×
image

ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
M
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
334.74 ₺
2019-10-27
8699769980139

Etken Madde: ANTI-D (RH) INSAN IMMUNOGLOBULINI
Firma: DEM ILAC

1. Babanın ve bebeğin Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç olmak üzere; Rh0D(-) kadına, Rh0D(+) bebek doğumundan sonraki ilk 72 saat içinde uygulanır. 2. Babanın Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç, Rh0D(-) gebelerde şüphelenilen ya da kanıtlanmış fetomaternal kanama, annenin geçirdiği karın travmaları, fetal invaziv işlemler (koryon villus biopsisi, amniosentez, fetal kan örneklenmesi, fetal cerrahi vb.) eksternal sefalik versiyon, antepartum kanama, dış gebelik, düşük tehditi ya da düşükler ve mol gebelikleri sonrasında kullanılır. 3. Antenetal profilaksi amacı ile 28-32. haftalar arasında endikedir. 4. Herhangi bir Rh0D(-) kişide kan ve kan ürünlerinin uyumsuz transfüzyonu sonrası uygulanır.
Zayıflatılmış canlı virüs aşıları ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, herhangi bir ilaç ya da diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. İnsan anti-D immunglobulinlerin verilmesinden sonra, canlı virüs aşılarıyla aşılanma için (Örneğin; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği) en az 3 aylık bir süre geçmelidir. Bu tür aşıların uygulanmasından sonraki 2-4 hafta içinde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS uygulanmamalıdır. Serolojik testler ile müdahale ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS enjeksiyonundan sonra hasta kanında bulunan çeşitli antikorların miktarındaki geçici yükselme serolojik testlerde yalancı pozitif sonuca sebep olabilir. Örneğin, ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS ile yapılan antepartum profilaksisinden sonra doğan çocuklarda, doğrudan Coombs testinde zayıf-pozitif sonuçlar elde edilebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır.. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir.
Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immunglobulinler: Anti-D (Rh) immunglobulin ATC kodu: J06BB01 Anti-D immunglobulin insan eritrositlerinin Anti-D(Rh) antijenine karşı spesifik antikorlar içerir. Hamilelik sırasında ve özellikle doğum esnasında, fetal kırmızı kan hücreleri annenin sirkülasyonuna girebilir. Eğer kadın Rh(D)-negatif ise ve fötus Rh(D)-pozitif ise, kadın Rh(D) antijenlerine karşı bağışıklanır ve plasentaya geçen anti-Rh(D) antikorları üreterek yeni doğanın hemolitik hastalığına neden olabilir. Rh(D)-pozitif fetal kırmızı kan hücrelerine maruziyetten sonra yeterince çabuk olarak ve yeterli dozda anti-D immünglobulini uygulanması yapılan vakaların %99'dan daha fazlasında anti-D immunglobulinleri ile pasif immünizasyon Rh(D) immünizasyonunu önler. Hangi anti-D immunglobulininin Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerine karşı immünizasyonu baskıladığına ilişkin mekanizma bilinmemektedir. Baskılama belli kırmızı hücrelerin immünokompetan yerlere ulaşmadan önce sirkülasyondan temizlenmesi ile ilgili olabilir veya antikor bulunması veya bulunmaması durumunda uygun yerlerde uygun hücrelerle yabancı antijen ve antijen sunumunun tanınması ile ilgili çok daha kompleks bir mekanizmaya bağlı olabilir.
• İnsan immunglobulinlerine ve bileşenlerden birine karşı duyarlılığı olanlarda, • Rh-pozitif bireylerde, • Anti-IgA antikorları ile birlikte immunglobulin A (IgA) yetmezliği olan kişilerde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLSuygulaması kontrendikedir. ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS az miktarda IgA içermektedir. İnsan anti-D (Rh) immunglobulin selektif IgA eksikliği olan bireylerin tedavisinde başarılı şekilde kullanılmış olmasına rağmen, IgA eksikliği olan bireyler, IgA içeren kan ürünlerinin uygulamasından sonra anaflaktik reaksiyonlar ve IgA antikor gelişimi potansiyeline sahiptir. Bu yüzden tedavi eden doktor aşırı duyarlılık reaksiyonlarının potansiyel riskine karşı yararını değerlendirmelidir. Rh Kan tipi ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, sadece Rh-pozitif kırmızı kan hücrelerine maruz kalmış veya maruziyet olasılığı olan Rh-negatif hastalarda Rh immünizasyonunu önlemek için kullanılmalıdır.
1. Babanın ve bebeğin Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç olmak üzere; Rh0D(-) kadına, Rh0D(+) bebek doğumundan sonraki ilk 72 saat içinde uygulanır. 2. Babanın Rh0D(-) olduğunun kesinlikle bilindiği durumlar hariç, Rh0D(-) gebelerde şüphelenilen ya da kanıtlanmış fetomaternal kanama, annenin geçirdiği karın travmaları, fetal invaziv işlemler (koryon villus biopsisi, amniosentez, fetal kan örneklenmesi, fetal cerrahi vb.) eksternal sefalik versiyon, antepartum kanama, dış gebelik, düşük tehditi ya da düşükler ve mol gebelikleri sonrasında kullanılır. 3. Antenetal profilaksi amacı ile 28-32. haftalar arasında endikedir. 4. Herhangi bir Rh0D(-) kişide kan ve kan ürünlerinin uyumsuz transfüzyonu sonrası uygulanır.
Zayıflatılmış canlı virüs aşıları ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, herhangi bir ilaç ya da diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır. İnsan anti-D immunglobulinlerin verilmesinden sonra, canlı virüs aşılarıyla aşılanma için (Örneğin; kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği) en az 3 aylık bir süre geçmelidir. Bu tür aşıların uygulanmasından sonraki 2-4 hafta içinde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS uygulanmamalıdır. Serolojik testler ile müdahale ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS enjeksiyonundan sonra hasta kanında bulunan çeşitli antikorların miktarındaki geçici yükselme serolojik testlerde yalancı pozitif sonuca sebep olabilir. Örneğin, ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS ile yapılan antepartum profilaksisinden sonra doğan çocuklarda, doğrudan Coombs testinde zayıf-pozitif sonuçlar elde edilebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır.. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması mevcut değildir.
Farmakoterapötik grup: İmmün sera ve immunglobulinler: Anti-D (Rh) immunglobulin ATC kodu: J06BB01 Anti-D immunglobulin insan eritrositlerinin Anti-D(Rh) antijenine karşı spesifik antikorlar içerir. Hamilelik sırasında ve özellikle doğum esnasında, fetal kırmızı kan hücreleri annenin sirkülasyonuna girebilir. Eğer kadın Rh(D)-negatif ise ve fötus Rh(D)-pozitif ise, kadın Rh(D) antijenlerine karşı bağışıklanır ve plasentaya geçen anti-Rh(D) antikorları üreterek yeni doğanın hemolitik hastalığına neden olabilir. Rh(D)-pozitif fetal kırmızı kan hücrelerine maruziyetten sonra yeterince çabuk olarak ve yeterli dozda anti-D immünglobulini uygulanması yapılan vakaların %99'dan daha fazlasında anti-D immunglobulinleri ile pasif immünizasyon Rh(D) immünizasyonunu önler. Hangi anti-D immunglobulininin Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerine karşı immünizasyonu baskıladığına ilişkin mekanizma bilinmemektedir. Baskılama belli kırmızı hücrelerin immünokompetan yerlere ulaşmadan önce sirkülasyondan temizlenmesi ile ilgili olabilir veya antikor bulunması veya bulunmaması durumunda uygun yerlerde uygun hücrelerle yabancı antijen ve antijen sunumunun tanınması ile ilgili çok daha kompleks bir mekanizmaya bağlı olabilir.
• İnsan immunglobulinlerine ve bileşenlerden birine karşı duyarlılığı olanlarda, • Rh-pozitif bireylerde, • Anti-IgA antikorları ile birlikte immunglobulin A (IgA) yetmezliği olan kişilerde ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLSuygulaması kontrendikedir. ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS az miktarda IgA içermektedir. İnsan anti-D (Rh) immunglobulin selektif IgA eksikliği olan bireylerin tedavisinde başarılı şekilde kullanılmış olmasına rağmen, IgA eksikliği olan bireyler, IgA içeren kan ürünlerinin uygulamasından sonra anaflaktik reaksiyonlar ve IgA antikor gelişimi potansiyeline sahiptir. Bu yüzden tedavi eden doktor aşırı duyarlılık reaksiyonlarının potansiyel riskine karşı yararını değerlendirmelidir. Rh Kan tipi ANTİ-D İMMUNGLOBULİN GRIFOLS, sadece Rh-pozitif kırmızı kan hücrelerine maruz kalmış veya maruziyet olasılığı olan Rh-negatif hastalarda Rh immünizasyonunu önlemek için kullanılmalıdır.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.