×
image

CURON 50 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 FLAKON

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699541774109

Etken Madde: ROKURONYUM BROMUR
Firma: MUSTAFA NEVZAT

CURON, rutin ve hızlı sıralı indüksiyon sırasında, genel anesteziyle birlikte trakeal entübasyonu ve ameliyat sırasında iskelet kaslarının gevşemesinin sağlanması için endikedir. CURON yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) entübasyon ve mekanik ventilasyonun sağlanması için ek terapi olarak gereklidir.
Tüm ilaçlar gibi, CURON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, CURON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz CURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz CURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Bunlar CURON'un hafif yan etkileridir.. Yaygın olmayan veya seyrek (hastaların %0.01-%1'inde) görülen yan etkiler • kalp atım sayısının artması (taşikardi) • kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) • CURON'un etkisinin artması veya azalması • enjeksiyon yerinde ağrı • CURON'un kas gevşetici etkisinin, normalde beklenenden daha uzun süre devam etmesi Çok seyrek (hastaların %0.01'inde) görülen yan etkiler • kan basıncının veya kalp atım sayısının değişmesi, dolaşımdaki kan miktarının azalmasına bağlı şok gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları • hava yollarındaki kasların krampı (bronkospazm) sonucu göğüste sıkışma • deri değişiklikleri (ödem, kızarıklık, döküntü veya kabarcık) • kaslarda dermansızlık veya felç • CURON'un ve kortikosteroidlerin Yoğun Bakım Birimi'ndeki hastalarda beraberce, uzun süre kullanılmasına genellikle uzun süreli kas disfonksiyonu (steroid miyopatisi) eşlik eder. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
CURON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya CURON'un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, CURON kullanmayınız. CURON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Tıbbi geçmişiniz, CURON'un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz: • kas gevşeticilere karşı alerji • böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı • kalp hastalığı • ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması) • karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma • sinirleri ve kasları etkileyen hastalıklar Belirli, tıbbi durumlar, CURON'un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin: • kandaki potasyum düzeyinin düşük olması • kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması • kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması • kandaki protein düzeylerinin düşük olması • su kaybı (dehidrasyon) • kandaki asit miktarının çok fazla olması • kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması • genel sağlık durumunun bozuk olması • aşırı kilolar • yanıklar Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak CURON dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik ve emzirme Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size CURON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz. Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız. Araç ve makine kullanımı Size CURON verilmesinin ardından, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir. CURON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlar, CURON'un etkilerinde değişikliğe neden olabilir: CURON'un etkisini artıran ilaçlar • ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler) • Yoğun Bakım Birimi'nde CURON ile birlikte uzun süre kullanılan kortikosteroidler • bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler) • bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (lityum) • kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler) • sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinin) • idrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler) • magnezyum tuzları • lokal anestetikler (lidokain, bupivakain) • ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin) CURON'un etkisini azaltan ilaçlar • epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun süre kullanılması • pankreas iltihabında, kan pıhtılaşması bozukluklarında veya akut kan kaybında kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin) CURON üzerindeki etkileri değişken olan ilaçlar • diğer kas gevşeticileri CURON, aşağıdaki ilaçların etkisinde değişiklik yapabilir • lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Aşağıda belirtilen ilaçların non-depolarizan nöromüsküler bloke eden ajanların etki şiddetini ve/veya süresini etkiledikleri gösterilmiştir. Diğer ilaçların CURON üzerindeki etkileri Etki artışı • Halojenize uçucu anestetik ajanlar CURON'un nöromüsküler bloğunu kuvvetlendirirler. Etki yalnızca idame dozu ile beraber belirginleşir (bakınız bölüm 4.2). Antikolinesteraz inhibitörleri ile bloğun geri dönmesi engellenebilir. • Süksinilkolin ile entübasyon sonrası • Kortikosteroidlerin ve CURON'un yoğun bakım ünitesinde uzun süreli eşlik eden kullanımı nöromüsküler bloğun süresinin uzamasına ya da miyopatiye yol açabilir (bakınız bölüm 4.4 ve 4.8). Diğer ilaçlar • antibiyotikler: aminoglikosid, linkosamid ve polipeptid antibiyotikleri, asilamino-penisilin antibiyotikleri. • diüretikler, kinidin ve kendi izomeri kinin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal bloke edici ajanlar, lityum tuzları, lokal anestezikler (lidokain intravenöz bupivakain epidural) fenitoinin ya da 13-bloke edici ajanların bolus uygulaması Aminoglikozid, linkozamid, polipeptit ve Asilamino-penisilin antibiyotikler, kinidin, kinin ve magnezyum tuzlarının ameliyat sonrasında uygulamasından sonra rekürarizasyon bildirilmiştir. Etki azalması • Fenitoinin, ya da karbamazepinin kronik uygulamasından önce • Proteaz inhibitörleri (gabeksat, ulinastatin) Değişken etki • Diğer non-depolarizan nöromüsküler bloke edici ajanların CURON ile kombinasyon halinde uygulaması; uygulamanın sıralamasına ve kullanılan nöromüsküler bloke edici ajana bağlı olarak, nöromüsküler bloğun kuvvetlenmesine ya da zayıflamasına yol açabilir. • CURON'un uygulamasından sonra verilen süksinilkolin, CURON'un nöromüsküler bloke edici etkisinin kuvvetlenmesine ya da zayıflamasına yol açabilir. CURON'un diğer ilaçlar üzerindeki etkisi CURON, lidokain ile kombine olarak; lidokainin etkisinin daha hızlı başlangıcına neden olabilir.
Roküronyum bromür.
Kas gevşeticiler, periferik etkili ajanlar. ATC kodu: M03AC09 Etki mekanizması CURON (roküronyum bromür), bu ilaç sınıfının (kürariform) tüm karakteristik farmakolojik etkilerine sahip etkisi hızlı başlayan, orta dereceli etkili non-depolarizan bir nöromüsküler bloke eden ajandır. Motor son plaktaki nikotinik kolinoseptörler için yarışarak etkisini göstermektedir. Bu etki, örneğin neostigmin, edrofonyum ve piridostigmin benzeri asetilkolinesteraz inhibitörleri tarafından antagonize edilmektedir. Farmakodinamik etkiler İntravenöz anestezi sırasındaki ED90 (ulnar sinirin uyarılması karşı el başparmağının seğirme yanıtının %90 oranında baskılanması için gerekli alan doz) yaklaşık olarak 0.3 mg/kg roküronyum bromürdür. ED95 bebeklerde, erişkinler ve çocuklara göre daha azdır (sırasıyla, 0.25, 0.35 ve 0.40 mg/kg). 0.6 mg/kg roküronyum bromür ile elde edilen klinik süre (kontrol seğirme yüksekliğinin %25'inin spontan olarak geri gelmesine kadar geçen süre) 30-40 dakikadır. Toplam süre (kontrol seğirme yüksekliğinin %90'ının spontan olarak geri gelmesine kadar geçen süre) 50 dakikadır. 0.6 mg/kg roküronyum bromür bolus dozunu takiben seğirme yanıtının %25'den %75 düzeyine spontan olarak geri dönmesi için geçen ortalama süre 14 dakikadır. 0.3-0.45 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki daha düşük dozlarda etkinin başlaması daha yavaş ve etki süresi daha kısadır. Rutin anestezi sırasında entübasyon 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunun (intravenöz anestezi altında 2xED90) intravenöz uygulanmasını takiben 60 saniye içerisinde neredeyse tüm hastalarda yeterli entübasyon koşulları sağlanmakta ve bunların %80'inde entübasyon koşulları en iyi olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir işlem için yeterli düzeyde genel kas paralizi 2 dakika içinde sağlanır. 0.45 mg/kg roküronyum bromür uygulamasını takiben 90 saniye sonra kabul edilebilir düzeyde entübasyon koşulları oluşmaktadır. Hızlı sıralı indüksiyon Propofol veya fentanil/tiyopental anestezisi altında hızlı sıralı anestezi indüksiyonu sırasında, 1.0 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki bir dozu takiben 60 saniye içerisinde hastaların sırasıyla %93 ve %96'sında yeterli entübasyon koşulları sağlanabilmektedir. Bunların %70'i en iyi olarak değerlendirilmektedir. Bu dozun klinik etki süresi 1 saate yaklaşmaktadır ve sürenin sonunda nöromüsküler blokaj güvenli bir şekilde geri döndürülebilmektedir. 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunu takiben, propofol veya fentanil/tiyopental ile hızlı sıralı indüksiyon tekniği sırasında hastaların sırasıyla %81 ve %75'inde 60 saniye içerisinde yeterli entübasyon koşulları elde edilebilmektedir. Özel popülasyonlar Ortalama başlangıç zamanı bebeklerde ve çocuklarda 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunda, erişkinlerden biraz daha azdır. Gevşeme süresi ve uyanmaya kadar zaman çocuklarda bebekler ve erişkinlere göre daha kısadır. 0.15 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki idame dozunun etki süresi enfluran ve izofluran anestezisi altındaki geriyatrik hastalarda ve karaciğer hastalığı ve/veya böbrek hastalığı olan hastalarda (yaklaşık 20 dakika), intravenöz anestezi altındaki boşaltım sistemi organı fonksiyon bozukluğu olan hastalara göre (yaklaşık 13 dakika) biraz daha uzun olmaktadır. Önerilen doz aralığında tekrarlayan idame dozlarında etki birikimi (etki süresindeki sürekli artış) gözlenmemiştir. Yoğun bakım ünitesi Yoğun Bakım Birimi'ndeki sürekli infüzyondan sonra TOF (train-of-four) değerinin 0.7'ye yükselmesi için geçecek süre, nöromüsküler bloğun infüzyon sona erdiği zamanki derinliğine bağlıdır. 20 saat veya daha uzun süre devam eden sürekli infüzyondan sonra T 2'nin TOF stimülasyon düzeyine yükselmesiyle, TOF değerinin 0.7 saniyeye ulaşması arasında geçen yaklaşık medyan süre, çoğul organ yetersizlikleri olmayan hastalarda 1-5 saat arasında değişmek üzere yaklaşık 1.5 saat, çoğul organ yetersizlikleri olan hastalarda ise 1-25 saat arasında değişmek üzere 4 saattir. Kardiyovasküler cerrahi Kardiyovasküler cerrahi hastalarında, 0.6 mg/kg CURON dozunu takiben maksimum blokajın başlaması sırasında görülen en yaygın kardiyovasküler değişiklikler, kalp atımında %9 düzeyine kadar hafif ve ortalama arteriyel kan basıncında kontrol değerlerine göre ortalama %16 oranında bir artıştır. Kas rahatlamasının tersinimi T2'nin yeniden ortaya çıkmasında ya da klinik iyileşmenin ilk belirtilerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin (neostigmin, piridostigmin veya edrofonyum) uygulanması, CURON'un etkisini antagonize etmektedir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Size verilecek CURON dozunu doktorunuz belirleyecektir. CURON size, cerrahi bir girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Vücut ağırlığının her kilogramı için 0.6 mg roküronyum bromür, genellikle kullanılan dozdur ve 30-40 dakika süreyle etkilidir. Ameliyat sırasında, CURON'un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir. İhtiyaç halinde size, ilave dozlar verilebilir. Size verilecek doz, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. CURON ile birlikte aynı zamanda verilmiş olabilecek diğer ilaçlarla etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuz gibi faktörlerdendir. Uygulama yolu ve metodu CURON, sizin kendi başınıza kullanabileceğiniz bir ilaç değildir. Bir çözelti olarak toplardamara enjekte edilir. Tek bir enjeksiyon ya da sürekli infüzyon olarak verilebilir. Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafından yapılmalıdır.. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Çocuklar ve yetişkinlerde kullanımı CURON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir ama doktorunuzun önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir. Özel kullanım durumları Özel kullanım durumları yoktur. Kullanmanız gerekenden daha fazla CURON kullandıysanız Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok fazla CURON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. CURON'un etkilerini tersine çeviren ilaçlar kullanılarak, fazla verilmiş olan ilacın etkilerini gidermek ve kas gevşemesinin sonlandırılmasını çabuklaştırmak mümkündür. CURON'u kullanmayı unutursanız Uygun değildir.
Roküronyuma veya bromür iyonuna ya da herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılık.
CURON, rutin ve hızlı sıralı indüksiyon sırasında, genel anesteziyle birlikte trakeal entübasyonu ve ameliyat sırasında iskelet kaslarının gevşemesinin sağlanması için endikedir. CURON yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) entübasyon ve mekanik ventilasyonun sağlanması için ek terapi olarak gereklidir.
Tüm ilaçlar gibi, CURON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, CURON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz CURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz CURON hekim gözetiminde uygulandığı için herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilecektir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Bunlar CURON'un hafif yan etkileridir.. Yaygın olmayan veya seyrek (hastaların %0.01-%1'inde) görülen yan etkiler • kalp atım sayısının artması (taşikardi) • kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) • CURON'un etkisinin artması veya azalması • enjeksiyon yerinde ağrı • CURON'un kas gevşetici etkisinin, normalde beklenenden daha uzun süre devam etmesi Çok seyrek (hastaların %0.01'inde) görülen yan etkiler • kan basıncının veya kalp atım sayısının değişmesi, dolaşımdaki kan miktarının azalmasına bağlı şok gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları • hava yollarındaki kasların krampı (bronkospazm) sonucu göğüste sıkışma • deri değişiklikleri (ödem, kızarıklık, döküntü veya kabarcık) • kaslarda dermansızlık veya felç • CURON'un ve kortikosteroidlerin Yoğun Bakım Birimi'ndeki hastalarda beraberce, uzun süre kullanılmasına genellikle uzun süreli kas disfonksiyonu (steroid miyopatisi) eşlik eder. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
CURON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer roküronyuma, bromür iyonuna veya CURON'un içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa, CURON kullanmayınız. CURON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Tıbbi geçmişiniz, CURON'un sizde kullanılmasını etkileyebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri sizde mevcutsa ya da daha önce olmuşsa, uzman doktorunuza bildiriniz: • kas gevşeticilere karşı alerji • böbrek fonksiyonunda azalma veya böbrek hastalığı • kalp hastalığı • ödem (örneğin ayak bileklerinizde sıvı tutulması) • karaciğer veya safra kesesi hastalığı veya karaciğer fonksiyonunda azalma • sinirleri ve kasları etkileyen hastalıklar Belirli, tıbbi durumlar, CURON'un etki mekanizması üzerinde etkilidir. Örneğin: • kandaki potasyum düzeyinin düşük olması • kandaki magnezyum düzeyinin yüksek olması • kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması • kandaki protein düzeylerinin düşük olması • su kaybı (dehidrasyon) • kandaki asit miktarının çok fazla olması • kandaki karbon dioksit miktarının çok fazla olması • genel sağlık durumunun bozuk olması • aşırı kilolar • yanıklar Sizde bu durumlardan herhangi biri varsa uzman doktorunuz, sizde kullanılacak CURON dozuna karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik ve emzirme Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız ya da emziriyorsanız, size CURON verilmeden önce uzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz. Anestezi öncesinde hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız. Araç ve makine kullanımı Size CURON verilmesinin ardından, araç veya tehlikeli olabilecek makineleri güvenli bir şekilde ne zaman kullanabileceğinizi doktorunuz size bildirecektir. CURON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her ml'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlar, CURON'un etkilerinde değişikliğe neden olabilir: CURON'un etkisini artıran ilaçlar • ameliyat sırasında uyumanız için kullanılan belirli ilaçlar (anestetikler) • Yoğun Bakım Birimi'nde CURON ile birlikte uzun süre kullanılan kortikosteroidler • bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (antibiyotikler) • bipolar bozukluk (manik-depresif) tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (lityum) • kalp hastalıklarında veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler) • sıtma tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (kinin) • idrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler) • magnezyum tuzları • lokal anestetikler (lidokain, bupivakain) • ameliyat sırasında epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar (fenitoin) CURON'un etkisini azaltan ilaçlar • epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun süre kullanılması • pankreas iltihabında, kan pıhtılaşması bozukluklarında veya akut kan kaybında kullanılan ilaçlar (proteaz inhibitörleri; gabeksat, ulinastatin) CURON üzerindeki etkileri değişken olan ilaçlar • diğer kas gevşeticileri CURON, aşağıdaki ilaçların etkisinde değişiklik yapabilir • lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Aşağıda belirtilen ilaçların non-depolarizan nöromüsküler bloke eden ajanların etki şiddetini ve/veya süresini etkiledikleri gösterilmiştir. Diğer ilaçların CURON üzerindeki etkileri Etki artışı • Halojenize uçucu anestetik ajanlar CURON'un nöromüsküler bloğunu kuvvetlendirirler. Etki yalnızca idame dozu ile beraber belirginleşir (bakınız bölüm 4.2). Antikolinesteraz inhibitörleri ile bloğun geri dönmesi engellenebilir. • Süksinilkolin ile entübasyon sonrası • Kortikosteroidlerin ve CURON'un yoğun bakım ünitesinde uzun süreli eşlik eden kullanımı nöromüsküler bloğun süresinin uzamasına ya da miyopatiye yol açabilir (bakınız bölüm 4.4 ve 4.8). Diğer ilaçlar • antibiyotikler: aminoglikosid, linkosamid ve polipeptid antibiyotikleri, asilamino-penisilin antibiyotikleri. • diüretikler, kinidin ve kendi izomeri kinin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal bloke edici ajanlar, lityum tuzları, lokal anestezikler (lidokain intravenöz bupivakain epidural) fenitoinin ya da 13-bloke edici ajanların bolus uygulaması Aminoglikozid, linkozamid, polipeptit ve Asilamino-penisilin antibiyotikler, kinidin, kinin ve magnezyum tuzlarının ameliyat sonrasında uygulamasından sonra rekürarizasyon bildirilmiştir. Etki azalması • Fenitoinin, ya da karbamazepinin kronik uygulamasından önce • Proteaz inhibitörleri (gabeksat, ulinastatin) Değişken etki • Diğer non-depolarizan nöromüsküler bloke edici ajanların CURON ile kombinasyon halinde uygulaması; uygulamanın sıralamasına ve kullanılan nöromüsküler bloke edici ajana bağlı olarak, nöromüsküler bloğun kuvvetlenmesine ya da zayıflamasına yol açabilir. • CURON'un uygulamasından sonra verilen süksinilkolin, CURON'un nöromüsküler bloke edici etkisinin kuvvetlenmesine ya da zayıflamasına yol açabilir. CURON'un diğer ilaçlar üzerindeki etkisi CURON, lidokain ile kombine olarak; lidokainin etkisinin daha hızlı başlangıcına neden olabilir.
Roküronyum bromür.
Kas gevşeticiler, periferik etkili ajanlar. ATC kodu: M03AC09 Etki mekanizması CURON (roküronyum bromür), bu ilaç sınıfının (kürariform) tüm karakteristik farmakolojik etkilerine sahip etkisi hızlı başlayan, orta dereceli etkili non-depolarizan bir nöromüsküler bloke eden ajandır. Motor son plaktaki nikotinik kolinoseptörler için yarışarak etkisini göstermektedir. Bu etki, örneğin neostigmin, edrofonyum ve piridostigmin benzeri asetilkolinesteraz inhibitörleri tarafından antagonize edilmektedir. Farmakodinamik etkiler İntravenöz anestezi sırasındaki ED90 (ulnar sinirin uyarılması karşı el başparmağının seğirme yanıtının %90 oranında baskılanması için gerekli alan doz) yaklaşık olarak 0.3 mg/kg roküronyum bromürdür. ED95 bebeklerde, erişkinler ve çocuklara göre daha azdır (sırasıyla, 0.25, 0.35 ve 0.40 mg/kg). 0.6 mg/kg roküronyum bromür ile elde edilen klinik süre (kontrol seğirme yüksekliğinin %25'inin spontan olarak geri gelmesine kadar geçen süre) 30-40 dakikadır. Toplam süre (kontrol seğirme yüksekliğinin %90'ının spontan olarak geri gelmesine kadar geçen süre) 50 dakikadır. 0.6 mg/kg roküronyum bromür bolus dozunu takiben seğirme yanıtının %25'den %75 düzeyine spontan olarak geri dönmesi için geçen ortalama süre 14 dakikadır. 0.3-0.45 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki daha düşük dozlarda etkinin başlaması daha yavaş ve etki süresi daha kısadır. Rutin anestezi sırasında entübasyon 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunun (intravenöz anestezi altında 2xED90) intravenöz uygulanmasını takiben 60 saniye içerisinde neredeyse tüm hastalarda yeterli entübasyon koşulları sağlanmakta ve bunların %80'inde entübasyon koşulları en iyi olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir işlem için yeterli düzeyde genel kas paralizi 2 dakika içinde sağlanır. 0.45 mg/kg roküronyum bromür uygulamasını takiben 90 saniye sonra kabul edilebilir düzeyde entübasyon koşulları oluşmaktadır. Hızlı sıralı indüksiyon Propofol veya fentanil/tiyopental anestezisi altında hızlı sıralı anestezi indüksiyonu sırasında, 1.0 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki bir dozu takiben 60 saniye içerisinde hastaların sırasıyla %93 ve %96'sında yeterli entübasyon koşulları sağlanabilmektedir. Bunların %70'i en iyi olarak değerlendirilmektedir. Bu dozun klinik etki süresi 1 saate yaklaşmaktadır ve sürenin sonunda nöromüsküler blokaj güvenli bir şekilde geri döndürülebilmektedir. 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunu takiben, propofol veya fentanil/tiyopental ile hızlı sıralı indüksiyon tekniği sırasında hastaların sırasıyla %81 ve %75'inde 60 saniye içerisinde yeterli entübasyon koşulları elde edilebilmektedir. Özel popülasyonlar Ortalama başlangıç zamanı bebeklerde ve çocuklarda 0.6 mg/kg roküronyum bromür dozunda, erişkinlerden biraz daha azdır. Gevşeme süresi ve uyanmaya kadar zaman çocuklarda bebekler ve erişkinlere göre daha kısadır. 0.15 mg/kg roküronyum bromür düzeyindeki idame dozunun etki süresi enfluran ve izofluran anestezisi altındaki geriyatrik hastalarda ve karaciğer hastalığı ve/veya böbrek hastalığı olan hastalarda (yaklaşık 20 dakika), intravenöz anestezi altındaki boşaltım sistemi organı fonksiyon bozukluğu olan hastalara göre (yaklaşık 13 dakika) biraz daha uzun olmaktadır. Önerilen doz aralığında tekrarlayan idame dozlarında etki birikimi (etki süresindeki sürekli artış) gözlenmemiştir. Yoğun bakım ünitesi Yoğun Bakım Birimi'ndeki sürekli infüzyondan sonra TOF (train-of-four) değerinin 0.7'ye yükselmesi için geçecek süre, nöromüsküler bloğun infüzyon sona erdiği zamanki derinliğine bağlıdır. 20 saat veya daha uzun süre devam eden sürekli infüzyondan sonra T 2'nin TOF stimülasyon düzeyine yükselmesiyle, TOF değerinin 0.7 saniyeye ulaşması arasında geçen yaklaşık medyan süre, çoğul organ yetersizlikleri olmayan hastalarda 1-5 saat arasında değişmek üzere yaklaşık 1.5 saat, çoğul organ yetersizlikleri olan hastalarda ise 1-25 saat arasında değişmek üzere 4 saattir. Kardiyovasküler cerrahi Kardiyovasküler cerrahi hastalarında, 0.6 mg/kg CURON dozunu takiben maksimum blokajın başlaması sırasında görülen en yaygın kardiyovasküler değişiklikler, kalp atımında %9 düzeyine kadar hafif ve ortalama arteriyel kan basıncında kontrol değerlerine göre ortalama %16 oranında bir artıştır. Kas rahatlamasının tersinimi T2'nin yeniden ortaya çıkmasında ya da klinik iyileşmenin ilk belirtilerinde asetilkolinesteraz inhibitörlerinin (neostigmin, piridostigmin veya edrofonyum) uygulanması, CURON'un etkisini antagonize etmektedir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Size verilecek CURON dozunu doktorunuz belirleyecektir. CURON size, cerrahi bir girişim öncesinde ve/veya sırasında verilecektir. Vücut ağırlığının her kilogramı için 0.6 mg roküronyum bromür, genellikle kullanılan dozdur ve 30-40 dakika süreyle etkilidir. Ameliyat sırasında, CURON'un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir. İhtiyaç halinde size, ilave dozlar verilebilir. Size verilecek doz, çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenir. CURON ile birlikte aynı zamanda verilmiş olabilecek diğer ilaçlarla etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuz gibi faktörlerdendir. Uygulama yolu ve metodu CURON, sizin kendi başınıza kullanabileceğiniz bir ilaç değildir. Bir çözelti olarak toplardamara enjekte edilir. Tek bir enjeksiyon ya da sürekli infüzyon olarak verilebilir. Enjeksiyonlar, bir doktor ya da hemşire tarafından yapılmalıdır.. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Çocuklar ve yetişkinlerde kullanımı CURON, 30 günlükten itibaren ergen yaşa kadar olmak üzere çocuklarda ve ileri yaştakilerde kullanılabilir ama doktorunuzun önce tıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir. Özel kullanım durumları Özel kullanım durumları yoktur. Kullanmanız gerekenden daha fazla CURON kullandıysanız Durumunuz ameliyat sırasında bir tıp personeli tarafından izlenmekte olacağından, size çok fazla CURON verilme olasılığı neredeyse hiç yoktur. Doz aşımı yine de gerçekleşirse yapay solunum, siz kendi başınıza solunum yapıncaya kadar devam ettirilecektir. CURON'un etkilerini tersine çeviren ilaçlar kullanılarak, fazla verilmiş olan ilacın etkilerini gidermek ve kas gevşemesinin sonlandırılmasını çabuklaştırmak mümkündür. CURON'u kullanmayı unutursanız Uygun değildir.
Roküronyuma veya bromür iyonuna ya da herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılık.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.