PRILIGY

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  272.99 ₺
  2021-03-16
  UFSA DAPOKSETIN
  N
  B
  X
  E
  PRILIGY, 18 ile 64 yaş arası erkeklerdeki prematür ejakülasyonun (PE) tedavisinde endikedir. Priligy sadece aşağıdaki kriterleri tümünü sağlayan hastalara reçetelenmelidir: • İntravajinal ejekülasyon gecikme süresi iki dakikadan az olan; ve • Minimal cinsel uyarı ile penetrasyon öncesinde, penetrasyon anında ya da penetrasyondan kısa bir süre sonra olan ve hastanın arzuladığı süreden önce gerçekleşen persistan veya rekürren ejakülasyon; ve • PE'nin bir sonucu olarak belirgin kişisel sıkıntı (stres) ya da kişiler arası ilişkilerde zorluk; ve • Ejakülasyonun kontrolünün zayıf olması; ve • Son 6 aydaki cinsel birleşme girişimlerinin çoğunda prematür ejakülasyon hikayesi Priligy yalnızca, öngörülen cinsel birleşme öncesinde isteğe bağlı tedavi olarak uygulanabilir. Priligy, PE tanısı olmayan erkeklerde ejekülasyonu geciktirmek için reçetelenmemelidir.
  Tüm ilaçlar gibi PRILIGY'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, PRILIGY'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz • Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz • Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz • İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Bayılma ve düşük kan basıncı Bu ilaç ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için: • Bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. • İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir: -İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız -Uzun bir süredir terlemekteyseniz -Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa • Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş dönmesi/sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır. • Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız. • Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız. • Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir) • Baş dönmesi • Baş ağrısı • Kendinizi hasta gibi hissetme Yaygın (10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama • Uyuşukluk, karıncalanma veya iğne batma hissi • Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk • Terlemede artış, al basması, sıcak basması • İshal, kabızlık veya gaz • Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme • Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme • Yorgun veya uykulu hissetme, esneme • Burunda tıkanıklık • Tansiyonda yükselme • Dikkati toplamada güçlük • Titreme veya sarsılma • Cinsel istekte azalma • Kulaklarda çınlama • Görmede bulanıklık • Hazımsızlık • Ağız kuruluğu Yaygın olmayan (100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız) • Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya) • Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme • Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması • Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama • Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme • Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi • Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme • Görmeyle ilgili sorunlar, göz ağrısı ya da göz bebeklerinde büyüme • Düşük ya da yüksek tansiyon • Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme • Yerinde dönüyormuş hissi • Anormal tat duyumu • Diş gıcırdatma Seyrek (1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi • Ani uyku bastırması • Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı Bunlar PRILIGY'nin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa, • Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa, • Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa, • Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa, • Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız: -Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar. -Tioridazin-ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. -Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar -Lityum-bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır. -Linezolid-bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir. -Triptofan-uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır. -Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum)-bitkisel bir ilaçtır.. -Tramadol-şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır. -Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar. Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY'i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (bkz.. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Nefazodon-Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). • Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda PRILIGY'i kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız. • Alkol kullanıyorsanız (bkz. "PRILIGY'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması" bölümü); • Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa; • Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız; • Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz olmuşsa; • Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz; • Herhangi bir böbrek sorununuz varsa; • Epilepsi (sara) hastasıysanız; • Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa; • Midriyazis (göz bebeğinin normale göre daha büyük olması) ve göz ağrısı gibi etkiler PRILIGY kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.. Yükselmiş göz içi basıncı (dar açılı glokom) riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. • Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız varsa. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. PRILIGY kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. PRILIGY'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması • Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. • Bu ilaç en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir. • Bu ilacı kullanırken alkol almayınız. • Bu ilacı kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir. • Bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır. Araç ve makine kullanımı Bu ilacı kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de bu ilaç ile birlikte alındığında artar ve bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır. Çocuklarda kullanımı PRILIGY yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız. İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PRILIGY, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ürün herbir tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.
  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya kullanacaksanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü PRILIGY diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da PRILIGY'nin etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek PRILIGY dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.. PRILIGY ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir: • Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar. • Tioridazin-ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. • Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar. • Lityum-bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır. • Linezolid-bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir. • Triptofan-uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır. • Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum)-bitkisel bir ilaçtır. • Tramadol-şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır. • Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar. Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY'i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız PRILIGY almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. • Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar. • Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler. • Nefazodon-bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. PRILIGY ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir: • Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. • İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar. • Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar. • Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir). • Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir). • Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar. • Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler. • Aprepitant-bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Her bir tablet 30 mg dapoksetin hidroklorür içerir.
  Farmakoterapötik grup: Diğer Ürolojikler ATC kodu: G04BX14 Etki mekanizması Dapoksetin, IC50 değerleri 1.12nM olan güçlü bir selektif serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) ilaçtır; insanlardaki majör metabolitleri desmetildapoksetin (IC50 < 1.0 nM) ve didesmetildapoksetin (IC50=2.0nM) eşdeğer güçteyken dapoksetin-N-oksit daha az güçlü (IC50 = 282 nM) seratonin gerialım inhibisyonu yapar. İnsanlarda ejakülasyon esas olarak sempatik sinir sistemince yönetilmektedir. Ejakülasyon yolağı, başlangıç olarak beyindeki bir dizi nükleusun (medial preoptik ve paraventriküler nükleuslar) etkisi altındaki beyin sapı tarafından yönetilen ve bir spinal refleks merkezinden orijin alır. Dapoksetinin prematür ejakülasyondaki etkisinin nöronlardaki serotonin geri alımının inhibisyonu ardından nörotransmitterin presinaptik ve postsinaptik reseptörlerde etkisinin potensiyalize olması yoluyla olduğuna inanılmaktadır. Sıçanlarda dapoksetin ejakülatuar dışarı fırlatma refleksini, supraspinal seviyedeki lateral paragigantoselüler nükleus (LPGi) üzerinde etki ederek inhibe eder. Seminal vezikülleri, vas deferensi, prostatı, bulboüretral kasları ve mesane boynunu innerve eden postgangliyonik sempatik lifler, bu yapıların koordineli bir şekilde kasılmasını sağlayarak ejakülasyonun oluşmasını sağlar. Dapoksetin sıçanlarda bu ejakülatuar refleksi modüle eder. Klinik çalışmalar PRILIGY'nin prematür ejakülasyonun tedavisindeki etkinliği toplam 6081 deneğin randomize edildiği çift kör, plasebo kontrollü beş klinik çalışmayla gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilenler 18 yaş ve üzerindeydi, çalışmaya alınmadan önceki 6 aylık dönemdeki cinsel ilişki deneyimlerinin çoğunda bir prematür ejakülasyon hikayesi bulunuyordu. Prematür ejakülasyon DSM-IV tanı kriterlerine göre belirlenmişti: kısa ejakülasyon süresi (dört çalışmada saat durdurma yöntemiyle ölçülen intravajinal ejakülasyon gecikme (latens) süresinin [IELT; vajinal penetrasyondan intravajinal ejakülasyona kadar geçen süre] 2 dakika veya daha kısa olması şeklinde belirlenmiştir), ejakülasyon üzerindeki kontrolün zayıf olması, duruma bağlı belirgin sıkıntı ya da ilişki kurma zorluğu olması. Erektil disfonksiyon dahil diğer cinsel bozuklukların olduğu bireyler ya da prematür ejakülasyon nedeniyle diğer farmakoterapi formlarını kullananlar çalışmalara dahil edilmemiştir. Tüm randomize çalışmaların sonuçları birbiriyle tutarlı bulunmuştur. Etkinlik 12 hafta tedaviden sonra görülmüştür. Çalışmalardan birinde çalışmaya hem Avrupa Birliği'nden (AB), hem de AB dışından hastalar dahil edilmiş ve tedavi süresi 24 hafta olarak tutulmuştur. Bu çalışmaya, 385'i plasebo, 388'i gerektiğinde 30 mg PRILIGY alacak şekilde ve 389'u gerektiğinde 60 mg PRILIGY alacak şekilde toplam 1162 denek randomize edilmiştir. Aşağıdaki tabloların ilkinde tüm tedavi gruplarında çalışma sonundaki ortalama ve medyan IELT'ler, ikincisinde ise çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spesifik bir düzey sağlanan deneklerin kümülatif dağılımı gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda ve 12'inci haftanın havuzlanmış analizinde tutarlı sonuçlar görülmüştür.
  PRILIGY tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg'a yükseltebilir. • Bu ilacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız. • 24 saatte veya bir günde bir kereden fazla PRILIGY almayınız. • 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız. • İlk 4 hafta (en az 6 doz) kullandıktan sonra tedaviye devam edip etmemenin gerekliliği konusunda doktorunuzla görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse, her 6 ayda bir doktorunuzla tekrar görüşmelisiniz. Uygulama yolu ve metodu • Acı tadını hissetmemek için bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız. (bakınız Bölüm 4 "bayılma ve düşük kan basıncı") • Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. Değişik yaş grupları Yaşlılarda kullanımı 65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır. Çocuklarda kullanımı 18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez. Karaciğer yetmezliği Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. Eğer PRILIGY'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRILIGY kullandıysanız Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla PRILIGY almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz. PRILIGY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.. PRILIGY'i kullanmayı unutursanız PRILIGY ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. PRILIGY ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi problemleriniz olabilir.
  PRILIGY, dapoksetin hidroklorüre ya da ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. PRILIGY'nin, aşağıdaki ciddi kardiyak patolojilerde kullanımı kontrendikedir: • Kalp yetmezliği (NYHA evre II-IV) • AV blok ya da hasta sinüs sendromu gibi ileti bozuklukları • Ciddi iskemik kalp hastalığı • Ciddi kapak hastalığı • Senkop hikayesi Hastanın hikayesinde mani ya da ağır depresyon bulunması Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte ya da MAO inhibitörü bir ilaçla tedavinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Tioridazin ile birlikte ya da tioridazin ile tedavinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde tioridazin uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Serotonin gerialım inhibitörleri [selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI'lar), serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörleri (SNRI'lar), trisiklik antidepresanlar (TCA'lar)] veya serotonerjik etkili diğer tıbbi/bitkisel ürünlerle [örn., L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, lityum, sarı kantaron (St. John's Wort-Hypericum perforatum)] birlikte kullanımı ya da bu tıbbi/bitkisel ürünlerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılması kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bu tıbbi/bitkisel ürünler uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir, telitromisin, nefazadon, nelfinavir, atazanavir, vb. potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz.Bölüm 4.5). Orta ve ağır karaciğer yetmezliği.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  B
  X
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  272.99 ₺
  2021-03-16
  UFSA DAPOKSETIN
  PRILIGY, 18 ile 64 yaş arası erkeklerdeki prematür ejakülasyonun (PE) tedavisinde endikedir. Priligy sadece aşağıdaki kriterleri tümünü sağlayan hastalara reçetelenmelidir: • İntravajinal ejekülasyon gecikme süresi iki dakikadan az olan; ve • Minimal cinsel uyarı ile penetrasyon öncesinde, penetrasyon anında ya da penetrasyondan kısa bir süre sonra olan ve hastanın arzuladığı süreden önce gerçekleşen persistan veya rekürren ejakülasyon; ve • PE'nin bir sonucu olarak belirgin kişisel sıkıntı (stres) ya da kişiler arası ilişkilerde zorluk; ve • Ejakülasyonun kontrolünün zayıf olması; ve • Son 6 aydaki cinsel birleşme girişimlerinin çoğunda prematür ejakülasyon hikayesi Priligy yalnızca, öngörülen cinsel birleşme öncesinde isteğe bağlı tedavi olarak uygulanabilir. Priligy, PE tanısı olmayan erkeklerde ejekülasyonu geciktirmek için reçetelenmemelidir.
  Tüm ilaçlar gibi PRILIGY'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, PRILIGY'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz • Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz • Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz • İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Bayılma ve düşük kan basıncı Bu ilaç ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için: • Bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. • İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir: -İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız -Uzun bir süredir terlemekteyseniz -Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa • Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş dönmesi/sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır. • Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız. • Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız. • Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir) • Baş dönmesi • Baş ağrısı • Kendinizi hasta gibi hissetme Yaygın (10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama • Uyuşukluk, karıncalanma veya iğne batma hissi • Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk • Terlemede artış, al basması, sıcak basması • İshal, kabızlık veya gaz • Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme • Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme • Yorgun veya uykulu hissetme, esneme • Burunda tıkanıklık • Tansiyonda yükselme • Dikkati toplamada güçlük • Titreme veya sarsılma • Cinsel istekte azalma • Kulaklarda çınlama • Görmede bulanıklık • Hazımsızlık • Ağız kuruluğu Yaygın olmayan (100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız) • Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya) • Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme • Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması • Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama • Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme • Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi • Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme • Görmeyle ilgili sorunlar, göz ağrısı ya da göz bebeklerinde büyüme • Düşük ya da yüksek tansiyon • Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme • Yerinde dönüyormuş hissi • Anormal tat duyumu • Diş gıcırdatma Seyrek (1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.) • Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi • Ani uyku bastırması • Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı Bunlar PRILIGY'nin hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa, • Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa, • Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa, • Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa, • Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız: -Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar. -Tioridazin-ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. -Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar -Lityum-bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır. -Linezolid-bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir. -Triptofan-uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır. -Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum)-bitkisel bir ilaçtır.. -Tramadol-şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır. -Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar. Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY'i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (bkz.. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). -Nefazodon-Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü). • Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Aşağıdaki durumlarda PRILIGY'i kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız. • Alkol kullanıyorsanız (bkz. "PRILIGY'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması" bölümü); • Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa; • Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız; • Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz olmuşsa; • Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz; • Herhangi bir böbrek sorununuz varsa; • Epilepsi (sara) hastasıysanız; • Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa; • Midriyazis (göz bebeğinin normale göre daha büyük olması) ve göz ağrısı gibi etkiler PRILIGY kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.. Yükselmiş göz içi basıncı (dar açılı glokom) riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. • Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız varsa. Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. PRILIGY kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız. PRILIGY'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması • Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. • Bu ilaç en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir. • Bu ilacı kullanırken alkol almayınız. • Bu ilacı kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir. • Bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır. Araç ve makine kullanımı Bu ilacı kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de bu ilaç ile birlikte alındığında artar ve bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır. Çocuklarda kullanımı PRILIGY yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız. İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler PRILIGY, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ürün herbir tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.
  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya kullanacaksanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü PRILIGY diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da PRILIGY'nin etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek PRILIGY dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.. PRILIGY ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir: • Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar. • Tioridazin-ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır. • Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar. • Lityum-bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır. • Linezolid-bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir. • Triptofan-uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır. • Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum)-bitkisel bir ilaçtır. • Tramadol-şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır. • Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar. Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY'i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız PRILIGY almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz. • Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar. • Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler. • Nefazodon-bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. PRILIGY ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir: • Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar. • İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar. • Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar. • Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir). • Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir). • Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar. • Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler. • Aprepitant-bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Her bir tablet 30 mg dapoksetin hidroklorür içerir.
  Farmakoterapötik grup: Diğer Ürolojikler ATC kodu: G04BX14 Etki mekanizması Dapoksetin, IC50 değerleri 1.12nM olan güçlü bir selektif serotonin gerialım inhibitörü (SSRI) ilaçtır; insanlardaki majör metabolitleri desmetildapoksetin (IC50 < 1.0 nM) ve didesmetildapoksetin (IC50=2.0nM) eşdeğer güçteyken dapoksetin-N-oksit daha az güçlü (IC50 = 282 nM) seratonin gerialım inhibisyonu yapar. İnsanlarda ejakülasyon esas olarak sempatik sinir sistemince yönetilmektedir. Ejakülasyon yolağı, başlangıç olarak beyindeki bir dizi nükleusun (medial preoptik ve paraventriküler nükleuslar) etkisi altındaki beyin sapı tarafından yönetilen ve bir spinal refleks merkezinden orijin alır. Dapoksetinin prematür ejakülasyondaki etkisinin nöronlardaki serotonin geri alımının inhibisyonu ardından nörotransmitterin presinaptik ve postsinaptik reseptörlerde etkisinin potensiyalize olması yoluyla olduğuna inanılmaktadır. Sıçanlarda dapoksetin ejakülatuar dışarı fırlatma refleksini, supraspinal seviyedeki lateral paragigantoselüler nükleus (LPGi) üzerinde etki ederek inhibe eder. Seminal vezikülleri, vas deferensi, prostatı, bulboüretral kasları ve mesane boynunu innerve eden postgangliyonik sempatik lifler, bu yapıların koordineli bir şekilde kasılmasını sağlayarak ejakülasyonun oluşmasını sağlar. Dapoksetin sıçanlarda bu ejakülatuar refleksi modüle eder. Klinik çalışmalar PRILIGY'nin prematür ejakülasyonun tedavisindeki etkinliği toplam 6081 deneğin randomize edildiği çift kör, plasebo kontrollü beş klinik çalışmayla gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilenler 18 yaş ve üzerindeydi, çalışmaya alınmadan önceki 6 aylık dönemdeki cinsel ilişki deneyimlerinin çoğunda bir prematür ejakülasyon hikayesi bulunuyordu. Prematür ejakülasyon DSM-IV tanı kriterlerine göre belirlenmişti: kısa ejakülasyon süresi (dört çalışmada saat durdurma yöntemiyle ölçülen intravajinal ejakülasyon gecikme (latens) süresinin [IELT; vajinal penetrasyondan intravajinal ejakülasyona kadar geçen süre] 2 dakika veya daha kısa olması şeklinde belirlenmiştir), ejakülasyon üzerindeki kontrolün zayıf olması, duruma bağlı belirgin sıkıntı ya da ilişki kurma zorluğu olması. Erektil disfonksiyon dahil diğer cinsel bozuklukların olduğu bireyler ya da prematür ejakülasyon nedeniyle diğer farmakoterapi formlarını kullananlar çalışmalara dahil edilmemiştir. Tüm randomize çalışmaların sonuçları birbiriyle tutarlı bulunmuştur. Etkinlik 12 hafta tedaviden sonra görülmüştür. Çalışmalardan birinde çalışmaya hem Avrupa Birliği'nden (AB), hem de AB dışından hastalar dahil edilmiş ve tedavi süresi 24 hafta olarak tutulmuştur. Bu çalışmaya, 385'i plasebo, 388'i gerektiğinde 30 mg PRILIGY alacak şekilde ve 389'u gerektiğinde 60 mg PRILIGY alacak şekilde toplam 1162 denek randomize edilmiştir. Aşağıdaki tabloların ilkinde tüm tedavi gruplarında çalışma sonundaki ortalama ve medyan IELT'ler, ikincisinde ise çalışma sonunda ortalama IELT süresinde en azından spesifik bir düzey sağlanan deneklerin kümülatif dağılımı gösterilmiştir. Diğer çalışmalarda ve 12'inci haftanın havuzlanmış analizinde tutarlı sonuçlar görülmüştür.
  PRILIGY tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz. Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg'a yükseltebilir. • Bu ilacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız. • 24 saatte veya bir günde bir kereden fazla PRILIGY almayınız. • 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız. • İlk 4 hafta (en az 6 doz) kullandıktan sonra tedaviye devam edip etmemenin gerekliliği konusunda doktorunuzla görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse, her 6 ayda bir doktorunuzla tekrar görüşmelisiniz. Uygulama yolu ve metodu • Acı tadını hissetmemek için bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız. (bakınız Bölüm 4 "bayılma ve düşük kan basıncı") • Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir. Değişik yaş grupları Yaşlılarda kullanımı 65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır. Çocuklarda kullanımı 18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez. Özel kullanım durumları Böbrek yetmezliği Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez. Karaciğer yetmezliği Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. Eğer PRILIGY'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRILIGY kullandıysanız Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla PRILIGY almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz. PRILIGY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.. PRILIGY'i kullanmayı unutursanız PRILIGY ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. PRILIGY ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi problemleriniz olabilir.
  PRILIGY, dapoksetin hidroklorüre ya da ilacın bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. PRILIGY'nin, aşağıdaki ciddi kardiyak patolojilerde kullanımı kontrendikedir: • Kalp yetmezliği (NYHA evre II-IV) • AV blok ya da hasta sinüs sendromu gibi ileti bozuklukları • Ciddi iskemik kalp hastalığı • Ciddi kapak hastalığı • Senkop hikayesi Hastanın hikayesinde mani ya da ağır depresyon bulunması Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile birlikte ya da MAO inhibitörü bir ilaçla tedavinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bir MAO inhibitörü uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Tioridazin ile birlikte ya da tioridazin ile tedavinin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde tioridazin uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Serotonin gerialım inhibitörleri [selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI'lar), serotonin-norepinefrin gerialım inhibitörleri (SNRI'lar), trisiklik antidepresanlar (TCA'lar)] veya serotonerjik etkili diğer tıbbi/bitkisel ürünlerle [örn., L-triptofan, triptanlar, tramadol, linezolid, lityum, sarı kantaron (St. John's Wort-Hypericum perforatum)] birlikte kullanımı ya da bu tıbbi/bitkisel ürünlerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılması kontrendikedir. Aynı şekilde, PRILIGY uygulanmasından sonraki 7 gün içinde bu tıbbi/bitkisel ürünler uygulanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.5). Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, sakuinavir, telitromisin, nefazadon, nelfinavir, atazanavir, vb. potent CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz.Bölüm 4.5). Orta ve ağır karaciğer yetmezliği.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın