×
image

EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G BIOSEL 1 MLX100 AMPUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç KONTROLE TABI RECETE
C
+2
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699788750393

Etken Madde: EFEDRIN HCL
Firma: OSEL

Bronkospazm Hafif bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve diğer obstrüktif pulmoner hastalıklarla ilgili olarak ortaya çıkan reversibl bronkospazmda bronkodilatör olarak kullanılır. Ağır vakalarda ve anafilaktik reaksiyonlarda subkütan epinefrin tercih edilmelidir. Hipotansiyon ve şok Yeterli sıvı hacmi oluştuktan sonra ortaya çıkan şokun tedavisinde hemodinamik dengesizlikleri düzeltmek amacıyla kardiyak stimülasyon ve vazodilatasyon oluşturmak için kullanılır. Anestezide görülen hipotansiyon Spinal anestezi esnasında görülen hipotansiyonun önlemesinde ve tedavisinde kullanılır. Genel anestezide görülen hipotansiyonun tedavisinde efedrin kullanılabilir; ancak kardiyak aritmi oluşma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Aritmiler Efedrin atriyoventriküler nod blokajının neden olduğu senkopal epizodların ve bradikardinin tedavisinde geçici ventriküler hız desteği sağlamak amacıyla kullanılır.. Efedrin, Adams-Stokes hastalığında ve karotid sinüs sendromunda da etkilidir; ancak isoproterenolün etkililiği daha yüksektir.
Tüm ilaçlar gibi, EFEDRİN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde oluşursa ilacı kullanmayı hemen kesiniz ve acil yardım için doktorunuza başvurunuz: • Soluk alıp vermede zorluk • Kalp ritminin anormalleşmesi • Kalpte çarpıntı, normalden hızlı çalışması, kan basıncının yükselmesi veya kalp bölgesinde ağrı, kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi • Kalp yetmezliği (kalp durması) • Beyin kanaması • Akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem) • Göz içi basıncında yükselme (glokom) • İdrar yapmada zorlanma Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok Seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın • Bilinçte bulanma, endişeli hissetme (anksiyete), depresyon • Sinirlilik, kolay uyarılabilirlik, huzursuzluk, halsizlik, uyku prblemleri, başağrısı, terleme • Soluk kesilmesi • Bulantı, kusma Bilinmiyor • Kanın pıhtılaşmasıyla ilişkili sorunlar • Alerji (aşırı duyarlılık) • Kişilikte, ya da kendinizi nasıl hissettiğinizin ya da düşündüğünüzün değişmesi, korkular, baş dönmesi • Titreme, aşırı tükürük salgısı • İştahta azalma • Kandaki potasyum düzeylerinizin düşmesi ya da kan şekeri düzeylerinizde değişiklikler olması Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
EFEDRİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Efedrin hidroklorür veya diğer sempatomimetik ilaçlara (efedrinin dahil olduğu ilaç grubu) veya EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa • Ruhsal bozukluk (psikonevroz), aşırı uyarılganlık (hipereksitabilite), tansiyonunuzun yükselmesine neden olan böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma), damar sertliği (ateroskleroz) veya anevrizma (damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma) hastalığınız varsa • Fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat gibi diğer dolaylı sempatomimetik ilaçlar alıyorsanız • MAO (monoamin oksidaz) inhibitorleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içerisinde kullandıysanız • Gözünüzdeki basıncın aniden artmasına neden olan "dar açılı glokom" denilen bir hastalığınız varsa • Genel anestezide siklopropan veya halojenli hidrokarbon türevi anestezikler aldıysanız • Genel olarak vazopresör (kan basıncını yükselten) ilaçların kullanılmaması gereken durumlarda [örneğin; tirotoksikoz (kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık), diyabet (şeker hastalığı), hamile hastalarda tansiyonun 130/80 mmHg'den büyük olması, hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya kardiyovasküler (kalp-damar ile ilgili) hastalıkları bulunan hastalarda] EFEDRİN kullanılmamalıdır. EFEDRİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda dikkatli olunmalıdır: • Hipovolemi (kan hacminde azalma) • Hipoksi (dokularda oksijen yetmezliği), hiperkapni (kanda aşırı karbondioksit olması), asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi) • Prostat hipertrofisi (prostat büyümesi) • Bilinen kalp hastalığınız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Ayrıca EFEDRİN, 2 yaşın altındaki çocuklarda çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Sporcular için uyarı Bu tıbbi ürün doping kontrol testlerinde pozitif sonuç verilmesine sebebiyet veren bir etkin madde içerir.. EFEDRİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doğum sırasında uygulanan EFEDRİN'in anne karnındaki bebeğin kalp hızını arttırdığı bildirilmiştir.. Gebelikte annenin tansiyonu 130/80 mmHg'nin üzerinde ise EFEDRİN kullanılmamalıdır. EFEDRİN'in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN'i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EFEDRİN'in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN'i kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı EFEDRİN'in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz. EFEDRİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa, bu maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.. EFEDRİN aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır • Ağır depresyon tedavisinde kullanılan fenelzin ya da moklobemit gibi ilaçlar [Bu ilaçlar MAO (monoamin oksidaz) inhibitörleri olarak bilinir]. Bu ilaçları kullanmaktaysanız ya da kesmenize rağmen henüz iki hafta süre geçmemişse EFEDRİN'i kullanmayınız. • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör, rezerpin, metildopa, guanetidin, klonidin) • Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılan Teofilin ve türevi ilaçlar • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren baş ağrılarında veya doğum sırasında kullanılan bazı ilaçlar (örn., ergotamin, ergometrin, metilergometrin, oksitosin) • Trisiklik antidepresanlar (örn., imipramin) ve seratonerjik-noradrenerjik antidepresanlar (örn., minalsipram, venlafaksin) gibi depresyon/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek diğer ilaçlar aşağıda sıralanmıştır • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan Atropin sülfat • Kardiyak glikozidler olarak bilinen kalp kasını güçlendiren ilaçlar (örn., digoksin) • Diüretik (idrar söktürü) ilaçlar (örn., furosemid) • İdrarı daha bazik hale getiren ilaçlar (örn., asetazolamid, diklorfenamid, sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat) • Metilfenidat ["Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" tedavisinde kullanılır] • Fenilpropil amin ya da psödoefedrin gibi dolaylı sempatik sinir sistemi inhibitörü ilaçlar (burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) • Fenilefrin (kan basıncı düşüklüğünün tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Sempatik sinir sistemindeki alfa reseptörleri doğrudan uyararak etki eden ilaçlar (ağızdan ve/veya burundan kan basıncı düşüklüğü ve burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılırlar) • Halotan gibi inhalasyon yoluyla kullanılan anestezi ilaçları • Sibutramin (iştah kesici olarak kullanılan bir ilaç) • Linezolid (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Kortikosteroidler (Değişik bir çok hastalıktaki enflamasyon (yangı veya iltihaplanma) ile alerjik durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç tipidir) • Epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar • Doksapram (Solunum problemlerinde kullanılan bir ilaçtır) • Oksitosin (doğum sırasında kullanılan bir ilaç) EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek bu ilaçlar birlikte kullanılacaksa özel tedbirler alınmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
EFEDRİN, sempatomimetik ajanlar,  ve -adrenerjik blokörler, genel anestezikler, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.. Sempatomimetik ajanlar Efedrin, diğer sempatomimetik ajanlar (örn., fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat) ile birlikte kullanıldığında additif etki gösterir ve toksisitenin artmasına neden olur.  ve -adrenerjik blokörler  adrenerjik blokörler efedrine karşı vazopresör cevabı azaltırlar. Fentolamin, efedrinin -adrenerjik etkisini bloke ederek vazodilatasyona neden olur. Efedrinin kardiyak stimülatör etkisi nedeniyle presör cevabı ancak yeterli dozlar uygulandığında elde edilebilir. Kardiyostimülasyon etkisi olan diğer sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi -adrenerjik blokörlerin (propranolol) uygulanması, efedrinin kardiyak ve bronkodilatör etkilerini inhibe edebilir. Genel anestezikler Siklopropan veya halojenli hidrokarbon genel anestezikleri gibi kardiyak irritabiliteyi arttıran ilaçlar, efedrin uygulanan hastalara verildiğinde aritmi meydana gelebilir. Bu tür anestezikler kullanıldığında presör bir ilaca gerek olursa, metoksamin veya fenilefrin gibi minimal kardiyak stimülasyon etkisi olan ürünler tercih edilmelidirler. Aritmi meydana geldiğinde, propranolol gibi -adrenerjik blokörler kullanılabilir. MAO inhibitörleri MAO inhibitörleri adrenerjik sinir dokularındaki norepinefrin miktarlarını arttırarak, efedrin gibi indirekt etkili sempatomimetiklerin presör etkilerini arttırır. Bu nedenle MAO inhibitör tedavisi alan veya son 14 gün içerisinde almış olan hastalarda efedrin kullanılmamalıdır. Hipotansif ajanlar Rezerpin ve metildopa gibi sempatik sinir uçlarındaki norepinefrin miktarını azaltan ajanlar, efedrine karşı presör cevabı azaltabilirler. Efedrin, guanetidin gibi nöron blokajı oluşturan maddelerin etkisini azaltır. Bunun sonucu olarak antihipertansif etkiler de kaybolur. Guanetidin ile beraber efedrin alan hastalarda antihipertansif etkiler dikkatle izlenmeli ve gerekirse guanetidin dozu arttırılmalı veya başka bir antihipertansif ilaç tedaviye eklenmelidir. Atropin Atropin sülfat refleks bradikardiyi bloke eder ve efedrine karşı ortaya çıkan presör cevabını arttırır. Teofilin türevleri Aminofilin gibi teofilin türevlerinin efedrin ile birlikte kullanılması, bu ilaçların tek başlarına kullanıldıkları durumlara göre daha fazla advers etki insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Kortikosteroidler Efedrinin deksametazon klerensini artırdığı gösterilmiştir. Sibutramin Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle) Linezolid Vazokonstriksiyon ve/veya hipertansiyon atakları riski Kardiyak glikozitler Kardiyak glikozitler, miyokardı sempatomimetik ajanların etkilerine karşı daha da hassaslaştırır. Efedrin kardiyak glikozitleri kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ergotamin, ergometrin, metilergometrin, oksitosin Efedrin ile birlikte bu ilaçların kullanılması efedrinin presör etkilerinde artışa neden olabilir. Ergotamin ve efedrinin birlikte kullanıldığında periferal vasküler iskemi ve gangren meydana gelebilir. Diüretikler Furosemid ve diğer diüretikler, efedrin türü presör ajanların arteriyel etkilerini azaltırlar. Trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle). Noradrenerjik-serotonerjik antidepresanlar (minalsipran, venlafaksin) Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle) Antiepileptikler Efedrin fenitoinin plazma konsantrasyonlarını arttırır; fenobarbiton ve pirimidonun plazma konsantrasyonlarını da arttırabilir. Doksapram Efedrin ile doksapramın birlikte kullanıldığı durumlarda hipertansiyon riski vardır. Oksitosin Vazokonstriktör sempatomimetiklerle birlikte hipertansiyon meydana gelebilir. Klonidin Daha önceden klonidin ile tedavi, efedrinin presör etkisini arttırabilir. Asetazolamid, diklorfenamid, sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat gibi idrarı alkalileştiren ilaçlar Bu ilaçlar efedrinin yarılanma ömrünü arttırarak, eliminasyonunu azaltabilirler. Bu durum efedrinin terapötik veya toksik etkilerinin artması ile sonuçlanabilir.
Her bir 1 mL'lik ampul 50 mg efedrin hidroklorür içerir.
Farmakoterapötik grubu: Adrenerjik ve dopaminerjik ilaçlar ATC kodu: C01CA26 Efedrin,  ve -adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etki eden ve sempatik sinir uçlarından nörotransmitter (noradrenalin) salınımını arttırarak dolaylı olarak etki gösteren sempatomimetik bir amindir. Diğer sempatomimetik ajanlar gibi efedrin de merkezi sinir sitemini, kardiyovasküler sistemi (kan basıncını arttırır, kardiyak aktiviteyi stimüle eder), solunum sistemini (bronş düz kaslarını gevşetir ve hava akşını arttırır, nazal mukozadaki sekresyon hacmini azaltır) ve sindirim sfinkteri (gastrointestinal sistemi uyarır: bağırsak tonusunu azaltır) ve üriner sfinkteri (detrusor kasının gevşemesi ile birlikte sfinkterin kasılması ve mesane duvarının gevşemesi) uyarır. Efedrin aynı zamanda bir MAO inhibitörüdür. Uterus kaslarını gevşetir ve kasılmaları engeller (tokolitik etki). Kan glukoz düzeylerinin yükselmesine neden olur.
EFEDRİN size, doktorunuz veya bir hemşire tarafından uygulanacaktır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Uygulama yolu ve metodu EFEDRİN damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Doktorunuz çocuğunuzun kilo veya boyuna bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanımı EFEDRİN, yaşlı hastalarda özellikle prostat hastası olan erkeklerde dikkatle uygulanmalıdır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa bu ürünü dikkatli kullanınız. Eğer EFEDRİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla EFEDRİN kullandıysanız Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulandığından gereğinden fazla EFEDRİN kullanılması gibi bir şey muhtemel değildir. Ancak aşırı dozlarda migren, bulantı, kusma, yüksek tansiyon, kalp atımının hızlanması, ateş, ruhsal bozukluklar, hayal görme, kalp ritim bozuklukları, solunum zorlukları, havale ve koma görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birisinin sizde olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz.. EFEDRİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. EFEDRİN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. EFEDRİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler İlaç sonlandırıldığında düşük tansiyon (hipotansiyon) yeniden oluşabilir. Doktorunuzun size önerdiği talimatlara dikkatlice uyunuz.
EFEDRİN aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır: • Efedrine veya diğer sempatomimetik ilaçlara veya ürün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık • Psikonevroz, hipereksitabilite, feokromositoma, ateroskleroz ve anevrizma • Fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat gibi diğer dolaylı sempatomimetiklerle birlikte • Alfa sempatomimetik ilaçlarla birlikte • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü tedavisi alan veya son iki hafta içerisinde almış olan hastalarda • Dar açılı glokom • Siklopropan veya halotan ile anestezi alan hastalarda • Genel olarak vazopresör ilaçların kontrendike olduğu durumlarda (örneğin, tirotoksikoz veya diyabetes mellitus hastalarında, maternal kan basıncının>130/80 mmHg olduğu obstetrik durumlarda, hipertansiyon veya diğer kardiyovasküler bozuklukları bulunan hastalarda) • Taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar • Koroner arter hastalığı
Bronkospazm Hafif bronşiyal astım, kronik bronşit, amfizem ve diğer obstrüktif pulmoner hastalıklarla ilgili olarak ortaya çıkan reversibl bronkospazmda bronkodilatör olarak kullanılır. Ağır vakalarda ve anafilaktik reaksiyonlarda subkütan epinefrin tercih edilmelidir. Hipotansiyon ve şok Yeterli sıvı hacmi oluştuktan sonra ortaya çıkan şokun tedavisinde hemodinamik dengesizlikleri düzeltmek amacıyla kardiyak stimülasyon ve vazodilatasyon oluşturmak için kullanılır. Anestezide görülen hipotansiyon Spinal anestezi esnasında görülen hipotansiyonun önlemesinde ve tedavisinde kullanılır. Genel anestezide görülen hipotansiyonun tedavisinde efedrin kullanılabilir; ancak kardiyak aritmi oluşma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Aritmiler Efedrin atriyoventriküler nod blokajının neden olduğu senkopal epizodların ve bradikardinin tedavisinde geçici ventriküler hız desteği sağlamak amacıyla kullanılır.. Efedrin, Adams-Stokes hastalığında ve karotid sinüs sendromunda da etkilidir; ancak isoproterenolün etkililiği daha yüksektir.
Tüm ilaçlar gibi, EFEDRİN içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde oluşursa ilacı kullanmayı hemen kesiniz ve acil yardım için doktorunuza başvurunuz: • Soluk alıp vermede zorluk • Kalp ritminin anormalleşmesi • Kalpte çarpıntı, normalden hızlı çalışması, kan basıncının yükselmesi veya kalp bölgesinde ağrı, kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi • Kalp yetmezliği (kalp durması) • Beyin kanaması • Akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem) • Göz içi basıncında yükselme (glokom) • İdrar yapmada zorlanma Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok Seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Yaygın • Bilinçte bulanma, endişeli hissetme (anksiyete), depresyon • Sinirlilik, kolay uyarılabilirlik, huzursuzluk, halsizlik, uyku prblemleri, başağrısı, terleme • Soluk kesilmesi • Bulantı, kusma Bilinmiyor • Kanın pıhtılaşmasıyla ilişkili sorunlar • Alerji (aşırı duyarlılık) • Kişilikte, ya da kendinizi nasıl hissettiğinizin ya da düşündüğünüzün değişmesi, korkular, baş dönmesi • Titreme, aşırı tükürük salgısı • İştahta azalma • Kandaki potasyum düzeylerinizin düşmesi ya da kan şekeri düzeylerinizde değişiklikler olması Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
EFEDRİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Efedrin hidroklorür veya diğer sempatomimetik ilaçlara (efedrinin dahil olduğu ilaç grubu) veya EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa • Ruhsal bozukluk (psikonevroz), aşırı uyarılganlık (hipereksitabilite), tansiyonunuzun yükselmesine neden olan böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma), damar sertliği (ateroskleroz) veya anevrizma (damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma) hastalığınız varsa • Fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat gibi diğer dolaylı sempatomimetik ilaçlar alıyorsanız • MAO (monoamin oksidaz) inhibitorleri grubuna dahil olan selejilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır), moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılır) ve linezolid (antibiyotik) gibi ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içerisinde kullandıysanız • Gözünüzdeki basıncın aniden artmasına neden olan "dar açılı glokom" denilen bir hastalığınız varsa • Genel anestezide siklopropan veya halojenli hidrokarbon türevi anestezikler aldıysanız • Genel olarak vazopresör (kan basıncını yükselten) ilaçların kullanılmaması gereken durumlarda [örneğin; tirotoksikoz (kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı hastalık), diyabet (şeker hastalığı), hamile hastalarda tansiyonun 130/80 mmHg'den büyük olması, hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya kardiyovasküler (kalp-damar ile ilgili) hastalıkları bulunan hastalarda] EFEDRİN kullanılmamalıdır. EFEDRİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda dikkatli olunmalıdır: • Hipovolemi (kan hacminde azalma) • Hipoksi (dokularda oksijen yetmezliği), hiperkapni (kanda aşırı karbondioksit olması), asidoz (kanda aşırı miktarda asit birikimi) • Prostat hipertrofisi (prostat büyümesi) • Bilinen kalp hastalığınız veya uzun QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ile ilgili aile hikayeniz varsa Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Ayrıca EFEDRİN, 2 yaşın altındaki çocuklarda çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Sporcular için uyarı Bu tıbbi ürün doping kontrol testlerinde pozitif sonuç verilmesine sebebiyet veren bir etkin madde içerir.. EFEDRİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Veri bulunmamaktadır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doğum sırasında uygulanan EFEDRİN'in anne karnındaki bebeğin kalp hızını arttırdığı bildirilmiştir.. Gebelikte annenin tansiyonu 130/80 mmHg'nin üzerinde ise EFEDRİN kullanılmamalıdır. EFEDRİN'in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN'i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. EFEDRİN'in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe EFEDRİN'i kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı EFEDRİN'in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz. EFEDRİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler EFEDRİN içeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa, bu maddelere bağlı herhangi bir etki beklenmez.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.. EFEDRİN aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır • Ağır depresyon tedavisinde kullanılan fenelzin ya da moklobemit gibi ilaçlar [Bu ilaçlar MAO (monoamin oksidaz) inhibitörleri olarak bilinir]. Bu ilaçları kullanmaktaysanız ya da kesmenize rağmen henüz iki hafta süre geçmemişse EFEDRİN'i kullanmayınız. • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (ör, rezerpin, metildopa, guanetidin, klonidin) • Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılan Teofilin ve türevi ilaçlar • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren baş ağrılarında veya doğum sırasında kullanılan bazı ilaçlar (örn., ergotamin, ergometrin, metilergometrin, oksitosin) • Trisiklik antidepresanlar (örn., imipramin) ve seratonerjik-noradrenerjik antidepresanlar (örn., minalsipram, venlafaksin) gibi depresyon/ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçlar EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek diğer ilaçlar aşağıda sıralanmıştır • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan Atropin sülfat • Kardiyak glikozidler olarak bilinen kalp kasını güçlendiren ilaçlar (örn., digoksin) • Diüretik (idrar söktürü) ilaçlar (örn., furosemid) • İdrarı daha bazik hale getiren ilaçlar (örn., asetazolamid, diklorfenamid, sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat) • Metilfenidat ["Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" tedavisinde kullanılır] • Fenilpropil amin ya da psödoefedrin gibi dolaylı sempatik sinir sistemi inhibitörü ilaçlar (burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılan ilaçlar) • Fenilefrin (kan basıncı düşüklüğünün tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Sempatik sinir sistemindeki alfa reseptörleri doğrudan uyararak etki eden ilaçlar (ağızdan ve/veya burundan kan basıncı düşüklüğü ve burun tıkanıklığı tedavisinde kullanılırlar) • Halotan gibi inhalasyon yoluyla kullanılan anestezi ilaçları • Sibutramin (iştah kesici olarak kullanılan bir ilaç) • Linezolid (enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) • Kortikosteroidler (Değişik bir çok hastalıktaki enflamasyon (yangı veya iltihaplanma) ile alerjik durumların tedavisinde kullanılan bir ilaç tipidir) • Epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar • Doksapram (Solunum problemlerinde kullanılan bir ilaçtır) • Oksitosin (doğum sırasında kullanılan bir ilaç) EFEDRİN ile etkileşim gösterebilecek bu ilaçlar birlikte kullanılacaksa özel tedbirler alınmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
EFEDRİN, sempatomimetik ajanlar,  ve -adrenerjik blokörler, genel anestezikler, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.. Sempatomimetik ajanlar Efedrin, diğer sempatomimetik ajanlar (örn., fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat) ile birlikte kullanıldığında additif etki gösterir ve toksisitenin artmasına neden olur.  ve -adrenerjik blokörler  adrenerjik blokörler efedrine karşı vazopresör cevabı azaltırlar. Fentolamin, efedrinin -adrenerjik etkisini bloke ederek vazodilatasyona neden olur. Efedrinin kardiyak stimülatör etkisi nedeniyle presör cevabı ancak yeterli dozlar uygulandığında elde edilebilir. Kardiyostimülasyon etkisi olan diğer sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi -adrenerjik blokörlerin (propranolol) uygulanması, efedrinin kardiyak ve bronkodilatör etkilerini inhibe edebilir. Genel anestezikler Siklopropan veya halojenli hidrokarbon genel anestezikleri gibi kardiyak irritabiliteyi arttıran ilaçlar, efedrin uygulanan hastalara verildiğinde aritmi meydana gelebilir. Bu tür anestezikler kullanıldığında presör bir ilaca gerek olursa, metoksamin veya fenilefrin gibi minimal kardiyak stimülasyon etkisi olan ürünler tercih edilmelidirler. Aritmi meydana geldiğinde, propranolol gibi -adrenerjik blokörler kullanılabilir. MAO inhibitörleri MAO inhibitörleri adrenerjik sinir dokularındaki norepinefrin miktarlarını arttırarak, efedrin gibi indirekt etkili sempatomimetiklerin presör etkilerini arttırır. Bu nedenle MAO inhibitör tedavisi alan veya son 14 gün içerisinde almış olan hastalarda efedrin kullanılmamalıdır. Hipotansif ajanlar Rezerpin ve metildopa gibi sempatik sinir uçlarındaki norepinefrin miktarını azaltan ajanlar, efedrine karşı presör cevabı azaltabilirler. Efedrin, guanetidin gibi nöron blokajı oluşturan maddelerin etkisini azaltır. Bunun sonucu olarak antihipertansif etkiler de kaybolur. Guanetidin ile beraber efedrin alan hastalarda antihipertansif etkiler dikkatle izlenmeli ve gerekirse guanetidin dozu arttırılmalı veya başka bir antihipertansif ilaç tedaviye eklenmelidir. Atropin Atropin sülfat refleks bradikardiyi bloke eder ve efedrine karşı ortaya çıkan presör cevabını arttırır. Teofilin türevleri Aminofilin gibi teofilin türevlerinin efedrin ile birlikte kullanılması, bu ilaçların tek başlarına kullanıldıkları durumlara göre daha fazla advers etki insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Kortikosteroidler Efedrinin deksametazon klerensini artırdığı gösterilmiştir. Sibutramin Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle) Linezolid Vazokonstriksiyon ve/veya hipertansiyon atakları riski Kardiyak glikozitler Kardiyak glikozitler, miyokardı sempatomimetik ajanların etkilerine karşı daha da hassaslaştırır. Efedrin kardiyak glikozitleri kullanan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Ergotamin, ergometrin, metilergometrin, oksitosin Efedrin ile birlikte bu ilaçların kullanılması efedrinin presör etkilerinde artışa neden olabilir. Ergotamin ve efedrinin birlikte kullanıldığında periferal vasküler iskemi ve gangren meydana gelebilir. Diüretikler Furosemid ve diğer diüretikler, efedrin türü presör ajanların arteriyel etkilerini azaltırlar. Trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle). Noradrenerjik-serotonerjik antidepresanlar (minalsipran, venlafaksin) Olası aritmiler ile birlikte paroksismal hipertansiyon meydana gelebilir (sempatik liflere adrenalin veya noradrenalin girişinin inhibisyonu nedeniyle) Antiepileptikler Efedrin fenitoinin plazma konsantrasyonlarını arttırır; fenobarbiton ve pirimidonun plazma konsantrasyonlarını da arttırabilir. Doksapram Efedrin ile doksapramın birlikte kullanıldığı durumlarda hipertansiyon riski vardır. Oksitosin Vazokonstriktör sempatomimetiklerle birlikte hipertansiyon meydana gelebilir. Klonidin Daha önceden klonidin ile tedavi, efedrinin presör etkisini arttırabilir. Asetazolamid, diklorfenamid, sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat gibi idrarı alkalileştiren ilaçlar Bu ilaçlar efedrinin yarılanma ömrünü arttırarak, eliminasyonunu azaltabilirler. Bu durum efedrinin terapötik veya toksik etkilerinin artması ile sonuçlanabilir.
Her bir 1 mL'lik ampul 50 mg efedrin hidroklorür içerir.
Farmakoterapötik grubu: Adrenerjik ve dopaminerjik ilaçlar ATC kodu: C01CA26 Efedrin,  ve -adrenerjik reseptörler üzerine doğrudan etki eden ve sempatik sinir uçlarından nörotransmitter (noradrenalin) salınımını arttırarak dolaylı olarak etki gösteren sempatomimetik bir amindir. Diğer sempatomimetik ajanlar gibi efedrin de merkezi sinir sitemini, kardiyovasküler sistemi (kan basıncını arttırır, kardiyak aktiviteyi stimüle eder), solunum sistemini (bronş düz kaslarını gevşetir ve hava akşını arttırır, nazal mukozadaki sekresyon hacmini azaltır) ve sindirim sfinkteri (gastrointestinal sistemi uyarır: bağırsak tonusunu azaltır) ve üriner sfinkteri (detrusor kasının gevşemesi ile birlikte sfinkterin kasılması ve mesane duvarının gevşemesi) uyarır. Efedrin aynı zamanda bir MAO inhibitörüdür. Uterus kaslarını gevşetir ve kasılmaları engeller (tokolitik etki). Kan glukoz düzeylerinin yükselmesine neden olur.
EFEDRİN size, doktorunuz veya bir hemşire tarafından uygulanacaktır. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Uygulama yolu ve metodu EFEDRİN damar içine, kas içine veya deri altına uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Doktorunuz çocuğunuzun kilo veya boyuna bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır. Yaşlılarda kullanımı EFEDRİN, yaşlı hastalarda özellikle prostat hastası olan erkeklerde dikkatle uygulanmalıdır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa bu ürünü dikkatli kullanınız. Eğer EFEDRİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla EFEDRİN kullandıysanız Bu ilaç size doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulandığından gereğinden fazla EFEDRİN kullanılması gibi bir şey muhtemel değildir. Ancak aşırı dozlarda migren, bulantı, kusma, yüksek tansiyon, kalp atımının hızlanması, ateş, ruhsal bozukluklar, hayal görme, kalp ritim bozuklukları, solunum zorlukları, havale ve koma görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birisinin sizde olduğunu düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz.. EFEDRİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. EFEDRİN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. EFEDRİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler İlaç sonlandırıldığında düşük tansiyon (hipotansiyon) yeniden oluşabilir. Doktorunuzun size önerdiği talimatlara dikkatlice uyunuz.
EFEDRİN aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır: • Efedrine veya diğer sempatomimetik ilaçlara veya ürün içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık • Psikonevroz, hipereksitabilite, feokromositoma, ateroskleroz ve anevrizma • Fenilpropanolamin, fenilefrin, psödoefedrin, metilfenidat gibi diğer dolaylı sempatomimetiklerle birlikte • Alfa sempatomimetik ilaçlarla birlikte • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü tedavisi alan veya son iki hafta içerisinde almış olan hastalarda • Dar açılı glokom • Siklopropan veya halotan ile anestezi alan hastalarda • Genel olarak vazopresör ilaçların kontrendike olduğu durumlarda (örneğin, tirotoksikoz veya diyabetes mellitus hastalarında, maternal kan basıncının>130/80 mmHg olduğu obstetrik durumlarda, hipertansiyon veya diğer kardiyovasküler bozuklukları bulunan hastalarda) • Taşikardinin eşlik ettiği hastalıklar • Koroner arter hastalığı

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.