REFLOR

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  51.16 ₺
  2021-03-16
  BIOCODEX SACCHAROMYCES BOULARDI
  R
  C
  +6
  ?
  E
  • Enfeksiyöz ve non spesifik ishallerin tedavisi • Antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde • Vankomisin/metranidazole ek olarak Clostridium difficile hastalığının reküransının önlenmesinde • Seyahata bağlı turist diyaresinin önlenmesi ve tedavisi
  Tüm ilaçlar gibi REFLOR'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Aşağıdakilerden biri olursa REFLOR'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • kaşıntı, kurdeşen, deri döküntüsü • anaflaktik şok veya şok Seyrek yan etkiler • Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi Çok seyrek yan etkiler • Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • REFLOR'ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, • Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız. REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir. • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. REFLOR'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Araç ve makine kullanımı REFLOR'ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.. REFLOR'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler REFLOR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı • Saccharomyces boulardii mantarımsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır. • Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Saccharomyces boulardii fungal yapıda olduğu için antifungal ilaçlara karşı duyarlıdır. Monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.
  Her bir kapsül Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.
  Farmakoterapötik grup: Antidiyareik mikroorganizmalar ATC kodu: A07F A02 Saccharomyces boulardii biyolojik kaynaklı bir antidiyareiktir. Bağırsakta canlı olarak etki eder, bağırsak doğal vasatının oluşmasını sağlar.. Saccharomyces boulardii in vitro ve in vivo olarak bakteri ve Candida albicans'a karşı mikrobiyel antagonizma gösterir. Hayvan vücudunda B1, B2, B6, pantotenik asit, nikotinik asit gibi B grubu vitaminlerini sentezler. Deneysel enfeksiyonlarda immünolojik mekanizmalar üzerinde etki gösterir. Saccharomyces boulardii mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas salgılarına karşı dayanıklıdır. Antibakteriyel antibiyotiklere ve sülfonamidlere dirençlidir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Yetişkinlerde günde 1 veya 2 kapsül alınır. Uygulama yolu ve metodu Ağızdan alınır. Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir. REFLOR çok sıcak, buzlu veya alkollü içecekle veya yiyecekle alınmamalıdır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklarda kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Özel kullanım durumu yoktur. Eğer REFLOR'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla REFLOR kullandıysanız REFLOR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. REFLOR kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. REFLOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.
  İçindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veya santral venöz kateteri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  R
  C
  +6
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  51.16 ₺
  2021-03-16
  BIOCODEX SACCHAROMYCES BOULARDI
  • Enfeksiyöz ve non spesifik ishallerin tedavisi • Antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde • Vankomisin/metranidazole ek olarak Clostridium difficile hastalığının reküransının önlenmesinde • Seyahata bağlı turist diyaresinin önlenmesi ve tedavisi
  Tüm ilaçlar gibi REFLOR'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Aşağıdakilerden biri olursa REFLOR'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • kaşıntı, kurdeşen, deri döküntüsü • anaflaktik şok veya şok Seyrek yan etkiler • Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi Çok seyrek yan etkiler • Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • REFLOR'ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, • Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız. REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir. • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. REFLOR'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Araç ve makine kullanımı REFLOR'ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir.. REFLOR'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler REFLOR laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı • Saccharomyces boulardii mantarımsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır. • Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
  Saccharomyces boulardii fungal yapıda olduğu için antifungal ilaçlara karşı duyarlıdır. Monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.
  Her bir kapsül Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.
  Farmakoterapötik grup: Antidiyareik mikroorganizmalar ATC kodu: A07F A02 Saccharomyces boulardii biyolojik kaynaklı bir antidiyareiktir. Bağırsakta canlı olarak etki eder, bağırsak doğal vasatının oluşmasını sağlar.. Saccharomyces boulardii in vitro ve in vivo olarak bakteri ve Candida albicans'a karşı mikrobiyel antagonizma gösterir. Hayvan vücudunda B1, B2, B6, pantotenik asit, nikotinik asit gibi B grubu vitaminlerini sentezler. Deneysel enfeksiyonlarda immünolojik mekanizmalar üzerinde etki gösterir. Saccharomyces boulardii mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas salgılarına karşı dayanıklıdır. Antibakteriyel antibiyotiklere ve sülfonamidlere dirençlidir.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Yetişkinlerde günde 1 veya 2 kapsül alınır. Uygulama yolu ve metodu Ağızdan alınır. Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir. REFLOR çok sıcak, buzlu veya alkollü içecekle veya yiyecekle alınmamalıdır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda günde 1 kapsül kullanılır. 6 yaşından küçük çocuklarda kapsül alamayacağı için saşe kullanılmalıdır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Özel kullanım durumu yoktur. Eğer REFLOR'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden fazla REFLOR kullandıysanız REFLOR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. REFLOR kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. REFLOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.
  İçindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veya santral venöz kateteri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın