HEPA-ORNITAT

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  201.59 ₺
  2021-03-16
  KOCAK FARMA L-ORNITHINE + L-ASPARTATE
  N
  B
  ?
  ?
  E
  Hepatik detoksifikasyon kapasitesinin azalmasına bağlı bozukluklar ile latent ve belirgin hepatik ensefalopati tedavisinde kullanılır…
  Tüm ilaçlar gibi, HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.. • Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla • Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla ve 10 kişide 1'den az • Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla ve 100 kişide 1'den az • Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla ve 1000 kişide 1'den az • Çok seyrek: İzole vakalar olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Yaygın olmayan: Mide bulantısı Seyrek: Kusma Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ani, şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar) Mide bulantısı ve kusma, HEPA-ORNİTAT'ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Dozun azaltılmasıyla veya veriliş hızının düşürülmesiyle ortadan kalkar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer L-Ornitin-L-Aspartat'a, gün batımı sarısına (FD&C Sunset Yellow Supra E110) veya ilacın içeriğinde bulunan herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlıysanız, • Eğer şiddetli renal yetmezlik durumu (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır) mevcutsa, • HEPA-ORNİTAT fruktoz içermektedir. Bazı şeker türlerine karşı nadir kalıtımsal dayanıksızlık problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yüksek dozda HEPA-ORNİTAT uygulanıyorsa, serum ve idrarda üre seviyesinin hekim tarafından izlenmesi gerekir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı HEPA-ORNİTAT içeceklerin (bir bardak su, çay veya meyve suyu v.b.) içinde çözülerek yemeklerden sonra kullanılır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlarda L-Ornitin-L-Aspartat'ın kullanımı ile ilgili deneyimler yoktur.. Hayvanlarda yapılmış çalışmalar yetersizidir. İnsanda muhtemel risk bilinmemektedir. Hamilelik durumunda ilaç kullanımı yalnız fayda/zarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı ile olmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. L-Ornitin-L-Aspartat'ın süte geçişi konusunda mevcut bilgi yoktur. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPA-ORNİTAT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPA-ORNİTAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı HEPA-ORNİTAT'ın araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak temeldeki hastalığa bağlı olarak araç ve makine kullanım yeteneği olumsuz etkilenebilir.. HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HEPA-ORNİTAT'ın her bir poşeti 1,1345 g fruktoz (0,11 CEU'ya eşit) içerir.. Bu durum diyabet mellitus hastaları tarafından dikkate alınmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. HEPA-ORNİTAT gün batımı sarısı (FD&C Sunset Yellow Supra E110) içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. HEPA-ORNİTAT granülleri uzun dönem kullanımda diş çürüklerine sebep olabilir.
  Bilinen bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
  Her bir poşet (5 g), etkin madde olarak 3 g L-Ornitin L-Aspartat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Gastrointestinal ilaçlar, aminoasitler ve türevleri. ATC kodu: A05BA Etki mekanizması İn vivo, L-Ornitin-L-Aspartat etkisini, iki temel amonyak detoksifikasyon yolu olan, üre sentezi ve glutamin sentezi üzerinde, ornitin ve aspartat aminoasitleri aracılığıyla gösterir. Ürojenez, ornitinin hem karbamil transferaz ve karbamil fosfat sentetaz enzimlerinin aktivatörü, hem de üre sentezi için substrat olarak işlev gördüğü periportal hepatositlerde gerçekleşir.. Glutamin sentezi, perivenöz hepatositlerde gerçekleşir. Hastalık durumlarında aspartat ve ornitinin metabolik ürünlerini de içeren diğer dikarboksilatlar hücrelere alınır ve burada glutamin formuna dönüştürülerek amonyak bağlamada kullanılır. Fizyolojik ve patofizyolojik koşullarda glutamat, amonyak bağlayıcı amino asit olarak işlev görür. Ortaya çıkan glutamin amino asidi, yalnızca amonyağın toksik olmayan formda atılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üre siklusunu (hücreler arası glutamin değişimi) aktive eder. Fizyolojik koşullarda ornitin ve aspartat, üre sentezi için sınırlayıcı faktör değildir. Hayvanlarda yapılmış deneysel çalışmalar, glutamin sentezindeki artışın, amonyak seviyesini düşürmek için devreye giren bir mekanizma olduğunu ortaya koymuştur. Bazı klinik çalışmalarda dallanmış zincirli amino asitlerin, aromatik aminoasitlere dönüşme oranı açısından iyileşme görülür.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise günde, 3 kez 1-2 poşet HEPA-ORNİTAT alınır. Eğer gerekli olursa, doz risk artışına neden olmadan kolayca arttırılabilir. Uygulama yolu ve metodu HEPA-ORNİTAT ağız yoluyla kullanılır.. Poşet içeriği bol miktardaki sıvının içinde (örneğin: bir bardak su, çay veya meyve suyu) çözülerek hazırlanır ve yemeklerden sonra alınır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı Yaslılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği HEPA-ORNİTAT şiddetli böbrek yetmezliği durumunda kontrendikedir (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır).. Eğer HEPA-ORNİTAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaHEPA-ORNİTAT kullandıysanız Şimdiye kadar L-Ornitin-L-Aspartat'ın aşırı dozda uygulanmasından kaynaklanan bir zehirlenme bulgusu bildirilmemiştir. Gerekli durumda doktorunuz bulguları tedavi edecektir. HEPA-ORNİTAT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. HEPA-ORNİTAT'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. HEPA-ORNİTAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir..
  L-Ornitin-L-Aspartat'a, gün batımı sarısı'na (FD&C Sunset Yellow Supra E110) veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Şiddetli renal yetmezlik durumunda kontrendikedir (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır).. HEPA-ORNİTAT fruktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  B
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  201.59 ₺
  2021-03-16
  KOCAK FARMA L-ORNITHINE + L-ASPARTATE
  Hepatik detoksifikasyon kapasitesinin azalmasına bağlı bozukluklar ile latent ve belirgin hepatik ensefalopati tedavisinde kullanılır…
  Tüm ilaçlar gibi, HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.. • Çok yaygın: Tedavi edilen 10 kişide 1'den daha fazla • Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1'den daha fazla ve 10 kişide 1'den az • Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1'den daha fazla ve 100 kişide 1'den az • Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1'den daha fazla ve 1000 kişide 1'den az • Çok seyrek: İzole vakalar olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az Yaygın olmayan: Mide bulantısı Seyrek: Kusma Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, ani, şiddetli alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar) Mide bulantısı ve kusma, HEPA-ORNİTAT'ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Dozun azaltılmasıyla veya veriliş hızının düşürülmesiyle ortadan kalkar. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Eğer L-Ornitin-L-Aspartat'a, gün batımı sarısına (FD&C Sunset Yellow Supra E110) veya ilacın içeriğinde bulunan herhangi bir yardımcı maddeye aşırı duyarlıysanız, • Eğer şiddetli renal yetmezlik durumu (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır) mevcutsa, • HEPA-ORNİTAT fruktoz içermektedir. Bazı şeker türlerine karşı nadir kalıtımsal dayanıksızlık problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. HEPA-ORNİTAT'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Yüksek dozda HEPA-ORNİTAT uygulanıyorsa, serum ve idrarda üre seviyesinin hekim tarafından izlenmesi gerekir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. HEPA-ORNİTAT'ın yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımı HEPA-ORNİTAT içeceklerin (bir bardak su, çay veya meyve suyu v.b.) içinde çözülerek yemeklerden sonra kullanılır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlarda L-Ornitin-L-Aspartat'ın kullanımı ile ilgili deneyimler yoktur.. Hayvanlarda yapılmış çalışmalar yetersizidir. İnsanda muhtemel risk bilinmemektedir. Hamilelik durumunda ilaç kullanımı yalnız fayda/zarar ilişkisinin dikkatlice değerlendirildiği hekim kararı ile olmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. L-Ornitin-L-Aspartat'ın süte geçişi konusunda mevcut bilgi yoktur. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HEPA-ORNİTAT tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HEPA-ORNİTAT tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır. Araç ve makine kullanımı HEPA-ORNİTAT'ın araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak temeldeki hastalığa bağlı olarak araç ve makine kullanım yeteneği olumsuz etkilenebilir.. HEPA-ORNİTAT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HEPA-ORNİTAT'ın her bir poşeti 1,1345 g fruktoz (0,11 CEU'ya eşit) içerir.. Bu durum diyabet mellitus hastaları tarafından dikkate alınmalıdır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. HEPA-ORNİTAT gün batımı sarısı (FD&C Sunset Yellow Supra E110) içermektedir. Gün batımı sarısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. HEPA-ORNİTAT granülleri uzun dönem kullanımda diş çürüklerine sebep olabilir.
  Bilinen bir etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Pediyatrik popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması bulunmamaktadır.
  Her bir poşet (5 g), etkin madde olarak 3 g L-Ornitin L-Aspartat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Gastrointestinal ilaçlar, aminoasitler ve türevleri. ATC kodu: A05BA Etki mekanizması İn vivo, L-Ornitin-L-Aspartat etkisini, iki temel amonyak detoksifikasyon yolu olan, üre sentezi ve glutamin sentezi üzerinde, ornitin ve aspartat aminoasitleri aracılığıyla gösterir. Ürojenez, ornitinin hem karbamil transferaz ve karbamil fosfat sentetaz enzimlerinin aktivatörü, hem de üre sentezi için substrat olarak işlev gördüğü periportal hepatositlerde gerçekleşir.. Glutamin sentezi, perivenöz hepatositlerde gerçekleşir. Hastalık durumlarında aspartat ve ornitinin metabolik ürünlerini de içeren diğer dikarboksilatlar hücrelere alınır ve burada glutamin formuna dönüştürülerek amonyak bağlamada kullanılır. Fizyolojik ve patofizyolojik koşullarda glutamat, amonyak bağlayıcı amino asit olarak işlev görür. Ortaya çıkan glutamin amino asidi, yalnızca amonyağın toksik olmayan formda atılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda üre siklusunu (hücreler arası glutamin değişimi) aktive eder. Fizyolojik koşullarda ornitin ve aspartat, üre sentezi için sınırlayıcı faktör değildir. Hayvanlarda yapılmış deneysel çalışmalar, glutamin sentezindeki artışın, amonyak seviyesini düşürmek için devreye giren bir mekanizma olduğunu ortaya koymuştur. Bazı klinik çalışmalarda dallanmış zincirli amino asitlerin, aromatik aminoasitlere dönüşme oranı açısından iyileşme görülür.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Hekim tarafından başka şekilde önerilmemiş ise günde, 3 kez 1-2 poşet HEPA-ORNİTAT alınır. Eğer gerekli olursa, doz risk artışına neden olmadan kolayca arttırılabilir. Uygulama yolu ve metodu HEPA-ORNİTAT ağız yoluyla kullanılır.. Poşet içeriği bol miktardaki sıvının içinde (örneğin: bir bardak su, çay veya meyve suyu) çözülerek hazırlanır ve yemeklerden sonra alınır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yaşlılarda kullanımı Yaslılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği HEPA-ORNİTAT şiddetli böbrek yetmezliği durumunda kontrendikedir (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır).. Eğer HEPA-ORNİTAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazlaHEPA-ORNİTAT kullandıysanız Şimdiye kadar L-Ornitin-L-Aspartat'ın aşırı dozda uygulanmasından kaynaklanan bir zehirlenme bulgusu bildirilmemiştir. Gerekli durumda doktorunuz bulguları tedavi edecektir. HEPA-ORNİTAT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. HEPA-ORNİTAT'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. HEPA-ORNİTAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Özel bir etki beklenmemektedir..
  L-Ornitin-L-Aspartat'a, gün batımı sarısı'na (FD&C Sunset Yellow Supra E110) veya ilacın formülasyonunda bulunan herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Şiddetli renal yetmezlik durumunda kontrendikedir (Referans değer, serum kreatinin değerinin 3 mg/100 ml'den fazla olmasıdır).. HEPA-ORNİTAT fruktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın