KREVAL

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  27.53 ₺
  2021-03-16
  RECORDATI BUTAMIRAT SITRAT
  N
  B
  +6
  ?
  E
  KREVAL MAX aşağıdaki durumlarda endikedir: • Etiyolojisi değişik akut öksürük • Cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi
  Tüm ilaçlar gibi, KREVAL MAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa KREVAL MAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Ciltte döküntü Bu çok ciddi bir yan etkidir.. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin KREVAL MAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Uyku hali • Bulantı • İshal Bunlar KREVAL MAX'ın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..
  KREVAL MAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya KREVAL MAX'ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise kullanmayınız. KREVAL MAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. KREVAL MAX'ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. KREVAL MAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bildirilmemiştir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Hamile iseniz, ilk üç ay KREVAL MAX kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KREVAL MAX kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, KREVAL MAX almadan önce doktorunuza danışınız. Araç ve makine kullanımı KREVAL MAX uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz. KREVAL MAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler KREVAL MAX sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. KREVAL MAX her 5 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Eş zamanlı olarak ekspektoran uygulanmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4).
  Her 5 ml şurup, 22.5 mg butamirat sitrat (4.5. mg/ml) içerir.
  Farmakoterapötik grup: Öksürük baskılayıcı diğer ilaçlar ATC Kodu: R05DB13 Butamirat sitrat, kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen bir öksürük baskılayıcıdır. Etki mekanizması Etkin maddenin santral etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Butamirat sitrat, solunum fonksiyonlarını kolaylaştıran, non-spesifik antikolinerjik ve bronkospazmolitik etkilere sahiptir. Butamirat sitrat'ın alışkanlık oluşturucu etkileri yoktur veya bağımlılık yapmaz. Butamirat sitrat geniş bir terapötik aralığa sahiptir. Butamirat sitrat yüksek dozlarda bile iyi tolere edilir ve 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde öksürüğü dindirmek için uygundur.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. 6 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 2 defa 5 ml 12 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 3 defa 5ml Yetişkinlerde Günde 4 defa 5 ml Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, KREVAL MAX'ı 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu KREVAL MAX, ağız yoluyla kullanılır. İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı KREVAL MAX Şurup'un 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı KREVAL MAX'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği KREVAL MAX böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır. Eğer KREVAL MAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla KREVAL MAX kullandıysanız KREVAL MAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz. KREVAL MAX'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Aşırı dozda KREVAL MAX alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız. KREVAL MAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
  KREVAL MAX, butamirat sitrata ya da ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. 3 yaşın altında kullanımı kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  B
  +6
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  27.53 ₺
  2021-03-16
  RECORDATI BUTAMIRAT SITRAT
  KREVAL MAX aşağıdaki durumlarda endikedir: • Etiyolojisi değişik akut öksürük • Cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi
  Tüm ilaçlar gibi, KREVAL MAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa KREVAL MAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Ciltte döküntü Bu çok ciddi bir yan etkidir.. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise, sizin KREVAL MAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Uyku hali • Bulantı • İshal Bunlar KREVAL MAX'ın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız..
  KREVAL MAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya KREVAL MAX'ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise kullanmayınız. KREVAL MAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. KREVAL MAX'ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. KREVAL MAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bildirilmemiştir. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Hamile iseniz, ilk üç ay KREVAL MAX kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse KREVAL MAX kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız, KREVAL MAX almadan önce doktorunuza danışınız. Araç ve makine kullanımı KREVAL MAX uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz. KREVAL MAX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler KREVAL MAX sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. KREVAL MAX her 5 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Eş zamanlı olarak ekspektoran uygulanmasından kaçınılmalıdır (bkz. 4.4).
  Her 5 ml şurup, 22.5 mg butamirat sitrat (4.5. mg/ml) içerir.
  Farmakoterapötik grup: Öksürük baskılayıcı diğer ilaçlar ATC Kodu: R05DB13 Butamirat sitrat, kimyasal ve farmakolojik açıdan opium alkaloidlerine benzemeyen bir öksürük baskılayıcıdır. Etki mekanizması Etkin maddenin santral etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Butamirat sitrat, solunum fonksiyonlarını kolaylaştıran, non-spesifik antikolinerjik ve bronkospazmolitik etkilere sahiptir. Butamirat sitrat'ın alışkanlık oluşturucu etkileri yoktur veya bağımlılık yapmaz. Butamirat sitrat geniş bir terapötik aralığa sahiptir. Butamirat sitrat yüksek dozlarda bile iyi tolere edilir ve 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde öksürüğü dindirmek için uygundur.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. 6 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 2 defa 5 ml 12 yaşın üstündeki çocuklarda Günde 3 defa 5ml Yetişkinlerde Günde 4 defa 5 ml Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, KREVAL MAX'ı 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu KREVAL MAX, ağız yoluyla kullanılır. İlacınızın dozunu ayarlanmak için dereceli ölçeği kullanınız. Dereceli ölçeği her kullanımda yıkayıp kurulayınız. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı KREVAL MAX Şurup'un 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. Yaşlılarda kullanımı KREVAL MAX'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği KREVAL MAX böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır. Eğer KREVAL MAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla KREVAL MAX kullandıysanız KREVAL MAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ve eczacı ile konuşunuz. KREVAL MAX'ı kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Aşırı dozda KREVAL MAX alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız. KREVAL MAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
  KREVAL MAX, butamirat sitrata ya da ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. 3 yaşın altında kullanımı kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın