GEROXALEN 10 MG 50 KAPSUL

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Barkod : 8699510190107
Etken Madde : 8-METOKSIPSORALEN
Firma : LIBA
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :

12 yaş ve üzeri

Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 65.62 ₺ (son güncelleme 2019-10-27 )
Ağır ve çok ağır psoriasis vulgaris vakalarının tedavisinde endikedir.
Sitotoksik veya antralin, kömür katranı, griseofulvin, nalidiksik asit, sulfonamidler, tetrasiklinler, halojenli salisilanilin türevleri, tiazidler, fenotiazinler, sulfonilüreler, metilen mavisi, toluidin mavisi, rose bengal, metil oranj, kumarin türevi oral antikoagülanlar gibi diğer ışığa karşı duyarlılık oluşturan maddelerle birlikte tedavi durumunda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Fenitoin, psoralenlerin metabolizmasını arttırabilir. Birlikte retinoid uygulanması mümkündür ve relapse riskini azaltabilir.
Farmakoterapötik grubu: Sistemik antipsöriatikler-psoralenler, ATC kodu: D05B A02. 8-metoksipsoralen (8-MOP) furokumarin sınıfına dahildir, uzun-dalga ultraviyole radyasyonunun etkisiyle (UV-A, dalgaboyu 320 - 400 nm ) fotosensitif bir etkiye sahiptir. İkili köprülerin oluşumu, epidermal DNA sentezine engel olur ve böylece psöriasisin karakteristik hiperproliferatif durumlarını inhibe eder. Kombine PUVA (psoralen + UV-A) terapisinin tam etki mekanizması detaylı olarak bilinmemektedir. Gözlenen reaksiyonlar başlangıçtaki bir inflamatuvar reaksiyon, melanosentezde ve melanosit sayısında artış, epidermis stratum korneumun (boynuzsu tabaka) kalınlaşmasını içermektedir. Tek başına 8-MOP'un hiç bir etkisi yoktur; sadece özel UV-A lambaları veya yoğun güneş ışığı tarafından aktive olur. Görünür ışık ve kısa dalga ultraviyole ışınları (UV-B ve UV-C) aktivasyona yol açmaz. Dolayısıyla 8-MOP uygulaması ancak özel UVA radyasyon kaynaklarının varlığında uygundur.
GEROXALEN aşağıdaki vakalarda kullanılmamalıdır • psoralenlere aşırı hassasiyet • ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği • ışığa aşırı duyarlılık yapan hastalıklar: Porfiri (porphyria cutanea tarda, porphyria variegata, protoporphyria erythropoetica), kseroderma pigmentosum, polimorfik fotodermatozlar.. • lupus eritematosus • albinizm • invaziv melanoma veya skuamoz hücreli deri karsinomu • sitostatikler ile veya iyonize radyasyonla eş zamanlı tedavi • 12 yaşın altındaki çocuklar • hamilelik ve laktasyon dönemi (bölüm 4.6.'ya bakınız). Nisbi kontrendikasyonlar (mümkünse bu vakalarda PUVA terapisi kullanılmamalıdır) Kömür katranı tedavisi veya arsenik preparatlarıyla tedavi, UVB ya da X-ray radyasyon terapisi gibi diğer risk faktörlerine önceden maruz kalmış olmak.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message