CLASEM

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  137.93 ₺
  2021-03-16
  GENERICA SEFDINIR
  N
  B
  +12
  ?
  E
  CLASEM, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Yetişkinler ve adolesanlar Toplumdan edinilmiş pnömoni Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Kronik bronşitin akut alevlenmesi Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Akut maksiller sinüzit Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Farenjit/Tonsillit Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar. Pediyatrik hastalar Akut bakteriyel otitis media Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Farenjit/Tonsillit Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.
  Tüm ilaçlar gibi, CLASEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. %1 hastada veya daha fazlasında görülebilen yan etkiler • İshal • Vajinal moniliyazis (Monilia cinsi mantarların vajinada oluşturduğu mantar hastalığı) • Bulantı • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Vajina iltihabı %1 hastadan daha azında görülebilen yan etkiler • Döküntü • Hazımsızlık • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik • Kusma • Dışkılama bozukluğu • İştahsızlık • Kabızlık • Sersemlik • Ağız kuruluğu • Kuvvetsizlik • Uykusuzluk • Vajinal akıntının artışı • Moniliyazis (Monilia cinsi mantarların oluşturduğu mantar hastalığı) • Kaşıntı • Uyku hali Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  CLASEM'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız Eğer; • Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz CLASEM'i kullanmayınız. CLASEM'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız Eğer; • Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz, • İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse, • Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz, • Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız. • İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CLASEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması CLASEM'i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme dönemindeyseniz doktorunuza söyleyiniz.. Araç ve makine kullanımı İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı CLASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız. Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız. Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir. Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Aluminyum veya magnezyum içeren antasitler Sefdinir tedavisi sırasında antasit kullanılması gerekiyorsa, sefdinir antasitlerin alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.. Probenesid Diğer beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi probenesid sefdinirin renal atılımını inhibe eder. Demir suplemanları ve demirle güçlendirilmiş besinler Sefdinir tedavisi sırasında demir suplemanlarının kullanılması gerekiyorsa, sefdinir demir suplemanlarının alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Bilinen bir etkileşimi yoktur. Pediyatrik popülasyon Bilinen bir etkileşimi yoktur.
  Sefdinir 300 mg
  Farmakoterapötik grup: Sistemik antibakteriyeller, üçüncü kuşak sefalosporinler ATC kodu: J01DD15 Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi sefdinirin bakterisidal aktivitesi hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ile meydana gelir. Sefdinir bazı beta-laktamaz enzimlerinin varlığında stabildir. Sonuç olarak penisilinlere ve bazı sefalosporinlere dirençli birçok organizma sefdinire duyarlıdır. Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir: Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar • Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) Not: Sefdinir metisiline dirençli stafilokoklara karşı inaktiftir. • Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) • Streptococcus pyogenes • Staphylococcus epidermidis (sadece metisiline duyarlı suşlar) • Streptococcus agalactiae • Viridans grubu streptokoklar Not: Sefdinir Enterococcus ve metisiline dirençli Staphylococcus türlerine karşı inaktiftir. Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar • Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Citrobacter diversus • Escherichia coli • Klebsiella pneumoniae • Proteus mirabilis Not: Sefdinir Pseudomonas ve Enterobacter türlerine karşı inaktiftir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız. CLASEM'in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir: Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg'dır. Akciğer iltihabı (pnömoni) Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Sinüs enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Boğaz/bademcik enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Cilt enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) Uygulama yolu ve metodu Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız. Değişik yaş grupları Yaşlılarda kullanımı Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken CLASEM dozu günde tek doz 300 mg'dır. Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg'dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır. Eğer CLASEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullandıysanız CLASEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. CLASEM'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.
  CLASEM, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  B
  +12
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  137.93 ₺
  2021-03-16
  GENERICA SEFDINIR
  CLASEM, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Yetişkinler ve adolesanlar Toplumdan edinilmiş pnömoni Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Kronik bronşitin akut alevlenmesi Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Akut maksiller sinüzit Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Farenjit/Tonsillit Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar. Pediyatrik hastalar Akut bakteriyel otitis media Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae(sadece penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Farenjit/Tonsillit Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar. Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.
  Tüm ilaçlar gibi, CLASEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. %1 hastada veya daha fazlasında görülebilen yan etkiler • İshal • Vajinal moniliyazis (Monilia cinsi mantarların vajinada oluşturduğu mantar hastalığı) • Bulantı • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Vajina iltihabı %1 hastadan daha azında görülebilen yan etkiler • Döküntü • Hazımsızlık • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik • Kusma • Dışkılama bozukluğu • İştahsızlık • Kabızlık • Sersemlik • Ağız kuruluğu • Kuvvetsizlik • Uykusuzluk • Vajinal akıntının artışı • Moniliyazis (Monilia cinsi mantarların oluşturduğu mantar hastalığı) • Kaşıntı • Uyku hali Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  CLASEM'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız Eğer; • Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjikseniz CLASEM'i kullanmayınız. CLASEM'i aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız Eğer; • Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz, • İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse, • Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz, • Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız. • İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CLASEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması CLASEM'i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme dönemindeyseniz doktorunuza söyleyiniz.. Araç ve makine kullanımı İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı CLASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmalısınız. Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız. Probenesid böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir. Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri CLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM'i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Aluminyum veya magnezyum içeren antasitler Sefdinir tedavisi sırasında antasit kullanılması gerekiyorsa, sefdinir antasitlerin alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.. Probenesid Diğer beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi probenesid sefdinirin renal atılımını inhibe eder. Demir suplemanları ve demirle güçlendirilmiş besinler Sefdinir tedavisi sırasında demir suplemanlarının kullanılması gerekiyorsa, sefdinir demir suplemanlarının alınmasından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Bilinen bir etkileşimi yoktur. Pediyatrik popülasyon Bilinen bir etkileşimi yoktur.
  Sefdinir 300 mg
  Farmakoterapötik grup: Sistemik antibakteriyeller, üçüncü kuşak sefalosporinler ATC kodu: J01DD15 Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi sefdinirin bakterisidal aktivitesi hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ile meydana gelir. Sefdinir bazı beta-laktamaz enzimlerinin varlığında stabildir. Sonuç olarak penisilinlere ve bazı sefalosporinlere dirençli birçok organizma sefdinire duyarlıdır. Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşu üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir: Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar • Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) Not: Sefdinir metisiline dirençli stafilokoklara karşı inaktiftir. • Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) • Streptococcus pyogenes • Staphylococcus epidermidis (sadece metisiline duyarlı suşlar) • Streptococcus agalactiae • Viridans grubu streptokoklar Not: Sefdinir Enterococcus ve metisiline dirençli Staphylococcus türlerine karşı inaktiftir. Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar • Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) • Citrobacter diversus • Escherichia coli • Klebsiella pneumoniae • Proteus mirabilis Not: Sefdinir Pseudomonas ve Enterobacter türlerine karşı inaktiftir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız. CLASEM'in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir: Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg'dır. Akciğer iltihabı (pnömoni) Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Sinüs enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Boğaz/bademcik enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile) Cilt enfeksiyonları Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) Uygulama yolu ve metodu Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız. Değişik yaş grupları Yaşlılarda kullanımı Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Böbreklerinde sorun olan yetişkin bir hastaysanız almanız gereken CLASEM dozu günde tek doz 300 mg'dır. Hemodiyaliz uygulanan bir hasta iseniz almanız gereken başlangıç dozu iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg'dır. Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır. Bunu izleyen dozlar iki günde bir 300 mg veya 7 mg/kg olmalıdır. Eğer CLASEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullandıysanız CLASEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. CLASEM'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.
  CLASEM, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın