Zespira 5 Mg 28 Çiğneme Tableti

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  69.60 ₺
  1 Mayıs 2021 06:00
  Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Montelukast Sodyum
  N
  ?
  ?
  ?
  E
  Zespira 5 Mg 28 Çiğneme Tableti , Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilmiş Yerli bir ilaçdır. Satış fiyatı 69.6 TL olup Normal Reçetelidir. 8699569080060 barkodlu ZESPIRA 5 mg montelukast (5.2 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

  Endikasyon

  Endikasyonları:

  Astım tedavisinde.


  Yan Etki

  Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ZESPIRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Kan ve lenf sistemi hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Kanama eğiliminde artış.

  Bağışıklık sistemi hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir), kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı].

  Psikiyatrik bozukluklar:

  Yaygın olmayan: Davranış ve ruh hali değişiklikleri bildirilmiştir: sinirli davranış ve düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), kötü/canlı rüyalar, depresyon, endişe duyguları, halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek), huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil), titreme, uyuma güçlüğü. ZESPİRA kullanırken davranış veya ruh hali değişiklikleri yaşarsanız doktorunuza bildiriniz.

  Sinir sistemi hastalıkları:

  Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı.

  Yaygın olmayan: Uyuklama, karıncalanma/uyuşma, nöbetler (konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler).

  Kardiyak hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Çarpıntı.

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar:

  Yaygın: Burun tıkanıklığı, öksürük, grip, üst solunum yolu enfeksiyonu. Yaygın olmayan: Burun kanaması.

  Mide-bağırsak hastalıkları:

  Yaygın: Karın ağrısı, mide ağrısı, mide veya bağırsak rahatsızlığı, mide yanması. Yaygın olmayan: İshal, ağız kuruluğu, hazımsızlık, pankreas iltihabı, bulantı, kusma. Karaciğer ve safra hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Hepatit (kolestatik (safra yollarının tıkanmasına bağlı sarılık), karaciğer hücresine bağlı ve karışık düzenli karaciğer yarasının da dahil olduğu karaciğer iltihabı).

  Deri ve deri altı doku hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Morluklar, kaşıntı, ürtiker(kurdeşen), genelde bacakların alt kısmında görülen, kırmızı, ciltten kabarık sertçe lezyonlar (eritema nodozum).

  Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Eklem ağrısı, kas ağrıları ve kas krampları, şişlik.

  Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

  Yaygın: Susama, yorgunluk, ateş.

  Montelukast ile tedavi edilen astımlı hastalarda, çok nadir durumlarda Churg-Strauss Sendromu (CSS) rapor edilmiştir. ZESPİRA alan hastalar düzelmeyen veya kötüleşen belirli olguları içeren bir durumu nadiren yaşamışlardır. Genellikle bu belirtiler astım için ağızdan steroid tabletleri alan ve steroidleri yavaş yavaş azaltan veya bırakan hastalarda görülür ancak her zaman görülmeyebilir.

  ZESPİRA'nın bu duruma yol açtığı gösterilmemişse de, aşağıdaki belirtilerden birini veya birkaçını yaşarsanız derhal doktorunuza haber vermelisiniz:

  • Kollarda veya bacaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi

  • Nezle benzeri hastalık hali

  • Döküntü

  • Şiddetli sinüs enflamasyonu (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı), (ağrı ve şişlik - sinüzit)


  Uyarı ve Önlemler

  ZESPIRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZESPIRA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  •Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise)

  ZESPIRA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Astımınız varsa ve astımınız aspirin alınca kötüleşiyorsa, ZESPİRA alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ZESPIRA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ZESPİRA 5 mg gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, ZESPİRA sizin için uygun olmayabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emziriyorsamz veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, ZESPİRA almadan önce doktorunuza damşmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ZESPİRA'nın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. ZESPİRA ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  ZESPIRA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ZESPİRA'nın her dozu 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  ZESPİRA, aspartam (E951) (fenilalanin kaynağı) içerdiğinden, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar ZESPİRA'nın etki mekanizmasını değiştirebilir veya ZESPİRA diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç), fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılan bir ilaç) veya rifampisin (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız ZESPİRA almadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  Formül

  Formülü:

  Montelukast Sodyum, 5 mg


  Kontrendikasyon

  Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

  Eşdeğer Ürün Formları:
  Daha fazla göster
  Yorum Yapın