FLUORESCITE

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  0.00 ₺
  2019-10-27
  ALCON FLUORESIN SODYUM
  N
  C
  X
  ?
  E
  Fundus ve iris vaskülaritesinin diyagnostik fluoresein anjiyografi ve anjioskopisinde endikedir.
  Tüm ilaçlar gibi, FLUORESCITE içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. FLUORESCITE uygulaması sonrası aşağıdakilerden biri olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. • Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme, nefes almada ve yutmada zorluk, kurdeşen. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FLUORESCITE'e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Çok yaygın • bulantı Yaygın • baygınlık (senkop) • karında rahatsızlık • kusma • kaşıntı • damar dışına sızma (ekstravazasyon) Yaygın olmayan • aşırı duyarlılık • uyuşma (karıncalanma) • baş dönmesi • baş ağrısı • toplardamar içinde pıhtı ve iltihap oluşumu • karın ağrısı • öksürük • boğaz kuruluğu • kurdeşen • konuşma bozukluğu • ağrı • sıcak hissi Seyrek • anaflaktik reaksiyon • kalp durması • tansiyon düşmesi (hipotansiyon) • şok • bronşların spazmı Çok seyrek • anaflaktik şok • havale (konvülsiyon) • göğüste şiddetli ağrı (angina pektoris) • kalp atım hızının yavaşlaması • kalp atımının hızlanması • yüksek tansiyon (hipertansiyon) • damar büzülmesi • damar genişlemesi • solgunluk • sıcak basması • solunum durması • akciğer ödemi • astım • gırtlak ödemi • nefes alma güçlüğü • burunda ödem • aksırma Bilinmiyor • arka beynin kansız kalması (vertebrobaziler yetmezlik) • beyin damarlarında bozukluk • şuur kaybı • sersemlik • tat alma bozukluğu • öğürme • soğuk ter dökme • kurdeşen • deride renk değişikliği • kalp krizi • duyu azalması • deride kızarıklık • egzama • aşırı terleme • göğüs ağrısı • ödem • ağrı • yorgunluk • bitkinlik • üşüme FLUORESCITE, uygulamadan sonraki 3 ila 4 gün süresince belirli kan ve idrar değerlerini etkileyebilir. FLUORESCITE aldığınız zaman içerisinde kan, idrar testi ve röntgen çektirecekseniz FLUORESCITE kullanmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.. FLUORESCITE enjeksiyonundan sonra tat alma bozukluğu oluşabilir. Cildinizde sarımsı renk değişikliği görülebilir ama genellikle 6 ila 12 saat içinde kaybolur. İdrar parlak, sarı bir renklenme gösterebilir ancak, 24 ila 36 saat içinde normal rengine döner. Yan etkilerin raporlanması Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
  FLUORESCITE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • floureseine veya FLUORESCITE'in içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise Eğer floureseine veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. FLUORESCITE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ Eğer; • böbrek yetmezliğiniz var ise. Eğer gerekli olursa doktorunuz size daha düşük bir doz FLUORESCITE verecektir. • beta-blokör olarak adlandırılan ilaçlardan kullanıyorsanız. Beta blokörler yüksek kan basıncı tedavisinde ve bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılır veya ayrıca glokom tedavisinde kullanılan göz damlaları içerisinde yer alır. FLUORESCITE'e karşı alerjik bir reaksiyon kan basıncında aniden düşüşe neden olabilir. Bu duruma beta-blokör (atenolol, sotalol, propranolol, metoprolol, bisoprolol gibi) kullanan hastalarda daha çok rastlanabilir. • daha önce fluoreseine veya FLUORESCITE içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı reaksiyonunuz oldu ise.. FLUORESCITE uygulaması gerekli ise bu durumla ilgili doktorunuzu bilgilendiriniz. FLUORESCITE uygulaması sonrası ciddi reaksiyonlar yaşama riskiniz olabilir ve bu nedenle uygulama bir resüsitasyon (canlandırma) uzmanı varlığında gerçekleştirilmelidir ve gereğine uygun olarak takip edilmelidir. • düşük sodyum diyetindeyseniz. FLUORESCITE doz başına 3.15 mmol (72.45 mg) sodyum içerir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. FLUORESCITE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Ürün önerildiği şekilde uygulandığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuzla paylaşınız. Hamileyseniz FLUORESCITE ancak doktor reçeteye yazdıktan sonra kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz. FLUORESCITE'in etkin maddesi fluoresein anne sütüne geçer ve sütten yavaşça temizlenir. Bu nedenle, FLUORESCITE kullandıktan sonra 4 gün boyunca emzirmeyiniz. Bu süreçte, anne sütü dışarı alınmalı ve atılmalıdır. Araç ve makine kullanımı Göz operasyonu sırasında, göz bebeğinizi büyüten göz damlaları uygulanabilir. Bu geçici olarak sizin görüşünüzü ve araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkiliyebilir. Görüşünüz normale dönünceye kadar araç veya makine kullanmayınız. FLUORESCITE'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozunda 3.15 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı • FLUORESCITE, bazı kan ve idrar değerlerini 3-4 gün boyunca etkileyebilir. • Digoksin, guanetidin ve kinidin (kalp hastalığında kullanılan ilaçlar) gibi ürünler için tedavi edici ilaç izlemesi gerçekleştiriliyorsa dikkat edilmelidir. • Organik anyonların (bir tür kimyasal madde grubu) aktif taşınmasını engelleyen veya onlarla yarışan bileşenler (örn. probenesit) fluoreseinin genel davranışını etkileyebilir. • FLUORESCITE'in beta-blokör ilaçlarla (bir çeşit yüksek tansiyon ilacı) birlikte kullanılması (göz damlaları dahil) nadiren ciddi anaflaktik reaksiyonları (ani aşırı duyarlılık tepkisi) uyarabilir. Beta-blokör ajanlar vasküler dengelemeyi anafilaktik şoka indirgeyebilir ve kardiyovasküler kollaps (dolaşım yetmezliğinin sebep olduğu kalp atımlarında yavaşlama, yüzeysel solunum ve ileri derecede halsizli ) varlığında adrenalinin etkisini düşürebilir. • Etkileşim ihtimalinden sakınmak için diğer çözeltilerin eş zamanlı veya FLUORESCITE ile diğer çözeltilerin karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır.
  Organik anyon taşıyıcıları ile potansiyel etkileşimler ve belirli laboratuar testleri ile etkileşimle ilgili birkaç vaka rapor edilmiştir. FLUORESCITE kan ürünleri ve üriner parametrelerle 3-4 gün süresince etkileşime girebilir. Digoksin ve guanetidin gibi dar terapötik pencereye sahip ürünler için terapötik ilaç izleme gerçekleştiriliyorsa dikkate edilmelidir. Organik anyonların aktif transportunu inhibe eden veya yarışan bileşenler (örn. Probenesit) fluoreseinin sistemik profilini etkileyebilir. FLUORESCITE'in beta-blokör ilaçlarla birlikte kullanılması (göz damlaları dahil) nadiren ciddi anaflaktik reaksiyonları uyarabilir (bkz. bölüm 4.4). Etkileşim ihtimalinden sakınmak için diğer çözeltilerin eş zamanlı veya FLUORESCITE ile diğer çözeltilerin karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Fluoresein uygulanmasından sonraki 3 ila 4 gün süresince belirli kan ve idrar değerlerini etkileyebilir..
  100 mg/ml fluoresein (113,2 mg fluoresein sodyum'a eşdeğer) içerir.
  Farmakoterapotik grup: Oftalmik diagnostikler, renklendirici maddeler ATC kodu: S01JA01 Etki mekanizması Fluoresein sodyum diagnostik boya olarak tıpta kullanılan bir florokromdur. Fluoresein oküler fundusun (retina ve koroidin anjiyografisi) kan damarlarını görünür yapar.. 5.2. Farmakokinetik özellikler Emilim İntravenöz yolla uygulandığı için bu bölüm geçerli değildir. Dağılım İntaravenöz uygulamadan sonra 7 ila 14 saniye içinde antekubital vende fluoresein genellikle gözün santral arterinde görünür. Fluoreseinin intravenöz uygulanmasından sonraki bir kaç dakika içinde deride sarımsı bir renklenme oluşur, dozlamadan 6 ila 12 saat sonra solmaya başlar. Farklı dağılım hacimleri hesaplanmıştır, fluoresein interstilyel boşlukta iyi dağılır (0.5 L/kg). Biyotransformasyon Fluoresein hızlı metabolize olarak fluoresein monoglukuronide dönüşür. 7 sağlıklı denekte fluoresein sodyumun intravenöz uygulanmasından (14 mg/kg) sonra 1 saat içinde plazmada fluoreseinin yaklaşık %80'i nispeten hızlı konjugasyon göstererek glukuronid konjugata dönüşmüştür. Eliminasyon Fluoresein ve metabolitleri esas olarak renal eliminasyonla atılırlar. İntravenöz uygulamadan sonra idrarda 24 saat ila 36 saat çok az floresan kalır. Renal klerens 1.75 ml/dak/kg ve hepatik klerens (konjugasyon nedeniyle) 1.50 ml/dak/kg olarak tahmin edilmektedir. 500 mg fluoresein uygulanmasını takiben fluoreseinin sistemik klerensi esas olarak 48 ila 72 saatte tamamlanır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda daha uzun bir atılım hızı olması mümkündür, böbrek hasarı olan (glomerular filtrasyon hızı 20 ml/dak. altında) deneklerdeki sınırlı deneyim genelde doz ayarlaması gerektirmemektedir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar FLUORESCITE'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. FLUORESCITE, sadece doktorunuz tarafından uygulanacaktır.. Durumunuza bağlı olarak doktorunuz dozu değiştirebilir. Ancak bu ürün çocuklarda çalışılmadığı için, çocuklar için doz uyarlama verileri bulunmamaktadır. Bu nedenle belirlenmemiş etkililik ve güvenlilik açısından bu ürün 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.. Uygulama yolu ve metodu Genellikle 1 flakon FLUORESCITE enjeksiyon koldaki bir damardan verilir. FLOURESCITE, intratekal (beyin-omirilik sıvısı içine) veya intrarterial (atardamar içine) olarak enjekte edilmemelidir. FLUORESCITE'in nasıl enjekte edildiği ile ilişkili diğer sorularınız için doktorunuza danışınız. Eğer FLUORESCITE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUORESCITE kullandıysanız FLUORESCITE sadece doktorlar tarafından uygulanır. Dozlamaya doktor karar verir.
  Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık gösterenlerde kontrendikedir. FLUORESCITE intratekal veya intraarterial olarak kullanılmaz.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  X
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  0.00 ₺
  2019-10-27
  ALCON FLUORESIN SODYUM
  Fundus ve iris vaskülaritesinin diyagnostik fluoresein anjiyografi ve anjioskopisinde endikedir.
  Tüm ilaçlar gibi, FLUORESCITE içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. FLUORESCITE uygulaması sonrası aşağıdakilerden biri olursa DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. • Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme, nefes almada ve yutmada zorluk, kurdeşen. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FLUORESCITE'e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Çok yaygın • bulantı Yaygın • baygınlık (senkop) • karında rahatsızlık • kusma • kaşıntı • damar dışına sızma (ekstravazasyon) Yaygın olmayan • aşırı duyarlılık • uyuşma (karıncalanma) • baş dönmesi • baş ağrısı • toplardamar içinde pıhtı ve iltihap oluşumu • karın ağrısı • öksürük • boğaz kuruluğu • kurdeşen • konuşma bozukluğu • ağrı • sıcak hissi Seyrek • anaflaktik reaksiyon • kalp durması • tansiyon düşmesi (hipotansiyon) • şok • bronşların spazmı Çok seyrek • anaflaktik şok • havale (konvülsiyon) • göğüste şiddetli ağrı (angina pektoris) • kalp atım hızının yavaşlaması • kalp atımının hızlanması • yüksek tansiyon (hipertansiyon) • damar büzülmesi • damar genişlemesi • solgunluk • sıcak basması • solunum durması • akciğer ödemi • astım • gırtlak ödemi • nefes alma güçlüğü • burunda ödem • aksırma Bilinmiyor • arka beynin kansız kalması (vertebrobaziler yetmezlik) • beyin damarlarında bozukluk • şuur kaybı • sersemlik • tat alma bozukluğu • öğürme • soğuk ter dökme • kurdeşen • deride renk değişikliği • kalp krizi • duyu azalması • deride kızarıklık • egzama • aşırı terleme • göğüs ağrısı • ödem • ağrı • yorgunluk • bitkinlik • üşüme FLUORESCITE, uygulamadan sonraki 3 ila 4 gün süresince belirli kan ve idrar değerlerini etkileyebilir. FLUORESCITE aldığınız zaman içerisinde kan, idrar testi ve röntgen çektirecekseniz FLUORESCITE kullanmadan önce bunu doktorunuza bildiriniz.. FLUORESCITE enjeksiyonundan sonra tat alma bozukluğu oluşabilir. Cildinizde sarımsı renk değişikliği görülebilir ama genellikle 6 ila 12 saat içinde kaybolur. İdrar parlak, sarı bir renklenme gösterebilir ancak, 24 ila 36 saat içinde normal rengine döner. Yan etkilerin raporlanması Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında değinilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
  FLUORESCITE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • floureseine veya FLUORESCITE'in içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) var ise Eğer floureseine veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. FLUORESCITE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ Eğer; • böbrek yetmezliğiniz var ise. Eğer gerekli olursa doktorunuz size daha düşük bir doz FLUORESCITE verecektir. • beta-blokör olarak adlandırılan ilaçlardan kullanıyorsanız. Beta blokörler yüksek kan basıncı tedavisinde ve bazı kalp rahatsızlıklarında kullanılır veya ayrıca glokom tedavisinde kullanılan göz damlaları içerisinde yer alır. FLUORESCITE'e karşı alerjik bir reaksiyon kan basıncında aniden düşüşe neden olabilir. Bu duruma beta-blokör (atenolol, sotalol, propranolol, metoprolol, bisoprolol gibi) kullanan hastalarda daha çok rastlanabilir. • daha önce fluoreseine veya FLUORESCITE içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı reaksiyonunuz oldu ise.. FLUORESCITE uygulaması gerekli ise bu durumla ilgili doktorunuzu bilgilendiriniz. FLUORESCITE uygulaması sonrası ciddi reaksiyonlar yaşama riskiniz olabilir ve bu nedenle uygulama bir resüsitasyon (canlandırma) uzmanı varlığında gerçekleştirilmelidir ve gereğine uygun olarak takip edilmelidir. • düşük sodyum diyetindeyseniz. FLUORESCITE doz başına 3.15 mmol (72.45 mg) sodyum içerir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. FLUORESCITE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Ürün önerildiği şekilde uygulandığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuzla paylaşınız. Hamileyseniz FLUORESCITE ancak doktor reçeteye yazdıktan sonra kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz. FLUORESCITE'in etkin maddesi fluoresein anne sütüne geçer ve sütten yavaşça temizlenir. Bu nedenle, FLUORESCITE kullandıktan sonra 4 gün boyunca emzirmeyiniz. Bu süreçte, anne sütü dışarı alınmalı ve atılmalıdır. Araç ve makine kullanımı Göz operasyonu sırasında, göz bebeğinizi büyüten göz damlaları uygulanabilir. Bu geçici olarak sizin görüşünüzü ve araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkiliyebilir. Görüşünüz normale dönünceye kadar araç veya makine kullanmayınız. FLUORESCITE'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her dozunda 3.15 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı • FLUORESCITE, bazı kan ve idrar değerlerini 3-4 gün boyunca etkileyebilir. • Digoksin, guanetidin ve kinidin (kalp hastalığında kullanılan ilaçlar) gibi ürünler için tedavi edici ilaç izlemesi gerçekleştiriliyorsa dikkat edilmelidir. • Organik anyonların (bir tür kimyasal madde grubu) aktif taşınmasını engelleyen veya onlarla yarışan bileşenler (örn. probenesit) fluoreseinin genel davranışını etkileyebilir. • FLUORESCITE'in beta-blokör ilaçlarla (bir çeşit yüksek tansiyon ilacı) birlikte kullanılması (göz damlaları dahil) nadiren ciddi anaflaktik reaksiyonları (ani aşırı duyarlılık tepkisi) uyarabilir. Beta-blokör ajanlar vasküler dengelemeyi anafilaktik şoka indirgeyebilir ve kardiyovasküler kollaps (dolaşım yetmezliğinin sebep olduğu kalp atımlarında yavaşlama, yüzeysel solunum ve ileri derecede halsizli ) varlığında adrenalinin etkisini düşürebilir. • Etkileşim ihtimalinden sakınmak için diğer çözeltilerin eş zamanlı veya FLUORESCITE ile diğer çözeltilerin karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır.
  Organik anyon taşıyıcıları ile potansiyel etkileşimler ve belirli laboratuar testleri ile etkileşimle ilgili birkaç vaka rapor edilmiştir. FLUORESCITE kan ürünleri ve üriner parametrelerle 3-4 gün süresince etkileşime girebilir. Digoksin ve guanetidin gibi dar terapötik pencereye sahip ürünler için terapötik ilaç izleme gerçekleştiriliyorsa dikkate edilmelidir. Organik anyonların aktif transportunu inhibe eden veya yarışan bileşenler (örn. Probenesit) fluoreseinin sistemik profilini etkileyebilir. FLUORESCITE'in beta-blokör ilaçlarla birlikte kullanılması (göz damlaları dahil) nadiren ciddi anaflaktik reaksiyonları uyarabilir (bkz. bölüm 4.4). Etkileşim ihtimalinden sakınmak için diğer çözeltilerin eş zamanlı veya FLUORESCITE ile diğer çözeltilerin karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Fluoresein uygulanmasından sonraki 3 ila 4 gün süresince belirli kan ve idrar değerlerini etkileyebilir..
  100 mg/ml fluoresein (113,2 mg fluoresein sodyum'a eşdeğer) içerir.
  Farmakoterapotik grup: Oftalmik diagnostikler, renklendirici maddeler ATC kodu: S01JA01 Etki mekanizması Fluoresein sodyum diagnostik boya olarak tıpta kullanılan bir florokromdur. Fluoresein oküler fundusun (retina ve koroidin anjiyografisi) kan damarlarını görünür yapar.. 5.2. Farmakokinetik özellikler Emilim İntravenöz yolla uygulandığı için bu bölüm geçerli değildir. Dağılım İntaravenöz uygulamadan sonra 7 ila 14 saniye içinde antekubital vende fluoresein genellikle gözün santral arterinde görünür. Fluoreseinin intravenöz uygulanmasından sonraki bir kaç dakika içinde deride sarımsı bir renklenme oluşur, dozlamadan 6 ila 12 saat sonra solmaya başlar. Farklı dağılım hacimleri hesaplanmıştır, fluoresein interstilyel boşlukta iyi dağılır (0.5 L/kg). Biyotransformasyon Fluoresein hızlı metabolize olarak fluoresein monoglukuronide dönüşür. 7 sağlıklı denekte fluoresein sodyumun intravenöz uygulanmasından (14 mg/kg) sonra 1 saat içinde plazmada fluoreseinin yaklaşık %80'i nispeten hızlı konjugasyon göstererek glukuronid konjugata dönüşmüştür. Eliminasyon Fluoresein ve metabolitleri esas olarak renal eliminasyonla atılırlar. İntravenöz uygulamadan sonra idrarda 24 saat ila 36 saat çok az floresan kalır. Renal klerens 1.75 ml/dak/kg ve hepatik klerens (konjugasyon nedeniyle) 1.50 ml/dak/kg olarak tahmin edilmektedir. 500 mg fluoresein uygulanmasını takiben fluoreseinin sistemik klerensi esas olarak 48 ila 72 saatte tamamlanır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda daha uzun bir atılım hızı olması mümkündür, böbrek hasarı olan (glomerular filtrasyon hızı 20 ml/dak. altında) deneklerdeki sınırlı deneyim genelde doz ayarlaması gerektirmemektedir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar FLUORESCITE'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. FLUORESCITE, sadece doktorunuz tarafından uygulanacaktır.. Durumunuza bağlı olarak doktorunuz dozu değiştirebilir. Ancak bu ürün çocuklarda çalışılmadığı için, çocuklar için doz uyarlama verileri bulunmamaktadır. Bu nedenle belirlenmemiş etkililik ve güvenlilik açısından bu ürün 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.. Uygulama yolu ve metodu Genellikle 1 flakon FLUORESCITE enjeksiyon koldaki bir damardan verilir. FLOURESCITE, intratekal (beyin-omirilik sıvısı içine) veya intrarterial (atardamar içine) olarak enjekte edilmemelidir. FLUORESCITE'in nasıl enjekte edildiği ile ilişkili diğer sorularınız için doktorunuza danışınız. Eğer FLUORESCITE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUORESCITE kullandıysanız FLUORESCITE sadece doktorlar tarafından uygulanır. Dozlamaya doktor karar verir.
  Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılık gösterenlerde kontrendikedir. FLUORESCITE intratekal veya intraarterial olarak kullanılmaz.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın