×
image

CRESTOR 10 MG 90 FILM TABLET

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
X
+6
E
FİYAT (₺) BARKOD
154.65 ₺
2019-10-27
8699786092778

Etken Madde: ROSUVASTATIN
Firma: ASTRAZENECA

Tüm ilaçlar gibi CRESTOR da herkeste olmasa da yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin neler olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur. Aşağıdakilerden biri olursa, CRESTOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu, • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu, • Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma. Ayrıca kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa CRESTOR kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır. Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasarına kadar ilerleyebilir. Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Yaygın • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Kabızlık • Hasta hissetme • Kaslarda ağrı • Güçsüzlük hissi • Baş dönmesi • Şeker (diyabet) hastalığı. Bu daha ziyade kan şekeri ve yağlarının düzeyleri yüksek olanlarda, aşırı kilolularda ve yüksek kan basıncı olanlarda olasıdır. Bu ilacı alırken doktorunuz sizi takip altında tutacaktır. Yaygın olmayan • Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle CRESTOR kesilmeden kendi kendine normale döner. Seyrek • Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir alerjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, CRESTOR kullanımınıDERHALkesiniz ve tıbbi yardım için başvurunuz. • Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa önlem olarak, CRESTOR kullanımınıDERHAL kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. • Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas) • Kandaki karaciğer enzimlerinde artış Çok seyrek • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma) • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) • İdrarda kan belirtisi • Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi) • Eklem ağrısı • Hafıza kaybı • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti) Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor) • Diyare (ishal) • Stevens-Johnson Sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması) • Öksürük • Nefes darlığı • Ödem (şişlik) • Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları • Cinsel problemler • Depresyon • İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri • Tendon hasarı • Kalıcı kas zayıflığı Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Tüm ilaçlar gibi CRESTOR da herkeste olmasa da yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin neler olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur. Aşağıdakilerden biri olursa, CRESTOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu, • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu, • Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma. Ayrıca kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa CRESTOR kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır. Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasarına kadar ilerleyebilir. Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Yaygın • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Kabızlık • Hasta hissetme • Kaslarda ağrı • Güçsüzlük hissi • Baş dönmesi • Şeker (diyabet) hastalığı. Bu daha ziyade kan şekeri ve yağlarının düzeyleri yüksek olanlarda, aşırı kilolularda ve yüksek kan basıncı olanlarda olasıdır. Bu ilacı alırken doktorunuz sizi takip altında tutacaktır. Yaygın olmayan • Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle CRESTOR kesilmeden kendi kendine normale döner. Seyrek • Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir alerjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, CRESTOR kullanımınıDERHALkesiniz ve tıbbi yardım için başvurunuz. • Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa önlem olarak, CRESTOR kullanımınıDERHAL kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. • Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas) • Kandaki karaciğer enzimlerinde artış Çok seyrek • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma) • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) • İdrarda kan belirtisi • Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi) • Eklem ağrısı • Hafıza kaybı • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti) Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor) • Diyare (ishal) • Stevens-Johnson Sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması) • Öksürük • Nefes darlığı • Ödem (şişlik) • Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları • Cinsel problemler • Depresyon • İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri • Tendon hasarı • Kalıcı kas zayıflığı Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
CRESTOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • CRESTOR veya içerdiği maddelerden herhangi biri ile daha önce alerjik etki yaşadıysanız, • Hamile iseniz veya bebek emziriyorsanız. CRESTOR alırken hamile kaldıysanız,ilacı derhal kesinizve doktorunuza başvurunuz. CRESTOR alan kadınlar, uygun bir korunma yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır. • Karaciğer hastalığınız varsa, • Ciddi böbrek problemleriniz varsa, • Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız varsa, • Siklosporin olarak adlandırılan bir ilacı (örneğin, organ nakli sonrası)alıyorsanız. Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.. Ayrıca, CRESTOR 40 mg'ı (en yüksek doz) aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Orta derecede böbrek probleminiz varsa (şüpheniz varsa doktorunuza danışınız.),Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa, Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız, kişisel veya ailesel kas problemleri hikayeniz veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlar aldığınızda görülen kas problemleri hikayenizvarsa,Devamlı,yüksek miktarda alkol kullanıyorsanız,Asya kökenli iseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli), Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi) adı verilen ilaçlar kullanıyorsanız, Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz. CRESTOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Böbreklerinizde sorun varsa, • Karaciğerinizde sorun varsa, • Tekrarlanan ve açıklanamayan kas ağrıları veya sancı hikayesi, sizde veya ailenizde kas problemleri hikayesi veya diğer kolesterol düşürücü ilaçları kullanırken görülen kas problemleri hikayesi varsa. Özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa, açıklanamayan kas ağrıları ve sancı hissederseniz derhal ve mutlaka doktorunuza başvurunuz. Ayrıca kas zayıflığınız sürekli ise doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz. • Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız, • Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa, • Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi) adı verilen gruptan ilaç kullanıyorsanız. Lütfen, yüksek kolesterole karşı diğer ilaçları daha önce kullanmış olsanız bile, bu kullanma talimatını dikkatle okuyunuz. • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçları örneğin, lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir, kullanıyorsanız. Lütfen CRESTOR ve "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız. • Fusidik asit içeren antibiyotikler kullanıyorsanız, lütfen CRESTOR ve "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız. Çocuklar ve ergenler: • Hasta 6 yaş altında çocuk ise: CRESTOR 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.. • Hasta 18 yaşın altında ise: CRESTOR 40 mg tablet çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanım için uygun değildir. • 70 yaşından büyükseniz (Doktorunuzun CRESTOR'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.), • Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa, • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli). Doktorunuzun CRESTOR'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir. Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, 40 mg'lık dozu (en yüksek doz) kullanmayınız. CRESTOR'un herhangi bir dozunu almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bazı insanlarda statinler karaciğeri etkiler. Böyle bir durumun olup olmadığı basit bir kan testi (karaciğer enzim seviyesinde artış) ile anlaşılabilir. Bu nedenle doktorunuz, CRESTOR kullanmaya başlamadan önce ve kullanırken karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasını isteyecektir. Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa veya şeker hastası olma riskiniz varsa bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakın takipte tutacaktır. Kanınızda şeker ve yağ seviyeleri yüksekse, aşırı kiloluysanız ve yüksek kan basıncınız varsa şeker hastası olma riskiniz vardır.. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CRESTOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması CRESTOR'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz CRESTOR kullanmayınız. CRESTOR kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz. CRESTOR kullanan kadınlar uygun bir korunma yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız CRESTOR kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Çoğu insan CRESTOR alırken araba ve makine kullanabilir, çünkü CRESTOR bu kişilerin yeteneklerini etkilemez.. Bununla birlikte, bazı kişiler CRESTOR kullanırken baş dönmesi hissedebilir. Eğer baş dönmesi hissediyorsanız, araba veya bir makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız. CRESTOR'uniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (laktoz veya süt şekeri) karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ilaçtaki bileşenlerin tam listesi için lütfen "yardımcı maddeler" bölümüne bakınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınabilen ilaçlar da dahil olmak üzere, başka ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz: • Siklosporin (örneğin organ nakli sonrasında kullanılır), • Varfarin, • Klopidogrel (veya kan sulandırıcı bir başka ilaç), • Fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi), • Kolesterol düşürücü diğer ilaçlar (ezetimib gibi), • Hazımsızlık ilaçları (mide asidini gidermek için kullanılır), • Eritromisin (bir antibiyotik), • Fusidik asit (bir antibiyotik), • Doğum kontrol hapı, • Hormon yerine koyma tedavisi, • Lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir gibi antiviral (virüslerin yol açtığı hastalıklara karşı) tedaviler, • Simeprevir (HIV veya hepatit C enfeksiyonu dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Lütfen "CRESTOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler" bölümüne bakınız). CRESTOR bu ilaçların etkilerini değiştirebilir veya bu ilaçlar CRESTOR'un etkilerini değiştirebilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
10 mg rosuvastatine eşdeğer 10,4 mg rosuvastatin kalsiyum
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar CRESTOR'u her zaman doktorunuzun önerdiği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Yetişkinler için normal dozlar CRESTOR'u yüksek kolesterol için alıyorsanız Başlangıç dozu Crestor ile tedavinize, daha önce yüksek dozda başka bir statin kullanmış olsanız da 5 mg veya 10 mg dozla başlanmalıdır. Başlangıç dozunuzun seçimi şunlara bağlıdır: • Kolesterol düzeyiniz, • Kalp krizi veya inme geçirme riskiniz, • Olası yan etkilere daha duyarlı olmanıza neden olacak bir özelliğinizin olup olmadığı. Doktorunuza size en uygun CRESTOR başlangıç dozunu danışınız. Şu durumlar söz konusu ise doktorunuz size en düşük dozu (5 mg) önerebilir: • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli), • 70 yaşından büyükseniz, • Orta derecede böbrek probleminiz varsa, • Kas ağrıları ve sancıları yaşama riskiniz varsa (miyopati). Dozun arttırılması ve günlük en yüksek doz Doktorunuz dozun artmasına karar verebilir. Böylece size en uygun dozu kullanabilirsiniz. 5 mg dozla başladıysanız, doktorunuz önce 10 mg, daha sonra 20 mg, gerekiyorsa daha sonra 40 mg olarak dozu iki katına çıkarabilir. 10 mg ile başladıysanız, doktorunuz bunu 20 mg ve daha sonra gerekirse, 40 mg olarak iki katına çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında 4 haftalık bir ara olacaktır. En yüksek günlük CRESTOR dozu, 40 mg'dır. Bu doz sadece, kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan, aynı zamanda 20 mg dozla kolesterol düzeyleri yeterli derecede düşmeyen hastalar içindir. CRESTOR'u kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmak için alıyorsanız: Önerilen doz günde 20 mg'dır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlerden herhangi birisine sahipseniz doktorunuz daha düşük doz kullanımına karar verebilir. Uygulama yolu ve metodu Tableti suyla bütün olarak yutunuz. CRESTOR'u günde bir kez alınız. CRESTOR'u günün herhangi bir vaktinde alabilirsiniz. CRESTOR tableti, unutmamanız için, her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz. Düzenli kolesterol kontrolleri Düzenli kolesterol kontrolleri için doktorunuza gitmeniz çok önemlidir. Böylece, kolesterolünüzün istenen düzeye geldiğinden ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz.. Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir, böylece size en uygun CRESTOR dozunu kullanabilirsiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda ve ergenlerde, 6-17 yaş arası kullanımı Normal başlangıç dozu 5 mg'dır. Doktorunuz, CRESTOR'un sizin için en uygun miktarını bulmak için dozunuzu artırabilir. CRESTOR'un en yüksek günlük dozu, 6 ila 9 yaşındaki çocuklarda 10 mg ve 10 ila 17 yaş arasında olanlarda 20 mg'dır. Dozunuzu günde bir kere alınız. CRESTOR 40 mg tablet çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı 70 yaşın üzerindeki hastalarda 5 mg başlangıç dozu olarak önerilir. Yaşa göre başka bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda CRESTOR'un hiçbir dozu kullanılmamalıdır. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi<60 mL/dk) başlangıç dozu olarak 5 mg önerilir. 40 mg doz, orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği CRESTOR, aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Eğer CRESTOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla CRESTOR kullandıysanız CRESTOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Hastaneye gittiğinizde veya bir başka nedenle tedavi aldığınızda, sizinle ilgilenen sağlık personeline CRESTOR aldığınızı söyleyiniz. CRESTOR'u kullanmayı unutursanız Endişelenmeyiniz, bir sonraki dozu, doğru zamanında alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız. CRESTOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler CRESTOR kullanmayı bırakmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. CRESTOR kullanmayı keserseniz, kolesterol düzeyleriniz yeniden yükselebilir.
Tüm ilaçlar gibi CRESTOR da herkeste olmasa da yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin neler olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur. Aşağıdakilerden biri olursa, CRESTOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu, • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu, • Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma. Ayrıca kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa CRESTOR kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır. Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasarına kadar ilerleyebilir. Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Yaygın • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Kabızlık • Hasta hissetme • Kaslarda ağrı • Güçsüzlük hissi • Baş dönmesi • Şeker (diyabet) hastalığı. Bu daha ziyade kan şekeri ve yağlarının düzeyleri yüksek olanlarda, aşırı kilolularda ve yüksek kan basıncı olanlarda olasıdır. Bu ilacı alırken doktorunuz sizi takip altında tutacaktır. Yaygın olmayan • Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle CRESTOR kesilmeden kendi kendine normale döner. Seyrek • Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir alerjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, CRESTOR kullanımınıDERHALkesiniz ve tıbbi yardım için başvurunuz. • Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa önlem olarak, CRESTOR kullanımınıDERHAL kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. • Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas) • Kandaki karaciğer enzimlerinde artış Çok seyrek • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma) • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) • İdrarda kan belirtisi • Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi) • Eklem ağrısı • Hafıza kaybı • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti) Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor) • Diyare (ishal) • Stevens-Johnson Sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması) • Öksürük • Nefes darlığı • Ödem (şişlik) • Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları • Cinsel problemler • Depresyon • İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri • Tendon hasarı • Kalıcı kas zayıflığı Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Tüm ilaçlar gibi CRESTOR da herkeste olmasa da yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkilerin neler olabileceğini bilmeniz önemlidir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve kısa süre sonra kaybolur. Aşağıdakilerden biri olursa, CRESTOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu, • Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ve buna bağlı olarak gelişebilen yutma zorluğu, • Ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma. Ayrıca kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa CRESTOR kullanımını kesiniz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Kaslarda hissedilen bu belirtiler çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygındır. Diğer statinlerle olduğu gibi, çok az sayıda kişide kaslarda rahatsız edici etkiler gözlenebilir. Bu etkiler nadir olarak, rabdomiyoliz adı verilen ve yaşamı tehdit edebilen kas hasarına kadar ilerleyebilir. Çok ciddi olabilen bu durumlarla karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor. Aşağıdakilerden birini fark ederseniz doktorunuza başvurunuz. Yaygın • Baş ağrısı • Karın ağrısı • Kabızlık • Hasta hissetme • Kaslarda ağrı • Güçsüzlük hissi • Baş dönmesi • Şeker (diyabet) hastalığı. Bu daha ziyade kan şekeri ve yağlarının düzeyleri yüksek olanlarda, aşırı kilolularda ve yüksek kan basıncı olanlarda olasıdır. Bu ilacı alırken doktorunuz sizi takip altında tutacaktır. Yaygın olmayan • Döküntü, kaşıntı veya diğer cilt reaksiyonları • İdrar proteininde artış. Bu durum genellikle CRESTOR kesilmeden kendi kendine normale döner. Seyrek • Şiddetli alerjik etkiler: Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme, yutma ve nefes almada zorluk, kabarmalarla ortaya çıkan şiddetli cilt kaşıntısı. Bir alerjik durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, CRESTOR kullanımınıDERHALkesiniz ve tıbbi yardım için başvurunuz. • Yetişkinlerde kas hasarı: Kaslarınızda beklediğinizden daha uzun süren olağandışı ağrı veya sancı varsa önlem olarak, CRESTOR kullanımınıDERHAL kesiniz ve doktorunuza başvurunuz. • Şiddetli karın ağrısı (iltihaplı pankreas) • Kandaki karaciğer enzimlerinde artış Çok seyrek • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma) • Hepatit (karaciğerin iltihaplanması) • İdrarda kan belirtisi • Kol ve bacak sinirlerinde hasar (hissizlik gibi) • Eklem ağrısı • Hafıza kaybı • Erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti) Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor) • Diyare (ishal) • Stevens-Johnson Sendromu (ağızda gözlerde deride ve genital bölgede ciddi ölçüde kabartılar oluşması) • Öksürük • Nefes darlığı • Ödem (şişlik) • Uykusuzluk ve kabus görme gibi uyku bozuklukları • Cinsel problemler • Depresyon • İnatçı öksürük ve/veya nefes darlığı ya da ateş dahil solunum problemleri • Tendon hasarı • Kalıcı kas zayıflığı Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileriwww.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
CRESTOR'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • CRESTOR veya içerdiği maddelerden herhangi biri ile daha önce alerjik etki yaşadıysanız, • Hamile iseniz veya bebek emziriyorsanız. CRESTOR alırken hamile kaldıysanız,ilacı derhal kesinizve doktorunuza başvurunuz. CRESTOR alan kadınlar, uygun bir korunma yöntemi kullanarak hamile kalmaktan kaçınmalıdır. • Karaciğer hastalığınız varsa, • Ciddi böbrek problemleriniz varsa, • Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız varsa, • Siklosporin olarak adlandırılan bir ilacı (örneğin, organ nakli sonrası)alıyorsanız. Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz.. Ayrıca, CRESTOR 40 mg'ı (en yüksek doz) aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Orta derecede böbrek probleminiz varsa (şüpheniz varsa doktorunuza danışınız.),Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa, Tekrarlanan veya açıklanamayan kas ağrılarınız veya sancınız, kişisel veya ailesel kas problemleri hikayeniz veya daha önceden diğer kolesterol düşürücü ilaçlar aldığınızda görülen kas problemleri hikayenizvarsa,Devamlı,yüksek miktarda alkol kullanıyorsanız,Asya kökenli iseniz(Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli), Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi) adı verilen ilaçlar kullanıyorsanız, Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza başvurunuz. CRESTOR'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Böbreklerinizde sorun varsa, • Karaciğerinizde sorun varsa, • Tekrarlanan ve açıklanamayan kas ağrıları veya sancı hikayesi, sizde veya ailenizde kas problemleri hikayesi veya diğer kolesterol düşürücü ilaçları kullanırken görülen kas problemleri hikayesi varsa. Özellikle kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya ateşiniz varsa, açıklanamayan kas ağrıları ve sancı hissederseniz derhal ve mutlaka doktorunuza başvurunuz. Ayrıca kas zayıflığınız sürekli ise doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz. • Düzenli olarak fazla miktarda alkol kullanıyorsanız, • Tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa, • Kolesterolünüzü düşürmek için fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi) adı verilen gruptan ilaç kullanıyorsanız. Lütfen, yüksek kolesterole karşı diğer ilaçları daha önce kullanmış olsanız bile, bu kullanma talimatını dikkatle okuyunuz. • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçları örneğin, lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir, kullanıyorsanız. Lütfen CRESTOR ve "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız. • Fusidik asit içeren antibiyotikler kullanıyorsanız, lütfen CRESTOR ve "Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı" bölümüne bakınız. Çocuklar ve ergenler: • Hasta 6 yaş altında çocuk ise: CRESTOR 6 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.. • Hasta 18 yaşın altında ise: CRESTOR 40 mg tablet çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanım için uygun değildir. • 70 yaşından büyükseniz (Doktorunuzun CRESTOR'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir.), • Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa, • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli). Doktorunuzun CRESTOR'un size uygun başlangıç dozuna karar vermesi gerekir. Yukarıda sayılan bu durumlardan herhangi biri sizde varsa veya var olduğunu düşünüyorsanız, 40 mg'lık dozu (en yüksek doz) kullanmayınız. CRESTOR'un herhangi bir dozunu almaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bazı insanlarda statinler karaciğeri etkiler. Böyle bir durumun olup olmadığı basit bir kan testi (karaciğer enzim seviyesinde artış) ile anlaşılabilir. Bu nedenle doktorunuz, CRESTOR kullanmaya başlamadan önce ve kullanırken karaciğer fonksiyon testlerinin yapılmasını isteyecektir. Şeker hastalığınız (diyabetiniz) varsa veya şeker hastası olma riskiniz varsa bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakın takipte tutacaktır. Kanınızda şeker ve yağ seviyeleri yüksekse, aşırı kiloluysanız ve yüksek kan basıncınız varsa şeker hastası olma riskiniz vardır.. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. CRESTOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması CRESTOR'u aç veya tok karnına alabilirsiniz.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz CRESTOR kullanmayınız. CRESTOR kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz derhal kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz. CRESTOR kullanan kadınlar uygun bir korunma yöntemi ile hamile kalmaktan kaçınmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız CRESTOR kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı Çoğu insan CRESTOR alırken araba ve makine kullanabilir, çünkü CRESTOR bu kişilerin yeteneklerini etkilemez.. Bununla birlikte, bazı kişiler CRESTOR kullanırken baş dönmesi hissedebilir. Eğer baş dönmesi hissediyorsanız, araba veya bir makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız. CRESTOR'uniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere (laktoz veya süt şekeri) karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ilaçtaki bileşenlerin tam listesi için lütfen "yardımcı maddeler" bölümüne bakınız. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınabilen ilaçlar da dahil olmak üzere, başka ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen bunu doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Şu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz: • Siklosporin (örneğin organ nakli sonrasında kullanılır), • Varfarin, • Klopidogrel (veya kan sulandırıcı bir başka ilaç), • Fibratlar (gemfibrozil, fenofibrat gibi), • Kolesterol düşürücü diğer ilaçlar (ezetimib gibi), • Hazımsızlık ilaçları (mide asidini gidermek için kullanılır), • Eritromisin (bir antibiyotik), • Fusidik asit (bir antibiyotik), • Doğum kontrol hapı, • Hormon yerine koyma tedavisi, • Lopinavir ve/veya atazanavir ile ritonavir gibi antiviral (virüslerin yol açtığı hastalıklara karşı) tedaviler, • Simeprevir (HIV veya hepatit C enfeksiyonu dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Lütfen "CRESTOR'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler" bölümüne bakınız). CRESTOR bu ilaçların etkilerini değiştirebilir veya bu ilaçlar CRESTOR'un etkilerini değiştirebilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
10 mg rosuvastatine eşdeğer 10,4 mg rosuvastatin kalsiyum
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar CRESTOR'u her zaman doktorunuzun önerdiği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Yetişkinler için normal dozlar CRESTOR'u yüksek kolesterol için alıyorsanız Başlangıç dozu Crestor ile tedavinize, daha önce yüksek dozda başka bir statin kullanmış olsanız da 5 mg veya 10 mg dozla başlanmalıdır. Başlangıç dozunuzun seçimi şunlara bağlıdır: • Kolesterol düzeyiniz, • Kalp krizi veya inme geçirme riskiniz, • Olası yan etkilere daha duyarlı olmanıza neden olacak bir özelliğinizin olup olmadığı. Doktorunuza size en uygun CRESTOR başlangıç dozunu danışınız. Şu durumlar söz konusu ise doktorunuz size en düşük dozu (5 mg) önerebilir: • Asya kökenli iseniz (Japon, Çinli, Filipinli, Vietnamlı, Koreli ve Hintli), • 70 yaşından büyükseniz, • Orta derecede böbrek probleminiz varsa, • Kas ağrıları ve sancıları yaşama riskiniz varsa (miyopati). Dozun arttırılması ve günlük en yüksek doz Doktorunuz dozun artmasına karar verebilir. Böylece size en uygun dozu kullanabilirsiniz. 5 mg dozla başladıysanız, doktorunuz önce 10 mg, daha sonra 20 mg, gerekiyorsa daha sonra 40 mg olarak dozu iki katına çıkarabilir. 10 mg ile başladıysanız, doktorunuz bunu 20 mg ve daha sonra gerekirse, 40 mg olarak iki katına çıkarabilir. Her doz ayarlaması arasında 4 haftalık bir ara olacaktır. En yüksek günlük CRESTOR dozu, 40 mg'dır. Bu doz sadece, kolesterol düzeyleri yüksek ve kalp krizi veya inme riski yüksek olan, aynı zamanda 20 mg dozla kolesterol düzeyleri yeterli derecede düşmeyen hastalar içindir. CRESTOR'u kalp krizi geçirme, inme veya ilişkili sağlık problemleri riskinizi azaltmak için alıyorsanız: Önerilen doz günde 20 mg'dır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen faktörlerden herhangi birisine sahipseniz doktorunuz daha düşük doz kullanımına karar verebilir. Uygulama yolu ve metodu Tableti suyla bütün olarak yutunuz. CRESTOR'u günde bir kez alınız. CRESTOR'u günün herhangi bir vaktinde alabilirsiniz. CRESTOR tableti, unutmamanız için, her gün aynı saatte almaya dikkat ediniz. Düzenli kolesterol kontrolleri Düzenli kolesterol kontrolleri için doktorunuza gitmeniz çok önemlidir. Böylece, kolesterolünüzün istenen düzeye geldiğinden ve bu düzeyde kaldığından emin olabilirsiniz.. Doktorunuz alacağınız dozu arttırmaya karar verebilir, böylece size en uygun CRESTOR dozunu kullanabilirsiniz. Değişik yaş grupları Çocuklarda ve ergenlerde, 6-17 yaş arası kullanımı Normal başlangıç dozu 5 mg'dır. Doktorunuz, CRESTOR'un sizin için en uygun miktarını bulmak için dozunuzu artırabilir. CRESTOR'un en yüksek günlük dozu, 6 ila 9 yaşındaki çocuklarda 10 mg ve 10 ila 17 yaş arasında olanlarda 20 mg'dır. Dozunuzu günde bir kere alınız. CRESTOR 40 mg tablet çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı 70 yaşın üzerindeki hastalarda 5 mg başlangıç dozu olarak önerilir. Yaşa göre başka bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda CRESTOR'un hiçbir dozu kullanılmamalıdır. Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi<60 mL/dk) başlangıç dozu olarak 5 mg önerilir. 40 mg doz, orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği CRESTOR, aktif karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Eğer CRESTOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla CRESTOR kullandıysanız CRESTOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Hastaneye gittiğinizde veya bir başka nedenle tedavi aldığınızda, sizinle ilgilenen sağlık personeline CRESTOR aldığınızı söyleyiniz. CRESTOR'u kullanmayı unutursanız Endişelenmeyiniz, bir sonraki dozu, doğru zamanında alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız. CRESTOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler CRESTOR kullanmayı bırakmak istiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz. CRESTOR kullanmayı keserseniz, kolesterol düzeyleriniz yeniden yükselebilir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.