OCTAGAM

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  10128.87 ₺
  2021-03-16
  BERK IMMUNGLOBULIN
  M
  C
  ?
  E
  • Primer immün yetmezlik sendromlarında, • Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemide, • Allojeneik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde, • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediatrik HIV enfeksiyonunda), • Guillain-Barré sendromunda, • Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura'da, • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, • Kawasaki hastalığında, • Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde tüm bu IVIg preparatları kullanılabilir.
  Zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile etkileşim İmmünglobulin kullanımı kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan 3 aya kadar azaltabilir. Bu ürünün uygulanmasından sonra zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile aşılama için 3 ay süre geçmelidir. Kızamıkta bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle kızamık aşısı uygulanan hastanın antikor durumu kontrol edilmelidir. Serolojik testler ile etkileşim İmmünglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak transfer edilen çeşitli antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. A, B, D gibi eritrosit antijenlerine karşı antikorların pasif geçişi, kırmızı hücre allo-antikor (örn. Coombs testi), retikulosit sayısı ve haptoglobulin gibi bazı serolojik testleriyle etkileşebilir.. Kan glukoz testleri OCTAGAM kan ve idrar testleri ile etkileşim yapabilecek maltoz içermektedir. Bazı tip kan glukozu test sistemleri (örneğin, glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) veya glucose-dye-oxidoreductase yöntemlerine dayalı olanlar) OCTAGAM'daki maltozu (100 mg/mL) yanlışlıkla glukoz olarak algılamaktadır. Bu da, hatalı yüksek glukoz yorumlarının alınmasına ve dolayısı ile hayati tehlike taşıyan hipoglisemi ile sonuçlanacak yanlış insülin uygulamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, hipoglisemik durumun, hatalı yüksek glukoz yorumu ile maskelenmesi durumunda gerçek hipoglisemi vakalarında tedavi uygulanmamasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak, OCTAGAM veya maltoz içeren diğer parenteral ürünler uygulandığında, kan glukoz ölçümü glukoza özgün yöntemle yapılmalıdır. Kan glukozu test sisteminin, test stripleri de dahil olmak üzere ürün bilgisi maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanım için uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir şüphe olduğunda, test sisteminin üreticisi ile temasa geçilerek maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanımının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir. İnfüzyon hattı OCTAGAM'ın uygulanmasından önce ve sonra ya suda %5 dekstroz (glukoz) ile ya da normal salin ile temizlenebilir.
  1 mL çözelti içinde: İnsan normal immünglobulini (IVIg) 50 mg*
  Farmakoterapötik grup: İmmün serum ve immünglobulinler: immünglobulin, normal insan, intravenöz uygulama için. ATC Kodu: J06B A02 Etki mekanizması İnsan normal immünglobulini esas olarak, enfeksiyon ajanlarına karşı geniş antikor dağılımına sahip immünglobulin G (IgG) içerir. İnsan normal immünglobulini normal popülasyonda bulunan IgG antikorları içerir. 3500'den az olmayan vericiden sağlanan plazma havuzundan elde edilir. IgG alt sınıflarının dağılımı doğal insan plazmasına benzer oranlardadır. Bu tıbbi ürünün yeterli dozu anormal derecede düşük IgG seviyesini normal değerlere çıkarır. Yerine koyma tedavisi dışındaki endikasyonlarda etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak immünmodülatör etkiye sahiptir.
  • OCTAGAM bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, • Homolog immunglobulinlere karşı aşırı duyarlılık; özellikle çok nadir olgularda, hastanın IgA'ya karşı antikor geliştirdiği, IgA yetmezliği.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  M
  C
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  10128.87 ₺
  2021-03-16
  BERK IMMUNGLOBULIN
  • Primer immün yetmezlik sendromlarında, • Ciddi enfeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemide, • Allojeneik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisinde, • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediatrik HIV enfeksiyonunda), • Guillain-Barré sendromunda, • Steroid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immün trombositopenik purpura'da, • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, • Kawasaki hastalığında, • Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde tüm bu IVIg preparatları kullanılabilir.
  Zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile etkileşim İmmünglobulin kullanımı kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi zayıflatılmış canlı virüs aşılarının etkinliğini en az 6 haftadan 3 aya kadar azaltabilir. Bu ürünün uygulanmasından sonra zayıflatılmış canlı virüs aşıları ile aşılama için 3 ay süre geçmelidir. Kızamıkta bu süre 1 yıla kadar uzayabilir. Bu nedenle kızamık aşısı uygulanan hastanın antikor durumu kontrol edilmelidir. Serolojik testler ile etkileşim İmmünglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak transfer edilen çeşitli antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. A, B, D gibi eritrosit antijenlerine karşı antikorların pasif geçişi, kırmızı hücre allo-antikor (örn. Coombs testi), retikulosit sayısı ve haptoglobulin gibi bazı serolojik testleriyle etkileşebilir.. Kan glukoz testleri OCTAGAM kan ve idrar testleri ile etkileşim yapabilecek maltoz içermektedir. Bazı tip kan glukozu test sistemleri (örneğin, glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) veya glucose-dye-oxidoreductase yöntemlerine dayalı olanlar) OCTAGAM'daki maltozu (100 mg/mL) yanlışlıkla glukoz olarak algılamaktadır. Bu da, hatalı yüksek glukoz yorumlarının alınmasına ve dolayısı ile hayati tehlike taşıyan hipoglisemi ile sonuçlanacak yanlış insülin uygulamasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, hipoglisemik durumun, hatalı yüksek glukoz yorumu ile maskelenmesi durumunda gerçek hipoglisemi vakalarında tedavi uygulanmamasına sebep olabilir. Buna bağlı olarak, OCTAGAM veya maltoz içeren diğer parenteral ürünler uygulandığında, kan glukoz ölçümü glukoza özgün yöntemle yapılmalıdır. Kan glukozu test sisteminin, test stripleri de dahil olmak üzere ürün bilgisi maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanım için uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından dikkatle incelenmelidir. Herhangi bir şüphe olduğunda, test sisteminin üreticisi ile temasa geçilerek maltoz içeren parenteral ürünlerle kullanımının uygun olup olmadığı tespit edilmelidir. İnfüzyon hattı OCTAGAM'ın uygulanmasından önce ve sonra ya suda %5 dekstroz (glukoz) ile ya da normal salin ile temizlenebilir.
  1 mL çözelti içinde: İnsan normal immünglobulini (IVIg) 50 mg*
  Farmakoterapötik grup: İmmün serum ve immünglobulinler: immünglobulin, normal insan, intravenöz uygulama için. ATC Kodu: J06B A02 Etki mekanizması İnsan normal immünglobulini esas olarak, enfeksiyon ajanlarına karşı geniş antikor dağılımına sahip immünglobulin G (IgG) içerir. İnsan normal immünglobulini normal popülasyonda bulunan IgG antikorları içerir. 3500'den az olmayan vericiden sağlanan plazma havuzundan elde edilir. IgG alt sınıflarının dağılımı doğal insan plazmasına benzer oranlardadır. Bu tıbbi ürünün yeterli dozu anormal derecede düşük IgG seviyesini normal değerlere çıkarır. Yerine koyma tedavisi dışındaki endikasyonlarda etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak immünmodülatör etkiye sahiptir.
  • OCTAGAM bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, • Homolog immunglobulinlere karşı aşırı duyarlılık; özellikle çok nadir olgularda, hastanın IgA'ya karşı antikor geliştirdiği, IgA yetmezliği.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın