BECLOMAX

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  67.62 ₺
  2021-03-16
  PROMEDICA BEKLOMETAZON DIPROPIYONAT
  N
  C
  +6
  ?
  E
  Pereniyal (yıl boyu süren) alerjik rinit, mevsimsel alerjik rinit ve vazomotor rinitin semptomatik tedavi ve profilaksisinde endikedir.
  Tüm ilaçlar gibi BECLOMAX®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafilaktik reaksiyonlar). Bu reaksiyonlar: • Döküntü • Ürtiker (kurdeşen) • Kaşıntı • Kızarıklık • Gözlerde, yüzde,dudaklarda ve boğazda şişlik • Nefes darlığı (dispne) • Bronşların daralması (bronkospazm) Herhangi bir yan etki görülürse, bu yan etki hafif ve geçicidir. Bununla birlikte bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Yan etki sıklığı aşağıdaki şekilde gruplanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın • Döküntü • Kurdeşen (Ürtiker) • Kaşıntı • Kızarıklık • Hoş olmayan tat ve koku • Burun kanaması • Burun kuruluğu ve tahrişi • Boğaz kuruluğu ve tahrişi Çok seyrek • Göz içi basıncında artış (glokom)ve göze perde inmesi (katarakt) • Burun boşluğunu iç duvarının hasarı (nazal septal perforasyon) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'e bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  BECLOMAX®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • BECLOMAX®'ın içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz • 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. • BECLOMAX® ile tedaviye başlamadan önce burun ve burun boşluğu iltihaplanmaları, akciğer veremi, tedavi edilmemiş mantar hastalığı, deride mikrobik iltihaplanmalar ve uçuklar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. BECLOMAX®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Saman Nezlesi ve yıl boyunca devam eden nezle tedavisinde üç hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa BECLOMAX®kullanımına son veriniz. • Burun yollarında ve sinüslerde infeksiyon varsa, bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden BECLOMAX® kullanmadan önce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir. • Sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve böbrek üstü bezinin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek bir neden (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozamn renginin değişmesi v.b.) varlığı durumunda BECLOMAX® tedavisine başlayacaksanız.. • BECLOMAX®'dan kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz, BECLOMAX® sizde büyüme hızında azalma ve sistemik yan etkiler gösterebilir. • Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek BECLOMAX® kullanılmamalıdır. • Ağır polen alerjisine maruz kalmışsanız özellikle gözdeki alerji belirtileri için ilave tedavi almanız gerekebilir. • 6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır. • Nazal kortikosteroidlerde, özellikle yüksek doz ve uzun süre kullanım durumunda, sistemik etkiler bildirilmiştir. Bu etkiler Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, böbreküstü bezi baskılanması, çocuklarda ve ergenlerde büyümede yavaşlama olarak ortaya çıkabilir. Bunlar, oral kortikosteroidlere göre çok daha az ortaya çıkmaktadır ve gerek kişiler arasında gerekse kortikosteroid ilaçlar arasında farklılık göstermektedir. Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. BECLOMAX®'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri yoktur.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BECLOMAX®'ın gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararları ile karşılaştırılmalıdır. Araç ve makine kullanımı Veri yoktur. BECLOMAX®'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler BECLOMAX® her püskürtmede 0.02 mg benzalkonyum klorür içermektedir. Benzalkonyum klorür miktarı verilen doz başma 10 mg'ı geçtiğinde hava yollarının geçici daralmasına (bronkospazm) neden olabilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Veri yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Rapor edilmemiştir.. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Veri yoktur. Pediyatrik popülasyon 6 yaş altında veri yoktur.
  Her püskürtme dozu, 100 mikrogram Beklometazon dipropiyonat içerir. 100 ml süspansiyon, 77 mg Beklometazon dipropiyonat ihtiva eder.
  Farmakoterapötik grup: Dekonjestan ve diğer nazal topikal preparatlar Kortikosteroidler ATC kodu: R01AD01 Etki mekanizması Beklometazon 17,21-dipropiyonat (BDP), zayıf glukokortikoid reseptör bağlanma afinitesi ile öncü ilaç halinde bulunur. Esteraz enzimleri aracılığıyla aktif metaboliti olan yüksek topikal antiinflamatuvar etkisine sahip beklometazon-17-monopropiyonat (B-17-MP)'a hidrolize olur. Farmakodinamik etkiler BDP, topikal uygulamayı takiben güçlü antiinflamatuvar ve vazokonstrüktör etki gösterir. Beklometazon dipropiyonat, alerjen hücumu öncesi alındığında saman nezlesi için koruyucu bir tedavi zemini hazırlar. Düzenli kullanımın ardından BDP nazal membranın duyarlılığının azaltarak alerji semptomlarının tekrar görülmelerini önlemeye devam eder.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklar için kullanım günde bir kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Ayrıca her burun deliğine günde 3 veya 4 kez birer püskürtme yapılabilir. Ancak günlük toplam doz 4 püskürtmeyi geçmemelidir. Tam bir tedavi için BECLOMAX®'ı düzenli kullanınız. Doktorunuzun belirttiği doz uygulamalarına uymalısınız, ilk birkaç günlük uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz. Uygulama yolu ve metodu BECLOMAX® burun içine uygulanır. Her kullanım öncesi şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca tedaviye başlamadan önce, püskürtme mekanizmasını çalıştırmak üzere koruyucu kapağı (2), koruyucu halkayı (3) çıkarınız ve sprey pompasını (4) birkaç kez çalıştırınız. BECLOMAX® uygulaması için aşağıdaki işlemleri yapınız: 1. Burnunuzu özenle temizleyiniz. Şişeyi iyice çalkalayınız.. 2. Koruyucu kapağı çıkarınız. 3. Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız. 4. Şişeyi şekilde gösterildiği gibi tutunuz. Püskürtme mekanizmasını çalıştırmak için sprey pompasını birkaç kez bastırınız ve püskürme oluştuğunu görünüz. 5. Uygulama ucunu (nazal aplikatör) burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda şekilde görüldüğü gibi nazal aplikatöre bastırınız. Bu şekilde, tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayınız. 6. Doz uygulamalarınız bittikten sonra, koruyucu kapağı ve mavi halkayı yerlerine takınız. Uygulama ucunun (nazal aplikatör) tıkanmış olması halinde uçtaki deliği sivri cisimle açmayınız, ılık su ile hafif ve dikkatlice yıkayınız. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı Veri yoktur. Böbrek/Karaciğer yetmezliği Özel kullanımı yoktur. Eğer BECLOMAX®'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla BECLOMAX® kullandıysanız Yüksek miktarlarda BECLOMAX®'a maruz kalmışsanız, görülebilecek tek zararlı etki hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) fonksiyonunun kısa süreli baskılanmasıdır. Bu durumda özel ilk yardım önlemleri gerekmez. Böyle bir durumda BECLOMAX® ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline dönecektir. BECLOMAX®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. BECLOMAX®'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. BECLOMAX® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler BECLOMAX®'ı doktorunuzun size söylediği sürece kullanın. Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etkinin görülmesi beklenmez.
  BECLOMAX®, ilacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda ve lokal viral (herpes) ve tüberküler infeksiyonlarda kontrendikedir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır..

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  +6
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  67.62 ₺
  2021-03-16
  PROMEDICA BEKLOMETAZON DIPROPIYONAT
  Pereniyal (yıl boyu süren) alerjik rinit, mevsimsel alerjik rinit ve vazomotor rinitin semptomatik tedavi ve profilaksisinde endikedir.
  Tüm ilaçlar gibi BECLOMAX®'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafilaktik reaksiyonlar). Bu reaksiyonlar: • Döküntü • Ürtiker (kurdeşen) • Kaşıntı • Kızarıklık • Gözlerde, yüzde,dudaklarda ve boğazda şişlik • Nefes darlığı (dispne) • Bronşların daralması (bronkospazm) Herhangi bir yan etki görülürse, bu yan etki hafif ve geçicidir. Bununla birlikte bazı yan etkiler ciddi olabilir ve tıbbi müdahale gerektirebilir. Yan etki sıklığı aşağıdaki şekilde gruplanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın • Döküntü • Kurdeşen (Ürtiker) • Kaşıntı • Kızarıklık • Hoş olmayan tat ve koku • Burun kanaması • Burun kuruluğu ve tahrişi • Boğaz kuruluğu ve tahrişi Çok seyrek • Göz içi basıncında artış (glokom)ve göze perde inmesi (katarakt) • Burun boşluğunu iç duvarının hasarı (nazal septal perforasyon) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca, yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'e bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  BECLOMAX®'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • BECLOMAX®'ın içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz • 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. • BECLOMAX® ile tedaviye başlamadan önce burun ve burun boşluğu iltihaplanmaları, akciğer veremi, tedavi edilmemiş mantar hastalığı, deride mikrobik iltihaplanmalar ve uçuklar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. BECLOMAX®'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Saman Nezlesi ve yıl boyunca devam eden nezle tedavisinde üç hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa BECLOMAX®kullanımına son veriniz. • Burun yollarında ve sinüslerde infeksiyon varsa, bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden BECLOMAX® kullanmadan önce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir. • Sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve böbrek üstü bezinin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek bir neden (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozamn renginin değişmesi v.b.) varlığı durumunda BECLOMAX® tedavisine başlayacaksanız.. • BECLOMAX®'dan kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz, BECLOMAX® sizde büyüme hızında azalma ve sistemik yan etkiler gösterebilir. • Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek BECLOMAX® kullanılmamalıdır. • Ağır polen alerjisine maruz kalmışsanız özellikle gözdeki alerji belirtileri için ilave tedavi almanız gerekebilir. • 6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır. • Nazal kortikosteroidlerde, özellikle yüksek doz ve uzun süre kullanım durumunda, sistemik etkiler bildirilmiştir. Bu etkiler Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, böbreküstü bezi baskılanması, çocuklarda ve ergenlerde büyümede yavaşlama olarak ortaya çıkabilir. Bunlar, oral kortikosteroidlere göre çok daha az ortaya çıkmaktadır ve gerek kişiler arasında gerekse kortikosteroid ilaçlar arasında farklılık göstermektedir. Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. BECLOMAX®'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri yoktur.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BECLOMAX®'ın gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı yararları ile karşılaştırılmalıdır. Araç ve makine kullanımı Veri yoktur. BECLOMAX®'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler BECLOMAX® her püskürtmede 0.02 mg benzalkonyum klorür içermektedir. Benzalkonyum klorür miktarı verilen doz başma 10 mg'ı geçtiğinde hava yollarının geçici daralmasına (bronkospazm) neden olabilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Veri yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Rapor edilmemiştir.. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Veri yoktur. Pediyatrik popülasyon 6 yaş altında veri yoktur.
  Her püskürtme dozu, 100 mikrogram Beklometazon dipropiyonat içerir. 100 ml süspansiyon, 77 mg Beklometazon dipropiyonat ihtiva eder.
  Farmakoterapötik grup: Dekonjestan ve diğer nazal topikal preparatlar Kortikosteroidler ATC kodu: R01AD01 Etki mekanizması Beklometazon 17,21-dipropiyonat (BDP), zayıf glukokortikoid reseptör bağlanma afinitesi ile öncü ilaç halinde bulunur. Esteraz enzimleri aracılığıyla aktif metaboliti olan yüksek topikal antiinflamatuvar etkisine sahip beklometazon-17-monopropiyonat (B-17-MP)'a hidrolize olur. Farmakodinamik etkiler BDP, topikal uygulamayı takiben güçlü antiinflamatuvar ve vazokonstrüktör etki gösterir. Beklometazon dipropiyonat, alerjen hücumu öncesi alındığında saman nezlesi için koruyucu bir tedavi zemini hazırlar. Düzenli kullanımın ardından BDP nazal membranın duyarlılığının azaltarak alerji semptomlarının tekrar görülmelerini önlemeye devam eder.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklar için kullanım günde bir kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Ayrıca her burun deliğine günde 3 veya 4 kez birer püskürtme yapılabilir. Ancak günlük toplam doz 4 püskürtmeyi geçmemelidir. Tam bir tedavi için BECLOMAX®'ı düzenli kullanınız. Doktorunuzun belirttiği doz uygulamalarına uymalısınız, ilk birkaç günlük uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz. Uygulama yolu ve metodu BECLOMAX® burun içine uygulanır. Her kullanım öncesi şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca tedaviye başlamadan önce, püskürtme mekanizmasını çalıştırmak üzere koruyucu kapağı (2), koruyucu halkayı (3) çıkarınız ve sprey pompasını (4) birkaç kez çalıştırınız. BECLOMAX® uygulaması için aşağıdaki işlemleri yapınız: 1. Burnunuzu özenle temizleyiniz. Şişeyi iyice çalkalayınız.. 2. Koruyucu kapağı çıkarınız. 3. Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız. 4. Şişeyi şekilde gösterildiği gibi tutunuz. Püskürtme mekanizmasını çalıştırmak için sprey pompasını birkaç kez bastırınız ve püskürme oluştuğunu görünüz. 5. Uygulama ucunu (nazal aplikatör) burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda şekilde görüldüğü gibi nazal aplikatöre bastırınız. Bu şekilde, tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayınız. 6. Doz uygulamalarınız bittikten sonra, koruyucu kapağı ve mavi halkayı yerlerine takınız. Uygulama ucunun (nazal aplikatör) tıkanmış olması halinde uçtaki deliği sivri cisimle açmayınız, ılık su ile hafif ve dikkatlice yıkayınız. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı Veri yoktur. Böbrek/Karaciğer yetmezliği Özel kullanımı yoktur. Eğer BECLOMAX®'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla BECLOMAX® kullandıysanız Yüksek miktarlarda BECLOMAX®'a maruz kalmışsanız, görülebilecek tek zararlı etki hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) fonksiyonunun kısa süreli baskılanmasıdır. Bu durumda özel ilk yardım önlemleri gerekmez. Böyle bir durumda BECLOMAX® ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline dönecektir. BECLOMAX®'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. BECLOMAX®'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. BECLOMAX® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler BECLOMAX®'ı doktorunuzun size söylediği sürece kullanın. Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etkinin görülmesi beklenmez.
  BECLOMAX®, ilacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda ve lokal viral (herpes) ve tüberküler infeksiyonlarda kontrendikedir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır..

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın