BIEMEFRIN

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  0.00 ₺
  2021-03-16
  BIEM ILAC NORADRENALIN BITARTARAT
  N
  C
  E
  BİEMEFRİN, akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde endikedir.
  BİEMEFRİN, kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. 4.3. Kontrendikasyonlar). Aritmiler propranol gibi B-adrenerjik bloklayıcı ilaç uygulanması ile tedavi edilmelidir.. BİEMEFRİN aşağıdaki ilaçları alan hastalarda potansiyel tehlikeli etkileşimler nedeniyle çok dikkatli kullanılmalıdır: • Atropin sülfat • Trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin), • Antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin), • Ergotamin türevi bazı alkaloidler, guanethidin veya metildopa, norepinefrinin vazopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler. • MAOI (monoamin oksidaz) inhibitörleri ile ciddi ve uzamış hipertansiyon meydana gelebilir. • Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin, aritmilere neden olabilir. • Furosemid ve diğer diüretikler, norepinefrine arteryel cevabı azaltabilir. Damarlardaki  adrenerjik etkiden kaynaklanan vazopresör etki fentolamin mezilat gibi -bloklayıcı ajanın eş zamanlı uygulanması ile azaltılabilir. Bir  bloklayıcı ajanın (propranolol) uygulanması kalp üzerindeki ilacın uyarıcı etkisinin (1 adrenerjik etkiden gelen) azalmasına neden olurken, arteriolar dilatasyonun azalmasını (2 adrenerjik etkiden gelen) takip eden hipertansör etki de artar.
  Her ampul, 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.
  Farmakoterapötik grup: Adrenerjik İlaçlar ATC Kodu: C01CA03 Norepinefrin, adrenal medullada sentezlenen endojen bir katekolamindir ve epinefrinin biyokimyasal öncülüdür. Norepinefrin -adrenerjik reseptörler üzerinde ağırlıklı olarak doğrudan etki gösterir. Norepinefrin ayrıca kalp -adrenerjik reseptörlerini de doğrudan stimüle eder (1-adrenerjik reseptörleri) fakat bronşlarda veya periferal kan damarlarında bulunmayanları (2-adrenerjik reseptörleri) etkilemez. Bununla birlikte, norepinefrin 1 reseptörleri üzerinde epinefrin ve izoproterenol'den daha az etkilidir. Βeta adrenerjik etkiler, adenil siklaz aktivitesi stimülasyonundan oluşurken; -adrenerjik etkilerin, adenil siklaz enzimi inhibisyonuyla siklik adenozin-3',5'-monofosfat (AMP) üretimi inhibisyonundan oluşur. Norepinefrinin terapötik dozlarının ana etkileri vazokonstrüksiyon ve kardiyak stimülasyon'dur. Kardiyovasküler etkiler Norepinefrin, -adrenerjik reseptörler üzerindeki etkileriyle kan damarlarının hem direncini hem de kapasitansını daraltır. Toplam periferal direncin artışı, sistolik ve diyastolik kan basıncının yükselmesiyle sonuçlanır. Norepinefrin, miyokard üzerinde pozitif inotropik etki yaratarak kalpte 1-adrenerjik reseptörleri üzerinde etkili olur. Ayrıca sinoatriyal düğüm yoluyla pozitif kronotropik bir etki göstermesine rağmen bu etki, artan arteriyal kan basıncına bir tepki olarak oluşan artmış vagal aktivite ile giderilir ve genellikle bradikardi ile sonuçlanır. Bradikardi atropin ile engellenir. Hipotansif hastalarda, norepinefrinin pozitif inotropik etkisiyle kalp debisi artabilir ve ilacın presör etkilerine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, refleks bradikardi nedeniyle kalp debisi değişebilir veya azalabilir. Eğer kalbe venöz dönüşü, artan periferal vasküler direncin bir sonucu olarak azalırsa, ilacın uzatılmış kullanımını veya yüksek dozlarda uygulanmasını takiben kalp debisinde bir düşüş oluşabilir.
  BİEMEFRİN aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: • Norepinefrine veya ilacın içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık: BİEMEFRİN yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir. Bu nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir. • Hipertansiyon: Hipertansif hastalar norepinefirinin presör etkilerine daha duyarlı olabilirler. • Hipertroidizm: Böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir. • Prinzmetal's Anjini: Bu hastalarda, koroner kan akışı miyokardiyal enfarktüse neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir. • Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon. • Hiperkapni, hipoksi ve tıkayıcı vasküler hastalık. • Norepinefrin kardiyak kasların eksitabilitesini artırabilir ve kalp odacığının hızlı ve düzensiz kontraksiyonlarına neden olabileceğinden BİEMEFRİN, kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  0.00 ₺
  2021-03-16
  BIEM ILAC NORADRENALIN BITARTARAT
  BİEMEFRİN, akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde endikedir.
  BİEMEFRİN, kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında birlikte kullanılmamalıdır (Bkz. 4.3. Kontrendikasyonlar). Aritmiler propranol gibi B-adrenerjik bloklayıcı ilaç uygulanması ile tedavi edilmelidir.. BİEMEFRİN aşağıdaki ilaçları alan hastalarda potansiyel tehlikeli etkileşimler nedeniyle çok dikkatli kullanılmalıdır: • Atropin sülfat • Trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin), • Antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin), • Ergotamin türevi bazı alkaloidler, guanethidin veya metildopa, norepinefrinin vazopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler. • MAOI (monoamin oksidaz) inhibitörleri ile ciddi ve uzamış hipertansiyon meydana gelebilir. • Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin, aritmilere neden olabilir. • Furosemid ve diğer diüretikler, norepinefrine arteryel cevabı azaltabilir. Damarlardaki  adrenerjik etkiden kaynaklanan vazopresör etki fentolamin mezilat gibi -bloklayıcı ajanın eş zamanlı uygulanması ile azaltılabilir. Bir  bloklayıcı ajanın (propranolol) uygulanması kalp üzerindeki ilacın uyarıcı etkisinin (1 adrenerjik etkiden gelen) azalmasına neden olurken, arteriolar dilatasyonun azalmasını (2 adrenerjik etkiden gelen) takip eden hipertansör etki de artar.
  Her ampul, 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.
  Farmakoterapötik grup: Adrenerjik İlaçlar ATC Kodu: C01CA03 Norepinefrin, adrenal medullada sentezlenen endojen bir katekolamindir ve epinefrinin biyokimyasal öncülüdür. Norepinefrin -adrenerjik reseptörler üzerinde ağırlıklı olarak doğrudan etki gösterir. Norepinefrin ayrıca kalp -adrenerjik reseptörlerini de doğrudan stimüle eder (1-adrenerjik reseptörleri) fakat bronşlarda veya periferal kan damarlarında bulunmayanları (2-adrenerjik reseptörleri) etkilemez. Bununla birlikte, norepinefrin 1 reseptörleri üzerinde epinefrin ve izoproterenol'den daha az etkilidir. Βeta adrenerjik etkiler, adenil siklaz aktivitesi stimülasyonundan oluşurken; -adrenerjik etkilerin, adenil siklaz enzimi inhibisyonuyla siklik adenozin-3',5'-monofosfat (AMP) üretimi inhibisyonundan oluşur. Norepinefrinin terapötik dozlarının ana etkileri vazokonstrüksiyon ve kardiyak stimülasyon'dur. Kardiyovasküler etkiler Norepinefrin, -adrenerjik reseptörler üzerindeki etkileriyle kan damarlarının hem direncini hem de kapasitansını daraltır. Toplam periferal direncin artışı, sistolik ve diyastolik kan basıncının yükselmesiyle sonuçlanır. Norepinefrin, miyokard üzerinde pozitif inotropik etki yaratarak kalpte 1-adrenerjik reseptörleri üzerinde etkili olur. Ayrıca sinoatriyal düğüm yoluyla pozitif kronotropik bir etki göstermesine rağmen bu etki, artan arteriyal kan basıncına bir tepki olarak oluşan artmış vagal aktivite ile giderilir ve genellikle bradikardi ile sonuçlanır. Bradikardi atropin ile engellenir. Hipotansif hastalarda, norepinefrinin pozitif inotropik etkisiyle kalp debisi artabilir ve ilacın presör etkilerine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, refleks bradikardi nedeniyle kalp debisi değişebilir veya azalabilir. Eğer kalbe venöz dönüşü, artan periferal vasküler direncin bir sonucu olarak azalırsa, ilacın uzatılmış kullanımını veya yüksek dozlarda uygulanmasını takiben kalp debisinde bir düşüş oluşabilir.
  BİEMEFRİN aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: • Norepinefrine veya ilacın içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aşırı duyarlılık: BİEMEFRİN yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir. Bu nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir. • Hipertansiyon: Hipertansif hastalar norepinefirinin presör etkilerine daha duyarlı olabilirler. • Hipertroidizm: Böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir. • Prinzmetal's Anjini: Bu hastalarda, koroner kan akışı miyokardiyal enfarktüse neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir. • Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon. • Hiperkapni, hipoksi ve tıkayıcı vasküler hastalık. • Norepinefrin kardiyak kasların eksitabilitesini artırabilir ve kalp odacığının hızlı ve düzensiz kontraksiyonlarına neden olabileceğinden BİEMEFRİN, kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın