×
image

ALECENSA 150 MG 224 SERT KAPSUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
D
X
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
15218.53 ₺
2019-10-27
8699505153407

Etken Madde: ALEKTINIB HIDROKLORUR
Firma: ROCHE

ALECENSA'nın, yetişkin anaplastik lenfoma kinaz (ALK) pozitifliği FİSH testi ile akredite laboratuvarda doğrulanmış, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisinde, monoterapi olarak progresyona kadar kullanımı endikedir. ALECENSA, daha önce krizotinib ile tedavi edilmiş, yetişkin, anaplastik lenfoma kinaz (ALK)-pozitif metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında monoterapi olarak progresyona kadar kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, ALECENSA da yan etkilere neden olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmeyebilir. Yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz dozu düşürebilir, kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Yan etkiler, aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Asağıdakilerden biri olursa, ALECENSA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz • Nefes alıp verme veya yutma güçlüğü • Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme • Kırmızı renkli döküntü veya şiş yumruların eşlik ettiği şiddetli deri kaşıntısı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALECENSA'ya karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz: • Yaygın: Bayılma, baş dönmesi ve düşük kan basıncı (potansiyel yavaş kalp atışı belirtileri) • Yaygın olmayan: Derinizde veya göz aklarınızda sararma, karın bölgenizin sağ tarafında ağrı, koyu idrar, kaşıntılı cilt, normalde olduğundan daha az acıkma, bulantı veya kusma, yorgun hissetme, normalde olduğundan daha kolay kanama veya morarma (potansiyel karaciğer problemleri belirtileri) • Yaygın olmayan: Açıklanamayan kas ağrısı veya geçmeyen kas ağrısı, hassasiyeti veya güçsüzlüğü dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen kas problemleri belirtileri (potansiyel kas problemleri belirtileri). • Yaygın olmayan: Solunum güçlüğü, nefes darlığı veya mukuslu ya da mukussuz öksürük veya ateş dahil yeni veya kötüleşen belirtiler-belirtiler akciğer kanserinizin belirtilerine benzeyebilir (potansiyel akciğer enflamasyonu belirtileri-pnömonit). ALECENSA, akciğerlerde şiddetli veya hayati risk taşıyan enflamasyona neden olabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir, kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Diğer yan etkiler Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize bilgi veriniz. Çok yaygın • Karaciğer problemlerini kontrol etmek üzere yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve bilirubin düzeyleri) • Kas hasarını kontrol etmek üzere yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek kreatinin fosfokinaz düzeyleri) • Kırmızı kan hücreleri sayısında bir azalmadan (anemi olarak bilinir) ötürü yorgun, güçsüz hissedebilir veya nefes darlığı çekebilirsiniz • Kusma-ALECENSA dozunu aldıktan sonra kusarsanız ekstra doz almayınız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız • Kabızlık • Diyare (İshal) • Bulantı • Döküntü • Vücutta sıvı birikimine bağlı şişlik (ödem) • Kilo artışı Yaygın • Böbrek fonksiyonunu kontrol etmek için yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek kreatinin düzeyi) • Bulanık görme, görme kaybı, görüş alanında siyah noktalar veya beyaz lekeler ve çift görme (gözlerinizle ilgili sorunlar) • Karaciğer hastalığı veya kemik bozukluklarını kontrol etmek için yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek alkalin fosfataz düzeyi) • Ağızdaki mukoz zar tabakasında iltihap • Güneş ışığına duyarlılık-ALECENSA kullanırken ve ilacı bıraktıktan sonra 7 gün boyunca uzun sürelerle güneşe maruz kalmayınız. Güneş yanıklarına karşı koruma için 50 faktör veya üzerinde Güneş Koruma Faktörü değerine sahip güneş kremi ve dudak merhemi kullanmanız gerekmektedir. • Tat alma duyusunda değişiklik • Böbrek fonksiyonunun hızla bozulması (böbrek problemleri) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatı'nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
ALECENSA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Alektinib veya bu ilacın içindeki diğer bileşenlere alerjiniz varsa. Emin değilseniz ilacı kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. ALECENSA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse veya emin değilseniz ALECENSA'yı almadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. ALECENSA derhal doktorunuza bildirmeniz gereken yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir: • Nefes alıp verme veya yutma güçlüğü, yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme, kırmızı renkli döküntü veya şiş yumruların eşlik ettiği şiddetli deri kaşıntısı gibi belirtiler yaşarsanız, ALECENSA'ya ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. • Karaciğer hasarı (hepatotoksisite).. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce, ardından tedavinizin ilk 3 ayı sırasında her 2 haftada bir ve sonrasında daha seyrek olmak üzere kan testleri yapacaktır. Bunun amacı ALECENSA kullanırken herhangi bir karaciğer sorunu yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmektir. Şu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: derinizde veya göz aklarınızda sararma, karın bölgenizin sağ tarafında ağrı, koyu idrar, kaşıntılı cilt, normalde olduğundan az acıkma, bulantı veya kusma, yorgun hissetme, normalde olduğundan daha kolay kanama veya morarma. • Yavaş kalp atışı (bradikardi). • Akciğerlerde iltihabi durum (enflamasyon) (pnömonit). ALECENSA tedavi sırasında akciğerlerde şiddetli veya hayati risk taşıyan şişliğe (iltihabi durumdan kaynaklı) neden olabilir. Belirtiler, akciğer kanserinizin belirtilerine benzeyebilir. Solunum güçlüğü, nefes darlığı, mukuslu ya da mukussuz öksürük veya ateş dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen belirtiler yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. • Şiddetli kas ağrısı, hassasiyeti ve güçsüzlüğü (miyalji). Doktorunuz tedavinizin ilk ayında en azından her 2 haftada bir ve tedavi sırasında gerektiçe kan testleri yapacaktır.. Açıklanamayan kas ağrısı veya geçmeyen kas ağrısı, hassasiyeti veya güçsüzlüğü dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen kas problemleri belirtileri yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Daha fazla bilgi için Bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?"e bakınız. Işığa duyarlılık ALECENSA kullanırken ve tedavi kesildikten sonraki 7 gün boyunca güneşe maruz kalmayınız. Güneş yanığını engellemek için 50 veya daha yüksek SPF (Güneş Koruma Faktörü) içeren güneş kremi ve dudak merhemi kullanmanız gerekir. Çocuklar ve ergenler ALECENSA çocuklar ve ergenler üzerinde çalışılmamıştır. Bu ilacı çocuklara veya 18 yaşın altındaki ergenlere vermeyiniz. Testler ve kontroller Doktorunuz, ALECENSA kullanırken herhangi bir karaciğer sorununuz veya kas probleminiz olup olmadığını kontrol etmek için, tedaviye başlamadan önce, tedavinin ilk 3 ayı süresince her 2 haftada bir ve daha sonra daha seyrek olarak kan testleri yapacaktır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. ALECENSA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması ALECENSA, yiyeceklerle beraber kullanılmalıdır. ALECENSA ile tedaviniz sırasında, vücudunuzdaki ALECENSA miktarını değiştirebileceklerinden, greyfurt suyu içerken veya greyfurt ya da turunç yerken dikkatli olmalısınız.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Hamileyseniz ALECENSA kullanmayınız çünkü bebeğinize zarar verebilir. • ALECENSA tedavisi sırasında ya da son dozu kullanmanızdan sonraki 3 ay içinde hamile kalırsanız, derhal doktorunuza bilgi veriniz. • Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar bu ilacı kullanırken hamile kalmamalıdır. Hamile kalma ihtimaliniz varsa, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden sonraki en az 3 ay boyunca yüksek düzeyde etki gösteren doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Siz ve partneriniz için doğru doğum kontrolü yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşunuz. Eğer ALECENSA kullanırken doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, doğum kontrol hapının koruyucu etkisi azalabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • ALECENSA'nın anne sütüne geçip geçmediği ve bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.. Bebeğinizin zarar görme ihtimaline karşın, bu ilacı kullanırken ve son dozunuzu aldıktan 1 hafta sonrasına kadar bebeğinizi emzirmemelisiniz. Araç ve makine kullanma ALECENSA kullanırken görme sorunları veya kalp atışında yavaşlama veya bayılma ya da baş dönmesine yol açabilecek düşük kan basıncı gelişebileceğinden araç ve makine kullanırken özellikle dikkat gösteriniz. ALECENSA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ALECENSA kapsüller laktoz adı verilen bir tür şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Günlük önerilen ALECENSA dozu (1200 mg) 48 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün az miktarda (her "doz" da 100 mg dan az) etanol (alkol) içerir (baskı mürekkebinde %21 oranında bulunan dehidre etil alkol baskı prosesi sırasında tamamen uzaklaştırılmaktadır). Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı ALECENSA dışında, reçetesiz veya bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandınız ise veya kullanma olasılığınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Bunun nedeni, ALECENSA'nın bazı başka ilaçların işlev görme şeklini etkileyebilmesidir. Aynı şekilde bazı başka ilaçlar da ALECENSA'nın işlev görme şeklini etkileyebilir.. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: • Kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan digoksin • Kan pıhtılarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan dabigatran eteksilat • Belli kanser tiplerinin veya bağışıklık sisteminizi etkileyen (otoimmün) hastalıkların (örn. romatoid artrit) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat • Belli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan nilotinib • Belli meme kanseri tiplerinin tedavisinde kullanılan lapatinib • Belli kanser tipleri veya otoimmün hastalıkların (örn. multipl skleroz) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan mitoksantron • Belli kanser tiplerinin tedavisinde ve vücudun bağışıklık sisteminin nakledilen böbreği, kalbi veya karaciğeri reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç olan everolimus • Vücudun bağışıklık sisteminin nakledilen böbreği, kalbi veya karaciğeri reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç olan sirolimus • Belli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan topotekan • AIDS/HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ritonavir, sakinavir) • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bunlar fungal enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol gibi antifungaller) ve belli bakteriyel enfeksiyon tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçları (telitromisin gibi antibiyotikler) içerir. • Depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron • Nöbetlerin veya atakların durdurulması için kullanılan ilaçlar (fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital gibi anti-epileptikler) • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin, rifabutin) • Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan nefazodon Doğum kontrol hapları ALECENSA'yı doğum kontrol hapları kullanırken alırsanız, doğum kontrol haplarının etkililiği azalabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı veya bitkisel şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Diğer ilaçların alektinib üzerindeki etkileri In vitro çalışmalara göre, CYP3A4, alektinib ve majör aktif metaboliti M4 metabolizmasında yer alan ana enzimdir ve CYP3A total hepatik metabolizmaya %40-%50 katkıda bulunur. M4'ün, ALK'ye karşı in vitro olarak benzer potense ve aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. CYP3A indükleyicileri Güçlü bir CYP3A indükleyicisi olan rifampisinden günde bir kez 600 mg'lık çoklu oral dozların 600 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %51 ve %73 azaltmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 2,20 ve 1,79 kat artırmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks ve EAAinf değerleri sırasıyla %4 ve %18 azalmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A indükleyicileri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A indükleyicilerini (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampisin ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir. CYP3A inhibitörleri Güçlü bir CYP3A inhibitörü olan posakonazolden günde iki kez 400 mg'lık çoklu oral dozların 300 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 1,18 ve 1,75 kat artırmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %71 ve %25 azaltmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks değeri %7 azalırken, EAAinf değeri 1,36 kat artmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A inhibitörleri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A inhibitörlerini (ritonavir, sakinavir, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, greyfurt veya turunç vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir.. Gastrik pH düzeyini artıran tıbbi ürünler Alektinibin in vitro suda çözünebilirliği pH'a bağlı olmakla birlikte, klinik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında, günde bir kere 40 mg esomeprazol (proton pompa inhibitörü), alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerinde klinik öneme sahip hiçbir etki göstermemiştir. Bu nedenle, ALECENSA, proton pompa inhibitörleri veya gastrik pH'yi artıran diğer ilaçlarla (H2 reseptör antagonistleri veya antasitler gibi) eşzamanlı uygulandığında hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir. Taşıyıcıların alektinibin dispozisyonuna etkisi M4, P-gp'nin bir substratıdır. Alektinib, P-gp'yi inhibe ettiğinden, P-gp inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımının M4 maruziyeti üzerinde bir etki göstermesi beklenmemektedir. Alektinibin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri P-gp substratları İn vitro olarak alektinib ve majör aktif metaboliti M4, dışa-atım taşıyıcısı P-glikoproteinin (P-gp) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan P-gp substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, P-gp substratları (örn., digoksin, dabigatran eteksilat, topotekan, sirolimus, everolimus, nilotinib ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. BCRP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, dışa-atım taşıyıcısı Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan BCRP substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, BCRP substratları (örn., metotreksat, mitoksantron, topotekan ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. CYP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, zayıf, zamana bağlı CYP3A4 inhibisyonu gösterir ve alektinib klinik konsantrasyonlarda CYP3A4 ve CYP2B6 için güçsüz bir indüksiyon potansiyeline sahiptir. Alektinibin 600 mg'lık çoklu dozları duyarlı bir CYP3A substratı olan midozalomun (2 mg) maruziyeti üzerinde bir etki göstermemiştir. Bu nedenle birlikte uygulanan CYP3A substratları için doz ayarlaması gerekli değildir. CYP3A4 dışında CYP2B6 ve PXR ile düzenlenen enzimlerin indüksiyonu açısından risk tamamen ekarte edilemez. Doğum kontrol haplarının eşzamanlı uygulama ile etkililikleri azalabilir. Diğer ilaçların alektinib üzerindeki etkileri In vitro çalışmalara göre, CYP3A4, alektinib ve majör aktif metaboliti M4 metabolizmasında yer alan ana enzimdir ve CYP3A total hepatik metabolizmaya %40-%50 katkıda bulunur. M4'ün, ALK'ye karşı in vitro olarak benzer potense ve aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. CYP3A indükleyicileri Güçlü bir CYP3A indükleyicisi olan rifampisinden günde bir kez 600 mg'lık çoklu oral dozların 600 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %51 ve %73 azaltmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 2,20 ve 1,79 kat artırmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks ve EAAinf değerleri sırasıyla %4 ve %18 azalmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A indükleyicileri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A indükleyicilerini (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampisin ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir. CYP3A inhibitörleri Güçlü bir CYP3A inhibitörü olan posakonazolden günde iki kez 400 mg'lık çoklu oral dozların 300 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 1,18 ve 1,75 kat artırmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %71 ve %25 azaltmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks değeri %7 azalırken, EAAinf değeri 1,36 kat artmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A inhibitörleri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A inhibitörlerini (ritonavir, sakinavir, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, greyfurt veya turunç vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir.. Gastrik pH düzeyini artıran tıbbi ürünler Alektinibin in vitro suda çözünebilirliği pH'a bağlı olmakla birlikte, klinik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında, günde bir kere 40 mg esomeprazol (proton pompa inhibitörü), alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerinde klinik öneme sahip hiçbir etki göstermemiştir. Bu nedenle, ALECENSA, proton pompa inhibitörleri veya gastrik pH'yi artıran diğer ilaçlarla (H2 reseptör antagonistleri veya antasitler gibi) eşzamanlı uygulandığında hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir. Taşıyıcıların alektinibin dispozisyonuna etkisi M4, P-gp'nin bir substratıdır. Alektinib, P-gp'yi inhibe ettiğinden, P-gp inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımının M4 maruziyeti üzerinde bir etki göstermesi beklenmemektedir. Alektinibin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri P-gp substratları İn vitro olarak alektinib ve majör aktif metaboliti M4, dışa-atım taşıyıcısı P-glikoproteinin (P-gp) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan P-gp substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, P-gp substratları (örn., digoksin, dabigatran eteksilat, topotekan, sirolimus, everolimus, nilotinib ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. BCRP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, dışa-atım taşıyıcısı Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan BCRP substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, BCRP substratları (örn., metotreksat, mitoksantron, topotekan ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. CYP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, zayıf, zamana bağlı CYP3A4 inhibisyonu gösterir ve alektinib klinik konsantrasyonlarda CYP3A4 ve CYP2B6 için güçsüz bir indüksiyon potansiyeline sahiptir. Alektinibin 600 mg'lık çoklu dozları duyarlı bir CYP3A substratı olan midozalomun (2 mg) maruziyeti üzerinde bir etki göstermemiştir. Bu nedenle birlikte uygulanan CYP3A substratları için doz ayarlaması gerekli değildir. CYP3A4 dışında CYP2B6 ve PXR ile düzenlenen enzimlerin indüksiyonu açısından risk tamamen ekarte edilemez. Doğum kontrol haplarının eşzamanlı uygulama ile etkililikleri azalabilir.
Alektinib'dir. Her sert kapsül (161,33 mg alektinib hidroklorür eşdeğeri) 150 mg alektinib içerir.
Farmakoterapötik grup: Anti-neoplastik ajanlar, protein kinaz inhibitörü ATC kodu: L01XE36 Etki mekanizması Alektinib, yüksek düzeyde selektif ve potent ALK ve RET tirozin kinaz inhibitörüdür. Klinik öncesi çalışmalarda, ALK tirozin kinaz aktivitesinin inhibisyonu, STAT 3 ve PI3K/AKT dahil hücre içi sinyal yolaklarının blokajı ve tümör hücre ölümü (apoptoz) indüksiyonuna yol açmıştır. Alektinib, krizotinib direncinden sorumlu mutasyonlar dahil, ALK enziminin mutant formlarına karşı in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir. Alektinibin ana metaboliti (M4) in vitro olarak benzer potens ve aktivite göstermiştir. Klinik öncesi verilere göre, alektinib, her ikisi de kan beyin bariyerinde eflüks taşıyıcı olan p-glikoprotein veya BCRP'nin substratı değildir. Bu nedenle, merkezi sinir sistemine dağılıp yerleşebilmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri Daha önce tedavi almamış hastalar ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiği, daha önce tedavi almamış olan ALK-pozitif KHDAK hastalarında global randomize Faz III açık etiketli klinik çalışmada (BO28984, ALEX) araştırılmıştır. Randomizasyon öncesinde Ventana anti-ALK (D5F3) immunohistokimyası (IHC) ile tüm hastalardan alınan doku örneklerinin ALK protein ekspresyonu pozitifliği için merkezi olarak test edilmesi gerekmiştir. Faz III çalışmaya dahil edilen toplam 303 hastadan, 151'i krizotinib koluna ve 152'si günde iki kez 600 mg'lık önerilen dozda oral olarak ALECENSA alan ALECENSA koluna randomize edilmiştir. ECOG PS (0/1 vs 2), ırk (Asya ve Asya dışı) ve başlangıçtaki SSS metastazı (evet veya hayır) randomizasyon için katmanlama faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktası, RECIST 1.1 kullanılarak araştırmacı değerlendirmesi uyarınca, krizotinib ile karşılaştırıldığında ALECENSA'nın üstünlüğünü progresyonsuz sağkalıma (PFS) dayalı olarak göstermektir. ALECENSA için başlangıçtaki demografik ve hastalık özellikleri, medyan yaş 58 (krizotinib için 54), %55 kadın (krizotinib için %58), %55 Asya dışı (krizotinib için %54), %61'i sigara içmemis (krizotinib için %65), %93 ECOG PS 0 veya 1 (krizotinib için%93), %97 Derece IV hastalığı olan (krizotinib için %96), %90 adenokarsinoma histolojisi (krizotinib için %94), başlangıçta MSS metastazı olan %40 (krizotinib için 38 %) ve daha MSS radyasyonuna maruz kalmış olan %17 (krizotinib için %14) olmuştur. Çalışma, primer analizde araştırmacı tarafından değerlendirildiği üzere, PFS'de istatistiksel olarak önemli bir iyileşme göstererek, primer sonlanım noktasını karşılamıştır. Etkililik verileri Tablo 4'te özetlenmekte ve araştırmacı tarafından değerlendirilen PFS için Kaplan-Meier eğrileri Şekil 1'de gösterilmektedir. Tablo 4. BO28984 (ALEX) çalışmasının etkililik sonuçları özeti Krizotinib N=151 ALECENSA N=152 Medyan takip süresi (Ay) 17,6 (0,3-27,0 aralığı) 18,6 (0,5-29,0 aralığı) Primer etkililik parametreleri PFS (INV) Vaka yaşayan hastalar n (%) 102 (68%) 62 (41%) Medyan (ay) 11,1 NE [95%GA] [9,1; 13,1] [17,7; NE] HR 0,47 [95%GA] [0,34, 0,65] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 Sekonder etkililik parametreleri PFS (IRC)* Vaka yaşayan hastalar n (%) 92 (61%) 63 (41%) Medyan (ay) 10,4 25,7 [95%GA] [7,7; 14,6] [19,9; NE] HR 0,50 [95%GA] [0,36; 0,70] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0.0001 SSS progresyonuna kadar geçen zaman (IRC)*, ** Vaka yaşayan hastalar n (%) 68 (45%) 18 (12%) Sebep-spesifik HR 0,16 [95%GA] [0,10; 0,28] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 SSS progresyonu 12 aylık toplam insidans (IRC) 41,4% 9,4% %(95%GA) [33,2; 49,4] [5,4; 14,7] ORR (INV)*, *** Yanıt verenler n (%) 114 (75,5%) 126 (82,9%) [95%GA] [67,8; 82,1] [76,0; 88,5] Genel sağkalım* Vaka yaşayan hastalar n (%) 40 (27%) 35 (23%) Medyan (ay) NE NE [95%GA] [NE; NE] [NE; NE] HR 0,76 [95%GA] [0.48; 1.20] Cevap süresi (INV) N=114 N=126 Medyan (ay) 11,1 NE 95 %GA [7,9; 13,0] [NE; NE] Temelde ölçülebilir SSS metastazları olan hastalar için SSS-ORR N=22 N=21 SSS yanıt verenler n (%) 11 (50,0%) 17 (81,0%) [95%GA] [28,2; 71,8] [58,1; 94,6] SSS-CR n (%) 1 (5%) 8 (38%) SSS-DOR, Medyan (ay) 5,5 17,3 95%GA [2,1, 17,3] [14,8, NE] Temelde ölçülebilir ve ölçülemeyen SSS metastazları için SSS-ORR (IRC) N=58 N=64 SSS yanıt verenler n (%) 15 (25,9%) 38 (59,4%) [95%GA] [15,3; 39,0] [46,4; 71,5] SSS-CR n (%) 5 (9%) 29 (45%) SSS-DOR, Medyan (ay) 3,7 NE 95%GA [3,2, 6,8] [17,3, NE] * Hiyerarşik testlerin parçası olan anahtar ikincil sonlanım noktaları ** SSS progresyonunun yarışmalı risk analizi, yarışmalı olaylar olarak sistemik progresyon ve ölüm *** Krizotinib kolunda 2 hasta ve alektinib kolunda 6 hasta tam cevap gösterdi. GA: Güven aralığı; SSS: Santral sinir sistemi; CR: tam yanıt; DOR: yanıt süresi; HR: hazard ratio; IRC: Bağımsız inceleme komitesi; INV: araştırıcı; NE: tahmin edilebilir değil; ORR: objektif yanıt oranı; PFS: progresyonsuz sağkalım PFS faydasının büyüklüğü, başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olan hastalar (HR = 0,40, 95%GA: 0,25-0,64, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: 9,2-NE, krizotinib için medyan PFS = 7,4 ay, 95%GA: 6,6-9,6) ve başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olmayan hastalar (HR = 0,51, 95%GA: 0,33-0,80, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: NE, NE, krizotinib için medyan PFS = 14,8 ay, 95%GA:10,8-20,3) için tutarlı olmuş ve her iki alt grupta da ALECENSA'nın krizotinib üzerindeki faydasını göstermiştir. Şekil 1: BO28984 (ALEX) çalışmasında araştırıcının Kaplan-Meier eğrisi Daha önce krizotinib ile tedavi edilen hastalar Krizotinib ile önceden tedavi edilen ALK-pozitif KHDAK hastalarda ALECENSA güvenliliği ve etkililiği iki Faz I/II klinik çalışmasında (NP28673 ve NP28761) incelenmiştir. Çalışma NP28673 NP28673 çalışması, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK-pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 138 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda oral yolla günde iki kez 600 mg ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, genel popülasyonda (sitotoksik kemoterapi tedavilerine önceden maruz kalan/kalmayan) Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriteri (RECIST) kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranı (ORR) ile ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. Eş zamanlı birincil sonlanım noktası, önceden sitotoksik kemoterapi maruziyeti olan hastalarda RECIST 1.1 kullanılarak merkezi IRC değerlendirmesiyle ORR'yi incelemektir. Tahmini ORR için önceden belirlenmiş güven sınırı %35'ten daha düşükse, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilir. Hasta demografileri, ALK-pozitif KDHAK popülasyonu ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %67 beyaz, %26 Asyalı, %56 kadındır ve ortalama yaş 52'dir. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%70). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %90,6'sında 0 ve 1 ve %9,4'inde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %61'inde beyin metastazı vardır ve %96'sında tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastaların %20'sinde hastalık daha önce sadece krizotinib tedavisi sırasında ve %80'inde daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. Çalışma NP28761 Çalışma NP28761, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 87 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda günde iki kez 600 mg oral ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, RECIST kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranıyla (ORR) ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. %35'lik önceden belirtilmiş eşik üzerindeki hesaplanmış ORR alt güven sınırı istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu sağlayacaktır. Hasta demografileri KHDAK ALK-pozitif popülasyon ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %84 beyaz, %8 Asyalı, %55 kadındır ve ortalama yaş 54'tür. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%62). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %89,7'sinde 0 ve 1 ve %10,3'ünde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %60'ında beyin metastazı vardır ve %94'ünde tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastalardan %26'sında daha önce hastalık sadece krizotinib tedavisi sırasında, %74'ünde ise daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları Tablo 5'te ve Merkezi Sinir Sistemi (SSS) sonlanım noktalarının havuzlanmış analizi Tablo 6'da özetlenmiştir. Tablo 5. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları NP28673 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez NP28761 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez Medyan (ay) 21 (1-30 aralığı) 17 (1-29 aralığı) Birincil etkililik parametreleri ORR (IRC) RE populasyonu Yanıt verenler N (%) [95%GA] N=122 a 62 (50,8%) [41,6%, 60,0%] N = 67 b 35 (52,2%) [39,7%, 64,6%] ORR (IRC) önceden kemoterapi tedavisi Alan hastalar Yanıt verenler N (%) [95%GA] N = 96 43 (44,8%) [34,6%, 55,3%] İkincil etkililik parametreleri DOR (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 62 36 (58,1%) 15,2 [11,2, 24,9] N = 35 20 (57,1%) 14,9 [6,9, NE] PFS (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 138 98 (71.0%) 8,9 [5,6, 12,8] N = 87 58 (66,7%) 8,2 [6,3, 12,6] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, NE: Tahmin edilemez, ORR: Objektif Yanıt Oranı, PFS: Progresyonsuz Sağkalım, RE: Değerlendirilebilir yanıt a 16 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. b 20 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmaları için ORR bulguları, özellikle bazı alt gruplardaki az sayıda hasta dikkate alındığında, yaş, cinsiyet, ırk, ECOG performans durumu, Merkezi Sinir Sistemi (SSS) metastazı ve önceden kemoterapi kullanımı gibi başlangıç hasta özellikleri alt grupları arasında uyumludur. Tablo 6. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının SSS sonlanım noktalarının toplu analiz özeti SSS parametreleri (NP28673 ve NP28761) Alektinib 600 mg günde iki kez Başlangıçta ölçülebilir CNS lezyonları olan hastalar N= 50 SSS ORR (IRC) Yanıt verenler (%) 32 (%64) [%95 GA] [49,2, 77,1] Tam yanıt 11 (%22) Kısmi yanıt 21(%42) SSS DOR (IRC) Vaka sayısı (%) N=32 Medyan (ay) 18 (%56,3) [%95 GA] 11,1 [7,6; NE] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, ORR: Objektif Yanıt Oranı, NE: Tahmin edilemez Farmakoterapötik grup: Anti-neoplastik ajanlar, protein kinaz inhibitörü ATC kodu: L01XE36 Etki mekanizması Alektinib, yüksek düzeyde selektif ve potent ALK ve RET tirozin kinaz inhibitörüdür. Klinik öncesi çalışmalarda, ALK tirozin kinaz aktivitesinin inhibisyonu, STAT 3 ve PI3K/AKT dahil hücre içi sinyal yolaklarının blokajı ve tümör hücre ölümü (apoptoz) indüksiyonuna yol açmıştır. Alektinib, krizotinib direncinden sorumlu mutasyonlar dahil, ALK enziminin mutant formlarına karşı in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir. Alektinibin ana metaboliti (M4) in vitro olarak benzer potens ve aktivite göstermiştir. Klinik öncesi verilere göre, alektinib, her ikisi de kan beyin bariyerinde eflüks taşıyıcı olan p-glikoprotein veya BCRP'nin substratı değildir. Bu nedenle, merkezi sinir sistemine dağılıp yerleşebilmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri Daha önce tedavi almamış hastalar ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiği, daha önce tedavi almamış olan ALK-pozitif KHDAK hastalarında global randomize Faz III açık etiketli klinik çalışmada (BO28984, ALEX) araştırılmıştır. Randomizasyon öncesinde Ventana anti-ALK (D5F3) immunohistokimyası (IHC) ile tüm hastalardan alınan doku örneklerinin ALK protein ekspresyonu pozitifliği için merkezi olarak test edilmesi gerekmiştir. Faz III çalışmaya dahil edilen toplam 303 hastadan, 151'i krizotinib koluna ve 152'si günde iki kez 600 mg'lık önerilen dozda oral olarak ALECENSA alan ALECENSA koluna randomize edilmiştir. ECOG PS (0/1 vs 2), ırk (Asya ve Asya dışı) ve başlangıçtaki SSS metastazı (evet veya hayır) randomizasyon için katmanlama faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktası, RECIST 1.1 kullanılarak araştırmacı değerlendirmesi uyarınca, krizotinib ile karşılaştırıldığında ALECENSA'nın üstünlüğünü progresyonsuz sağkalıma (PFS) dayalı olarak göstermektir. ALECENSA için başlangıçtaki demografik ve hastalık özellikleri, medyan yaş 58 (krizotinib için 54), %55 kadın (krizotinib için %58), %55 Asya dışı (krizotinib için %54), %61'i sigara içmemis (krizotinib için %65), %93 ECOG PS 0 veya 1 (krizotinib için%93), %97 Derece IV hastalığı olan (krizotinib için %96), %90 adenokarsinoma histolojisi (krizotinib için %94), başlangıçta MSS metastazı olan %40 (krizotinib için 38 %) ve daha MSS radyasyonuna maruz kalmış olan %17 (krizotinib için %14) olmuştur. Çalışma, primer analizde araştırmacı tarafından değerlendirildiği üzere, PFS'de istatistiksel olarak önemli bir iyileşme göstererek, primer sonlanım noktasını karşılamıştır. Etkililik verileri Tablo 4'te özetlenmekte ve araştırmacı tarafından değerlendirilen PFS için Kaplan-Meier eğrileri Şekil 1'de gösterilmektedir. Tablo 4. BO28984 (ALEX) çalışmasının etkililik sonuçları özeti Krizotinib N=151 ALECENSA N=152 Medyan takip süresi (Ay) 17,6 (0,3-27,0 aralığı) 18,6 (0,5-29,0 aralığı) Primer etkililik parametreleri PFS (INV) Vaka yaşayan hastalar n (%) 102 (68%) 62 (41%) Medyan (ay) 11,1 NE [95%GA] [9,1; 13,1] [17,7; NE] HR 0,47 [95%GA] [0,34, 0,65] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 Sekonder etkililik parametreleri PFS (IRC)* Vaka yaşayan hastalar n (%) 92 (61%) 63 (41%) Medyan (ay) 10,4 25,7 [95%GA] [7,7; 14,6] [19,9; NE] HR 0,50 [95%GA] [0,36; 0,70] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0.0001 SSS progresyonuna kadar geçen zaman (IRC)*, ** Vaka yaşayan hastalar n (%) 68 (45%) 18 (12%) Sebep-spesifik HR 0,16 [95%GA] [0,10; 0,28] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 SSS progresyonu 12 aylık toplam insidans (IRC) 41,4% 9,4% %(95%GA) [33,2; 49,4] [5,4; 14,7] ORR (INV)*, *** Yanıt verenler n (%) 114 (75,5%) 126 (82,9%) [95%GA] [67,8; 82,1] [76,0; 88,5] Genel sağkalım* Vaka yaşayan hastalar n (%) 40 (27%) 35 (23%) Medyan (ay) NE NE [95%GA] [NE; NE] [NE; NE] HR 0,76 [95%GA] [0.48; 1.20] Cevap süresi (INV) N=114 N=126 Medyan (ay) 11,1 NE 95 %GA [7,9; 13,0] [NE; NE] Temelde ölçülebilir SSS metastazları olan hastalar için SSS-ORR N=22 N=21 SSS yanıt verenler n (%) 11 (50,0%) 17 (81,0%) [95%GA] [28,2; 71,8] [58,1; 94,6] SSS-CR n (%) 1 (5%) 8 (38%) SSS-DOR, Medyan (ay) 5,5 17,3 95%GA [2,1, 17,3] [14,8, NE] Temelde ölçülebilir ve ölçülemeyen SSS metastazları için SSS-ORR (IRC) N=58 N=64 SSS yanıt verenler n (%) 15 (25,9%) 38 (59,4%) [95%GA] [15,3; 39,0] [46,4; 71,5] SSS-CR n (%) 5 (9%) 29 (45%) SSS-DOR, Medyan (ay) 3,7 NE 95%GA [3,2, 6,8] [17,3, NE] * Hiyerarşik testlerin parçası olan anahtar ikincil sonlanım noktaları ** SSS progresyonunun yarışmalı risk analizi, yarışmalı olaylar olarak sistemik progresyon ve ölüm *** Krizotinib kolunda 2 hasta ve alektinib kolunda 6 hasta tam cevap gösterdi. GA: Güven aralığı; SSS: Santral sinir sistemi; CR: tam yanıt; DOR: yanıt süresi; HR: hazard ratio; IRC: Bağımsız inceleme komitesi; INV: araştırıcı; NE: tahmin edilebilir değil; ORR: objektif yanıt oranı; PFS: progresyonsuz sağkalım PFS faydasının büyüklüğü, başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olan hastalar (HR = 0,40, 95%GA: 0,25-0,64, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: 9,2-NE, krizotinib için medyan PFS = 7,4 ay, 95%GA: 6,6-9,6) ve başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olmayan hastalar (HR = 0,51, 95%GA: 0,33-0,80, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: NE, NE, krizotinib için medyan PFS = 14,8 ay, 95%GA:10,8-20,3) için tutarlı olmuş ve her iki alt grupta da ALECENSA'nın krizotinib üzerindeki faydasını göstermiştir. Şekil 1: BO28984 (ALEX) çalışmasında araştırıcının Kaplan-Meier eğrisi Daha önce krizotinib ile tedavi edilen hastalar Krizotinib ile önceden tedavi edilen ALK-pozitif KHDAK hastalarda ALECENSA güvenliliği ve etkililiği iki Faz I/II klinik çalışmasında (NP28673 ve NP28761) incelenmiştir. Çalışma NP28673 NP28673 çalışması, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK-pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 138 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda oral yolla günde iki kez 600 mg ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, genel popülasyonda (sitotoksik kemoterapi tedavilerine önceden maruz kalan/kalmayan) Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriteri (RECIST) kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranı (ORR) ile ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. Eş zamanlı birincil sonlanım noktası, önceden sitotoksik kemoterapi maruziyeti olan hastalarda RECIST 1.1 kullanılarak merkezi IRC değerlendirmesiyle ORR'yi incelemektir. Tahmini ORR için önceden belirlenmiş güven sınırı %35'ten daha düşükse, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilir. Hasta demografileri, ALK-pozitif KDHAK popülasyonu ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %67 beyaz, %26 Asyalı, %56 kadındır ve ortalama yaş 52'dir. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%70). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %90,6'sında 0 ve 1 ve %9,4'inde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %61'inde beyin metastazı vardır ve %96'sında tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastaların %20'sinde hastalık daha önce sadece krizotinib tedavisi sırasında ve %80'inde daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. Çalışma NP28761 Çalışma NP28761, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 87 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda günde iki kez 600 mg oral ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, RECIST kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranıyla (ORR) ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. %35'lik önceden belirtilmiş eşik üzerindeki hesaplanmış ORR alt güven sınırı istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu sağlayacaktır. Hasta demografileri KHDAK ALK-pozitif popülasyon ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %84 beyaz, %8 Asyalı, %55 kadındır ve ortalama yaş 54'tür. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%62). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %89,7'sinde 0 ve 1 ve %10,3'ünde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %60'ında beyin metastazı vardır ve %94'ünde tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastalardan %26'sında daha önce hastalık sadece krizotinib tedavisi sırasında, %74'ünde ise daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları Tablo 5'te ve Merkezi Sinir Sistemi (SSS) sonlanım noktalarının havuzlanmış analizi Tablo 6'da özetlenmiştir. Tablo 5. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları NP28673 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez NP28761 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez Medyan (ay) 21 (1-30 aralığı) 17 (1-29 aralığı) Birincil etkililik parametreleri ORR (IRC) RE populasyonu Yanıt verenler N (%) [95%GA] N=122 a 62 (50,8%) [41,6%, 60,0%] N = 67 b 35 (52,2%) [39,7%, 64,6%] ORR (IRC) önceden kemoterapi tedavisi Alan hastalar Yanıt verenler N (%) [95%GA] N = 96 43 (44,8%) [34,6%, 55,3%] İkincil etkililik parametreleri DOR (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 62 36 (58,1%) 15,2 [11,2, 24,9] N = 35 20 (57,1%) 14,9 [6,9, NE] PFS (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 138 98 (71.0%) 8,9 [5,6, 12,8] N = 87 58 (66,7%) 8,2 [6,3, 12,6] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, NE: Tahmin edilemez, ORR: Objektif Yanıt Oranı, PFS: Progresyonsuz Sağkalım, RE: Değerlendirilebilir yanıt a 16 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. b 20 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmaları için ORR bulguları, özellikle bazı alt gruplardaki az sayıda hasta dikkate alındığında, yaş, cinsiyet, ırk, ECOG performans durumu, Merkezi Sinir Sistemi (SSS) metastazı ve önceden kemoterapi kullanımı gibi başlangıç hasta özellikleri alt grupları arasında uyumludur. Tablo 6. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının SSS sonlanım noktalarının toplu analiz özeti SSS parametreleri (NP28673 ve NP28761) Alektinib 600 mg günde iki kez Başlangıçta ölçülebilir CNS lezyonları olan hastalar N= 50 SSS ORR (IRC) Yanıt verenler (%) 32 (%64) [%95 GA] [49,2, 77,1] Tam yanıt 11 (%22) Kısmi yanıt 21(%42) SSS DOR (IRC) Vaka sayısı (%) N=32 Medyan (ay) 18 (%56,3) [%95 GA] 11,1 [7,6; NE] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, ORR: Objektif Yanıt Oranı, NE: Tahmin edilemez
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ALECENSA'yı her zaman doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz, eczacınız ya da hemşireniz ile beraber kontrol etmelisiniz. ALECENSA tedavinize başlamadan önce doktorunuz, küçük hücreli dışı akciğer kanserinizin ALK-pozitif olduğunun (yani kanser hücrelerinizde ALK (anaplastik lenfoma kinaz) adlı bir gende hata olduğunun) valide bir ALK testi ile doğrulanmasını sağlayacaktır. Önerilen doz günde iki kez alınacak 4'er kapsüldür (toplamda 600 mg). Bunun anlamı her gün toplam 8 kapsül olmak üzere toplamda 1200 mg'dır. Hastalığınız ilerlemediği veya tolere edilemeyecek yan etkiler meydana gelmediği sürece doktorunuz ALECENSA tedavinize devam edecektir. Unutulan veya geciken dozlar Eğer almanız gereken ALECENSA dozlarından birini unutursanız, sonraki doza en az 6 saatten fazla bir süre varsa unutulan dozu alınız. Unutulan dozu telafi etmek için aynı anda iki doz almayınız. ALECENSA'yı aldıktan sonra kusarsanız, ilacı tekrar almayınız ve planlanan doz şemasına göre sonraki dozu alınız. Doz ayarlamaları ALECENSA dozunun değiştirilmesine ilişkin tavsiyeler Tablo 1'de sunulmaktadır. Tablo 1: Doz azaltma şeması Doz azaltma şeması Doz düzeyi Başlangıç dozu 600 mg günde iki kez (günde 8 kapsül) İlk doz azaltımı 450 mg günde iki kez (günde 6 kapsül) İkinci doz azaltımı 300 mg günde iki kez (günde 4 kapsül) Aşağıda listelenen yan etkilerin görülmesi durumunda doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir (günde 8 kapsül yerine 6 kapsül ya da 4 kapsül almanızı isteyebilir), kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tedavinizi tamamen sonlandırabilir: • Akciğer enflamasyonu (interstisyel akciğer hastalığı/pnömonit) geçirmeniz durumunda, ALECENSA kullanımı dışında bir neden belirlenemezse; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda alanin aminotransferaz (ALT) veya aspartat aminotransferaz (AST) adı verilen maddelerin normal üst limitin 5 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katı veya daha fazlası oranda artışı görülürse (karaciğerinizle ilgili sorunların göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda ALT veya AST düzeylerinin normal üst limitin 3 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katından fazla oranda yükseldiği ancak beraberinde safra akışında azalma ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımının görülmediği durumlarda; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Şiddetli ve tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Hayatınızı tehdit edebilecek ve acil tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Bu durum tekrar ederse doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 10 katı oranda artışı görülürse veya ikinci kez normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Uygulama yolu ve metodu ALECENSA, ağızdan yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.. Her bir ALECENSA kapsülünü bütün olarak yutunuz. Kapsülleri açmayınız veya eritmeyiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı ALECENSA'nın çocuklardaki ve ergenlerdeki (18 yaşından küçükler) güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı 65 yaş ve üzeri hastalarda ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiğine ilişkin kısıtlı veriler, yaşlı hastalarda doz ayarlamasının gerekli olmadığını düşündürmektedir. 80 yaş üzeri hastalar için veri yoktur. Aşırı vücut ağırlığı (130 kg'ın üzerinde) ALECENSA ile yapılan çalışmalarda vücut ağırlıkları 36,9-123 kg aralığında olan hastalarda, ALECENSA'nın etkisinin azaldığı görülmemiştir. Ancak vücut ağırlığı 130 kg'ın üzerinde olan hastalar için veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında incelenmemiştir. Bununla birlikte, alektinibin böbrekle atılımı ihmal edilebilir boyutta olduğundan, şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA'nın orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği hastalarında kullanımı önerilmemektedir. Eğer ALECENSA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ALECENSA kullandıysanız ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen hastaneye gidiniz. Yanınıza ilaç paketinizi de alınız. ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ALECENSA'yı kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, sonraki doza 6 saatten fazla varsa, hatırlar hatırlamaz eksik dozu alınız. Sonraki doza 6 saatten az varsa, eksik dozu atlayınız. Daha sonra normal zamanında bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız, ekstra doz almayıp bir sonraki dozu normal zamanında alınız. ALECENSA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuzun sizin için belirlediği süre boyunca günde iki kez ALECENSA kullanmanız önemlidir. Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ALECENSA'yı her zaman doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz, eczacınız ya da hemşireniz ile beraber kontrol etmelisiniz. ALECENSA tedavinize başlamadan önce doktorunuz, küçük hücreli dışı akciğer kanserinizin ALK-pozitif olduğunun (yani kanser hücrelerinizde ALK (anaplastik lenfoma kinaz) adlı bir gende hata olduğunun) valide bir ALK testi ile doğrulanmasını sağlayacaktır. Önerilen doz günde iki kez alınacak 4'er kapsüldür (toplamda 600 mg). Bunun anlamı her gün toplam 8 kapsül olmak üzere toplamda 1200 mg'dır. Hastalığınız ilerlemediği veya tolere edilemeyecek yan etkiler meydana gelmediği sürece doktorunuz ALECENSA tedavinize devam edecektir. Unutulan veya geciken dozlar Eğer almanız gereken ALECENSA dozlarından birini unutursanız, sonraki doza en az 6 saatten fazla bir süre varsa unutulan dozu alınız. Unutulan dozu telafi etmek için aynı anda iki doz almayınız. ALECENSA'yı aldıktan sonra kusarsanız, ilacı tekrar almayınız ve planlanan doz şemasına göre sonraki dozu alınız. Doz ayarlamaları ALECENSA dozunun değiştirilmesine ilişkin tavsiyeler Tablo 1'de sunulmaktadır. Tablo 1: Doz azaltma şeması Doz azaltma şeması Doz düzeyi Başlangıç dozu 600 mg günde iki kez (günde 8 kapsül) İlk doz azaltımı 450 mg günde iki kez (günde 6 kapsül) İkinci doz azaltımı 300 mg günde iki kez (günde 4 kapsül) Aşağıda listelenen yan etkilerin görülmesi durumunda doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir (günde 8 kapsül yerine 6 kapsül ya da 4 kapsül almanızı isteyebilir), kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tedavinizi tamamen sonlandırabilir: • Akciğer enflamasyonu (interstisyel akciğer hastalığı/pnömonit) geçirmeniz durumunda, ALECENSA kullanımı dışında bir neden belirlenemezse; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda alanin aminotransferaz (ALT) veya aspartat aminotransferaz (AST) adı verilen maddelerin normal üst limitin 5 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katı veya daha fazlası oranda artışı görülürse (karaciğerinizle ilgili sorunların göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda ALT veya AST düzeylerinin normal üst limitin 3 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katından fazla oranda yükseldiği ancak beraberinde safra akışında azalma ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımının görülmediği durumlarda; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Şiddetli ve tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Hayatınızı tehdit edebilecek ve acil tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Bu durum tekrar ederse doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 10 katı oranda artışı görülürse veya ikinci kez normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Uygulama yolu ve metodu ALECENSA, ağızdan yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.. Her bir ALECENSA kapsülünü bütün olarak yutunuz. Kapsülleri açmayınız veya eritmeyiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı ALECENSA'nın çocuklardaki ve ergenlerdeki (18 yaşından küçükler) güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı 65 yaş ve üzeri hastalarda ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiğine ilişkin kısıtlı veriler, yaşlı hastalarda doz ayarlamasının gerekli olmadığını düşündürmektedir. 80 yaş üzeri hastalar için veri yoktur. Aşırı vücut ağırlığı (130 kg'ın üzerinde) ALECENSA ile yapılan çalışmalarda vücut ağırlıkları 36,9-123 kg aralığında olan hastalarda, ALECENSA'nın etkisinin azaldığı görülmemiştir. Ancak vücut ağırlığı 130 kg'ın üzerinde olan hastalar için veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında incelenmemiştir. Bununla birlikte, alektinibin böbrekle atılımı ihmal edilebilir boyutta olduğundan, şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA'nın orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği hastalarında kullanımı önerilmemektedir. Eğer ALECENSA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ALECENSA kullandıysanız ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen hastaneye gidiniz. Yanınıza ilaç paketinizi de alınız. ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ALECENSA'yı kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, sonraki doza 6 saatten fazla varsa, hatırlar hatırlamaz eksik dozu alınız. Sonraki doza 6 saatten az varsa, eksik dozu atlayınız. Daha sonra normal zamanında bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız, ekstra doz almayıp bir sonraki dozu normal zamanında alınız. ALECENSA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuzun sizin için belirlediği süre boyunca günde iki kez ALECENSA kullanmanız önemlidir. Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.
Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
ALECENSA'nın, yetişkin anaplastik lenfoma kinaz (ALK) pozitifliği FİSH testi ile akredite laboratuvarda doğrulanmış, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların birinci basamak tedavisinde, monoterapi olarak progresyona kadar kullanımı endikedir. ALECENSA, daha önce krizotinib ile tedavi edilmiş, yetişkin, anaplastik lenfoma kinaz (ALK)-pozitif metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında monoterapi olarak progresyona kadar kullanılır.
Tüm ilaçlar gibi, ALECENSA da yan etkilere neden olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmeyebilir. Yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz dozu düşürebilir, kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Yan etkiler, aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Asağıdakilerden biri olursa, ALECENSA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz • Nefes alıp verme veya yutma güçlüğü • Yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme • Kırmızı renkli döküntü veya şiş yumruların eşlik ettiği şiddetli deri kaşıntısı Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALECENSA'ya karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz: • Yaygın: Bayılma, baş dönmesi ve düşük kan basıncı (potansiyel yavaş kalp atışı belirtileri) • Yaygın olmayan: Derinizde veya göz aklarınızda sararma, karın bölgenizin sağ tarafında ağrı, koyu idrar, kaşıntılı cilt, normalde olduğundan daha az acıkma, bulantı veya kusma, yorgun hissetme, normalde olduğundan daha kolay kanama veya morarma (potansiyel karaciğer problemleri belirtileri) • Yaygın olmayan: Açıklanamayan kas ağrısı veya geçmeyen kas ağrısı, hassasiyeti veya güçsüzlüğü dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen kas problemleri belirtileri (potansiyel kas problemleri belirtileri). • Yaygın olmayan: Solunum güçlüğü, nefes darlığı veya mukuslu ya da mukussuz öksürük veya ateş dahil yeni veya kötüleşen belirtiler-belirtiler akciğer kanserinizin belirtilerine benzeyebilir (potansiyel akciğer enflamasyonu belirtileri-pnömonit). ALECENSA, akciğerlerde şiddetli veya hayati risk taşıyan enflamasyona neden olabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza bilgi veriniz. Doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir, kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tamamen sonlandırabilir. Diğer yan etkiler Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize bilgi veriniz. Çok yaygın • Karaciğer problemlerini kontrol etmek üzere yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve bilirubin düzeyleri) • Kas hasarını kontrol etmek üzere yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek kreatinin fosfokinaz düzeyleri) • Kırmızı kan hücreleri sayısında bir azalmadan (anemi olarak bilinir) ötürü yorgun, güçsüz hissedebilir veya nefes darlığı çekebilirsiniz • Kusma-ALECENSA dozunu aldıktan sonra kusarsanız ekstra doz almayınız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız • Kabızlık • Diyare (İshal) • Bulantı • Döküntü • Vücutta sıvı birikimine bağlı şişlik (ödem) • Kilo artışı Yaygın • Böbrek fonksiyonunu kontrol etmek için yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek kreatinin düzeyi) • Bulanık görme, görme kaybı, görüş alanında siyah noktalar veya beyaz lekeler ve çift görme (gözlerinizle ilgili sorunlar) • Karaciğer hastalığı veya kemik bozukluklarını kontrol etmek için yürütülen kan testlerinde anormal bulgular (yüksek alkalin fosfataz düzeyi) • Ağızdaki mukoz zar tabakasında iltihap • Güneş ışığına duyarlılık-ALECENSA kullanırken ve ilacı bıraktıktan sonra 7 gün boyunca uzun sürelerle güneşe maruz kalmayınız. Güneş yanıklarına karşı koruma için 50 faktör veya üzerinde Güneş Koruma Faktörü değerine sahip güneş kremi ve dudak merhemi kullanmanız gerekmektedir. • Tat alma duyusunda değişiklik • Böbrek fonksiyonunun hızla bozulması (böbrek problemleri) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatı'nda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
ALECENSA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Alektinib veya bu ilacın içindeki diğer bileşenlere alerjiniz varsa. Emin değilseniz ilacı kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. ALECENSA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse veya emin değilseniz ALECENSA'yı almadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız. ALECENSA derhal doktorunuza bildirmeniz gereken yan etkilere neden olabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir: • Nefes alıp verme veya yutma güçlüğü, yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme, kırmızı renkli döküntü veya şiş yumruların eşlik ettiği şiddetli deri kaşıntısı gibi belirtiler yaşarsanız, ALECENSA'ya ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. • Karaciğer hasarı (hepatotoksisite).. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce, ardından tedavinizin ilk 3 ayı sırasında her 2 haftada bir ve sonrasında daha seyrek olmak üzere kan testleri yapacaktır. Bunun amacı ALECENSA kullanırken herhangi bir karaciğer sorunu yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmektir. Şu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: derinizde veya göz aklarınızda sararma, karın bölgenizin sağ tarafında ağrı, koyu idrar, kaşıntılı cilt, normalde olduğundan az acıkma, bulantı veya kusma, yorgun hissetme, normalde olduğundan daha kolay kanama veya morarma. • Yavaş kalp atışı (bradikardi). • Akciğerlerde iltihabi durum (enflamasyon) (pnömonit). ALECENSA tedavi sırasında akciğerlerde şiddetli veya hayati risk taşıyan şişliğe (iltihabi durumdan kaynaklı) neden olabilir. Belirtiler, akciğer kanserinizin belirtilerine benzeyebilir. Solunum güçlüğü, nefes darlığı, mukuslu ya da mukussuz öksürük veya ateş dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen belirtiler yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. • Şiddetli kas ağrısı, hassasiyeti ve güçsüzlüğü (miyalji). Doktorunuz tedavinizin ilk ayında en azından her 2 haftada bir ve tedavi sırasında gerektiçe kan testleri yapacaktır.. Açıklanamayan kas ağrısı veya geçmeyen kas ağrısı, hassasiyeti veya güçsüzlüğü dahil olmak üzere yeni veya kötüleşen kas problemleri belirtileri yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Daha fazla bilgi için Bölüm 4 "Olası yan etkiler nelerdir?"e bakınız. Işığa duyarlılık ALECENSA kullanırken ve tedavi kesildikten sonraki 7 gün boyunca güneşe maruz kalmayınız. Güneş yanığını engellemek için 50 veya daha yüksek SPF (Güneş Koruma Faktörü) içeren güneş kremi ve dudak merhemi kullanmanız gerekir. Çocuklar ve ergenler ALECENSA çocuklar ve ergenler üzerinde çalışılmamıştır. Bu ilacı çocuklara veya 18 yaşın altındaki ergenlere vermeyiniz. Testler ve kontroller Doktorunuz, ALECENSA kullanırken herhangi bir karaciğer sorununuz veya kas probleminiz olup olmadığını kontrol etmek için, tedaviye başlamadan önce, tedavinin ilk 3 ayı süresince her 2 haftada bir ve daha sonra daha seyrek olarak kan testleri yapacaktır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.. ALECENSA'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması ALECENSA, yiyeceklerle beraber kullanılmalıdır. ALECENSA ile tedaviniz sırasında, vücudunuzdaki ALECENSA miktarını değiştirebileceklerinden, greyfurt suyu içerken veya greyfurt ya da turunç yerken dikkatli olmalısınız.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • Hamileyseniz ALECENSA kullanmayınız çünkü bebeğinize zarar verebilir. • ALECENSA tedavisi sırasında ya da son dozu kullanmanızdan sonraki 3 ay içinde hamile kalırsanız, derhal doktorunuza bilgi veriniz. • Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar bu ilacı kullanırken hamile kalmamalıdır. Hamile kalma ihtimaliniz varsa, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden sonraki en az 3 ay boyunca yüksek düzeyde etki gösteren doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Siz ve partneriniz için doğru doğum kontrolü yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşunuz. Eğer ALECENSA kullanırken doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, doğum kontrol hapının koruyucu etkisi azalabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. • ALECENSA'nın anne sütüne geçip geçmediği ve bebeğinize zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir.. Bebeğinizin zarar görme ihtimaline karşın, bu ilacı kullanırken ve son dozunuzu aldıktan 1 hafta sonrasına kadar bebeğinizi emzirmemelisiniz. Araç ve makine kullanma ALECENSA kullanırken görme sorunları veya kalp atışında yavaşlama veya bayılma ya da baş dönmesine yol açabilecek düşük kan basıncı gelişebileceğinden araç ve makine kullanırken özellikle dikkat gösteriniz. ALECENSA'nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ALECENSA kapsüller laktoz adı verilen bir tür şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Günlük önerilen ALECENSA dozu (1200 mg) 48 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün az miktarda (her "doz" da 100 mg dan az) etanol (alkol) içerir (baskı mürekkebinde %21 oranında bulunan dehidre etil alkol baskı prosesi sırasında tamamen uzaklaştırılmaktadır). Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı ALECENSA dışında, reçetesiz veya bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandınız ise veya kullanma olasılığınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza bilgi veriniz. Bunun nedeni, ALECENSA'nın bazı başka ilaçların işlev görme şeklini etkileyebilmesidir. Aynı şekilde bazı başka ilaçlar da ALECENSA'nın işlev görme şeklini etkileyebilir.. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: • Kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan digoksin • Kan pıhtılarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan dabigatran eteksilat • Belli kanser tiplerinin veya bağışıklık sisteminizi etkileyen (otoimmün) hastalıkların (örn. romatoid artrit) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metotreksat • Belli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan nilotinib • Belli meme kanseri tiplerinin tedavisinde kullanılan lapatinib • Belli kanser tipleri veya otoimmün hastalıkların (örn. multipl skleroz) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan mitoksantron • Belli kanser tiplerinin tedavisinde ve vücudun bağışıklık sisteminin nakledilen böbreği, kalbi veya karaciğeri reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç olan everolimus • Vücudun bağışıklık sisteminin nakledilen böbreği, kalbi veya karaciğeri reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç olan sirolimus • Belli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan topotekan • AIDS/HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ritonavir, sakinavir) • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bunlar fungal enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol gibi antifungaller) ve belli bakteriyel enfeksiyon tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçları (telitromisin gibi antibiyotikler) içerir. • Depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç olan sarı kantaron • Nöbetlerin veya atakların durdurulması için kullanılan ilaçlar (fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital gibi anti-epileptikler) • Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. rifampisin, rifabutin) • Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan nefazodon Doğum kontrol hapları ALECENSA'yı doğum kontrol hapları kullanırken alırsanız, doğum kontrol haplarının etkililiği azalabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı veya bitkisel şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Diğer ilaçların alektinib üzerindeki etkileri In vitro çalışmalara göre, CYP3A4, alektinib ve majör aktif metaboliti M4 metabolizmasında yer alan ana enzimdir ve CYP3A total hepatik metabolizmaya %40-%50 katkıda bulunur. M4'ün, ALK'ye karşı in vitro olarak benzer potense ve aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. CYP3A indükleyicileri Güçlü bir CYP3A indükleyicisi olan rifampisinden günde bir kez 600 mg'lık çoklu oral dozların 600 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %51 ve %73 azaltmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 2,20 ve 1,79 kat artırmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks ve EAAinf değerleri sırasıyla %4 ve %18 azalmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A indükleyicileri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A indükleyicilerini (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampisin ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir. CYP3A inhibitörleri Güçlü bir CYP3A inhibitörü olan posakonazolden günde iki kez 400 mg'lık çoklu oral dozların 300 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 1,18 ve 1,75 kat artırmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %71 ve %25 azaltmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks değeri %7 azalırken, EAAinf değeri 1,36 kat artmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A inhibitörleri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A inhibitörlerini (ritonavir, sakinavir, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, greyfurt veya turunç vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir.. Gastrik pH düzeyini artıran tıbbi ürünler Alektinibin in vitro suda çözünebilirliği pH'a bağlı olmakla birlikte, klinik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında, günde bir kere 40 mg esomeprazol (proton pompa inhibitörü), alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerinde klinik öneme sahip hiçbir etki göstermemiştir. Bu nedenle, ALECENSA, proton pompa inhibitörleri veya gastrik pH'yi artıran diğer ilaçlarla (H2 reseptör antagonistleri veya antasitler gibi) eşzamanlı uygulandığında hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir. Taşıyıcıların alektinibin dispozisyonuna etkisi M4, P-gp'nin bir substratıdır. Alektinib, P-gp'yi inhibe ettiğinden, P-gp inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımının M4 maruziyeti üzerinde bir etki göstermesi beklenmemektedir. Alektinibin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri P-gp substratları İn vitro olarak alektinib ve majör aktif metaboliti M4, dışa-atım taşıyıcısı P-glikoproteinin (P-gp) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan P-gp substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, P-gp substratları (örn., digoksin, dabigatran eteksilat, topotekan, sirolimus, everolimus, nilotinib ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. BCRP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, dışa-atım taşıyıcısı Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan BCRP substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, BCRP substratları (örn., metotreksat, mitoksantron, topotekan ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. CYP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, zayıf, zamana bağlı CYP3A4 inhibisyonu gösterir ve alektinib klinik konsantrasyonlarda CYP3A4 ve CYP2B6 için güçsüz bir indüksiyon potansiyeline sahiptir. Alektinibin 600 mg'lık çoklu dozları duyarlı bir CYP3A substratı olan midozalomun (2 mg) maruziyeti üzerinde bir etki göstermemiştir. Bu nedenle birlikte uygulanan CYP3A substratları için doz ayarlaması gerekli değildir. CYP3A4 dışında CYP2B6 ve PXR ile düzenlenen enzimlerin indüksiyonu açısından risk tamamen ekarte edilemez. Doğum kontrol haplarının eşzamanlı uygulama ile etkililikleri azalabilir. Diğer ilaçların alektinib üzerindeki etkileri In vitro çalışmalara göre, CYP3A4, alektinib ve majör aktif metaboliti M4 metabolizmasında yer alan ana enzimdir ve CYP3A total hepatik metabolizmaya %40-%50 katkıda bulunur. M4'ün, ALK'ye karşı in vitro olarak benzer potense ve aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. CYP3A indükleyicileri Güçlü bir CYP3A indükleyicisi olan rifampisinden günde bir kez 600 mg'lık çoklu oral dozların 600 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %51 ve %73 azaltmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 2,20 ve 1,79 kat artırmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks ve EAAinf değerleri sırasıyla %4 ve %18 azalmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A indükleyicileri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A indükleyicilerini (karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampisin ve sarı kantaron (Hypericum perforatum) vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir. CYP3A inhibitörleri Güçlü bir CYP3A inhibitörü olan posakonazolden günde iki kez 400 mg'lık çoklu oral dozların 300 mg alektinib tekli oral dozu ile birlikte uygulanması, alektinibin Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla 1,18 ve 1,75 kat artırmış ve M4'ün Cmaks ve EAAinf değerlerini sırasıyla %71 ve %25 azaltmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyette etki küçük olup, Cmaks değeri %7 azalırken, EAAinf değeri 1,36 kat artmıştır. Alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerindeki etkiler esas alındığında, ALECENSA CYP3A inhibitörleri ile birlikte uygulandığında doz ayarlaması gerekmemektedir. Eşzamanlı olarak güçlü CYP3A inhibitörlerini (ritonavir, sakinavir, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon, greyfurt veya turunç vb.) kullanan hastalar için uygun izlem önerilir.. Gastrik pH düzeyini artıran tıbbi ürünler Alektinibin in vitro suda çözünebilirliği pH'a bağlı olmakla birlikte, klinik ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasında, günde bir kere 40 mg esomeprazol (proton pompa inhibitörü), alektinib ve M4'e birlikte maruziyet üzerinde klinik öneme sahip hiçbir etki göstermemiştir. Bu nedenle, ALECENSA, proton pompa inhibitörleri veya gastrik pH'yi artıran diğer ilaçlarla (H2 reseptör antagonistleri veya antasitler gibi) eşzamanlı uygulandığında hiçbir doz ayarlaması gerekmemektedir. Taşıyıcıların alektinibin dispozisyonuna etkisi M4, P-gp'nin bir substratıdır. Alektinib, P-gp'yi inhibe ettiğinden, P-gp inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımının M4 maruziyeti üzerinde bir etki göstermesi beklenmemektedir. Alektinibin diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri P-gp substratları İn vitro olarak alektinib ve majör aktif metaboliti M4, dışa-atım taşıyıcısı P-glikoproteinin (P-gp) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan P-gp substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, P-gp substratları (örn., digoksin, dabigatran eteksilat, topotekan, sirolimus, everolimus, nilotinib ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. BCRP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, dışa-atım taşıyıcısı Meme Kanseri Direnç Proteininin (BCRP) inhibitörleridir. Bu nedenle alektinib ve M4, birlikte uygulanan BCRP substratlarının plazma konsantrasyonlarını artırma potansiyeline sahip olabilir. ALECENSA, BCRP substratları (örn., metotreksat, mitoksantron, topotekan ve lapatinib) ile birlikte uygulandığında uygun izlem önerilir. CYP substratları İn vitro olarak alektinib ve M4, zayıf, zamana bağlı CYP3A4 inhibisyonu gösterir ve alektinib klinik konsantrasyonlarda CYP3A4 ve CYP2B6 için güçsüz bir indüksiyon potansiyeline sahiptir. Alektinibin 600 mg'lık çoklu dozları duyarlı bir CYP3A substratı olan midozalomun (2 mg) maruziyeti üzerinde bir etki göstermemiştir. Bu nedenle birlikte uygulanan CYP3A substratları için doz ayarlaması gerekli değildir. CYP3A4 dışında CYP2B6 ve PXR ile düzenlenen enzimlerin indüksiyonu açısından risk tamamen ekarte edilemez. Doğum kontrol haplarının eşzamanlı uygulama ile etkililikleri azalabilir.
Alektinib'dir. Her sert kapsül (161,33 mg alektinib hidroklorür eşdeğeri) 150 mg alektinib içerir.
Farmakoterapötik grup: Anti-neoplastik ajanlar, protein kinaz inhibitörü ATC kodu: L01XE36 Etki mekanizması Alektinib, yüksek düzeyde selektif ve potent ALK ve RET tirozin kinaz inhibitörüdür. Klinik öncesi çalışmalarda, ALK tirozin kinaz aktivitesinin inhibisyonu, STAT 3 ve PI3K/AKT dahil hücre içi sinyal yolaklarının blokajı ve tümör hücre ölümü (apoptoz) indüksiyonuna yol açmıştır. Alektinib, krizotinib direncinden sorumlu mutasyonlar dahil, ALK enziminin mutant formlarına karşı in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir. Alektinibin ana metaboliti (M4) in vitro olarak benzer potens ve aktivite göstermiştir. Klinik öncesi verilere göre, alektinib, her ikisi de kan beyin bariyerinde eflüks taşıyıcı olan p-glikoprotein veya BCRP'nin substratı değildir. Bu nedenle, merkezi sinir sistemine dağılıp yerleşebilmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri Daha önce tedavi almamış hastalar ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiği, daha önce tedavi almamış olan ALK-pozitif KHDAK hastalarında global randomize Faz III açık etiketli klinik çalışmada (BO28984, ALEX) araştırılmıştır. Randomizasyon öncesinde Ventana anti-ALK (D5F3) immunohistokimyası (IHC) ile tüm hastalardan alınan doku örneklerinin ALK protein ekspresyonu pozitifliği için merkezi olarak test edilmesi gerekmiştir. Faz III çalışmaya dahil edilen toplam 303 hastadan, 151'i krizotinib koluna ve 152'si günde iki kez 600 mg'lık önerilen dozda oral olarak ALECENSA alan ALECENSA koluna randomize edilmiştir. ECOG PS (0/1 vs 2), ırk (Asya ve Asya dışı) ve başlangıçtaki SSS metastazı (evet veya hayır) randomizasyon için katmanlama faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktası, RECIST 1.1 kullanılarak araştırmacı değerlendirmesi uyarınca, krizotinib ile karşılaştırıldığında ALECENSA'nın üstünlüğünü progresyonsuz sağkalıma (PFS) dayalı olarak göstermektir. ALECENSA için başlangıçtaki demografik ve hastalık özellikleri, medyan yaş 58 (krizotinib için 54), %55 kadın (krizotinib için %58), %55 Asya dışı (krizotinib için %54), %61'i sigara içmemis (krizotinib için %65), %93 ECOG PS 0 veya 1 (krizotinib için%93), %97 Derece IV hastalığı olan (krizotinib için %96), %90 adenokarsinoma histolojisi (krizotinib için %94), başlangıçta MSS metastazı olan %40 (krizotinib için 38 %) ve daha MSS radyasyonuna maruz kalmış olan %17 (krizotinib için %14) olmuştur. Çalışma, primer analizde araştırmacı tarafından değerlendirildiği üzere, PFS'de istatistiksel olarak önemli bir iyileşme göstererek, primer sonlanım noktasını karşılamıştır. Etkililik verileri Tablo 4'te özetlenmekte ve araştırmacı tarafından değerlendirilen PFS için Kaplan-Meier eğrileri Şekil 1'de gösterilmektedir. Tablo 4. BO28984 (ALEX) çalışmasının etkililik sonuçları özeti Krizotinib N=151 ALECENSA N=152 Medyan takip süresi (Ay) 17,6 (0,3-27,0 aralığı) 18,6 (0,5-29,0 aralığı) Primer etkililik parametreleri PFS (INV) Vaka yaşayan hastalar n (%) 102 (68%) 62 (41%) Medyan (ay) 11,1 NE [95%GA] [9,1; 13,1] [17,7; NE] HR 0,47 [95%GA] [0,34, 0,65] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 Sekonder etkililik parametreleri PFS (IRC)* Vaka yaşayan hastalar n (%) 92 (61%) 63 (41%) Medyan (ay) 10,4 25,7 [95%GA] [7,7; 14,6] [19,9; NE] HR 0,50 [95%GA] [0,36; 0,70] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0.0001 SSS progresyonuna kadar geçen zaman (IRC)*, ** Vaka yaşayan hastalar n (%) 68 (45%) 18 (12%) Sebep-spesifik HR 0,16 [95%GA] [0,10; 0,28] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 SSS progresyonu 12 aylık toplam insidans (IRC) 41,4% 9,4% %(95%GA) [33,2; 49,4] [5,4; 14,7] ORR (INV)*, *** Yanıt verenler n (%) 114 (75,5%) 126 (82,9%) [95%GA] [67,8; 82,1] [76,0; 88,5] Genel sağkalım* Vaka yaşayan hastalar n (%) 40 (27%) 35 (23%) Medyan (ay) NE NE [95%GA] [NE; NE] [NE; NE] HR 0,76 [95%GA] [0.48; 1.20] Cevap süresi (INV) N=114 N=126 Medyan (ay) 11,1 NE 95 %GA [7,9; 13,0] [NE; NE] Temelde ölçülebilir SSS metastazları olan hastalar için SSS-ORR N=22 N=21 SSS yanıt verenler n (%) 11 (50,0%) 17 (81,0%) [95%GA] [28,2; 71,8] [58,1; 94,6] SSS-CR n (%) 1 (5%) 8 (38%) SSS-DOR, Medyan (ay) 5,5 17,3 95%GA [2,1, 17,3] [14,8, NE] Temelde ölçülebilir ve ölçülemeyen SSS metastazları için SSS-ORR (IRC) N=58 N=64 SSS yanıt verenler n (%) 15 (25,9%) 38 (59,4%) [95%GA] [15,3; 39,0] [46,4; 71,5] SSS-CR n (%) 5 (9%) 29 (45%) SSS-DOR, Medyan (ay) 3,7 NE 95%GA [3,2, 6,8] [17,3, NE] * Hiyerarşik testlerin parçası olan anahtar ikincil sonlanım noktaları ** SSS progresyonunun yarışmalı risk analizi, yarışmalı olaylar olarak sistemik progresyon ve ölüm *** Krizotinib kolunda 2 hasta ve alektinib kolunda 6 hasta tam cevap gösterdi. GA: Güven aralığı; SSS: Santral sinir sistemi; CR: tam yanıt; DOR: yanıt süresi; HR: hazard ratio; IRC: Bağımsız inceleme komitesi; INV: araştırıcı; NE: tahmin edilebilir değil; ORR: objektif yanıt oranı; PFS: progresyonsuz sağkalım PFS faydasının büyüklüğü, başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olan hastalar (HR = 0,40, 95%GA: 0,25-0,64, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: 9,2-NE, krizotinib için medyan PFS = 7,4 ay, 95%GA: 6,6-9,6) ve başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olmayan hastalar (HR = 0,51, 95%GA: 0,33-0,80, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: NE, NE, krizotinib için medyan PFS = 14,8 ay, 95%GA:10,8-20,3) için tutarlı olmuş ve her iki alt grupta da ALECENSA'nın krizotinib üzerindeki faydasını göstermiştir. Şekil 1: BO28984 (ALEX) çalışmasında araştırıcının Kaplan-Meier eğrisi Daha önce krizotinib ile tedavi edilen hastalar Krizotinib ile önceden tedavi edilen ALK-pozitif KHDAK hastalarda ALECENSA güvenliliği ve etkililiği iki Faz I/II klinik çalışmasında (NP28673 ve NP28761) incelenmiştir. Çalışma NP28673 NP28673 çalışması, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK-pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 138 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda oral yolla günde iki kez 600 mg ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, genel popülasyonda (sitotoksik kemoterapi tedavilerine önceden maruz kalan/kalmayan) Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriteri (RECIST) kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranı (ORR) ile ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. Eş zamanlı birincil sonlanım noktası, önceden sitotoksik kemoterapi maruziyeti olan hastalarda RECIST 1.1 kullanılarak merkezi IRC değerlendirmesiyle ORR'yi incelemektir. Tahmini ORR için önceden belirlenmiş güven sınırı %35'ten daha düşükse, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilir. Hasta demografileri, ALK-pozitif KDHAK popülasyonu ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %67 beyaz, %26 Asyalı, %56 kadındır ve ortalama yaş 52'dir. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%70). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %90,6'sında 0 ve 1 ve %9,4'inde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %61'inde beyin metastazı vardır ve %96'sında tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastaların %20'sinde hastalık daha önce sadece krizotinib tedavisi sırasında ve %80'inde daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. Çalışma NP28761 Çalışma NP28761, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 87 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda günde iki kez 600 mg oral ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, RECIST kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranıyla (ORR) ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. %35'lik önceden belirtilmiş eşik üzerindeki hesaplanmış ORR alt güven sınırı istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu sağlayacaktır. Hasta demografileri KHDAK ALK-pozitif popülasyon ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %84 beyaz, %8 Asyalı, %55 kadındır ve ortalama yaş 54'tür. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%62). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %89,7'sinde 0 ve 1 ve %10,3'ünde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %60'ında beyin metastazı vardır ve %94'ünde tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastalardan %26'sında daha önce hastalık sadece krizotinib tedavisi sırasında, %74'ünde ise daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları Tablo 5'te ve Merkezi Sinir Sistemi (SSS) sonlanım noktalarının havuzlanmış analizi Tablo 6'da özetlenmiştir. Tablo 5. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları NP28673 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez NP28761 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez Medyan (ay) 21 (1-30 aralığı) 17 (1-29 aralığı) Birincil etkililik parametreleri ORR (IRC) RE populasyonu Yanıt verenler N (%) [95%GA] N=122 a 62 (50,8%) [41,6%, 60,0%] N = 67 b 35 (52,2%) [39,7%, 64,6%] ORR (IRC) önceden kemoterapi tedavisi Alan hastalar Yanıt verenler N (%) [95%GA] N = 96 43 (44,8%) [34,6%, 55,3%] İkincil etkililik parametreleri DOR (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 62 36 (58,1%) 15,2 [11,2, 24,9] N = 35 20 (57,1%) 14,9 [6,9, NE] PFS (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 138 98 (71.0%) 8,9 [5,6, 12,8] N = 87 58 (66,7%) 8,2 [6,3, 12,6] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, NE: Tahmin edilemez, ORR: Objektif Yanıt Oranı, PFS: Progresyonsuz Sağkalım, RE: Değerlendirilebilir yanıt a 16 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. b 20 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmaları için ORR bulguları, özellikle bazı alt gruplardaki az sayıda hasta dikkate alındığında, yaş, cinsiyet, ırk, ECOG performans durumu, Merkezi Sinir Sistemi (SSS) metastazı ve önceden kemoterapi kullanımı gibi başlangıç hasta özellikleri alt grupları arasında uyumludur. Tablo 6. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının SSS sonlanım noktalarının toplu analiz özeti SSS parametreleri (NP28673 ve NP28761) Alektinib 600 mg günde iki kez Başlangıçta ölçülebilir CNS lezyonları olan hastalar N= 50 SSS ORR (IRC) Yanıt verenler (%) 32 (%64) [%95 GA] [49,2, 77,1] Tam yanıt 11 (%22) Kısmi yanıt 21(%42) SSS DOR (IRC) Vaka sayısı (%) N=32 Medyan (ay) 18 (%56,3) [%95 GA] 11,1 [7,6; NE] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, ORR: Objektif Yanıt Oranı, NE: Tahmin edilemez Farmakoterapötik grup: Anti-neoplastik ajanlar, protein kinaz inhibitörü ATC kodu: L01XE36 Etki mekanizması Alektinib, yüksek düzeyde selektif ve potent ALK ve RET tirozin kinaz inhibitörüdür. Klinik öncesi çalışmalarda, ALK tirozin kinaz aktivitesinin inhibisyonu, STAT 3 ve PI3K/AKT dahil hücre içi sinyal yolaklarının blokajı ve tümör hücre ölümü (apoptoz) indüksiyonuna yol açmıştır. Alektinib, krizotinib direncinden sorumlu mutasyonlar dahil, ALK enziminin mutant formlarına karşı in vitro ve in vivo aktivite göstermiştir. Alektinibin ana metaboliti (M4) in vitro olarak benzer potens ve aktivite göstermiştir. Klinik öncesi verilere göre, alektinib, her ikisi de kan beyin bariyerinde eflüks taşıyıcı olan p-glikoprotein veya BCRP'nin substratı değildir. Bu nedenle, merkezi sinir sistemine dağılıp yerleşebilmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri Daha önce tedavi almamış hastalar ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiği, daha önce tedavi almamış olan ALK-pozitif KHDAK hastalarında global randomize Faz III açık etiketli klinik çalışmada (BO28984, ALEX) araştırılmıştır. Randomizasyon öncesinde Ventana anti-ALK (D5F3) immunohistokimyası (IHC) ile tüm hastalardan alınan doku örneklerinin ALK protein ekspresyonu pozitifliği için merkezi olarak test edilmesi gerekmiştir. Faz III çalışmaya dahil edilen toplam 303 hastadan, 151'i krizotinib koluna ve 152'si günde iki kez 600 mg'lık önerilen dozda oral olarak ALECENSA alan ALECENSA koluna randomize edilmiştir. ECOG PS (0/1 vs 2), ırk (Asya ve Asya dışı) ve başlangıçtaki SSS metastazı (evet veya hayır) randomizasyon için katmanlama faktörleri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın primer sonlanım noktası, RECIST 1.1 kullanılarak araştırmacı değerlendirmesi uyarınca, krizotinib ile karşılaştırıldığında ALECENSA'nın üstünlüğünü progresyonsuz sağkalıma (PFS) dayalı olarak göstermektir. ALECENSA için başlangıçtaki demografik ve hastalık özellikleri, medyan yaş 58 (krizotinib için 54), %55 kadın (krizotinib için %58), %55 Asya dışı (krizotinib için %54), %61'i sigara içmemis (krizotinib için %65), %93 ECOG PS 0 veya 1 (krizotinib için%93), %97 Derece IV hastalığı olan (krizotinib için %96), %90 adenokarsinoma histolojisi (krizotinib için %94), başlangıçta MSS metastazı olan %40 (krizotinib için 38 %) ve daha MSS radyasyonuna maruz kalmış olan %17 (krizotinib için %14) olmuştur. Çalışma, primer analizde araştırmacı tarafından değerlendirildiği üzere, PFS'de istatistiksel olarak önemli bir iyileşme göstererek, primer sonlanım noktasını karşılamıştır. Etkililik verileri Tablo 4'te özetlenmekte ve araştırmacı tarafından değerlendirilen PFS için Kaplan-Meier eğrileri Şekil 1'de gösterilmektedir. Tablo 4. BO28984 (ALEX) çalışmasının etkililik sonuçları özeti Krizotinib N=151 ALECENSA N=152 Medyan takip süresi (Ay) 17,6 (0,3-27,0 aralığı) 18,6 (0,5-29,0 aralığı) Primer etkililik parametreleri PFS (INV) Vaka yaşayan hastalar n (%) 102 (68%) 62 (41%) Medyan (ay) 11,1 NE [95%GA] [9,1; 13,1] [17,7; NE] HR 0,47 [95%GA] [0,34, 0,65] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 Sekonder etkililik parametreleri PFS (IRC)* Vaka yaşayan hastalar n (%) 92 (61%) 63 (41%) Medyan (ay) 10,4 25,7 [95%GA] [7,7; 14,6] [19,9; NE] HR 0,50 [95%GA] [0,36; 0,70] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0.0001 SSS progresyonuna kadar geçen zaman (IRC)*, ** Vaka yaşayan hastalar n (%) 68 (45%) 18 (12%) Sebep-spesifik HR 0,16 [95%GA] [0,10; 0,28] Katmanlı log-sıra p-değeri p<0,0001 SSS progresyonu 12 aylık toplam insidans (IRC) 41,4% 9,4% %(95%GA) [33,2; 49,4] [5,4; 14,7] ORR (INV)*, *** Yanıt verenler n (%) 114 (75,5%) 126 (82,9%) [95%GA] [67,8; 82,1] [76,0; 88,5] Genel sağkalım* Vaka yaşayan hastalar n (%) 40 (27%) 35 (23%) Medyan (ay) NE NE [95%GA] [NE; NE] [NE; NE] HR 0,76 [95%GA] [0.48; 1.20] Cevap süresi (INV) N=114 N=126 Medyan (ay) 11,1 NE 95 %GA [7,9; 13,0] [NE; NE] Temelde ölçülebilir SSS metastazları olan hastalar için SSS-ORR N=22 N=21 SSS yanıt verenler n (%) 11 (50,0%) 17 (81,0%) [95%GA] [28,2; 71,8] [58,1; 94,6] SSS-CR n (%) 1 (5%) 8 (38%) SSS-DOR, Medyan (ay) 5,5 17,3 95%GA [2,1, 17,3] [14,8, NE] Temelde ölçülebilir ve ölçülemeyen SSS metastazları için SSS-ORR (IRC) N=58 N=64 SSS yanıt verenler n (%) 15 (25,9%) 38 (59,4%) [95%GA] [15,3; 39,0] [46,4; 71,5] SSS-CR n (%) 5 (9%) 29 (45%) SSS-DOR, Medyan (ay) 3,7 NE 95%GA [3,2, 6,8] [17,3, NE] * Hiyerarşik testlerin parçası olan anahtar ikincil sonlanım noktaları ** SSS progresyonunun yarışmalı risk analizi, yarışmalı olaylar olarak sistemik progresyon ve ölüm *** Krizotinib kolunda 2 hasta ve alektinib kolunda 6 hasta tam cevap gösterdi. GA: Güven aralığı; SSS: Santral sinir sistemi; CR: tam yanıt; DOR: yanıt süresi; HR: hazard ratio; IRC: Bağımsız inceleme komitesi; INV: araştırıcı; NE: tahmin edilebilir değil; ORR: objektif yanıt oranı; PFS: progresyonsuz sağkalım PFS faydasının büyüklüğü, başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olan hastalar (HR = 0,40, 95%GA: 0,25-0,64, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: 9,2-NE, krizotinib için medyan PFS = 7,4 ay, 95%GA: 6,6-9,6) ve başlangıçta merkezi sinir sistemi metastazı olmayan hastalar (HR = 0,51, 95%GA: 0,33-0,80, ALECENSA için medyan PFS = NE, 95%GA: NE, NE, krizotinib için medyan PFS = 14,8 ay, 95%GA:10,8-20,3) için tutarlı olmuş ve her iki alt grupta da ALECENSA'nın krizotinib üzerindeki faydasını göstermiştir. Şekil 1: BO28984 (ALEX) çalışmasında araştırıcının Kaplan-Meier eğrisi Daha önce krizotinib ile tedavi edilen hastalar Krizotinib ile önceden tedavi edilen ALK-pozitif KHDAK hastalarda ALECENSA güvenliliği ve etkililiği iki Faz I/II klinik çalışmasında (NP28673 ve NP28761) incelenmiştir. Çalışma NP28673 NP28673 çalışması, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK-pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu, uluslararası, çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 138 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda oral yolla günde iki kez 600 mg ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, genel popülasyonda (sitotoksik kemoterapi tedavilerine önceden maruz kalan/kalmayan) Solid Tümörlerde Yanıt Değerlendirme Kriteri (RECIST) kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranı (ORR) ile ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. Eş zamanlı birincil sonlanım noktası, önceden sitotoksik kemoterapi maruziyeti olan hastalarda RECIST 1.1 kullanılarak merkezi IRC değerlendirmesiyle ORR'yi incelemektir. Tahmini ORR için önceden belirlenmiş güven sınırı %35'ten daha düşükse, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilir. Hasta demografileri, ALK-pozitif KDHAK popülasyonu ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %67 beyaz, %26 Asyalı, %56 kadındır ve ortalama yaş 52'dir. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%70). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %90,6'sında 0 ve 1 ve %9,4'inde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %61'inde beyin metastazı vardır ve %96'sında tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastaların %20'sinde hastalık daha önce sadece krizotinib tedavisi sırasında ve %80'inde daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. Çalışma NP28761 Çalışma NP28761, daha önce krizotinib ile tedavi edilirken progresyon gösteren ALK pozitif ileri evre KHDAK hastalarında gerçekleştirilen Faz I/II tek kollu çok merkezli bir çalışmadır. Krizotinibe ek olarak, hastalara önceden kemoterapi uygulanmış olabilir. Toplam 87 hasta çalışmanın Faz II kısmında yer almıştır ve önerilen dozda günde iki kez 600 mg oral ALECENSA almıştır. Birincil sonlanım noktası, RECIST kriter versiyonu 1.1 kullanılarak, merkezi Bağımsız İnceleme Komitesi (IRC) değerlendirmesine göre Objektif Yanıt Oranıyla (ORR) ALECENSA etkililiğini değerlendirmektir. %35'lik önceden belirtilmiş eşik üzerindeki hesaplanmış ORR alt güven sınırı istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu sağlayacaktır. Hasta demografileri KHDAK ALK-pozitif popülasyon ile uyumludur. Genel çalışma popülasyonunun demografik özellikleri %84 beyaz, %8 Asyalı, %55 kadındır ve ortalama yaş 54'tür. Hastaların çoğunluğu hiç sigara kullanmamıştır (%62). Başlangıçta hastalarda ECOG (Doğu Ortak Onkoloji Grubu) performansı durumu hastaların %89,7'sinde 0 ve 1 ve %10,3'ünde 2'dir. Çalışmaya giriş sırasında, hastaların %99'u evre IV hastalığa sahiptir, %60'ında beyin metastazı vardır ve %94'ünde tümörler adenokarsinoma olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada yer alan hastalardan %26'sında daha önce hastalık sadece krizotinib tedavisi sırasında, %74'ünde ise daha önce krizotinib ve en az bir kemoterapi tedavisi sırasında ilerlemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları Tablo 5'te ve Merkezi Sinir Sistemi (SSS) sonlanım noktalarının havuzlanmış analizi Tablo 6'da özetlenmiştir. Tablo 5. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının etkililik sonuçları NP28673 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez NP28761 ALECENSA 600 mg Günde 2 kez Medyan (ay) 21 (1-30 aralığı) 17 (1-29 aralığı) Birincil etkililik parametreleri ORR (IRC) RE populasyonu Yanıt verenler N (%) [95%GA] N=122 a 62 (50,8%) [41,6%, 60,0%] N = 67 b 35 (52,2%) [39,7%, 64,6%] ORR (IRC) önceden kemoterapi tedavisi Alan hastalar Yanıt verenler N (%) [95%GA] N = 96 43 (44,8%) [34,6%, 55,3%] İkincil etkililik parametreleri DOR (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 62 36 (58,1%) 15,2 [11,2, 24,9] N = 35 20 (57,1%) 14,9 [6,9, NE] PFS (IRC) Vaka sayısı N (%) Medyan (ay) [95%GA] N = 138 98 (71.0%) 8,9 [5,6, 12,8] N = 87 58 (66,7%) 8,2 [6,3, 12,6] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, NE: Tahmin edilemez, ORR: Objektif Yanıt Oranı, PFS: Progresyonsuz Sağkalım, RE: Değerlendirilebilir yanıt a 16 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. b 20 hastada IRC uyarınca ölçülebilir hastalık yoktur ve bu nedenle RC değerlendirilebilir yanıt popülasyona dahil edilmemiştir. NP28673 ve NP28761 çalışmaları için ORR bulguları, özellikle bazı alt gruplardaki az sayıda hasta dikkate alındığında, yaş, cinsiyet, ırk, ECOG performans durumu, Merkezi Sinir Sistemi (SSS) metastazı ve önceden kemoterapi kullanımı gibi başlangıç hasta özellikleri alt grupları arasında uyumludur. Tablo 6. NP28673 ve NP28761 çalışmalarının SSS sonlanım noktalarının toplu analiz özeti SSS parametreleri (NP28673 ve NP28761) Alektinib 600 mg günde iki kez Başlangıçta ölçülebilir CNS lezyonları olan hastalar N= 50 SSS ORR (IRC) Yanıt verenler (%) 32 (%64) [%95 GA] [49,2, 77,1] Tam yanıt 11 (%22) Kısmi yanıt 21(%42) SSS DOR (IRC) Vaka sayısı (%) N=32 Medyan (ay) 18 (%56,3) [%95 GA] 11,1 [7,6; NE] GA: Güven aralığı, DOR: Yanıt süresi, IRC: Bağımsız inceleme komitesi, ORR: Objektif Yanıt Oranı, NE: Tahmin edilemez
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ALECENSA'yı her zaman doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz, eczacınız ya da hemşireniz ile beraber kontrol etmelisiniz. ALECENSA tedavinize başlamadan önce doktorunuz, küçük hücreli dışı akciğer kanserinizin ALK-pozitif olduğunun (yani kanser hücrelerinizde ALK (anaplastik lenfoma kinaz) adlı bir gende hata olduğunun) valide bir ALK testi ile doğrulanmasını sağlayacaktır. Önerilen doz günde iki kez alınacak 4'er kapsüldür (toplamda 600 mg). Bunun anlamı her gün toplam 8 kapsül olmak üzere toplamda 1200 mg'dır. Hastalığınız ilerlemediği veya tolere edilemeyecek yan etkiler meydana gelmediği sürece doktorunuz ALECENSA tedavinize devam edecektir. Unutulan veya geciken dozlar Eğer almanız gereken ALECENSA dozlarından birini unutursanız, sonraki doza en az 6 saatten fazla bir süre varsa unutulan dozu alınız. Unutulan dozu telafi etmek için aynı anda iki doz almayınız. ALECENSA'yı aldıktan sonra kusarsanız, ilacı tekrar almayınız ve planlanan doz şemasına göre sonraki dozu alınız. Doz ayarlamaları ALECENSA dozunun değiştirilmesine ilişkin tavsiyeler Tablo 1'de sunulmaktadır. Tablo 1: Doz azaltma şeması Doz azaltma şeması Doz düzeyi Başlangıç dozu 600 mg günde iki kez (günde 8 kapsül) İlk doz azaltımı 450 mg günde iki kez (günde 6 kapsül) İkinci doz azaltımı 300 mg günde iki kez (günde 4 kapsül) Aşağıda listelenen yan etkilerin görülmesi durumunda doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir (günde 8 kapsül yerine 6 kapsül ya da 4 kapsül almanızı isteyebilir), kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tedavinizi tamamen sonlandırabilir: • Akciğer enflamasyonu (interstisyel akciğer hastalığı/pnömonit) geçirmeniz durumunda, ALECENSA kullanımı dışında bir neden belirlenemezse; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda alanin aminotransferaz (ALT) veya aspartat aminotransferaz (AST) adı verilen maddelerin normal üst limitin 5 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katı veya daha fazlası oranda artışı görülürse (karaciğerinizle ilgili sorunların göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda ALT veya AST düzeylerinin normal üst limitin 3 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katından fazla oranda yükseldiği ancak beraberinde safra akışında azalma ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımının görülmediği durumlarda; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Şiddetli ve tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Hayatınızı tehdit edebilecek ve acil tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Bu durum tekrar ederse doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 10 katı oranda artışı görülürse veya ikinci kez normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Uygulama yolu ve metodu ALECENSA, ağızdan yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.. Her bir ALECENSA kapsülünü bütün olarak yutunuz. Kapsülleri açmayınız veya eritmeyiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı ALECENSA'nın çocuklardaki ve ergenlerdeki (18 yaşından küçükler) güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı 65 yaş ve üzeri hastalarda ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiğine ilişkin kısıtlı veriler, yaşlı hastalarda doz ayarlamasının gerekli olmadığını düşündürmektedir. 80 yaş üzeri hastalar için veri yoktur. Aşırı vücut ağırlığı (130 kg'ın üzerinde) ALECENSA ile yapılan çalışmalarda vücut ağırlıkları 36,9-123 kg aralığında olan hastalarda, ALECENSA'nın etkisinin azaldığı görülmemiştir. Ancak vücut ağırlığı 130 kg'ın üzerinde olan hastalar için veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında incelenmemiştir. Bununla birlikte, alektinibin böbrekle atılımı ihmal edilebilir boyutta olduğundan, şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA'nın orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği hastalarında kullanımı önerilmemektedir. Eğer ALECENSA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ALECENSA kullandıysanız ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen hastaneye gidiniz. Yanınıza ilaç paketinizi de alınız. ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ALECENSA'yı kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, sonraki doza 6 saatten fazla varsa, hatırlar hatırlamaz eksik dozu alınız. Sonraki doza 6 saatten az varsa, eksik dozu atlayınız. Daha sonra normal zamanında bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız, ekstra doz almayıp bir sonraki dozu normal zamanında alınız. ALECENSA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuzun sizin için belirlediği süre boyunca günde iki kez ALECENSA kullanmanız önemlidir. Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ALECENSA'yı her zaman doktorunuzun size tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuz, eczacınız ya da hemşireniz ile beraber kontrol etmelisiniz. ALECENSA tedavinize başlamadan önce doktorunuz, küçük hücreli dışı akciğer kanserinizin ALK-pozitif olduğunun (yani kanser hücrelerinizde ALK (anaplastik lenfoma kinaz) adlı bir gende hata olduğunun) valide bir ALK testi ile doğrulanmasını sağlayacaktır. Önerilen doz günde iki kez alınacak 4'er kapsüldür (toplamda 600 mg). Bunun anlamı her gün toplam 8 kapsül olmak üzere toplamda 1200 mg'dır. Hastalığınız ilerlemediği veya tolere edilemeyecek yan etkiler meydana gelmediği sürece doktorunuz ALECENSA tedavinize devam edecektir. Unutulan veya geciken dozlar Eğer almanız gereken ALECENSA dozlarından birini unutursanız, sonraki doza en az 6 saatten fazla bir süre varsa unutulan dozu alınız. Unutulan dozu telafi etmek için aynı anda iki doz almayınız. ALECENSA'yı aldıktan sonra kusarsanız, ilacı tekrar almayınız ve planlanan doz şemasına göre sonraki dozu alınız. Doz ayarlamaları ALECENSA dozunun değiştirilmesine ilişkin tavsiyeler Tablo 1'de sunulmaktadır. Tablo 1: Doz azaltma şeması Doz azaltma şeması Doz düzeyi Başlangıç dozu 600 mg günde iki kez (günde 8 kapsül) İlk doz azaltımı 450 mg günde iki kez (günde 6 kapsül) İkinci doz azaltımı 300 mg günde iki kez (günde 4 kapsül) Aşağıda listelenen yan etkilerin görülmesi durumunda doktorunuz gerekirse dozu düşürebilir (günde 8 kapsül yerine 6 kapsül ya da 4 kapsül almanızı isteyebilir), kısa süreliğine tedavinizi durdurabilir veya tedavinizi tamamen sonlandırabilir: • Akciğer enflamasyonu (interstisyel akciğer hastalığı/pnömonit) geçirmeniz durumunda, ALECENSA kullanımı dışında bir neden belirlenemezse; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda alanin aminotransferaz (ALT) veya aspartat aminotransferaz (AST) adı verilen maddelerin normal üst limitin 5 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katı veya daha fazlası oranda artışı görülürse (karaciğerinizle ilgili sorunların göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda ALT veya AST düzeylerinin normal üst limitin 3 katından fazla ve bilirubinin normal üst limitin 2 katından fazla oranda yükseldiği ancak beraberinde safra akışında azalma ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımının görülmediği durumlarda; doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Şiddetli ve tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. • Hayatınızı tehdit edebilecek ve acil tıbbi müdahale gerektirecek ölçüde bradikardi (kalp atım hızında yavaşlama) görülürse; doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda veya daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Bu durum tekrar ederse doktorunuz tedaviyi kalıcı olarak sonlandıracaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra aynı dozda tekrar başlatacaktır. • Kanınızda kreatin fosfokinaz adı verilen maddenin normal üst limitin 10 katı oranda artışı görülürse veya ikinci kez normal üst limitin 5 katından fazla oranda artışı görülürse (kas hasarının göstergesi olabilir); doktorunuz tedaviye geçici olarak ara verecek ve sonra daha düşük dozda tekrar başlatacaktır. Uygulama yolu ve metodu ALECENSA, ağızdan yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.. Her bir ALECENSA kapsülünü bütün olarak yutunuz. Kapsülleri açmayınız veya eritmeyiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı ALECENSA'nın çocuklardaki ve ergenlerdeki (18 yaşından küçükler) güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı 65 yaş ve üzeri hastalarda ALECENSA'nın güvenliliği ve etkililiğine ilişkin kısıtlı veriler, yaşlı hastalarda doz ayarlamasının gerekli olmadığını düşündürmektedir. 80 yaş üzeri hastalar için veri yoktur. Aşırı vücut ağırlığı (130 kg'ın üzerinde) ALECENSA ile yapılan çalışmalarda vücut ağırlıkları 36,9-123 kg aralığında olan hastalarda, ALECENSA'nın etkisinin azaldığı görülmemiştir. Ancak vücut ağırlığı 130 kg'ın üzerinde olan hastalar için veri yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında incelenmemiştir. Bununla birlikte, alektinibin böbrekle atılımı ihmal edilebilir boyutta olduğundan, şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. ALECENSA'nın orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği hastalarında kullanımı önerilmemektedir. Eğer ALECENSA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ALECENSA kullandıysanız ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen hastaneye gidiniz. Yanınıza ilaç paketinizi de alınız. ALECENSA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. ALECENSA'yı kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, sonraki doza 6 saatten fazla varsa, hatırlar hatırlamaz eksik dozu alınız. Sonraki doza 6 saatten az varsa, eksik dozu atlayınız. Daha sonra normal zamanında bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız ALECENSA kullandıktan sonra kusarsanız, ekstra doz almayıp bir sonraki dozu normal zamanında alınız. ALECENSA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı kesmeyiniz. Doktorunuzun sizin için belirlediği süre boyunca günde iki kez ALECENSA kullanmanız önemlidir. Eğer bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.
Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.