PRIVIGEN

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  5511.34 ₺
  2021-03-16
  FARMA-TEK HUMAN IMMUNGLOBULIN
  M
  C
  ?
  E
  • Primer immün yetmezlik sendromlarında, • Ciddi infeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemide, • Allojenik kemik iliği nakli süresince gelişen immün yetmezlik tedavisinde, • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediyatrik HIV enfeksiyonunda), • Guillain-Barre sendromunda, • Streoid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immun trombositopenik purpura'da, • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, • Kawasaki hastalığında, • Gebeliğe sekonder immun trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde endikedir.
  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, PRIVIGEN yan etkilere sebep olabilir, ancak bu etkiler herkeste görülmez. Aşağıdakilerden biri olursa, PRIVIGEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Çok seyrek • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı durumunda; bu ağrı sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir), • Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu vücut dengesini sağlamada zorluk bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler inme durumunda ortaya çıkabilir), • Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hırıltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir) • Bacaklarda şişlik ağrı, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlarda pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir) • Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi alerjik şok yani anafilaktik şok durumunda ortaya çıkabilir), • Baş ağrısı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketinde zorlanma ve yapamama), bulantı kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zarı iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir), • Güçsüzlük, halsizlik, aşırı yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir), • İdrara çıkamama varsa (anüri), • Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde, karında ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kasıntı, istahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda (akut tübüler nefroz), böbrekte idrar salgılayan tüpcüklerin hastalığında (proksimal tübüler nefropati) ve ozmotik böbrek hastalığında (ozmotik nefroz) ortaya çıkabilir), • Ciltte döküntü ve kızarıklık varsa. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PRIVIGEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yaygın • Baş ağrısı, • Bulantı • Kusma, • Hafif düzey aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar), • Düşük tansiyon, • Sırt ağrısı, • Yorgunluk (halsizlik), • Anormal kalp atışı hissedilmesi (çarpıntı), • Kan basıncında düşüş, • Böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinde artış Bunlar PRIVIGEN'in hafif yan etkileridir. Yaygın olmayan • Orta şiddette bel ağrısı. • Eklem ağrıları (artralji), • Miyokard infarktüsü (kalp krizi), • İnme, • Akciğerlere pıhtı toplanması, • Derin toplardamarların pıhtıyla tıkanması gibi pıhtı oluşumuyla seyreden durumlar, • Düzensiz alyuvar hücresi şekli (mikroskopik bulgu), • Sersemlik, • Uykulu olma hali, • Titreme (ürperme), • Ağız ve boğazda sıvı dolu kabarcıklar, • Kansızlık (anemi) • Burun tıkanıklığı gibi yan etkiler, • Kan kreatininde artma, kan üre düzeyinin yükselmesi, kan değerlerinde düşme (hematokritin, kırmızı kan hücresi sayısının veya beyaz kan hücresi sayısının azalması), • Akut böbrek yetmezliği, • Kulak enfeksiyonları, grip, soğuk algınlığı, • Zor nefes alma, • Boğaz sıkışması, • İshal, • Üst mide ağrısı, • İdrarda protein (testte), • Kaşıntı, • Cilt bozuklukları, • Gece terlemesi, • Kurdeşen/döküntü, • Ağrı (boyun ağrısı, kol ve bacak ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrısı, kas ve kemiklerde ağrı ve sertlik) • Kas spazmları, • Kızarma, • Yüksek veya düşük tansiyon, • Enjeksiyon bölgesinde ağrı, Seyrek • Geçici cilt reaksiyonları • Geçici menenjit (geri dönüşümlü aseptik menenjit) Bu ciddi yan etkiler seyrek görülür. Çok seyrek • Kırmızı kan hücrelerinin geçici olarak azalması (geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz), • Beyni saran zarların mikrobik olmayan iltihabi durumu (Aseptik menenjit sendromu) Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Bu ciddi yan etkilerin görülme sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemez. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  Alınan önlemlerin HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler için etkili olduğu düşünülmektedir. Alınan önlemler, HAV ve parvovirus B19 gibi zarflı olmayan virüsler için kısmi koruyuculuğa sahiptir. Parvovirus B19 enfeksiyonu, gebelerde (fetusun enfeksiyonu) ve bağışıklık sistemi yetersiz veya eritropoiesis artışı görülen hastalarda (örn. hemolitik anemi) ciddi seyredebilmektedir. Bu nedenle: • Düzenli ve tekrarlanan sürelerle PRIVIGEN kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A ve Hepatit B aşıları) yaptırmanızı önerebilir. • PRIVIGEN'in her kullanımında doktorunuz tarafından ilacın alınış tarihi, seri numarası ve enjekte edilen ilaç hacmi kayıt altına alınmalıdır. • PRIVIGEN tek kullanımlık bir üründür. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir hastaya kullandırmayınız. Lütfen bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyun. Verilen bilgiler, siz ve doktorunuz tarafından PRIVIGEN kullanımından önce değerlendirilmelidir. PRIVIGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • İnsan immünoglobulinlerine ya da ilacın içinde bulunan herhangi bir maddeye karşı (prolin) alerjiniz ya da aşırı duyarlılığınız varsa PRIVIGEN'i kullanmayınız. • İmmünoglobulin A protein eksikliğiniz var ise, kanınızda immünoglobulin A'ya karşı antikorlar oluşabilir. PRIVIGEN içinde çok az miktarda da olsa immünoglobulin A bulunduğunu için alerjik reaksiyon gösterebilirisiniz. Bu durum, çok nadirdir ve kanınızda yeterli miktarda tip IgA olmaması halinde oluşabilir. Lütfen, tip IgA eksikliğiniz varsa tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. • Kanınızda çok fazla amino asit prolin varsa (hiperprolinemi). Bu hastalık son derece nadir bir hastalıktır. Dünya çapında bu hastalığa sahip yalnızca birkaç aile bilinmektedir. Lütfen, kanınızda çok fazla prolin olduğu biliniyorsa tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. • Daha önceden herhangi bir ilacı veya gıdayı tolere edemediğiniz biliniyorsa lütfen bu durumu doktorunuza bildiriniz. PRIVIGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Aşırı kiloluysanız, • Yaşınız ilerlemişse, • Diyabet hastasıysanız, • Uzun süredir bir hastalıktan dolayı yatağa bağımlıysanız, • Kan damarlarınız ile ilgili sorunlarınız (damar hastalıkları veya damar tıkanması) varsa, • Şuanda veya geçmişte böbrek sorunları yaşadıysanız, • Böbrek yetmezliğiniz varsa, • Kan basıncınız (hipertansiyon) yüksekse, • Kan hacminiz çok düşükse (hipovolemi), • Sepsis (bakterilerin oluşturduğu bir tür enfeksiyon) hastasıysanız, • Kanınızda herhangi bir anormal protein bulunuyorsa, • Kanınızın yoğunlaşmasına neden olan bir hastalığınız varsa, • Kan pıhtılaşmasına yönelik artan bir eğiliminiz varsa (trombofili), • Kanınızda düşük antikor düzeylerine neden olan bir durum yaşıyorsanız (hipogammaglobulinemi veya agammaglobulinemi), • Böbreklerinize zarar verebilecek ilaçlar alıyorsanız (nefrotoksik ilaçlar), • PRIVIGEN'i ilk defa veya tedaviye uzun bir ara verdikten sonra (ör. birkaç ay) alıyorsanız. Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Bu gibi durumlarda immunoglobülinler, kalp krizi, inme, akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer embolisi) ya da derin damarlarınızda tıkanıklık riskini çok seyrek olarak arttırabilir. Bu koşullardan en az bir tanesi sizin için geçerliyse, lütfen tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. Böylelikle doktorunuz sizin için doğru intravenöz immünoglobulini seçecek ve özel önlemler alacaktır.. • A, B ya da AB kan grubu olan hastalarda özellikle yüksek dozda PRIVIGEN kullanılması kan hücrelerinin yıkımına (hemolizis) neden olabilir. Bazı kişilerde hemolizis ile ilişkili böbrek fonksiyon bozukluğu/böbrek yetmezliği ya da doku hasarı veya kanama durumları (dissemine intravasküler koagülasyon) oluşabilir. Bu nedenle PRIVIGEN kullanımınızda doktorunuz tarafından hemoliz belirtilerine karşı dikkatle izleneceksinizdir. • İnsan immunoglobulini kullanımında bazı durumlarda beyin iltihabı (aseptik menenjit sendromu) oluşabilir. Beyin iltihabı belirtilerine; ateş, ense sertliği, görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı, bulantı, kusma gibi durumların görünmesi halinde doktorunuz ile bu konuyu konuşmalısınız. • PRIVIGEN'in şeker içermemesine rağmen, kan şeker seviyenizi etkileyebilecek özel bir şeker çözeltisi (%5 glukoz) ile seyreltilmiş olabilir. Bu nedenle şeker hastalığınız var ise doktorunuza bildiriniz. • PRIVIGEN'in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz (tansiyonunuzun aniden düşmesi, bilinç bulanıklığı gibi şok içeren durumlar) derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir veya tamamen durdurulabilir. • Kişisel güvenliğiniz için PRIVIGEN tedavisi, doktorunuz veya sağlık uzmanınızın gözetimi altında yapılacaktır. Genel olarak tüm infüzyon boyunca ve infüzyonun ardından en az 20 dakika izleneceksiniz. Bazı durumlarda özel önlemler alınması gerekebilir. Bu tür durumlara örn; yüksek infüzyon hızında PRIVIGEN alıyorsanız veya PRIVIGEN'i ilk defa veya tedaviye uzun bir ara verdikten sonra (ör. birkaç ay) alıyorsanız. Bu tür durumlarda tüm infüzyon boyunca ve infüzyon sonrasında en az 1 saat yakından izleneceksiniz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. PRIVIGEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRIVIGEN'in gebelik döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Doktorunuz, bu ilacı kullanmanızın kesinlikle gerekli olduğuna karar vermiş ve bunu size bildirmiş ise, hamile iken bu ilacı kullanmanız önerilebilir. Ancak buradaki tüm sorumluluk size ve doktorunuza aittir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRIVIGEN'in emzirme döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Doktorunuz, bu ilacı kullanmanızın kesinlikle gerekli olduğuna karar vermiş ve bunu size bildirmiş ise, hamile iken bu ilacı kullanmanız önerilebilir. Buna rağmen emzirme döneminde PRIVIGEN kullandığınızda ürünün içeriğindeki antikorlar anne sütüne geçebilir. Bu durumda, bebeğinizin koruyucu antikorlar almasına neden olur. Araç ve makine kullanımı PRIVIGEN'in araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. PRIVIGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu ürün 28,8 g/L (250 mmol/L) aminoasit olan prolin içermektedir. Kanınızda çok fazla amino asit prolin varlığı ile teşhiş edildiyseniz (hiperprolinemi) lütfen bu durumu doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. Bu hastalık son derece nadir bir hastalıktır. Dünya çapında bu hastalığa sahip yalnızca birkaç aile bilinmektedir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz satılan ilaçlarda dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son altı hafta içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.. Aşılar PRIVIGEN aldıktan sonra kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su çiçeğine karşı bazı aşıların etkililiği azabilir. Bu tür aşılar son PRIVIGEN infüzyonundan en az 3 ay sonraya ertelenmelidir. Kızamık aşısında etkisinde azalma bir yıla kadar sürebilir. Bu nedenle aşıyı yapan doktorunuz kızamık aşısının etkililiğini kontrol etmelidir. Bu nedenle aşı olmadan önce aşıyı yapacak doktorunuzu PRIVIGEN tedaviniz konusunda bilgilendiriniz. Kan testleri PRIVIGEN alındıktan sonra bazı kan testlerinin sonuçları (serolojik testler) belirli bir süre için negatif yönde etkilenebilir. Bu nedenle herhangi bir kan testi öncesinde doktorunuzu PRIVIGEN tedaviniz konusunda bilgilendiriniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza yada eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Canlı virüs aşıları ile etkileşim İmmünoglobulinlerle tedavinin ardından, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su çiçeği aşıları gibi azaltılmış canlı aşıların etkiliği en az 6 hafta ila 3 aya kadar bir süre için azalabilir. Bu ürünün uygulanması ve azaltılmış canlı aşılarla aşılama arasında 3 aylık bir zaman aralığı bırakılmalıdır. Kızamık aşılarında, etkinlikteki azalma bir yıla kadar devam edebilir. Bu nedenle kızamık aşısı yapılan hastaların antikor durumları izlenmelidir. Eğer hasta söz konusu aşıların yapılmasını takiben Privigen almışsa, aşılama işlemi PRIVIGEN'in son verildiği tarihten 3 ay sonra tekrarlanmalıdır. Serolojik testler ile etkileşim İnsan normal immünoglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak transfer edilmiş antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olur. A, B, D gibi eritrosit antijenlerine karşı olan antikorların pasif geçişi, antiglobulin testi (Coombs testi) gibi kırmızı hücre allo-antikor serolojik testleriyle etkileşebilir. PRIVIGEN'in hastanın alıyor olabileceği diğer ilaçlardan ayrı olarak verilmesi tavsiye edilir. Ürün diğer üreticilerin IVIg ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Geriyatrik popülasyon Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
  Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98'i IgG olan 100 mg/mL (%10) insan proteini içerir.
  ATC Kodu: J06BA02. Farmakoterapötik grup: İmmün serum ve immünoglobulinler: intravenöz uygulama için normal insan immünoglobulinleri Etki Mekanizması İnsan normal immunoglobulinleri enfeksiyon ajanlarına karşı geniş spektrumlu antikor içeren immünoglobulin G'yi içermektedir. PRIVIGEN, ortalama popülasyonda bulunan tüm immünoglobulin G antikorlarını içermektedir. En az 1000 donörden alınan plazmadan üretilmiştir. IgG alt sınıf dağılımı kabaca işlenmemiş insan plazmasına karşılık gelmektedir. Yeterli PRIVIGEN dozları düşük IgG düzeylerini normale döndürebilir. Endikasyonlardaki replasman tedavisi haricindeki etki mekanizmaları henüz tamamen incelenmemiştir fakat bunlar immünomodülatör etkileri içermektedir. PRIVIGEN'in güvenliliği ve etkililiği Avrupa (ITP çalışması) ve Avrupa ve ABD'de (PID çalışması) gerçekleştirilen ileriye dönük iki açık, tek kollu, çok merkezli çalışmada incelenmiştir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar PRIVIGEN genellikle doktorunuz veya sağlık uzmanınız tarafından uygulanır. Ne kadar PRIVIGEN alacağınıza doktorunuz karar verecektir. Miktarı, hastalığınıza, mevcut durumunuza ve kilonuza bağlıdır. İnfüzyonun başında, PRIVIGEN'i yavaş infüzyon hızında alacaksınız. Bunu iyi bir şekilde tolere ederseniz, doktorunuz infüzyon hızını kademeli olarak artırabilir. Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir. PRIVIGEN uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı veya renk kaybı açısından göz ile kontrol edilmelidir. Eğer ürünün içerisinde parçacık veya çözeltide renk kaybı farkederseniz PRIVIGEN'i kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu PRIVIGEN yalnızca damar içi yoldan (intravenöz) infüzyonla kullanılabilir.. Direkt olarak veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltildikten sonra damar içerisine (intravenöz) uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklarda doz ayarlaması ile ilgili yeterli deneyimler bulunmamaktadır. Ancak, PRIVIGEN dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı PRIVIGEN'in yaşlılarda kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Buna rağmen, 65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilebilir. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda PRIVIGEN doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Doktorunuz PRIVIGEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz. Eğer PRIVIGEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRIVIGEN kullandıysanız PRIVIGEN sıklıkla yalnızca tıbbi gözetim altında uygulanır. Bu nedenle aşırı doz olasılığı çok düşüktür. Buna rağmen almanız gerekenden fazla PRIVIGEN alırsanız kanınız fazla yoğunlaşabilir (hipervizkoz). Bu durum özellikle, ilerleyen yaş veya böbrek hastalığı gibi koşulları olan riskli hastalarda görülebilir. PRIVIGEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PRIVIGEN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. PRIVIGEN uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.. PRIVIGEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler PRIVIGEN ile tedavinin sonlandırılmasına bağlı bir etki beklenmemektedir.
  • İnsan immunoglobulinine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, • Özellikle IgA eksikliği olan hastalarda, dolaşımda IgA antikorları olan kişilerde, • Hiperprolinemi hastalarında. Bu hastalık, dünya çapında yalnızca bir kaç aileyi etkileyen çok nadir bir hastalıktır.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  M
  C
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  5511.34 ₺
  2021-03-16
  FARMA-TEK HUMAN IMMUNGLOBULIN
  • Primer immün yetmezlik sendromlarında, • Ciddi infeksiyonlarla seyreden ve sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma ve kronik lenfositik lösemide, • Allojenik kemik iliği nakli süresince gelişen immün yetmezlik tedavisinde, • AIDS'li çocuklarda tekrarlayan enfeksiyon durumlarında (pediyatrik HIV enfeksiyonunda), • Guillain-Barre sendromunda, • Streoid tedavisine dirençli ve klinik kanamalarla giden immun trombositopenik purpura'da, • ITP hastalarında trombositopenik dönemde yapılacak cerrahi veya splenektomiye hazırlık amacıyla, • Bulber tutulumu olan Myastenia Gravis'te, • Kawasaki hastalığında, • Gebeliğe sekonder immun trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde endikedir.
  Tüm ilaçlarda olduğu gibi, PRIVIGEN yan etkilere sebep olabilir, ancak bu etkiler herkeste görülmez. Aşağıdakilerden biri olursa, PRIVIGEN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz Çok seyrek • Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı durumunda; bu ağrı sol kola veya çeneye doğru yayılıp hareket etmekle artıyor, dinlenirken azalıyor fakat geçmiyorsa soğuk soğuk terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, huzursuzluk varsa (bu belirtiler kalp krizinde ortaya çıkabilir), • Vücudun bir veya her iki tarafında uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu vücut dengesini sağlamada zorluk bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı var ise (bu belirtiler inme durumunda ortaya çıkabilir), • Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çok hızlı soluk alıp verme, hırıltılı nefes, korku hali, huzursuzluk, öksürük varsa (bu belirtiler akciğerde pıhtı yani pulmoner embolizm durumunda ortaya çıkabilir) • Bacaklarda şişlik ağrı, yürüyememe ile ilgili şikayetler varsa (bu belirtiler toplardamarlarda pıhtı oluşumu yani ven trombozu durumunda ortaya çıkabilir) • Vücutta yaygın sıcaklık artışı, yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı, yaygın döküntü, dilde, dudakta, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı soluk alıp vermede güçlük, vücutta yaygın ödem ve morarma, göğüste sıkışma hissi, öksürük, baygınlık hali, baş dönmesi ve koma hali varsa (bu belirtiler ilaca karşı gelişen ciddi alerjik şok yani anafilaktik şok durumunda ortaya çıkabilir), • Baş ağrısı, ateş, ense sertliği (başın öne veya arkaya doğru hareketinde zorlanma ve yapamama), bulantı kusma, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler, ışığa karşı hassasiyet, uyku hali varsa (bu belirtiler beyin zarı iltihabında yani aseptik menenjit durumunda ortaya çıkabilir), • Güçsüzlük, halsizlik, aşırı yorgunluk, cildin soluk bir renk alması, nefes darlığı, düzensiz kalp atışı varsa (bu belirtiler kansızlık yani anemi durumunda ortaya çıkabilir), • İdrara çıkamama varsa (anüri), • Halsizlik, bulantı-kusma, yüzde, karında ve ayaklarda yaygın su toplanması, vücutta şişme, kan basıncında yükselme, uyku hali, kansızlık, ciltte renk değişikliği, kasıntı, istahsızlık varsa (bu belirtiler böbrek fonksiyon bozukluğu ile görülen hastalıklarda (akut tübüler nefroz), böbrekte idrar salgılayan tüpcüklerin hastalığında (proksimal tübüler nefropati) ve ozmotik böbrek hastalığında (ozmotik nefroz) ortaya çıkabilir), • Ciltte döküntü ve kızarıklık varsa. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PRIVIGEN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yaygın • Baş ağrısı, • Bulantı • Kusma, • Hafif düzey aşırı duyarlılık reaksiyonları (alerjik reaksiyonlar), • Düşük tansiyon, • Sırt ağrısı, • Yorgunluk (halsizlik), • Anormal kalp atışı hissedilmesi (çarpıntı), • Kan basıncında düşüş, • Böbrek fonksiyon testlerinden kreatin değerlerinde artış Bunlar PRIVIGEN'in hafif yan etkileridir. Yaygın olmayan • Orta şiddette bel ağrısı. • Eklem ağrıları (artralji), • Miyokard infarktüsü (kalp krizi), • İnme, • Akciğerlere pıhtı toplanması, • Derin toplardamarların pıhtıyla tıkanması gibi pıhtı oluşumuyla seyreden durumlar, • Düzensiz alyuvar hücresi şekli (mikroskopik bulgu), • Sersemlik, • Uykulu olma hali, • Titreme (ürperme), • Ağız ve boğazda sıvı dolu kabarcıklar, • Kansızlık (anemi) • Burun tıkanıklığı gibi yan etkiler, • Kan kreatininde artma, kan üre düzeyinin yükselmesi, kan değerlerinde düşme (hematokritin, kırmızı kan hücresi sayısının veya beyaz kan hücresi sayısının azalması), • Akut böbrek yetmezliği, • Kulak enfeksiyonları, grip, soğuk algınlığı, • Zor nefes alma, • Boğaz sıkışması, • İshal, • Üst mide ağrısı, • İdrarda protein (testte), • Kaşıntı, • Cilt bozuklukları, • Gece terlemesi, • Kurdeşen/döküntü, • Ağrı (boyun ağrısı, kol ve bacak ağrısı, göğüs ağrısı, kas ağrısı, kas ve kemiklerde ağrı ve sertlik) • Kas spazmları, • Kızarma, • Yüksek veya düşük tansiyon, • Enjeksiyon bölgesinde ağrı, Seyrek • Geçici cilt reaksiyonları • Geçici menenjit (geri dönüşümlü aseptik menenjit) Bu ciddi yan etkiler seyrek görülür. Çok seyrek • Kırmızı kan hücrelerinin geçici olarak azalması (geri dönüşümlü hemolitik anemi/hemoliz), • Beyni saran zarların mikrobik olmayan iltihabi durumu (Aseptik menenjit sendromu) Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Bu ciddi yan etkilerin görülme sıklığı eldeki verilerden hareketle tahmin edilemez. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  Alınan önlemlerin HIV, HBV ve HCV gibi zarflı virüsler için etkili olduğu düşünülmektedir. Alınan önlemler, HAV ve parvovirus B19 gibi zarflı olmayan virüsler için kısmi koruyuculuğa sahiptir. Parvovirus B19 enfeksiyonu, gebelerde (fetusun enfeksiyonu) ve bağışıklık sistemi yetersiz veya eritropoiesis artışı görülen hastalarda (örn. hemolitik anemi) ciddi seyredebilmektedir. Bu nedenle: • Düzenli ve tekrarlanan sürelerle PRIVIGEN kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A ve Hepatit B aşıları) yaptırmanızı önerebilir. • PRIVIGEN'in her kullanımında doktorunuz tarafından ilacın alınış tarihi, seri numarası ve enjekte edilen ilaç hacmi kayıt altına alınmalıdır. • PRIVIGEN tek kullanımlık bir üründür. Aynı flakonu ikinci kez kullanmayınız veya başka bir hastaya kullandırmayınız. Lütfen bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyun. Verilen bilgiler, siz ve doktorunuz tarafından PRIVIGEN kullanımından önce değerlendirilmelidir. PRIVIGEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • İnsan immünoglobulinlerine ya da ilacın içinde bulunan herhangi bir maddeye karşı (prolin) alerjiniz ya da aşırı duyarlılığınız varsa PRIVIGEN'i kullanmayınız. • İmmünoglobulin A protein eksikliğiniz var ise, kanınızda immünoglobulin A'ya karşı antikorlar oluşabilir. PRIVIGEN içinde çok az miktarda da olsa immünoglobulin A bulunduğunu için alerjik reaksiyon gösterebilirisiniz. Bu durum, çok nadirdir ve kanınızda yeterli miktarda tip IgA olmaması halinde oluşabilir. Lütfen, tip IgA eksikliğiniz varsa tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. • Kanınızda çok fazla amino asit prolin varsa (hiperprolinemi). Bu hastalık son derece nadir bir hastalıktır. Dünya çapında bu hastalığa sahip yalnızca birkaç aile bilinmektedir. Lütfen, kanınızda çok fazla prolin olduğu biliniyorsa tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. • Daha önceden herhangi bir ilacı veya gıdayı tolere edemediğiniz biliniyorsa lütfen bu durumu doktorunuza bildiriniz. PRIVIGEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Aşırı kiloluysanız, • Yaşınız ilerlemişse, • Diyabet hastasıysanız, • Uzun süredir bir hastalıktan dolayı yatağa bağımlıysanız, • Kan damarlarınız ile ilgili sorunlarınız (damar hastalıkları veya damar tıkanması) varsa, • Şuanda veya geçmişte böbrek sorunları yaşadıysanız, • Böbrek yetmezliğiniz varsa, • Kan basıncınız (hipertansiyon) yüksekse, • Kan hacminiz çok düşükse (hipovolemi), • Sepsis (bakterilerin oluşturduğu bir tür enfeksiyon) hastasıysanız, • Kanınızda herhangi bir anormal protein bulunuyorsa, • Kanınızın yoğunlaşmasına neden olan bir hastalığınız varsa, • Kan pıhtılaşmasına yönelik artan bir eğiliminiz varsa (trombofili), • Kanınızda düşük antikor düzeylerine neden olan bir durum yaşıyorsanız (hipogammaglobulinemi veya agammaglobulinemi), • Böbreklerinize zarar verebilecek ilaçlar alıyorsanız (nefrotoksik ilaçlar), • PRIVIGEN'i ilk defa veya tedaviye uzun bir ara verdikten sonra (ör. birkaç ay) alıyorsanız. Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. Bu gibi durumlarda immunoglobülinler, kalp krizi, inme, akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer embolisi) ya da derin damarlarınızda tıkanıklık riskini çok seyrek olarak arttırabilir. Bu koşullardan en az bir tanesi sizin için geçerliyse, lütfen tedavi öncesinde doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. Böylelikle doktorunuz sizin için doğru intravenöz immünoglobulini seçecek ve özel önlemler alacaktır.. • A, B ya da AB kan grubu olan hastalarda özellikle yüksek dozda PRIVIGEN kullanılması kan hücrelerinin yıkımına (hemolizis) neden olabilir. Bazı kişilerde hemolizis ile ilişkili böbrek fonksiyon bozukluğu/böbrek yetmezliği ya da doku hasarı veya kanama durumları (dissemine intravasküler koagülasyon) oluşabilir. Bu nedenle PRIVIGEN kullanımınızda doktorunuz tarafından hemoliz belirtilerine karşı dikkatle izleneceksinizdir. • İnsan immunoglobulini kullanımında bazı durumlarda beyin iltihabı (aseptik menenjit sendromu) oluşabilir. Beyin iltihabı belirtilerine; ateş, ense sertliği, görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı, bulantı, kusma gibi durumların görünmesi halinde doktorunuz ile bu konuyu konuşmalısınız. • PRIVIGEN'in şeker içermemesine rağmen, kan şeker seviyenizi etkileyebilecek özel bir şeker çözeltisi (%5 glukoz) ile seyreltilmiş olabilir. Bu nedenle şeker hastalığınız var ise doktorunuza bildiriniz. • PRIVIGEN'in damarınızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz (tansiyonunuzun aniden düşmesi, bilinç bulanıklığı gibi şok içeren durumlar) derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun kararına göre ilacın damarınızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir veya tamamen durdurulabilir. • Kişisel güvenliğiniz için PRIVIGEN tedavisi, doktorunuz veya sağlık uzmanınızın gözetimi altında yapılacaktır. Genel olarak tüm infüzyon boyunca ve infüzyonun ardından en az 20 dakika izleneceksiniz. Bazı durumlarda özel önlemler alınması gerekebilir. Bu tür durumlara örn; yüksek infüzyon hızında PRIVIGEN alıyorsanız veya PRIVIGEN'i ilk defa veya tedaviye uzun bir ara verdikten sonra (ör. birkaç ay) alıyorsanız. Bu tür durumlarda tüm infüzyon boyunca ve infüzyon sonrasında en az 1 saat yakından izleneceksiniz. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. PRIVIGEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRIVIGEN'in gebelik döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Doktorunuz, bu ilacı kullanmanızın kesinlikle gerekli olduğuna karar vermiş ve bunu size bildirmiş ise, hamile iken bu ilacı kullanmanız önerilebilir. Ancak buradaki tüm sorumluluk size ve doktorunuza aittir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. PRIVIGEN'in emzirme döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir. Doktorunuz, bu ilacı kullanmanızın kesinlikle gerekli olduğuna karar vermiş ve bunu size bildirmiş ise, hamile iken bu ilacı kullanmanız önerilebilir. Buna rağmen emzirme döneminde PRIVIGEN kullandığınızda ürünün içeriğindeki antikorlar anne sütüne geçebilir. Bu durumda, bebeğinizin koruyucu antikorlar almasına neden olur. Araç ve makine kullanımı PRIVIGEN'in araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır. PRIVIGEN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu ürün 28,8 g/L (250 mmol/L) aminoasit olan prolin içermektedir. Kanınızda çok fazla amino asit prolin varlığı ile teşhiş edildiyseniz (hiperprolinemi) lütfen bu durumu doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildiriniz. Bu hastalık son derece nadir bir hastalıktır. Dünya çapında bu hastalığa sahip yalnızca birkaç aile bilinmektedir. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Reçetesiz satılan ilaçlarda dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya son altı hafta içerisinde aşı olduysanız doktorunuza bildiriniz.. Aşılar PRIVIGEN aldıktan sonra kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su çiçeğine karşı bazı aşıların etkililiği azabilir. Bu tür aşılar son PRIVIGEN infüzyonundan en az 3 ay sonraya ertelenmelidir. Kızamık aşısında etkisinde azalma bir yıla kadar sürebilir. Bu nedenle aşıyı yapan doktorunuz kızamık aşısının etkililiğini kontrol etmelidir. Bu nedenle aşı olmadan önce aşıyı yapacak doktorunuzu PRIVIGEN tedaviniz konusunda bilgilendiriniz. Kan testleri PRIVIGEN alındıktan sonra bazı kan testlerinin sonuçları (serolojik testler) belirli bir süre için negatif yönde etkilenebilir. Bu nedenle herhangi bir kan testi öncesinde doktorunuzu PRIVIGEN tedaviniz konusunda bilgilendiriniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şuanda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza yada eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Canlı virüs aşıları ile etkileşim İmmünoglobulinlerle tedavinin ardından, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve su çiçeği aşıları gibi azaltılmış canlı aşıların etkiliği en az 6 hafta ila 3 aya kadar bir süre için azalabilir. Bu ürünün uygulanması ve azaltılmış canlı aşılarla aşılama arasında 3 aylık bir zaman aralığı bırakılmalıdır. Kızamık aşılarında, etkinlikteki azalma bir yıla kadar devam edebilir. Bu nedenle kızamık aşısı yapılan hastaların antikor durumları izlenmelidir. Eğer hasta söz konusu aşıların yapılmasını takiben Privigen almışsa, aşılama işlemi PRIVIGEN'in son verildiği tarihten 3 ay sonra tekrarlanmalıdır. Serolojik testler ile etkileşim İnsan normal immünoglobulin enjeksiyonundan sonra pasif olarak transfer edilmiş antikorların hastanın kanında geçici olarak yükselmesi, serolojik testlerde yanlış pozitif sonuçlara neden olur. A, B, D gibi eritrosit antijenlerine karşı olan antikorların pasif geçişi, antiglobulin testi (Coombs testi) gibi kırmızı hücre allo-antikor serolojik testleriyle etkileşebilir. PRIVIGEN'in hastanın alıyor olabileceği diğer ilaçlardan ayrı olarak verilmesi tavsiye edilir. Ürün diğer üreticilerin IVIg ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Geriyatrik popülasyon Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
  Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98'i IgG olan 100 mg/mL (%10) insan proteini içerir.
  ATC Kodu: J06BA02. Farmakoterapötik grup: İmmün serum ve immünoglobulinler: intravenöz uygulama için normal insan immünoglobulinleri Etki Mekanizması İnsan normal immunoglobulinleri enfeksiyon ajanlarına karşı geniş spektrumlu antikor içeren immünoglobulin G'yi içermektedir. PRIVIGEN, ortalama popülasyonda bulunan tüm immünoglobulin G antikorlarını içermektedir. En az 1000 donörden alınan plazmadan üretilmiştir. IgG alt sınıf dağılımı kabaca işlenmemiş insan plazmasına karşılık gelmektedir. Yeterli PRIVIGEN dozları düşük IgG düzeylerini normale döndürebilir. Endikasyonlardaki replasman tedavisi haricindeki etki mekanizmaları henüz tamamen incelenmemiştir fakat bunlar immünomodülatör etkileri içermektedir. PRIVIGEN'in güvenliliği ve etkililiği Avrupa (ITP çalışması) ve Avrupa ve ABD'de (PID çalışması) gerçekleştirilen ileriye dönük iki açık, tek kollu, çok merkezli çalışmada incelenmiştir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar PRIVIGEN genellikle doktorunuz veya sağlık uzmanınız tarafından uygulanır. Ne kadar PRIVIGEN alacağınıza doktorunuz karar verecektir. Miktarı, hastalığınıza, mevcut durumunuza ve kilonuza bağlıdır. İnfüzyonun başında, PRIVIGEN'i yavaş infüzyon hızında alacaksınız. Bunu iyi bir şekilde tolere ederseniz, doktorunuz infüzyon hızını kademeli olarak artırabilir. Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir. PRIVIGEN uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı veya renk kaybı açısından göz ile kontrol edilmelidir. Eğer ürünün içerisinde parçacık veya çözeltide renk kaybı farkederseniz PRIVIGEN'i kullanmayınız. Uygulama yolu ve metodu PRIVIGEN yalnızca damar içi yoldan (intravenöz) infüzyonla kullanılabilir.. Direkt olarak veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltildikten sonra damar içerisine (intravenöz) uygulanır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Çocuklarda doz ayarlaması ile ilgili yeterli deneyimler bulunmamaktadır. Ancak, PRIVIGEN dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı PRIVIGEN'in yaşlılarda kullanımı ile ilgili yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır. Buna rağmen, 65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilebilir. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda PRIVIGEN doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Doktorunuz PRIVIGEN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz. Eğer PRIVIGEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla PRIVIGEN kullandıysanız PRIVIGEN sıklıkla yalnızca tıbbi gözetim altında uygulanır. Bu nedenle aşırı doz olasılığı çok düşüktür. Buna rağmen almanız gerekenden fazla PRIVIGEN alırsanız kanınız fazla yoğunlaşabilir (hipervizkoz). Bu durum özellikle, ilerleyen yaş veya böbrek hastalığı gibi koşulları olan riskli hastalarda görülebilir. PRIVIGEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PRIVIGEN'i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. PRIVIGEN uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.. PRIVIGEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler PRIVIGEN ile tedavinin sonlandırılmasına bağlı bir etki beklenmemektedir.
  • İnsan immunoglobulinine ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, • Özellikle IgA eksikliği olan hastalarda, dolaşımda IgA antikorları olan kişilerde, • Hiperprolinemi hastalarında. Bu hastalık, dünya çapında yalnızca bir kaç aileyi etkileyen çok nadir bir hastalıktır.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın