DOPAMINE FRESENIUS 200 MG/5 ML INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI, 10 AMPUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Barkod : 8699630762000
Etken Madde : DOPAMIN HCL
Firma : FRESENIUS KABI
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 51.98 ₺ (son güncelleme 2019-10-27 )
Örneğin, aşağıdakiler olmak üzere, şok durumları ve yakın şok durumları: • kardiyak yetmezlik, ayrıca miyokard enfarktüsü nedeniyle ortaya çıkanlar dahil olmak üzere (kardiyojenik şok) • postoperatif şok • ciddi enfeksiyonlar (enfeksiyöz-toksik şok) • aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafilaktik şok) • kan basıncında ciddi düşüş (ciddi hipotansiyon) • yeni başlayan ya da ortaya çıkmış akut böbrek yetmezliği.
Tüm ilaçlar gibi DOPAMİNE FRESENİUS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, DOPAMİNE FRESENİUS'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Şiddetli alerjik reaksiyonlar, ani kaşıntılı pişik; ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağız ve boğazın şişmesi (soluk alma veya yutkunmayı zorlaştırabilir) ve bayılma hissi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DOPAMİNE FRESENİUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 100 hastanın 1'i ila 10'unda görülebilir. • Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1'i ila 10'unda görülebilir. • Seyrek: 10 000 hastanın 1'i ila 10'unda görülebilir. • Çok seyrek: 10 000 hastanın birinden daha az kişide görülebilir. • Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Çok yaygın • Göz bebeklerinde büyüme • Düzensiz kalp atışı, çarpıntı, göğüste ağrı (angina), çarpıntı, tansiyon düşüklüğü • Damarların daralması • Baş ağrısı • Dispne (nefes darlığı) • Bulantı, kusma Yaygın olmayan • Tüylerin diken diken olması • Kalpte iletim bozuklukları, kalp atım hızında yavaşlama • Tansiyon yükselmesi • Gangren, ayak gangreni (yaralar) • Kalpte ritim bozuklukları, taşikardi • Kanda azot artışı (azotemi) Seyrek • Baş ağrısı • Dispne (Nefes darlığı) • Bulantı, kusma • Cilt reaksiyonu (kutis anserina), Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
DOPAMİNE FRESENİUS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer: • Kan basıncında artışa neden olan bir tümörünüz varsa, • Aşırı çalışan tiroit beziniz varsa, • Düzensiz veya hızlı kalp atışlarınız varsa, • Size halotan gibi belli anestetikler verildiyse, • Dopamin veya sodyum metabisülfite aşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz, • Dar açılı glokomunuz, • Prostat hipertrofisi (prostatik adenom) varsa DOPAMİNE FRESENİUS'u kullanmayınız. DOPAMİNE FRESENİUS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer: • Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa, • Kan dolaşım problemi hikayeniz varsa (el ve ayak parmaklarınızda renk ve ısıda herhangi bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz), • Böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa, • Periferik damar hastalığınız varsa DOPAMİNE FRESENİUS'u dikkatli kullanınız.. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DOPAMİNE FRESENİUS hamilelik sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir.. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DOPAMİNE FRESENİUS emzirme sırasında yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda verilecektir. Araç ve makine kullanımı Araç ve makine kullanım yeteneği üzerine herhangi etkisi ile ilgili veri yoktur. DOPAMİNE FRESENİUS içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu ürün bir ampulde 1mmol'dan (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Aşağıdaki ilaçlar gibi belli ilaçları alıyorsanız bazı riskler olabilir: • Anestetikler (dopamin, siklopropan ve halojene hidrokarbon anestetiklerle beraber kullanılmamalıdır) • Propranolol gibi alfa ve beta blokerler (sıklıkla kan basıncını ve kalp bozukluklarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar), • Monoamin oksidaz inhibe ediciler (antidepresan ilaçlar), • Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç) alıyorsanız, DOPAMİNE FRESENİUS'u dikkatli kullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir. • Alkalen solüsyonlar (örneğin %5 lik bikarbonat solüsyonu) (dopaminin inaktivasyonu) • Monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri (dopamin aktivitesinin güçlendirilmesi; MAO-inhibitörleri ile tedavi edilen hastalarda başlangıç dozu normalin 1/10'una indirilmelidir) • Diüretik ajanlar (etkilerin güçlendirilmesi riski) • Trisiklik antidepresanlar (kardiak aritmi riski) • Siklopropan, halotan veya halojenize anestetikler (kardiak aritmi riski) • Fenitoin (hipotansiyon riski) • Ergo alkaloidleri (periferik vazokonstriksiyonu artırabilir, gangren riski) • Guanetidin (simpatikomimetik etkilerin güçlendirilmesi riski) Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Size verilecek ilaç dozu sağlık durumunuza, vücut ağırlığınıza ve ihtiyacınıza göre verilecektir. • Uygulama hızı dikkatle kontrol edilecektir ve ihtiyacınıza göre ayarlanacaktır. İhtiyacınız oranını belirlemek için tedavi sırasında kalp atım hızı, kan basıncı ve idrar çıkışı ölçülecektir.. Uygulama yolu ve metodu Kan basıncınız düşükse, dopamin hidroklorür size verilmeden önce kan nakli veya plazma genişletici verilebilir.. DOPAMİNE FRESENİUS size verilmeden önce örneğin %5 glukoz infüzyon solüsyonu ile seyreltilecektir. İlaç size yavaşça damla damla damardan verilecektir yalnız aşağıdaki solüsyonlar ile seyreltilmelidir. 1. %0,9 sodyum klorür infüzyon solüsyonu 2. %5 glukoz infüzyon solüsyonu 3. %5 glukoz ve %0,9 sodyum klorür 4. %5 glukoz ve %4,5 sodyum klorür 5. Laktatlı Ringer solüsyonu içinde %5 glukoz 6. Sodyum laktat (1/6 molar) solüsyon 7. Laktatlı Ringer solüsyonu Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda kullanım öncesinde doz ayarlaması gerekmektedir. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda doz ayarlaması önerilmemektedir. Bununla beraber, kan basıncı, idrar çıkışı için yakın takip önerilir. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Dopaminin böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkisi bilinmemektedir. Bu durumda hastaların yakından izlenmesi gereklidir. Eğer DOPAMİNE FRESENİUS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla DOPAMİNE FRESENİUS kullandıysanız DOPAMİNE FRESENİUS'u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşıunuz.. DOPAMİNE FRESENİUS, size hastanede uygulanacağı için gerekenden az ya da çok almanız olası değildir, ancak bu konuda endişeniz varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DOPAMİNE FRESENİUS'u kullanmayı unutursanız Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.. DOPAMİNE FRESENİUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz olacaktır. DOPAMİNE FRESENİUS size hastanede deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır.
Dopaminin inaktivasyonu nedeniyle, alkalileşmeye neden olan maddeler eklenmemelidir. Metoklopramid, dopaminin istenen etkilerini azaltabilir. Dopamin ve guanetidinin eş zamanlı uygulaması ile sempatomimetik etkiler güçlenir.. MAO inhibitörleri ve sempatomimetiklerin eşzamanlı uygulanması yaşamı tehdit eden istenmeyen etkilere neden olabilir (hipertansif kriz, dolaşım kollapsı, intrakraniyal kanama ve kardiyak aritmi gibi). MAO inhibitörleri, dopaminin etkisini arttırır ve uzatırlar. MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalar dopaminin önemli ölçüde azalmış bir dozuna gereksinim duyarlar (tedaviye en fazla normal dozun 1/10'u ile başlanmalıdır). Dopamin ve diüretiklerin eş zamanlı kullanımı, ek ve güçlendirici etkilere neden olabilir. Dopamin ve trisiklik antidepresanlar, anestezikler (artan kardiyak aritmi eğilimi) ya da fenitoin (kan basıncında düşüş, bradikardi, kardiyak arrest) arasında etkileşimler de bildirilmiştir. Artmış kangren riski ile birlikte aşırı periferik vazokonstriksiyon, dopaminin ergo alkaloidleri ile birlikte kullanımı sonucu ortaya çıkabilir. Halojene hidrokarbon anestezikler, otonom kardiyak merkezleri ve miyokardiyumu bazı intravenöz olarak uygulanan katekolaminlere duyarlılaştırabilir ve bu da hastaları, dopaminin neden olduğu aritmiye maruz bırakabilir. Serum glikoz düzeyleri, dopamin ile tedavi sırasında yükselebilir. İdrarda katekolamin atılımı için testlerde hatalı pozitif sonuçlar elde edilebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon: Dopaminin çocuk hastalardaki güvenliliği ve etkililiği kanıtlanmamıştır. Geriyatrik popülasyon Geriyatrik hastalarda dozun ayarlanması gerekmez ancak kan basıncı, idrar çıkışı ve periferik doku perfüzyonu yakından izlenmelidir.
Dopamin hidroklorür 5 ml'lik solüsyon içeren 1 ampulde 200 mg dopamin hidroklorür vardır (1 ml'de 40 mg dopamin hidroklorür bulunur).
Farmakoterapötik grup: Katekolamin/Antihipotansif ATC Kodu: C01CA04 Dopamin, katekolamin grubunda bir biyojenik amindir. Bu, tirosinin hidroksilasyonu ile üretilen 3,4-dihidroksi-fenil-alaninin (dopa) dekarboksilasyonu ile üretilir. Dopamin noradrenalin ve adrenalin hormonlarının ana maddesidir. Bu, merkezi sinir sisteminde nörotransmitter olarak görev yapar. 1-2 µg/kg vücut ağırlığı/dakika dozlarda dopamin mezanterik ve renal damarları, dopaminerjik reseptörleri uyararak genişletir. Sonuç olarak, renal böbrek perfüzyonunda bir artış meydana gelir ve idrarda atılan maddelerin diürezi artar; kural olarak bu dozda belirgin kardiyak etkiler (örneğin kalp atımında artış) gözlenmez. 2-10 µg/kg vücut ağırlığı/dakika, dozunda ayrıca kalp çıkışında artış ile birlikte b-reseptörlerinin ek uyarılması söz konusudur. Total periferik direnç değişmez ya da azalır. 10 µg/kg vücut ağırlığı/dakika üzerindeki dozlarda, a-reseptörlerinin ek uyarılması söz konusudur. Kardiyak çıkıştaki artışın eşlik ettiği periferik vazokonstriksiyon, kan basıncında artışa neden olur. 20 µg/kg vücut ağırlığı/dakikayı aşan dozlarda, a-reseptörlerinin uyarılmasının aracılık ettiği vazokonstriksiyonun dopaminerjik reseptörlerin uyarılması yönündeki etkilerin üzerine çıkabilecek olması nedeniyle renal perfüzyonda bir azalma olabilir. Diğer katekolaminlerin tersine, düşük dozlarda dahi dopamin renal ve splanknik damarlarda, kalp hızı ya da kan basıncı üzerinde önemli bir etkiye neden olmadan perfüzyonu arttırmaktadır. Kaslar ve ciltteki kan perfüzyonu azalır. Dopaminin neden olduğu idrar atılımındaki artış genel olarak idrar ozmolaritesindeki bir azalma ile korelasyon içinde değildir. Aşırı patolojik değişiklikler göstermeyen fizyolojik parametrelere sahip hastalar (idrar atılımı, kardiyak işlev ve kan basıncı gibi) dopamin ile tedaviye daha iyi yanıt verirler.
• Etkin madde (ler) ya da Bölüm 6.1'de listelenen herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlılık • Feokromositoma • Dar açılı glokom • Hipertiroidi • Kalıntı idrar ile prostatik adenom • Taşiaritmi • Ventriküler fibrilasyon • Hipovolemi (hacim eksikliği, Dopamin Fresenius 200 mg/5 ml ile tedavinin başlamasından önce ortadan kaldırılmalıdır.) Aşağıdakiler gibi organik kalp ya da damar hastalığı olan hastaların klinik izlemesine önem verilmelidir: • Kroner kalp hastalığı ve anjina pektoris • Oklüzif arteriyal hastalık (arteriyoskleroz, arteriyel emboli, Raynaud hastalığı, donma gibi aşırı soğuktan kaynaklanan hasarlar, diyabetik mikroanjiyopati, Winiwarter-Buerger hastalığı) • Kardiyak aritmi.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message