Zandid 150 Mg 30 Tablet

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  10.96 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Ranitidin
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Zandid 150 Mg 30 Tablet , Atafarm İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 10.96 TL olup Normal Reçetelidir. 8699828090632 barkodlu ZANDID Her bir film tablet 150 mg Ranitidin baz’a eşdeğer Ranitidin HCl içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Mide Ülseri,Duedonum Ülseri, Gastro-Özefajial Reflü, Eroziv Özefajit,Zollinger Ellison Syd.


  Yan Etki

  Yan etkiler/Advers etkiler:

  Seyrek olarak sersemlik, baş dönmesi, ajitasyon, aritmi, kabızlık, ishal, bulantı, deri döküntüleri, bronkospazm, anafilaksi görülebilir.
  Laboratuar Bulguları : Lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzimlerinde yükselme oluşabilir. Bu bulgular genellikle ilacın kesilmesiyle düzelir.


  Uyarı ve Önlemler

  Uyarılar/Önlemler:

  Ranitidin böbreklerle atıldığından, böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda doz ayarlanmalıdır. Karaciğerde metabolize olduğundan karaciğer bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
  Hamilelikte Kullanımı : Hayvan deneylerinde teratojenik etkisi gözlenmemiştir. Yine de hamilelik sırasında mutlaka gerekli değilse, kullanılmamalıdır.
  Emzirme : Süte geçtiğinden dikkatli olunmalıdır.
  Çocuklarda : Güvenliği ve etkisi tam olarak bilinmemektedir.


  Etkileşim

  İlaç etkileşimleri:

  Ranitidin ve warfarin'in birlikte kullanımı sırasında protrombin zamanında uzama ve kısalmalar rapor edilmişse de, farmakokinetik çalışmalarda bir etkileşim gözlenmemiştir. Multistix ile yapılan idrar testinde yanlış pozitif idrar proteini sonuçları bulunabileceğinden sulfosalisilik asit testinin kullanılması önerilmektedir.


  Formül

  Formülü:

  Beher filmtablet 150 mg Ranitidin baz'a eşdeğer Ranitidin HCl ihtiva eder.
  Film kaplamada : Titandioksit kullanılmıştır.


  Kullanım Şekli

  Kullanım şekli ve dozu:

  Peptik Ülser : Tavsiye edilen günlük doz, günde 2 kez 150 mg veya gece yatarken bir kez 300 mg (2 tablet)'dır. Duedonum ülseri 4 haftalık bir tedavi ile iyileşir. Mide ülserinde ise iyileşme süresi genellikle 6 haftadır. İdame tedavisinde gece yatarken 300 mg Zandid alınması yeterlidir.
  Gastro Özefajial Reflü : Tavsiye edilen doz, günde 2 kez 150 mg (1 tablet)' dır.
  Genellikle 1-2 hafta içinde semptomatik iyileşme olur.
  Eroziv Özefajit : Tavsiye edilen doz günde 4 kez 150 mg (1 tablet)'dır. Genellikle 4-8 haftalık bir tedavi gerekir. Göğüs yanması genellikle 24 saat içinde düzelir.
  Zollinger Ellison Syd : Tavsiye edilen doz günde 2 kez 150 mg (1 tablet) dır. Ciddi durumlarda günlük doz 6 g'a kadar yükseltilebilir.
  Gerekli olan durumlarda Zandid, Antiasidler ile birlikte de kullanılabilir.
  Böbrek Yetersizliğinde Doz Ayarlanması : Kreatinin klerensinin 50 ml/dk'nın altında olduğu hastalarda tavsiye edilen doz günde 150 mg'dır.

  AŞIRI DOZ TEDAVİSİ
  Doz aşımı durumunda mide lavajı yapılmalı ve genel semptomatik tedavi uygulanmalıdır.


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyonları:

  Ranitidin'e aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

  Yorum Yapın