REFLOR 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN 10 SASE

Skor :
star_blank
Skor girilmemiş
Barkod : 8699265250026
Etken Madde : SACCHAROMYCES BOULARDI
Firma : BIOCODEX
Reçete Türü :
Eczanede Satış :
Çocuklarda :
Gebelikte :
Emzirmede :
Alkol ile :
Fiyat : 38.08 ₺ (son güncelleme 2019-10-27 )
• Enfeksiyöz ve non spesifik ishallerin tedavisi • Antibiyotik tedavisine bağlı ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde • Vankomisin/metranidazole ek olarak Clostridium difficile hastalığının reküransının önlenmesinde • Seyahata bağlı turist diyaresinin önlenmesi ve tedavisi
Tüm ilaçlar gibi REFLOR'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir. Aşağıdakilerden biri olursa REFLOR'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • kaşıntı, kurdeşen, deri döküntüsü • anaflaktik şok veya şok Seyrek yan etkiler • Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi Çok seyrek yan etkiler • Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi) Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • REFLOR'ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, • Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız. REFLOR'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir. • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. REFLOR'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle birlikte alınmamalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır. Araç ve makine kullanımı REFLOR'ün araç ve makine kullanımı üzerinde etkileri bildirilmemiştir. REFLOR'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler REFLOR laktoz ve fruktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.. Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı • Saccharomyces boulardii mantarımsı yapıda olduğu için mantar önleyici (antifungal) ilaçlara karşı duyarlıdır. • Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Yetişkinlerde günde 1 veya 2 saşe alınır. Uygulama yolu ve metodu Ağızdan alınır. Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir. Saşe bir bardak su veya şekerli su içinde karıştırılarak içilir. REFLOR'ün karıştırıldığı mayiler sıcak olmamalı ve alkol içermemelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklarda günde 1 saşe kullanılır. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Özel kullanım durumu yoktur. Eğer REFLOR'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden fazla REFLOR kullandıysanız REFLOR'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.. REFLOR kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. REFLOR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.
Saccharomyces boulardii fungal yapıda olduğu için antifungal ilaçlara karşı duyarlıdır. Monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.
Her bir saşe Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer) 282,50 mg içerir.
Farmakoterapötik grup: Antidiyareik mikroorganizmalar ATC kodu: A07F A02 Saccharomyces boulardii biyolojik kaynaklı bir antidiyareiktir. Bağırsakta canlı olarak etki eder, bağırsak doğal vasatının oluşmasını sağlar.. Saccharomyces boulardii in vitro ve in vivo olarak bakteri ve Candida albicans'a karşı mikrobiyel antagonizma gösterir. Hayvan vücudunda B1, B2, B6, pantotenik asit, nikotinik asit gibi B grubu vitaminlerini sentezler. Deneysel enfeksiyonlarda immünolojik mekanizmalar üzerinde etki gösterir. Saccharomyces boulardii mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas salgılarına karşı dayanıklıdır. Antibakteriyel antibiyotiklere ve sülfonamidlere dirençlidir.
İçindeki maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlığı olanlarda veya santral venöz kateteri olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Yorumlar

Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

Ürün hakkındaki görüşlerinizi ve şikayetlerinizi yazın

Rating Message