ZELDOX

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  237.23 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ziprasidon
  N
  C
  ?
  ?
  E

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZELDOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Şizofreni klinik çalışmalarında en sık gözlenen yan etki aşırı sakinlik ve yerinde duramama hissi olmuştur. Bipolar bozukluk klinik çalışmalarında en sık gözlenen yan etki aşırı sakinlik, yerinde duramama hissi, ekstrapiramidal bozukluklar (göz, ağız, dil, boyun, kol ve bacaklarda belirgin olmak üzere istem dışı kasılmalar ve anormal hareketler, Parkinson hastalığına benzeyen belirtiler) ve baş dönmesi olmuştur.

  Aşağıdaki sorunlar kalp ritminizde anormallik olduğu anlamına gelebileceğinden, şunları yaşıyorsanız DERHAL doktorunuzla temasa geçiniz:

  Bayılma veya bilinç kaybıKalp atışınızda bir değişiklik veya çarpıntı (palpitasyon) hissetme Yari etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınİrrtıştır:

  Çok yaygın    :    10 hastanm en az birinde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  •    Huzursuzluk

  •    Kas sertliği, gerginliği ve güçsüzlüğü, anormal hareketler, titreme, yavaş hareket etme, sersemlik, uyku hali, güçsüz veya halsiz hissetme, baş ağrısı

  •    Bulantı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, ağız kumluğu, tükürük artışı

  •    Bulanık görme

  Yaygın olmayan:

  •    İştah artması

  •    Ajitasyon, endişe hissi, boğazda daralma hissi, olağandışı rüyalar

  •    Nöbetler, anormal yüz ve dil hareketleri, sakarlık, peltek konuşma, anormal göz hareketleri, dikkat azalması, uyuşukluk

  •    Kalp atış hızında hafif artma

  •    Işıktan rahatsız olma

  •    Baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması

  •    Ayağa kalkınca sersemlik hissi

  •    Soluk alamama, boğaz ağnsı

  •    İshal, yutma güçlüğü, mide ve barsaklarda rahatsızlık hissi, dilde şişme, barsakta aşın gaz

  •    Döküntü, kabarcıklar (kurdeşen)

  •    Kas kramplan, eklemlerde katılık veya şişme

  •    Yürüme bozukluğu, ağn, susuzluk hissi

  Göğüs ağrısı

  Seyrek:

  Burun akıntısı

  •    Panik atak, depresif hissetme, düşünmede yavaşlama

  Boynun eğri durması, felç, bacaklarda huzursuzluk hissiGöz kaşıntısı, göz kuruluğuKulak ağrısıHıçkırıkMide asidinin geriye kaçması (reflü)Saç dökülmesi, yüzde şişme, deride tahrişidrar kaçırma, ağnlı veya zor idrara çıkmaAzalan veya artan ereksiyon, azalan orgazm, memelerde anormal süt üretimiSıcak basması

  Bu tip ilaçlar bazen, özellikle yüzde veya dilde anormal hareketlere neden olabilir. ZELDOX tedavisi sırasında böyle bir durum yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Aynca, hem kadınlarda hem de erkeklerde seyrek de olsa meme büyümesi bildirilmiştir.

  Bu tip ilaçlar çok seyrek olarak ateş, hızlı nefes alma, terleme, kas sertliği ve bilinç azalmasına neden olabilir. ZELDOX tedavisi sırasında böyle bir şey yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Manik depresif bozukluk (bipolar bozukluk) rahatsızlığı olan çocuk ve genç hastalar ( 10 - 17 yaşlar) üzerinde yapılan klinik çalışmada en sık görülen yan etkiler sakinleşme, uyku hali, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve baş dönmesi, şizofreni hastası olan çocuk ve genç hastalar (10-17 yaşlar) üzerinde yapılan klinik çalışmada en sık görülen yan etkiler ise uyku hali ve ekstrapiramidal bozukluktur (göz, ağız, dil, boyun, kol ve bacaklarda belirgin olmak üzere istem dışı kasılmalar ve anormal hareketler, Parkinson hastalığına benzeyen belirti ler). Bu kişilerde istenmeyen etkilerin sıklık, çeşit ve ciddiyeti genellikle ziprasidon ile tedavi gören bipolar bozukluk veya şizofreni hastası yetişkinler ile benzer olmuştur.

  Manik depresif bozukluklarda (bipolar bozukluk) ve şizofreni hastası çocuk ve gençlerde yapılan klinik çalışmalannda ziprasidon, yetişkinler ile benzer şekilde, hafif - orta şiddette, doza bağlı elektrokardiyogramda (EKG) ritm bozukluğuna yol açma (QT aralığını uzatma) ile ilişkilendirilmiştir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın
  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  237.23 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Ziprasidon

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZELDOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Şizofreni klinik çalışmalarında en sık gözlenen yan etki aşırı sakinlik ve yerinde duramama hissi olmuştur. Bipolar bozukluk klinik çalışmalarında en sık gözlenen yan etki aşırı sakinlik, yerinde duramama hissi, ekstrapiramidal bozukluklar (göz, ağız, dil, boyun, kol ve bacaklarda belirgin olmak üzere istem dışı kasılmalar ve anormal hareketler, Parkinson hastalığına benzeyen belirtiler) ve baş dönmesi olmuştur.

  Aşağıdaki sorunlar kalp ritminizde anormallik olduğu anlamına gelebileceğinden, şunları yaşıyorsanız DERHAL doktorunuzla temasa geçiniz:

  Bayılma veya bilinç kaybıKalp atışınızda bir değişiklik veya çarpıntı (palpitasyon) hissetme Yari etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınİrrtıştır:

  Çok yaygın    :    10 hastanm en az birinde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanm birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  •    Huzursuzluk

  •    Kas sertliği, gerginliği ve güçsüzlüğü, anormal hareketler, titreme, yavaş hareket etme, sersemlik, uyku hali, güçsüz veya halsiz hissetme, baş ağrısı

  •    Bulantı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, ağız kumluğu, tükürük artışı

  •    Bulanık görme

  Yaygın olmayan:

  •    İştah artması

  •    Ajitasyon, endişe hissi, boğazda daralma hissi, olağandışı rüyalar

  •    Nöbetler, anormal yüz ve dil hareketleri, sakarlık, peltek konuşma, anormal göz hareketleri, dikkat azalması, uyuşukluk

  •    Kalp atış hızında hafif artma

  •    Işıktan rahatsız olma

  •    Baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması

  •    Ayağa kalkınca sersemlik hissi

  •    Soluk alamama, boğaz ağnsı

  •    İshal, yutma güçlüğü, mide ve barsaklarda rahatsızlık hissi, dilde şişme, barsakta aşın gaz

  •    Döküntü, kabarcıklar (kurdeşen)

  •    Kas kramplan, eklemlerde katılık veya şişme

  •    Yürüme bozukluğu, ağn, susuzluk hissi

  Göğüs ağrısı

  Seyrek:

  Burun akıntısı

  •    Panik atak, depresif hissetme, düşünmede yavaşlama

  Boynun eğri durması, felç, bacaklarda huzursuzluk hissiGöz kaşıntısı, göz kuruluğuKulak ağrısıHıçkırıkMide asidinin geriye kaçması (reflü)Saç dökülmesi, yüzde şişme, deride tahrişidrar kaçırma, ağnlı veya zor idrara çıkmaAzalan veya artan ereksiyon, azalan orgazm, memelerde anormal süt üretimiSıcak basması

  Bu tip ilaçlar bazen, özellikle yüzde veya dilde anormal hareketlere neden olabilir. ZELDOX tedavisi sırasında böyle bir durum yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Aynca, hem kadınlarda hem de erkeklerde seyrek de olsa meme büyümesi bildirilmiştir.

  Bu tip ilaçlar çok seyrek olarak ateş, hızlı nefes alma, terleme, kas sertliği ve bilinç azalmasına neden olabilir. ZELDOX tedavisi sırasında böyle bir şey yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Manik depresif bozukluk (bipolar bozukluk) rahatsızlığı olan çocuk ve genç hastalar ( 10 - 17 yaşlar) üzerinde yapılan klinik çalışmada en sık görülen yan etkiler sakinleşme, uyku hali, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı ve baş dönmesi, şizofreni hastası olan çocuk ve genç hastalar (10-17 yaşlar) üzerinde yapılan klinik çalışmada en sık görülen yan etkiler ise uyku hali ve ekstrapiramidal bozukluktur (göz, ağız, dil, boyun, kol ve bacaklarda belirgin olmak üzere istem dışı kasılmalar ve anormal hareketler, Parkinson hastalığına benzeyen belirti ler). Bu kişilerde istenmeyen etkilerin sıklık, çeşit ve ciddiyeti genellikle ziprasidon ile tedavi gören bipolar bozukluk veya şizofreni hastası yetişkinler ile benzer olmuştur.

  Manik depresif bozukluklarda (bipolar bozukluk) ve şizofreni hastası çocuk ve gençlerde yapılan klinik çalışmalannda ziprasidon, yetişkinler ile benzer şekilde, hafif - orta şiddette, doza bağlı elektrokardiyogramda (EKG) ritm bozukluğuna yol açma (QT aralığını uzatma) ile ilişkilendirilmiştir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın