, yemek borusu veya bağırsakta delik olabilir. Ölüme yol açabilir. Belirtiler mide ağrısı, kusma, ateş veya titreme olabilir.

  •    Vücudun içinde iç organlar ve cilt veya diğer dokular arasında bağlantılar veya geçit

  yolları (fıstül): Yaygın- bu anormal tüp-benzeri bağlantılar veya geçit yollan, örneğin bağırsak ve cildiniz arasında oluşabilir. Nerede oluştuğuna bağlı olarak, bazen o bölgede alışılmadık akıntılar meydana gelebilir. Emin değilseniz, doktorunuzla temasa geçiniz.

     Yüksek kan basıncı (hipertansiyon): Çok yaygın - gelişebilir veya kötüleşebilir. Kan basıncı kontrol edilmezse, inmeye, kalp ve böbrek problemlerine neden olabilir. Doktorunuz, tedaviniz süresince kan basıncınızı kontrol etmelidir.

     Atardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (arteriyel tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    inme veya kalp krizine yol açabilir. Belirtiler; göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissi, yüzde, kollarda ve bacaklarda ani uyuşma ve zayıflık hissini içerebilir. Diğer belirtiler; zihin bulanıklığı, görüş, yürüme, koordinasyon ve denge problemleri, konuşmada problemler ve geveleyerek konuşma olabilir.

  •    Toplardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (venöz tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    akciğerlerde veya bacaklarda bir kan pıhtısını içerebilir. Belirtiler; göğüs ağrısı, öksürme, nefes darlığı, nefes almada güçlük ve öksürükle kan gelmesini içerebilir. Diğer belirtiler; bir veya iki bacakta şişme, bir veya iki bacakta ağrı veya hassasiyet, ayakta dururken veya yürürken bir veya iki kolda ağrı veya hassasiyet, etkilenen bacağın üzerindeki cilt bölgesinde sıcaklık hissi, etkilenen bacak veya görünür damarların üzerindeki cilt bölgesinde kırmızı renk veya renk değişikliğidir.

  İdrarda protein (proteinüri): Çok yaygın - testlerde çok yaygın olarak görülür. Ayakların veya tüm vücudun şişmesini içerebilir ve böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir.Düşük akyuvar sayısı (nötropeni): Çok yaygın - ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Doktorunuz akyuvar sayınızı kontrol etmek için tedaviniz süresince düzenli kan testleri yapacaktır. Akyuvar sayınız çok düşükse, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak üzere, doktorunuz ‘G-CSF’ olarak adlandırılan bir ilaç da verebilir. Enfeksiyon belirtileri; ateş, ürperme, öksürük, idrar sırasında yanma veya kas ağrısını içerebilir. Bu ilaçla tedaviniz sırasında ateşinizi sık sık ölçmelisiniz.

     İshal ve sıvı kaybı: İshal için Çok yaygın ve dehidrasyon için Yaygın - şiddetli ishal ve kusma vücut sıvılarınızın (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) ve tuzlarınızın (‘elektrolitler’) aşırı kaybına sebep olabilir. Belirtiler; özellikle ayağa kalkarken baş dönmesidir. Tedavi için hastaneye gitmeniz gerekebilir. Doktorunuz ishal ve kusmayı durdurmak veya tedavi etmek için size ilaç verebilir.

     Alerjik reaksiyonlar: Yaygın - infüzyondan sonraki birkaç dakika içinde görülebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü veya kaşıntı, ciltte kırmızılık, baş dönmesi veya baygınlık hissi, nefes darlığı, göğüs veya boğazda sıkışma veya yüzde şişmedir. ZALTRAP infüzyonu sırasında veya sonrasında bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

     Yavaş iyileşen veya hiç iyileşmeyen yaralar: Yaygın olmayan - yaranın iyileşmesinde veya kapalı olarak kalmasında sıkıntılar veya iyileşmiş bir yaranın yeniden açılması şeklinde olabilir. Planlanan cerrahi operasyonun en az 4 hafta öncesinden başlayarak yara tamamen iyileşene kadar doktorunuz bu ilacı kesebilir.

     Sinir sisteminizi etkileyen bir yan etki (‘posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu’ veya PRES olarak bilinir): Yaygın olmayan - belirtiler; baş ağrısı, görüşte değişiklikler, zihin bulanıklığı hissi veya yüksek kan basıncı ile veya yüksek kan basıncı olmaksızın görülen krizi içerebilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygınAkyuvar hücresi sayısında düşüş (lökopeni)Kanın pıhtılaşmasına yardım eden belli hücrelerin sayısında düşüş (trombositopeni)İştah azalmasıBaş ağrısıBurun kanamasıSeste değişiklik, ör; boğuk sesNefes almada güçlükAğızda ağrılı yaralarKarın ağrısıKemoterapiyle birlikte görülen, el ve ayaklarda şişme ve uyuşma (‘Palmar-Plantar Eritrodisestezi sendromu’ olarak adlandırılır)Yorgun veya halsiz hissetmeKilo kaybıKreatininde artışla birlikte böbrek problemi (bir böbrek fonksiyonu göstergesi)Karaciğer enzimlerinde artışla birlikte karaciğer problemi.Yaygınİdrar yolu enfeksiyonuBurnun içinde ve boğazın üst kısmında iltihapAğzın içinde veya boğazda ağrıBurun akıntısıBasur, kalın bağırsağın dışarıya açıldığı delikte kanama veya ağrıAğızda iltihapDiş ağrısıCilt renginde değişiklik.Yaygın olmayanİdrar proteininde artış, kan kolesterolünde artış ve aşırı sıvı nedeniyle şişme (ödem) (‘nefrotik sendrom’ olarak da adlandırılır)Çok küçük kan damarlarında kan pıhtısı (‘trombotik mikroanjiyopati’ olarak da adlandırılır).

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  2288.40 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd.Şti Aflibersept

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZALTRAP’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  ZALTRAP kemoterapi ile birlikte uygulandığında görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın l’inden fazla

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ZALTRAP’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  •    Kanama: Çok yaygın - burun kanamasını içerir. Ancak bağırsağınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında meydana gelebilecek, ölümle sonuçlanabilecek şiddetli kanamaları da içerebilir. Belirtiler; çok yorgun ve zayıf hissetme ve/veya baş dönmesi hissi veya dışkınızın renginde değişiklik olabilir.

  •    Bağırsakta delikler (gastrointestinal perforasyon): Yaygın olmayan - mide, yemek borusu veya bağırsakta delik olabilir. Ölüme yol açabilir. Belirtiler mide ağrısı, kusma, ateş veya titreme olabilir.

  •    Vücudun içinde iç organlar ve cilt veya diğer dokular arasında bağlantılar veya geçit

  yolları (fıstül): Yaygın- bu anormal tüp-benzeri bağlantılar veya geçit yollan, örneğin bağırsak ve cildiniz arasında oluşabilir. Nerede oluştuğuna bağlı olarak, bazen o bölgede alışılmadık akıntılar meydana gelebilir. Emin değilseniz, doktorunuzla temasa geçiniz.

     Yüksek kan basıncı (hipertansiyon): Çok yaygın - gelişebilir veya kötüleşebilir. Kan basıncı kontrol edilmezse, inmeye, kalp ve böbrek problemlerine neden olabilir. Doktorunuz, tedaviniz süresince kan basıncınızı kontrol etmelidir.

     Atardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (arteriyel tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    inme veya kalp krizine yol açabilir. Belirtiler; göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissi, yüzde, kollarda ve bacaklarda ani uyuşma ve zayıflık hissini içerebilir. Diğer belirtiler; zihin bulanıklığı, görüş, yürüme, koordinasyon ve denge problemleri, konuşmada problemler ve geveleyerek konuşma olabilir.

  •    Toplardamarların bir kan pıhtısı ile tıkanması (venöz tromboembolik olaylar): Yaygın

  -    akciğerlerde veya bacaklarda bir kan pıhtısını içerebilir. Belirtiler; göğüs ağrısı, öksürme, nefes darlığı, nefes almada güçlük ve öksürükle kan gelmesini içerebilir. Diğer belirtiler; bir veya iki bacakta şişme, bir veya iki bacakta ağrı veya hassasiyet, ayakta dururken veya yürürken bir veya iki kolda ağrı veya hassasiyet, etkilenen bacağın üzerindeki cilt bölgesinde sıcaklık hissi, etkilenen bacak veya görünür damarların üzerindeki cilt bölgesinde kırmızı renk veya renk değişikliğidir.

  İdrarda protein (proteinüri): Çok yaygın - testlerde çok yaygın olarak görülür. Ayakların veya tüm vücudun şişmesini içerebilir ve böbrek hastalığı ile ilişkili olabilir.Düşük akyuvar sayısı (nötropeni): Çok yaygın - ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Doktorunuz akyuvar sayınızı kontrol etmek için tedaviniz süresince düzenli kan testleri yapacaktır. Akyuvar sayınız çok düşükse, komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak üzere, doktorunuz ‘G-CSF’ olarak adlandırılan bir ilaç da verebilir. Enfeksiyon belirtileri; ateş, ürperme, öksürük, idrar sırasında yanma veya kas ağrısını içerebilir. Bu ilaçla tedaviniz sırasında ateşinizi sık sık ölçmelisiniz.

     İshal ve sıvı kaybı: İshal için Çok yaygın ve dehidrasyon için Yaygın - şiddetli ishal ve kusma vücut sıvılarınızın (‘dehidrasyon’ olarak adlandırılır) ve tuzlarınızın (‘elektrolitler’) aşırı kaybına sebep olabilir. Belirtiler; özellikle ayağa kalkarken baş dönmesidir. Tedavi için hastaneye gitmeniz gerekebilir. Doktorunuz ishal ve kusmayı durdurmak veya tedavi etmek için size ilaç verebilir.

     Alerjik reaksiyonlar: Yaygın - infüzyondan sonraki birkaç dakika içinde görülebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri; döküntü veya kaşıntı, ciltte kırmızılık, baş dönmesi veya baygınlık hissi, nefes darlığı, göğüs veya boğazda sıkışma veya yüzde şişmedir. ZALTRAP infüzyonu sırasında veya sonrasında bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

     Yavaş iyileşen veya hiç iyileşmeyen yaralar: Yaygın olmayan - yaranın iyileşmesinde veya kapalı olarak kalmasında sıkıntılar veya iyileşmiş bir yaranın yeniden açılması şeklinde olabilir. Planlanan cerrahi operasyonun en az 4 hafta öncesinden başlayarak yara tamamen iyileşene kadar doktorunuz bu ilacı kesebilir.

     Sinir sisteminizi etkileyen bir yan etki (‘posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu’ veya PRES olarak bilinir): Yaygın olmayan - belirtiler; baş ağrısı, görüşte değişiklikler, zihin bulanıklığı hissi veya yüksek kan basıncı ile veya yüksek kan basıncı olmaksızın görülen krizi içerebilir.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Diğer yan etkiler şunlardır:Çok yaygınAkyuvar hücresi sayısında düşüş (lökopeni)Kanın pıhtılaşmasına yardım eden belli hücrelerin sayısında düşüş (trombositopeni)İştah azalmasıBaş ağrısıBurun kanamasıSeste değişiklik, ör; boğuk sesNefes almada güçlükAğızda ağrılı yaralarKarın ağrısıKemoterapiyle birlikte görülen, el ve ayaklarda şişme ve uyuşma (‘Palmar-Plantar Eritrodisestezi sendromu’ olarak adlandırılır)Yorgun veya halsiz hissetmeKilo kaybıKreatininde artışla birlikte böbrek problemi (bir böbrek fonksiyonu göstergesi)Karaciğer enzimlerinde artışla birlikte karaciğer problemi.Yaygınİdrar yolu enfeksiyonuBurnun içinde ve boğazın üst kısmında iltihapAğzın içinde veya boğazda ağrıBurun akıntısıBasur, kalın bağırsağın dışarıya açıldığı delikte kanama veya ağrıAğızda iltihapDiş ağrısıCilt renginde değişiklik.Yaygın olmayanİdrar proteininde artış, kan kolesterolünde artış ve aşırı sıvı nedeniyle şişme (ödem) (‘nefrotik sendrom’ olarak da adlandırılır)Çok küçük kan damarlarında kan pıhtısı (‘trombotik mikroanjiyopati’ olarak da adlandırılır).

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın