×
image

AKELA % 2 30 GR JEL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
B
X
E
FİYAT (₺) BARKOD
15.75 ₺
2019-10-27
8699278340035

Etken Madde: ERITROMISIN
Firma: AKUR

Topikal akne tedavisi
Tüm ilaçlar gibi, AKELA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.. Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastanın birinden az görülebilir): Aşırı duyarlılık yanıtları Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir): Kızarıklık, kepeklenme, kaşıntı, cilt kuruması ve takiben yağlanma, ağrı Bu yan etkiler jelde bulunan alkole bağlıdır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda mümkünse kullanım sıklığı azaltılır. Bunlar AKELA®'nın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
AKELA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer eritromisine, alkole veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız. AKELA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Eş zamanlı olarak kozmetik preparatlar ve/veya peeling kullanıyorsanız, • Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotik kullanıyorsanız, • Karaciğer hastalığınız var ise. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. AKELA®'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması AKELA® yüzeyel (haricen) kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin embriyoya geçer. Gebeliğin ilk üç ayında bütün ilaçlarda olduğu gibi AKELA® tedavisi de kesilmelidir. Hamileliğin geri kalan dönemlerinde kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin anne sütüne geçer. Emzirme sırasında kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır. Araç ve makine kullanımı AKELA®'nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur. AKELA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Uygulama yolu nedeniyle içeriğindeki yardımcı maddelerle ilgili herhangi bir özel önlem gerekmemektedir.. İçerdiği bütilhidroksitoluen yardımcı maddesi nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit gibi deride iritan ve alerjenlere bağlı gelişen kaşıntı, kızarıklık veya içi sıvı dolu kabarcıklar) ya da gözlerde ve deri altı tabakasında irritasyona sebebiyet verebilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotikler ile beraber kullanımında dikkatli olunmalı ve etkileşimlerin oluşabileceği akılda tutulmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Eş zamanlı olarak uygulanan sistemik antibiyotiklerle etkileşebileceği akılda tutulmalıdır. Eş zamanlı kullanılan peeling preparatları, cilt irritasyonuna neden olabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlarla ilişkili olarak herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
1 g jelde 20 mg Eritromisin
Farmakoterapötik grup: Topikal anti akne ilaçları ATC kodu: D10AF02 Etki mekanizması AKELA®, etken madde olarak baz formunda eritromisin içerir. Eritromisin makrolid grubundan bir antibiyotik olup etkisini bakteriyel protein oluşumunu engelleyerek gösterir. Kural olarak, etki bakteriyostatiktir. Akne vulgaris patogenezinde rol alanPropionibakterium aknes de AKELA®'nın etki spektrumu içerisindedir. Akne vulgarisin AKELA® ile tedavisi sırasında Propionibakterium aknes'in inhibisyonu ile lezyonların sayısı azalır. Lokal olarak uygulanan eritromisin, dirençli formlar olarak bilinen stafilokokların kolayca ve kısa bir sürede üremelerini azaltır. Lokal uygulama ile eritromisinin yağ bezleri foliküllerine kolayca girdiği gösterilmiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar AKELA® orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlarda sabah-akşam olmak üzere günde iki kez uygulanır. Tedavinin başlangıcında %4'lük formülasyonun kullanımı önerilir. En azından 2 aylık tedaviden sonra, belirgin iyileşme görüldüğünde, %2'lik formülasyon kullanılmaya başlanabilir. Gerektiğinde AKELA® uzun dönemli kullanılabilir. Uygulama yolu ve metodu Deriyi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana yüzeyel (haricen) uygulanır. AKELA®, yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, ağız mukozası ve diğer mukozal yüzeyler ile temas etmemelidir.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Özel kullanım durumları hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer AKELA®'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla AKELA® kullandıysanız Bilinen bir doz aşımı bilgisi yoktur. AKELA®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. AKELA®'yı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. AKELA® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir.
Eritromisine, alkole veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.
Topikal akne tedavisi
Tüm ilaçlar gibi, AKELA®'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.. Çok seyrek yan etkiler (10.000 hastanın birinden az görülebilir): Aşırı duyarlılık yanıtları Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir): Kızarıklık, kepeklenme, kaşıntı, cilt kuruması ve takiben yağlanma, ağrı Bu yan etkiler jelde bulunan alkole bağlıdır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda mümkünse kullanım sıklığı azaltılır. Bunlar AKELA®'nın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
AKELA®'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer eritromisine, alkole veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız. AKELA®'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Eş zamanlı olarak kozmetik preparatlar ve/veya peeling kullanıyorsanız, • Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotik kullanıyorsanız, • Karaciğer hastalığınız var ise. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. AKELA®'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması AKELA® yüzeyel (haricen) kullanılır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Hamilelerde yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin embriyoya geçer. Gebeliğin ilk üç ayında bütün ilaçlarda olduğu gibi AKELA® tedavisi de kesilmelidir. Hamileliğin geri kalan dönemlerinde kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yüzeyel (haricen) uygulamadan sonra eritromisinin emilimi çok fazla değildir ancak emilen eritromisin anne sütüne geçer. Emzirme sırasında kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliği durumunda hekim kontrolü altında olmalıdır. Araç ve makine kullanımı AKELA®'nın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur. AKELA®'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Uygulama yolu nedeniyle içeriğindeki yardımcı maddelerle ilgili herhangi bir özel önlem gerekmemektedir.. İçerdiği bütilhidroksitoluen yardımcı maddesi nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit gibi deride iritan ve alerjenlere bağlı gelişen kaşıntı, kızarıklık veya içi sıvı dolu kabarcıklar) ya da gözlerde ve deri altı tabakasında irritasyona sebebiyet verebilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eş zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotikler ile beraber kullanımında dikkatli olunmalı ve etkileşimlerin oluşabileceği akılda tutulmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Eş zamanlı olarak uygulanan sistemik antibiyotiklerle etkileşebileceği akılda tutulmalıdır. Eş zamanlı kullanılan peeling preparatları, cilt irritasyonuna neden olabilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlarla ilişkili olarak herhangi bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır.. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
1 g jelde 20 mg Eritromisin
Farmakoterapötik grup: Topikal anti akne ilaçları ATC kodu: D10AF02 Etki mekanizması AKELA®, etken madde olarak baz formunda eritromisin içerir. Eritromisin makrolid grubundan bir antibiyotik olup etkisini bakteriyel protein oluşumunu engelleyerek gösterir. Kural olarak, etki bakteriyostatiktir. Akne vulgaris patogenezinde rol alanPropionibakterium aknes de AKELA®'nın etki spektrumu içerisindedir. Akne vulgarisin AKELA® ile tedavisi sırasında Propionibakterium aknes'in inhibisyonu ile lezyonların sayısı azalır. Lokal olarak uygulanan eritromisin, dirençli formlar olarak bilinen stafilokokların kolayca ve kısa bir sürede üremelerini azaltır. Lokal uygulama ile eritromisinin yağ bezleri foliküllerine kolayca girdiği gösterilmiştir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar AKELA® orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlarda sabah-akşam olmak üzere günde iki kez uygulanır. Tedavinin başlangıcında %4'lük formülasyonun kullanımı önerilir. En azından 2 aylık tedaviden sonra, belirgin iyileşme görüldüğünde, %2'lik formülasyon kullanılmaya başlanabilir. Gerektiğinde AKELA® uzun dönemli kullanılabilir. Uygulama yolu ve metodu Deriyi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana yüzeyel (haricen) uygulanır. AKELA®, yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, ağız mukozası ve diğer mukozal yüzeyler ile temas etmemelidir.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Özel kullanım durumları hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer AKELA®'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla AKELA® kullandıysanız Bilinen bir doz aşımı bilgisi yoktur. AKELA®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. AKELA®'yı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. AKELA® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir.
Eritromisine, alkole veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.