IMMUNORHO

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  458.63 ₺
  2021-03-16
  ONKO INSAN ANTI RHO (D) IMMUNOGLOBULINI
  M
  C
  ?
  ?
  E
  Rh(D) negatif kadınlarda Rh(D) bağışıklığının önlenmesinde Antenatal profilaksi • Planlanmış antenatal profilakside, • Aşağıdaki gebelik komplikasyonlarını takip eden antenatal profilakside: Kürtaj/düşük/düşük tehlikesi, dış gebelik veya molar gebelik, intraüterin fetal ölüm, antepartum hemoraji kökenli transplasental hemoraji, amniyosentez, koryon villus biyopsisi, bebeğin ters durması nedeniyle karındayken döndürülmesi gibi gebelik ile ilgili manipülatif uygulamalar, invaziv müdahaleler, kordosentez, künt abdominal travmalar veya fetal terapötik müdahale. Postnatal profilaksi • Rh(D) pozitif (D, zayıf D ve parsiyel D) bebek doğumundan sonra Rh(D) negatif kişilere, Rh(D) pozitif kanın veya platelet konsantresi gibi kırmızı kan hücreleri içeren diğer ürünlerin uyumsuz transfüzyonu sonrasında uygulanır. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi • Gebelikte, doğumda ve jinekolojik müdahalelerde: Postnatal profilaksi HbF hücrelerinin infiltrasyonunun kontrolü (fetal hemoglobin) gibi fetomaternal kanama miktarını belirlemek için öncesinde test (Kleihauer-Betke test) yapılmaksızın, optimum standart doz olarak 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) önerilir. Enjeksiyon, anneye doğumdan hemen sonra ve her koşulda doğumdan sonra 72 saat içinde verilmelidir. Antenatal ve postnatal profilaksi Gebeliğin 28. haftasında 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) verilir. Bazı durumlarda ise, profilaksiye daha erken başlanması gerektiği kanıtlanmıştır. Yeni doğan Rh (D) pozitif ise, 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) ilave doz, doğumdan sonraki 72 saat içinde verilmelidir. Düşük, dış gebelik ya da molar gebelikten sonra: • Gebeliğin 12. haftasından önce: Mümkünse olaydan sonra 72 saat içinde 600-750 I.U. (120-150 mcg); • Gebeliğin 12. haftasından sonra: Mümkünse olaydan sonra 72 saat içinde 1250-1500 I.U. (250-300 mcg); • Amniyosentez ya da koryon villus biyopsisi sonrasında: Mümkünse müdahaleden sonra 72 saat içinde 1250- 1500 I.U. (250-300 mcg); • Rh (D) pozitif kanın uyumsuz transfüzyonunu takiben Birkaç günlük bir periyotta transfüzyon yapılan kanın her 10 mL'si için, 500-1250 IU (100-250 mcg) uygulanır. Uygulama şekli Sadece intramüsküler kullanım içindir. İntramüsküler enjeksiyonların kontrendike olduğu durumlarda (kanama bozuklukları), eğer intravenöz ürün yoksa anti-D immünoglobulin subkutan olarak uygulanabilir. Eğer yüksek doz (çocuklar için >2 mL, yetişkinler için >5 mL) uygulanması gerekirse, bölünmüş dozlar şeklinde farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmalıdır.. Özel popülasyonlara ilişkin ek veriler Böbrek/Karaciğer yetmezliği Mevcut veri bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır. Geriyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır.
  Canlı atenüe virüs aşıları Canlı virüs aşısının etkililiği azalabileceğinden, canlı virüs aşılarıyla (örn. kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aktif immünizasyon anti-D immünoglobulinin en son uygulamasından sonra 3 ay ertelenmelidir. Eğer canlı virüs aşılamasından sonraki 2-4 hafta içerisinde anti-D immünoglobulin uygulaması gerekirse, bu tür aşıların etkililiği azalabilir. Serolojik testlere etkisi İmmünoglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak geçen antikorların hasta kanında geçici olarak yükselmesi serolojik testlerin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Antikorların eritrosit antijenlerine (örn. A, B, D) pasif aktarımı, özellikle annesi antenatal profilaksi alan Rh(D) pozitif neonatlarda kırmızı hücre antikorları için bazı serolojik testleri (örn. Coomb's test) etkileyebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek veriler Pediyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır.
  İnsan Anti-D immünoglobulini
  Farmakoterapötik grup: İmmünolojik serum ve İmmünoglobulinler: Anti-D(Rh) İmmünoglobulin ATC Kodu: J06BB01 Anti-D (Rho) immünoglobulin, insan eritrositinin D (Rh) antijenine karşı spesifik antikorlar (IgG) içerir. Hamilelik sırasında ve özellikle doğumda, fötal kırmızı kan hücreleri annenin dolaşımına girebilir. Eğer kadın Rh(D)-negatif ve fetüs Rh(D)-pozitif ise, kadın Rh(D) antijenlerine karşı bağışıklık kazanabilir ve anti-Rh(D) antikorlarını üretebilir ki bu antikorlar plasentayı geçip yenidoğanda hemolitik hastalığa sebebiyet verebilir. Anti-D immünoglobulinleri ile pasif immünizasyon, Rh(D)-pozitif fetal kırmızı kan hücrelerine maruziyetten hemen sonra yeterli dozda anti-D immünoglobulin uygulaması yapılan vakaların %99'dan fazlasında Rh(D) immünizasyonunu önler. Hangi anti-D immünoglobulinin Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerine karşı immünizasyonu baskıladığına ilişkin mekanizma bilinmemektedir. Baskılama kırmızı hücrelerin immünokompetan yerlere ulaşmadan önce dolaşımdan temizlenmesiyle ilgili olabilir. Antikor bulunması veya bulunmaması durumunda uygun yerlerde uygun hücreler tarafından yabancı antijen tanınmasını ve antijen sunumunu daha kompleks bir mekanizmaya bağlı olabilir.
  • Etkin maddeye veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, • İnsan immünoglobulinlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  M
  C
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  458.63 ₺
  2021-03-16
  ONKO INSAN ANTI RHO (D) IMMUNOGLOBULINI
  Rh(D) negatif kadınlarda Rh(D) bağışıklığının önlenmesinde Antenatal profilaksi • Planlanmış antenatal profilakside, • Aşağıdaki gebelik komplikasyonlarını takip eden antenatal profilakside: Kürtaj/düşük/düşük tehlikesi, dış gebelik veya molar gebelik, intraüterin fetal ölüm, antepartum hemoraji kökenli transplasental hemoraji, amniyosentez, koryon villus biyopsisi, bebeğin ters durması nedeniyle karındayken döndürülmesi gibi gebelik ile ilgili manipülatif uygulamalar, invaziv müdahaleler, kordosentez, künt abdominal travmalar veya fetal terapötik müdahale. Postnatal profilaksi • Rh(D) pozitif (D, zayıf D ve parsiyel D) bebek doğumundan sonra Rh(D) negatif kişilere, Rh(D) pozitif kanın veya platelet konsantresi gibi kırmızı kan hücreleri içeren diğer ürünlerin uyumsuz transfüzyonu sonrasında uygulanır. 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi • Gebelikte, doğumda ve jinekolojik müdahalelerde: Postnatal profilaksi HbF hücrelerinin infiltrasyonunun kontrolü (fetal hemoglobin) gibi fetomaternal kanama miktarını belirlemek için öncesinde test (Kleihauer-Betke test) yapılmaksızın, optimum standart doz olarak 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) önerilir. Enjeksiyon, anneye doğumdan hemen sonra ve her koşulda doğumdan sonra 72 saat içinde verilmelidir. Antenatal ve postnatal profilaksi Gebeliğin 28. haftasında 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) verilir. Bazı durumlarda ise, profilaksiye daha erken başlanması gerektiği kanıtlanmıştır. Yeni doğan Rh (D) pozitif ise, 1000-1500 I.U. (200-300 mcg) ilave doz, doğumdan sonraki 72 saat içinde verilmelidir. Düşük, dış gebelik ya da molar gebelikten sonra: • Gebeliğin 12. haftasından önce: Mümkünse olaydan sonra 72 saat içinde 600-750 I.U. (120-150 mcg); • Gebeliğin 12. haftasından sonra: Mümkünse olaydan sonra 72 saat içinde 1250-1500 I.U. (250-300 mcg); • Amniyosentez ya da koryon villus biyopsisi sonrasında: Mümkünse müdahaleden sonra 72 saat içinde 1250- 1500 I.U. (250-300 mcg); • Rh (D) pozitif kanın uyumsuz transfüzyonunu takiben Birkaç günlük bir periyotta transfüzyon yapılan kanın her 10 mL'si için, 500-1250 IU (100-250 mcg) uygulanır. Uygulama şekli Sadece intramüsküler kullanım içindir. İntramüsküler enjeksiyonların kontrendike olduğu durumlarda (kanama bozuklukları), eğer intravenöz ürün yoksa anti-D immünoglobulin subkutan olarak uygulanabilir. Eğer yüksek doz (çocuklar için >2 mL, yetişkinler için >5 mL) uygulanması gerekirse, bölünmüş dozlar şeklinde farklı enjeksiyon bölgelerine uygulanmalıdır.. Özel popülasyonlara ilişkin ek veriler Böbrek/Karaciğer yetmezliği Mevcut veri bulunmamaktadır. Pediyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır. Geriyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır.
  Canlı atenüe virüs aşıları Canlı virüs aşısının etkililiği azalabileceğinden, canlı virüs aşılarıyla (örn. kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aktif immünizasyon anti-D immünoglobulinin en son uygulamasından sonra 3 ay ertelenmelidir. Eğer canlı virüs aşılamasından sonraki 2-4 hafta içerisinde anti-D immünoglobulin uygulaması gerekirse, bu tür aşıların etkililiği azalabilir. Serolojik testlere etkisi İmmünoglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak geçen antikorların hasta kanında geçici olarak yükselmesi serolojik testlerin yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir. Antikorların eritrosit antijenlerine (örn. A, B, D) pasif aktarımı, özellikle annesi antenatal profilaksi alan Rh(D) pozitif neonatlarda kırmızı hücre antikorları için bazı serolojik testleri (örn. Coomb's test) etkileyebilir. Özel popülasyonlara ilişkin ek veriler Pediyatrik popülasyon Mevcut veri bulunmamaktadır.
  İnsan Anti-D immünoglobulini
  Farmakoterapötik grup: İmmünolojik serum ve İmmünoglobulinler: Anti-D(Rh) İmmünoglobulin ATC Kodu: J06BB01 Anti-D (Rho) immünoglobulin, insan eritrositinin D (Rh) antijenine karşı spesifik antikorlar (IgG) içerir. Hamilelik sırasında ve özellikle doğumda, fötal kırmızı kan hücreleri annenin dolaşımına girebilir. Eğer kadın Rh(D)-negatif ve fetüs Rh(D)-pozitif ise, kadın Rh(D) antijenlerine karşı bağışıklık kazanabilir ve anti-Rh(D) antikorlarını üretebilir ki bu antikorlar plasentayı geçip yenidoğanda hemolitik hastalığa sebebiyet verebilir. Anti-D immünoglobulinleri ile pasif immünizasyon, Rh(D)-pozitif fetal kırmızı kan hücrelerine maruziyetten hemen sonra yeterli dozda anti-D immünoglobulin uygulaması yapılan vakaların %99'dan fazlasında Rh(D) immünizasyonunu önler. Hangi anti-D immünoglobulinin Rh(D)-pozitif kırmızı kan hücrelerine karşı immünizasyonu baskıladığına ilişkin mekanizma bilinmemektedir. Baskılama kırmızı hücrelerin immünokompetan yerlere ulaşmadan önce dolaşımdan temizlenmesiyle ilgili olabilir. Antikor bulunması veya bulunmaması durumunda uygun yerlerde uygun hücreler tarafından yabancı antijen tanınmasını ve antijen sunumunu daha kompleks bir mekanizmaya bağlı olabilir.
  • Etkin maddeye veya ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, • İnsan immünoglobulinlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın