BI-PROFENID

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  17.92 ₺
  2021-03-16
  SANOFI SAGLIK URUNLERI KETOPROFEN
  N
  X
  X
  E
  Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir..
  Tüm ilaçlar gibi, Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdaki istenmeyen etkiler listesi, ketoprofen ile tedavi sırasında bildirilen tüm yan etkileri içermektedir.. Aşağıdakilerden biri olursa, Bİ-PROFENİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Nadir (1/1000'den az kişide görülen) • Astım atağı • Midenizde açlıkla birlikte hissedilen yanma hissi ve ağrı. Bu belirtilen midenizdeki ülserden veya guttan kaynaklanıyor olabilir. Sıklığı bilinmeyen • Cildinizin herhangi bir kısmında, kaşıntılı, pütürlü bir döküntü ile birlikte veya bu olmaksızın kabarcıklanma, soyulma veya kanama. Bu belirti dudak, gözler, ağız, burun, genital bölge, eller ve ayaklarda görülebilir. Aynı zamanda grip benzeri belirtiler de görebilirsiniz. Medikal tedavi gerektirecek ciddi bir cilt problemi yaşayabilirsiniz. • İdrarda kan, idrar miktarında değişiklik veya özellikle bacak, bilek veya ayaklarda şişlik. Bu belirtiler ciddi bir böbrek sorunundan kaynaklanıyor olabilir. • Kalp ağrısı ve ani ve şiddetli baş ağrısı. Bİ-PROFENID grubunda yer alan ilaçlar kalp krizi riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir. • Yutkunmayı, nefes almayı zorlaştıracak veya hırıltılı nefes almanıza veya göğsünüzde daralmaya neden olacak şekilde yüz, dudak ve boğazda şişme; aynı zamanda kaşınma ve döküntü görülebilir. Bu belirtiler ciddi bir alerjik reaksiyon göstergesidir. • Kan kusma, ciddi mide ağrıları veya koyu renkli dışkılama. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bİ-PROFENİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Seyrek (1/1000'den az kişide görülen) • Ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma veya ürperme (parestezi) • Ciltte vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanama oluyorsa. Bu ciddi bir kan probleminden kaynaklanıyor olabilir. • Ciltte solgunluk veya yorgun hissetme, baygınlık veya baş dönmesi. Bu belirtiler kansızlık ile ilişkili olabilir. • Bulanık görme • Gözde veya ciltte sararma (sarılık). Bu belirti karaciğerle ilgili bir problemin belirtisi olabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Sıklığı bilinmeyen • Crohn hastalığında veya kolitte kötüleşme • Işığa veya ultraviyole lambasına karşı ciltte reaksiyon (ışığa duyarlılık) • Saç dökülmesi • Normalden daha fazla enfeksiyon geçirme. Bu belirti ciddi bir kan düzensizliğinden kaynaklanıyor olabilir. • Hastalık nöbetleri • Gözlerde ağrı Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Yaygın (1/10'dan az kişide görülen) • Sindirim güçlüğü, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide ağrısı. Bu etkiler ilacın yemekler ile birlikte kullanılmasıyla azaltılabilir. • Hasta hissetme (bulantı) ve kusma Yaygın olmayan (1/1000'den az kişide görülür) • Kabızlık, ishal veya gaz • Ciltte döküntü ve kaşıntı • Su tutulmasına bağlı olarak kollarda ve bacaklarda şişme • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşuk veya uykulu hissetme, yorgunluk veya kendini iyi hissetmeme Seyrek (1/1000'den az kişide görülür) • Kulak çınlaması (tinnitus) • Kilo artışı • Ağızda iltihaplanma Çok seyrek (1/10000'den az kişide görülür) • Ciddi mide ve sırt ağrısı. Bu pankreatit (pankreasta iltihaplanma) belirtisi olabilir. Sıklığı bilinmeyen • Denge problemleri (vertigo), baş dönmesi • Uykulu hissetme veya uyuyamama, ruh hali değişikliği • Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) • Tat almada değişiklik • Burunda akma, batma, hapşırma, burunda tıkanıklık • Ciltte kızarma • Depresyon • Zihin bulanıklığı • Olmayan şeyleri duyma veya görme Kan testleri Kan testlerinizde karaciğer veya böbreklerinizin çalışmasıyla ilgili değişikler görülebilir. Bunlar Bİ-PROFENİD'in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Ketoprofene veya Bİ-PROFENİD'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılık) varsa, • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer steroid olmayan inflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz, • Hamileliğin son üç ayında iseniz, • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa, • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz, • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız. • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında PROFENİD kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Astım hastasıysanız, • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri), • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız. PROFENID gebe kalmanızı zorlaştırabilir. • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), • Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti-inflamatuvar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe) Bİ-PROFENİD gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız. Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir: • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise • Diyabet (şeker) hastasıysanız • Sigara kullanıyorsanız • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Bİ-PROFENİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Bİ-PROFENİD ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bİ-PROFENİD'in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde Bİ-PROFENİD kullanmamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğa zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden Bİ-PROFENİD gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bİ-PROFENİD kullanıyorken emzirmeyiniz. Bİ-PROFENİD'in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Araç ve makine kullanımı Bİ-PROFENİD sersemleme, uyku hali, halsizlik ve görmede bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bİ-PROFENİD, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da Bİ-PROFENİD'in işlevlerini etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz: • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar) • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar • Digoksin - kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi • Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon • Siklosporin - organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç • Mifepriston - gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç • Mifepriston kullanımı takip eden 8-12 gün içerisinde Bİ-PROFENİD kullanmayınız. • Lityum - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç • Metotreksat - kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç • Pentoksifilin - Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç • Takrolimus - Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç • Probenesid - Gut hastalığı için kullanılan ilaç • Zidovudin - HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Ketoprofene veya Bİ-PROFENİD'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılık) varsa, • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer steroid olmayan inflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz, • Hamileliğin son üç ayında iseniz, • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa, • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz, • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız. • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında PROFENİD kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Astım hastasıysanız, • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri), • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız. PROFENID gebe kalmanızı zorlaştırabilir. • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), • Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti-inflamatuvar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe) Bİ-PROFENİD gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız. Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir: • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise • Diyabet (şeker) hastasıysanız • Sigara kullanıyorsanız • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Bİ-PROFENİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Bİ-PROFENİD ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bİ-PROFENİD'in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde Bİ-PROFENİD kullanmamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğa zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden Bİ-PROFENİD gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bİ-PROFENİD kullanıyorken emzirmeyiniz. Bİ-PROFENİD'in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Araç ve makine kullanımı Bİ-PROFENİD sersemleme, uyku hali, halsizlik ve görmede bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bİ-PROFENİD, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da Bİ-PROFENİD'in işlevlerini etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz: • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar) • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar • Digoksin - kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi • Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon • Siklosporin - organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç • Mifepriston - gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç • Mifepriston kullanımı takip eden 8-12 gün içerisinde Bİ-PROFENİD kullanmayınız. • Lityum - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç • Metotreksat - kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç • Pentoksifilin - Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç • Takrolimus - Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç • Probenesid - Gut hastalığı için kullanılan ilaç • Zidovudin - HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskinde artış Antikoagülanlar (heparin ve varfarin) ve trombosit agregasyonu inhibitörleri (örn. tiklopidin, klopidogrel) Kanama riskinde artış. Eş zamanlı uygulama kaçınılmaz olduğunda, hasta yakından izlenmelidir. Lityum Böbrek yoluyla lityum atılımının azalması nedeniyle, plazma lityum seviyesinde, bazen toksik düzeylere ulaşabilen artış riski. Minimum lityum konsantrasyonu ortalaması %15 oranında artmıştır ve böbrek lityum klerensi yaklaşık %20 oranında azalmıştır. Gerekli görülen durumlarda plazma lityum düzeyleri yakından izlenmeli ve NSAİİ tedavisi sırasında ve sonrasında lityum doz düzeyleri ayarlanmalıdır. 15 mg/haftanın üzerinde dozlarda metotreksat Özellikle yüksek dozlarda (>15 mg/hafta) uygulandığında, muhtemelen proteine bağlı metotreksatın yerini alması ve metotreksatın renal klerensinin azalması ile ilişkili olarak hematolojik metotreksat toksisitesi riskinde artış. Zidovudin Hematolojik toksisite NSAİİ'lerin zidovudin ile eş zamanlı kullanımıyla artmaktadır. Eş zamanlı zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili hastalarında hemartroz ve hematom riskinde artış görüldüğüne dair kanıt mevcuttur. Kortikosteroidler Gastrointestinal ülserasyon veya kanama riskinde artış Diüretikler Diüretik etkide azalma. Diüretik alan ve özellikle dehidratasyon olmuş hastalarda, prostaglandin inhibisyonunun neden olduğu renal kan akışındaki azalmaya bağlı sekonder olarak böbrek yetmezliği gelişme riski daha yüksektir. Bu hastalarda, eş zamanlı tedaviye başlamadan rehidratasyon sağlanmalı ve tedaviye başladığında böbrek fonksiyonu izlenmelidir. ADE inhibitörleri ve Anjiyotensin II Antagonistleri Antihipertansif etkide azalma. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda (örneğin, dehidratasyon bulunan hastalar ya da yaşlı hastalar) bir ACE inhibitörü veya Anjiyotensin II antagonistinin siklooksijenaz inhibe eden ajanlarla birlikte uygulanması, olası bir akut böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere, böbrek fonksiyonunun daha da kötüleşmesine yol açabilir. 15 mg/haftadan düşük dozlarda metotreksat Kombinasyon tedavisinin ilk haftalarında, tam kan sayımı haftalık olarak takip edilmelidir. Böbrek fonksiyonunda herhangi bir değişiklik varsa ya da hastanın yaşlı olması durumunda, daha sık takip yapılmalıdır. NSAİİ'lerin tavşan böbreği kesitlerinde metotreksat birikmesini kompetitif olarak inhibe ettiği rapor edilmiştir. Bu bulgu metotreksat toksisitesini arttırabileceğine işaret edebilir. NSAİİ'lerin metotreksat ile birlikte uygulanması sırasından dikkatli olunmalıdır. Pentoksifilin Kanama riskinde artış söz konusudur. Daha sık klinik takip ve kanama süresinin izlenmesi gereklidir. Mifepriston NSAİİ'ler mifepristonun etkisini azaltabileceği için, mifepriston alımını takip eden 8-12 gün boyunca NSAİİ kullanılmamalıdır. Anti-hipertansif ajanlar (beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, diüretikler) Anti-hipertansif potens azalması riski (vazodilatör prostaglandinlerin NSAİİ'ler tarafından inhibe edilmesi). Probenesid Eş zamanlı probenesid uygulanması ketoprofenin plazma klerensini belirgin ölçüde azaltabilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) Gastrointestinal kanama riskinde artış Kardiyak glikozidler NSAİİ'ler kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, GFR'yi düşürebilir ve plazma glikozid seviyelerinde artışa neden olabilir. Kinolon antibiyotikler Hayvan verileri NSAİİ'lerin kinolon antibiyotikler ile birlikte konvülziyon riskini arttırabileceğini göstermiştir. NSAİİ ile kinolon antibiyotikleri eş zamanlı kullanan hastalarda konvülziyon gelişme riskinde artış gözlenebilir. Trombolitikler Kanama riskinde artış Takrolimus NSAİİ'lerin takrolimus ile eş zamanlı olarak, özellikle yaşlı hastalarda kullanımında olası nefrotoksisite riskinde artış Siklosporin Nefrotoksisite riskinde artış, özellikle yaşlı hastalarda
  Her tablette, iç içe geçmiş iki tabakada (beyaz renkli çabuk salımlı tabakada 75 mg ve sarı renkli değiştirilmiş salımlı tabakada 75 mg olmak üzere) toplam 150 mg ketoprofen bulunur.
  ATC kodu: M01A E03 Propiyonik asit türevi non-steroid anti-inflamatuvar Ketoprofen, non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların propiyonik asit alt grubuna ait olan arilkarboksilik asit türevi bir non-steroid anti-inflamatuvardır. Prostaglandin sentezini inhibe ederek; merkezi ve periferik analjezik, antipiretik ve anti-inflamatuvar etkinliği vardır; trombosit işlevlerini kısa süreli olarak inhibe eder. Diğer NSAİİ'ler gibi, ketoprofenin de, merkezi etkisiyle analjezi ortaya çıkardığı gösterilmiştir.
  Bİ-PROFENİD'i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozların uygulanması önerilir: Günde bir kez bir tablet (150 mg) ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Günlük en yüksek doz 200 mg'dır. Uygulama yolu ve metodu • Tableti ağız yoluyla alın. • Tableti yemek sırasında veya yemeklerden sonra alabilirsiniz. • Tableti bölmeden/kırmadan bütün olarak bir bardak suyla yutun. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Bİ-PROFENİD'in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.. Yaşlılarda kullanımı Yaşlı hastalarda Bİ-PROFENİD kullanımı sırasında yan etkilerin görülmesi daha muhtemeldir. Bu nedenle yaşlı bir hasta iseniz, doktorunuz tedavinize mümkün olan en düşük doz ile başlamanızı önerebilir Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda başlangıç dozunun düşürülmesi ve tedaviye etkili en düşük dozla başlanması önemlidir. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği Karaciğer bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli ve bu hastalarda etkili en düşük dozlar kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Eğer Bİ-PROFENİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandıysanız Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, Bİ-PROFENİD'i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Hastaneye başvururken ilacınızın kutusunu yanınızda bulundurunuz. Bu sayede doktorunuz da hangi ilacı aldığınızı görebilecektir. Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandığınızda aşağıdaki belirtileri görebilirsiniz: • Sersemlik hissi • Mide ağrısı • Hasta hissetme • Kan basıncınızın düşmesi nedeniyle bayılma • Nefes almada zorlanma • Güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak • Göğüste daralma hissi, sıkışma • Dışkıda kan Bİ-PROFENİD 150 mg Tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Bİ-PROFENİD'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer Bİ-PROFENİD'i kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak bir sonraki dozu almanıza az bir zaman kaldıysa, unutulan dozu atlayınız (almayınız). Unutulan dozu telafi için iki doz birden kullanmayınız. Bİ-PROFENİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler BI-PROFENID'i doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Tedavinizi doktorunuzun talimatı olmadan sonlandırmanız, ilaçtan beklenen etkiyi görememenize neden olabilir.
  • Bİ-PROFENİD, Ketoprofen, asetilsalisilik asit (ASA) ve non-steroidal anti-inflamatuvar ajanlara (NSAİİ) aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. bronkospazm, astım atakları, rinit, anjiyoödem, ürtiker) ve diğer alerjik tipte reaksiyon geliştirdiği bilinen hastalarda kontrendikedir. Bu hastalarda ciddi, nadiren ölümcül anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. • Tabletin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, • Peptik ülser/hemoraji hastalığı olan veya hikayesi bulunan kişilerde (kanıtlanmış ülserasyon ve kanamaya ilişkin iki veya daha fazla belirgin epizot) • Daha önceki NSAİİ kullanımına bağlı olarak gastrointestinal kanama ve perforasyon hikayesi olan hastalarda • Hemoraji diyatezinde • Ciddi kalp yetmezliğinde, • Ciddi karaciğer yetmezliğinde • Ciddi böbrek yetmezliğinde • Gebeliğin son üç ayında, • Koroner arteriyel by-pass grefti (CABG) cerrahisinde perioperatif ağrının tedavisinde kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  X
  X
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  17.92 ₺
  2021-03-16
  SANOFI SAGLIK URUNLERI KETOPROFEN
  Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir..
  Tüm ilaçlar gibi, Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdaki istenmeyen etkiler listesi, ketoprofen ile tedavi sırasında bildirilen tüm yan etkileri içermektedir.. Aşağıdakilerden biri olursa, Bİ-PROFENİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Nadir (1/1000'den az kişide görülen) • Astım atağı • Midenizde açlıkla birlikte hissedilen yanma hissi ve ağrı. Bu belirtilen midenizdeki ülserden veya guttan kaynaklanıyor olabilir. Sıklığı bilinmeyen • Cildinizin herhangi bir kısmında, kaşıntılı, pütürlü bir döküntü ile birlikte veya bu olmaksızın kabarcıklanma, soyulma veya kanama. Bu belirti dudak, gözler, ağız, burun, genital bölge, eller ve ayaklarda görülebilir. Aynı zamanda grip benzeri belirtiler de görebilirsiniz. Medikal tedavi gerektirecek ciddi bir cilt problemi yaşayabilirsiniz. • İdrarda kan, idrar miktarında değişiklik veya özellikle bacak, bilek veya ayaklarda şişlik. Bu belirtiler ciddi bir böbrek sorunundan kaynaklanıyor olabilir. • Kalp ağrısı ve ani ve şiddetli baş ağrısı. Bİ-PROFENID grubunda yer alan ilaçlar kalp krizi riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir. • Yutkunmayı, nefes almayı zorlaştıracak veya hırıltılı nefes almanıza veya göğsünüzde daralmaya neden olacak şekilde yüz, dudak ve boğazda şişme; aynı zamanda kaşınma ve döküntü görülebilir. Bu belirtiler ciddi bir alerjik reaksiyon göstergesidir. • Kan kusma, ciddi mide ağrıları veya koyu renkli dışkılama. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bİ-PROFENİD'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Seyrek (1/1000'den az kişide görülen) • Ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma veya ürperme (parestezi) • Ciltte vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanama oluyorsa. Bu ciddi bir kan probleminden kaynaklanıyor olabilir. • Ciltte solgunluk veya yorgun hissetme, baygınlık veya baş dönmesi. Bu belirtiler kansızlık ile ilişkili olabilir. • Bulanık görme • Gözde veya ciltte sararma (sarılık). Bu belirti karaciğerle ilgili bir problemin belirtisi olabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Sıklığı bilinmeyen • Crohn hastalığında veya kolitte kötüleşme • Işığa veya ultraviyole lambasına karşı ciltte reaksiyon (ışığa duyarlılık) • Saç dökülmesi • Normalden daha fazla enfeksiyon geçirme. Bu belirti ciddi bir kan düzensizliğinden kaynaklanıyor olabilir. • Hastalık nöbetleri • Gözlerde ağrı Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Yaygın (1/10'dan az kişide görülen) • Sindirim güçlüğü, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide ağrısı. Bu etkiler ilacın yemekler ile birlikte kullanılmasıyla azaltılabilir. • Hasta hissetme (bulantı) ve kusma Yaygın olmayan (1/1000'den az kişide görülür) • Kabızlık, ishal veya gaz • Ciltte döküntü ve kaşıntı • Su tutulmasına bağlı olarak kollarda ve bacaklarda şişme • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşuk veya uykulu hissetme, yorgunluk veya kendini iyi hissetmeme Seyrek (1/1000'den az kişide görülür) • Kulak çınlaması (tinnitus) • Kilo artışı • Ağızda iltihaplanma Çok seyrek (1/10000'den az kişide görülür) • Ciddi mide ve sırt ağrısı. Bu pankreatit (pankreasta iltihaplanma) belirtisi olabilir. Sıklığı bilinmeyen • Denge problemleri (vertigo), baş dönmesi • Uykulu hissetme veya uyuyamama, ruh hali değişikliği • Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) • Tat almada değişiklik • Burunda akma, batma, hapşırma, burunda tıkanıklık • Ciltte kızarma • Depresyon • Zihin bulanıklığı • Olmayan şeyleri duyma veya görme Kan testleri Kan testlerinizde karaciğer veya böbreklerinizin çalışmasıyla ilgili değişikler görülebilir. Bunlar Bİ-PROFENİD'in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Ketoprofene veya Bİ-PROFENİD'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılık) varsa, • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer steroid olmayan inflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz, • Hamileliğin son üç ayında iseniz, • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa, • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz, • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız. • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında PROFENİD kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Astım hastasıysanız, • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri), • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız. PROFENID gebe kalmanızı zorlaştırabilir. • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), • Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti-inflamatuvar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe) Bİ-PROFENİD gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız. Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir: • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise • Diyabet (şeker) hastasıysanız • Sigara kullanıyorsanız • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Bİ-PROFENİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Bİ-PROFENİD ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bİ-PROFENİD'in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde Bİ-PROFENİD kullanmamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğa zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden Bİ-PROFENİD gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bİ-PROFENİD kullanıyorken emzirmeyiniz. Bİ-PROFENİD'in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Araç ve makine kullanımı Bİ-PROFENİD sersemleme, uyku hali, halsizlik ve görmede bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bİ-PROFENİD, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da Bİ-PROFENİD'in işlevlerini etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz: • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar) • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar • Digoksin - kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi • Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon • Siklosporin - organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç • Mifepriston - gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç • Mifepriston kullanımı takip eden 8-12 gün içerisinde Bİ-PROFENİD kullanmayınız. • Lityum - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç • Metotreksat - kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç • Pentoksifilin - Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç • Takrolimus - Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç • Probenesid - Gut hastalığı için kullanılan ilaç • Zidovudin - HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Ketoprofene veya Bİ-PROFENİD'in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (Aşırı duyarlılık) varsa, • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer steroid olmayan inflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilde şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz, • Hamileliğin son üç ayında iseniz, • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa, • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz, • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız. • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında PROFENİD kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Astım hastasıysanız, • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri), • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız. PROFENID gebe kalmanızı zorlaştırabilir. • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), • Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti-inflamatuvar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe) Bİ-PROFENİD gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız. Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir: • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise • Diyabet (şeker) hastasıysanız • Sigara kullanıyorsanız • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Bİ-PROFENİD'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Bİ-PROFENİD ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bİ-PROFENİD'in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik döneminde Bİ-PROFENİD kullanmamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğa zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden Bİ-PROFENİD gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bİ-PROFENİD kullanıyorken emzirmeyiniz. Bİ-PROFENİD'in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Araç ve makine kullanımı Bİ-PROFENİD sersemleme, uyku hali, halsizlik ve görmede bozukluk gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız. Bİ-PROFENİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bİ-PROFENİD, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da Bİ-PROFENİD'in işlevlerini etkileyebilir. Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz: • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar) • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar • Digoksin - kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar: heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi • Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar: streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler): siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler): hidrokortizon, betametazon veya prednisolon • Siklosporin - organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç • Mifepriston - gebeliği sonlandırmak için kullanılan bir ilaç • Mifepriston kullanımı takip eden 8-12 gün içerisinde Bİ-PROFENİD kullanmayınız. • Lityum - bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç • Metotreksat - kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç • Pentoksifilin - Beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç • Takrolimus - Organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç • Probenesid - Gut hastalığı için kullanılan ilaç • Zidovudin - HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskinde artış Antikoagülanlar (heparin ve varfarin) ve trombosit agregasyonu inhibitörleri (örn. tiklopidin, klopidogrel) Kanama riskinde artış. Eş zamanlı uygulama kaçınılmaz olduğunda, hasta yakından izlenmelidir. Lityum Böbrek yoluyla lityum atılımının azalması nedeniyle, plazma lityum seviyesinde, bazen toksik düzeylere ulaşabilen artış riski. Minimum lityum konsantrasyonu ortalaması %15 oranında artmıştır ve böbrek lityum klerensi yaklaşık %20 oranında azalmıştır. Gerekli görülen durumlarda plazma lityum düzeyleri yakından izlenmeli ve NSAİİ tedavisi sırasında ve sonrasında lityum doz düzeyleri ayarlanmalıdır. 15 mg/haftanın üzerinde dozlarda metotreksat Özellikle yüksek dozlarda (>15 mg/hafta) uygulandığında, muhtemelen proteine bağlı metotreksatın yerini alması ve metotreksatın renal klerensinin azalması ile ilişkili olarak hematolojik metotreksat toksisitesi riskinde artış. Zidovudin Hematolojik toksisite NSAİİ'lerin zidovudin ile eş zamanlı kullanımıyla artmaktadır. Eş zamanlı zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili hastalarında hemartroz ve hematom riskinde artış görüldüğüne dair kanıt mevcuttur. Kortikosteroidler Gastrointestinal ülserasyon veya kanama riskinde artış Diüretikler Diüretik etkide azalma. Diüretik alan ve özellikle dehidratasyon olmuş hastalarda, prostaglandin inhibisyonunun neden olduğu renal kan akışındaki azalmaya bağlı sekonder olarak böbrek yetmezliği gelişme riski daha yüksektir. Bu hastalarda, eş zamanlı tedaviye başlamadan rehidratasyon sağlanmalı ve tedaviye başladığında böbrek fonksiyonu izlenmelidir. ADE inhibitörleri ve Anjiyotensin II Antagonistleri Antihipertansif etkide azalma. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda (örneğin, dehidratasyon bulunan hastalar ya da yaşlı hastalar) bir ACE inhibitörü veya Anjiyotensin II antagonistinin siklooksijenaz inhibe eden ajanlarla birlikte uygulanması, olası bir akut böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere, böbrek fonksiyonunun daha da kötüleşmesine yol açabilir. 15 mg/haftadan düşük dozlarda metotreksat Kombinasyon tedavisinin ilk haftalarında, tam kan sayımı haftalık olarak takip edilmelidir. Böbrek fonksiyonunda herhangi bir değişiklik varsa ya da hastanın yaşlı olması durumunda, daha sık takip yapılmalıdır. NSAİİ'lerin tavşan böbreği kesitlerinde metotreksat birikmesini kompetitif olarak inhibe ettiği rapor edilmiştir. Bu bulgu metotreksat toksisitesini arttırabileceğine işaret edebilir. NSAİİ'lerin metotreksat ile birlikte uygulanması sırasından dikkatli olunmalıdır. Pentoksifilin Kanama riskinde artış söz konusudur. Daha sık klinik takip ve kanama süresinin izlenmesi gereklidir. Mifepriston NSAİİ'ler mifepristonun etkisini azaltabileceği için, mifepriston alımını takip eden 8-12 gün boyunca NSAİİ kullanılmamalıdır. Anti-hipertansif ajanlar (beta blokerler, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, diüretikler) Anti-hipertansif potens azalması riski (vazodilatör prostaglandinlerin NSAİİ'ler tarafından inhibe edilmesi). Probenesid Eş zamanlı probenesid uygulanması ketoprofenin plazma klerensini belirgin ölçüde azaltabilir. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) Gastrointestinal kanama riskinde artış Kardiyak glikozidler NSAİİ'ler kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, GFR'yi düşürebilir ve plazma glikozid seviyelerinde artışa neden olabilir. Kinolon antibiyotikler Hayvan verileri NSAİİ'lerin kinolon antibiyotikler ile birlikte konvülziyon riskini arttırabileceğini göstermiştir. NSAİİ ile kinolon antibiyotikleri eş zamanlı kullanan hastalarda konvülziyon gelişme riskinde artış gözlenebilir. Trombolitikler Kanama riskinde artış Takrolimus NSAİİ'lerin takrolimus ile eş zamanlı olarak, özellikle yaşlı hastalarda kullanımında olası nefrotoksisite riskinde artış Siklosporin Nefrotoksisite riskinde artış, özellikle yaşlı hastalarda
  Her tablette, iç içe geçmiş iki tabakada (beyaz renkli çabuk salımlı tabakada 75 mg ve sarı renkli değiştirilmiş salımlı tabakada 75 mg olmak üzere) toplam 150 mg ketoprofen bulunur.
  ATC kodu: M01A E03 Propiyonik asit türevi non-steroid anti-inflamatuvar Ketoprofen, non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların propiyonik asit alt grubuna ait olan arilkarboksilik asit türevi bir non-steroid anti-inflamatuvardır. Prostaglandin sentezini inhibe ederek; merkezi ve periferik analjezik, antipiretik ve anti-inflamatuvar etkinliği vardır; trombosit işlevlerini kısa süreli olarak inhibe eder. Diğer NSAİİ'ler gibi, ketoprofenin de, merkezi etkisiyle analjezi ortaya çıkardığı gösterilmiştir.
  Bİ-PROFENİD'i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozların uygulanması önerilir: Günde bir kez bir tablet (150 mg) ya da günde iki kez ½ tablet (75 mg) dozunda kullanılır. Günlük en yüksek doz 200 mg'dır. Uygulama yolu ve metodu • Tableti ağız yoluyla alın. • Tableti yemek sırasında veya yemeklerden sonra alabilirsiniz. • Tableti bölmeden/kırmadan bütün olarak bir bardak suyla yutun. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Bİ-PROFENİD'in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.. Yaşlılarda kullanımı Yaşlı hastalarda Bİ-PROFENİD kullanımı sırasında yan etkilerin görülmesi daha muhtemeldir. Bu nedenle yaşlı bir hasta iseniz, doktorunuz tedavinize mümkün olan en düşük doz ile başlamanızı önerebilir Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda başlangıç dozunun düşürülmesi ve tedaviye etkili en düşük dozla başlanması önemlidir. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği Karaciğer bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli ve bu hastalarda etkili en düşük dozlar kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Eğer Bİ-PROFENİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandıysanız Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, Bİ-PROFENİD'i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Hastaneye başvururken ilacınızın kutusunu yanınızda bulundurunuz. Bu sayede doktorunuz da hangi ilacı aldığınızı görebilecektir. Kullanmanız gerekenden daha fazla Bİ-PROFENİD kullandığınızda aşağıdaki belirtileri görebilirsiniz: • Sersemlik hissi • Mide ağrısı • Hasta hissetme • Kan basıncınızın düşmesi nedeniyle bayılma • Nefes almada zorlanma • Güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak • Göğüste daralma hissi, sıkışma • Dışkıda kan Bİ-PROFENİD 150 mg Tablet'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Bİ-PROFENİD'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer Bİ-PROFENİD'i kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak bir sonraki dozu almanıza az bir zaman kaldıysa, unutulan dozu atlayınız (almayınız). Unutulan dozu telafi için iki doz birden kullanmayınız. Bİ-PROFENİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler BI-PROFENID'i doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Tedavinizi doktorunuzun talimatı olmadan sonlandırmanız, ilaçtan beklenen etkiyi görememenize neden olabilir.
  • Bİ-PROFENİD, Ketoprofen, asetilsalisilik asit (ASA) ve non-steroidal anti-inflamatuvar ajanlara (NSAİİ) aşırı duyarlılık reaksiyonu (örn. bronkospazm, astım atakları, rinit, anjiyoödem, ürtiker) ve diğer alerjik tipte reaksiyon geliştirdiği bilinen hastalarda kontrendikedir. Bu hastalarda ciddi, nadiren ölümcül anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. • Tabletin bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, • Peptik ülser/hemoraji hastalığı olan veya hikayesi bulunan kişilerde (kanıtlanmış ülserasyon ve kanamaya ilişkin iki veya daha fazla belirgin epizot) • Daha önceki NSAİİ kullanımına bağlı olarak gastrointestinal kanama ve perforasyon hikayesi olan hastalarda • Hemoraji diyatezinde • Ciddi kalp yetmezliğinde, • Ciddi karaciğer yetmezliğinde • Ciddi böbrek yetmezliğinde • Gebeliğin son üç ayında, • Koroner arteriyel by-pass grefti (CABG) cerrahisinde perioperatif ağrının tedavisinde kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın