×
image

SERUM FIZYOLOJIK IZOTONIK %0,09 10 ML 100 AMPUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
0.00 ₺
2019-10-27
8699607751556

Etken Madde: SODYUM KLORUR
Firma: GALEN

Taşıyıcı Solüsyon olarak: İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu antibiyotik, analjezik, spazmolitik, sitostatik v.s. ilaçların intravenöz enfüzyon şeklinde verilmesi için kullanılır. Plazma hacmini arttırmak için (volume expander): Vücuttan ani olarak çok miktarda sıvı kaybı (diyare, kusma, yanık, gastrid veya internital tüple aspirasyon, bağırsak veya mide dilatasyonu, parasentez, genişlemiş mesanenin ani boşalmasş, kanama). Hipovolemiye sebep olarak şok tehlikesine yol açar. Hiponatremi: Eğer vücuda giren tuz miktarı azalmışsa veya tuz itrahı artmışsa buna tuz eksikliği sendromu (salt depletion) adı verilir. Tuzla beraber su kaybı da varsa "Hipotonik Dehidrasyon" denir. Her iki halde vücutta total sodyum miktarı azalmıştır. Tuzsuz rejim, diüretikler, aşırı su veya bira içme, ozmotik diüretiklerin veya dekstrozun intravenöz verilmesi, kronik böbrek hastalıklarında idrarla tuz kaybı, hipoaldosteronizm (Adison Hastalığı, Adrenalektomi, Hiporenisim, Kortikosteron metil oksidaz eksikliği, Lupus nefriti, Konjenital Adrenal Hiperplazisi, Selektif Tubuler Disfonksiyon) Hiponatremiye neden olabilir. Hiponatremide (Serum sodyumu 120 mEq/L veya daha az), susuzluk, yorgunluk, kuvvetsizlik, bulantı, kusma, konfüzyon, stupor ve koma görülür. Tad duygusunun bozulması ve iştahsızlık mevcuttur. Diabetik Koma ve Ketoasidoz: Kontrol edilemeyen diabette yüksek miktarda su ve elektrolit kaybı olur. Her ne kadar bu kayıplar hipotonik ise de (yani su kaybı elektrolit kaybından çok) ağır dehidrasyon, hipovolemi ve şok tehlikesi dolayısıyla tedaviye İzotonik Sodyum Klorür'le başlamak (500-1000 ml./saat) ve kan basıncı stabilize olduktan sonra hipotonik solüsyonlara geçmek daha iyi sonuç verir. Metabolik Alkaloz: Klorür kaybı bikarbonat iyonlarının artmasına sebep olarak, alkaloza yol açar. Kusma ve aspirasyonla mideden HCI kaybı, kuvvetli diüretikler, kronik hiperkapninin ani tedavisi, kalın bağırsakta, villöz adenoma ve çocuklarda görülen konjenital klorür dairesi (klorür malabsorbsiyonu) büyük miktarda klorür kaybına yol açan durumlardır. Bunların sonucu ortaya çıkan alkaloz Sodyum Klorür tedavisine cevap verir.
Bulantı, kusma, diyare, hemoliz, renal nekroz, nervöz sistem bozuklukları yapabilir. Kardiyovasküler Sistem: T tromboz, Hipervolemi. Endorinoloji ve Metabolizma Üzerine Etkileri: Hypernatremi, serum elektrolitlerinde seyrelme, su artışı, kanda kalsiyum azlığı. Lokal: Flebit. Solunum: Akciğer Ödemi. Muhtelif: Konjestif durumlar, extravazasyon.
Vücuttaki total sodyum miktarı azalmadığı halde, fazla miktarda su alınması, serumda sodyum seviyesinin düşmesine yol açar (dilutional hiponatremi). Buna su zehirlenmesi denir. Böbreğin su itrah kabiliyetinin azaldığı durumlarda çok su içen veya intravenöz dekstroz solüsyonları verilenlerde görülür. Bu hiponatreminin tedavisi için, hipertonik Sodyum Klorür solüsyonları kullanılmalıdır. Metabolik alkalozda klorür eksikliğinin yanı sıra sodyum ile birlikte daima potasyum eksikliği de vardır. Onun için bu hastalara Potasyum da verilmelidir. Bu yüzden böbrek yetmezliği, karaciğer sirozu, hipertansiyon, ödemli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara enjeksiyonu dikkatlice verilmelidir. Renklenme ve çökelti olan ampulleri kullanmayınız. HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI Gebelik Risk Faktörü C'dir. Plasenta bariyerini aşıp, anne sütüne geçer. Gebe kadında yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Gebe kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanmaya etkisi Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Serum konsantrasyonunda Lityum azalabilir. Büyüklere ve çocuklara genelde Dekstroz solüsyonu içinde verilmesi tavsiye edilir.
Her bir 10 ml. ampulde; Sodyum Klorür 90 mg Enjeksiyonluk Su k.m. 10 ml
Farmakodinamik Özellikler Sodyum Klorür %0.9 solüsyonu steril, stabil ve apirojen çözeltidir. Subkütan veya intravenöz uygulanabilir. Bakteriostatik ve stabilizatör ihtiva etmediğinden yan etki göstermez. Gerekirse yüksek dozlarda verilebilir. 1 litresi 154 mEq Sodyum Klorür içerir. Osmolaritesi 305 mOsm.'dır. Farmakokinetik Özellikler I.V. yolla verilen İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu hızla emilir. Dokulara dağılımı oldukça geniştir. Atılımı primer olarak idrarla; sonra ter, gözyaşı ve tükrükle olmaktadır.
Dozaj su ve tuz açığının hesaplanması veya tahmini ile her hasta için kişisel olarak tayin edilir. Büyük sıvı ve tuz açıkları bir defada değil, tedricen kapatılmalıdır. Hipovolemi ve şok tehlikesi varsa saatte 500-1000 ml. verilebilir. Maksimum doz genellikle 3-4 litreyi geçmemelidir. Verme hızı ortalama 500 ml/saat veya 140 damla/dakikadır. İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu intravenöz veya subkütan (hipodermoklisis) olarak kullanılır. Genel doz: Çocuklar I.V. Hipertonik solüsyonlar >%0.9 sadece akut seröz semptomatik hiponatreminin başlangıç tedavisinde uygulanmalıdır. Devamında 3-4 mEq/kg/gün; maksimum 100-150 mEq/gün dozu klinik koşullara bakılarak çeşitlenebilir. Yerine Koyma: mEq laboratuar saptamaları ile saptanır. Sodyum Azlığı (mEq/kg) = (%dehidrasyon yüzdesi (L/kg) 100 x 70 (mEq/l)) + (0.6 (L/kg) x (140-serum sodyum) (mEq/l) Akut ciddi hiponatremilerin tedavisi: mEq sodyum = (istenen sodyum (mEq/L)-olan sodyum (mEq/L)) x (0.6 x wt (kg)) akut düzeltme için 125 mEq/L istenen serum sodyumu kullanın; akut doğru serum sodium 5 mEq/L doz artışları; asemptomatik hastalarda 10 mEq/L/günlük doz önerilir. Parenteral beslenmede elektrolit ihtiyacında klorid idamesi: 2-4 mEq/kg/24 saat veya 25-40 mEq/1000 kcals/24 saat; maksimum: 100-150 mEq/24 saat. UYGULAMA Hipertonik solüsyonların infüzyonu (
İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu; Sodyum Kloride veya formülasyonun herhangi bir bileşenine aşıry duyarlılık; uterus hipertonisi, hipernatremi (kanda sodyum fazlalığı), sıvı alıkonmasında, akut ve kronik konjektif kalp yetmezliğinde, hipertansiyonda, koroner yetmezliği ve enfarktüs gibi miyokard rezervinin azaldığı hallerde, ödemli hastalarda (böbrek ve karaciğer yetmezliği) ve su zehirlenmesinde kontrendikedir.
Taşıyıcı Solüsyon olarak: İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu antibiyotik, analjezik, spazmolitik, sitostatik v.s. ilaçların intravenöz enfüzyon şeklinde verilmesi için kullanılır. Plazma hacmini arttırmak için (volume expander): Vücuttan ani olarak çok miktarda sıvı kaybı (diyare, kusma, yanık, gastrid veya internital tüple aspirasyon, bağırsak veya mide dilatasyonu, parasentez, genişlemiş mesanenin ani boşalmasş, kanama). Hipovolemiye sebep olarak şok tehlikesine yol açar. Hiponatremi: Eğer vücuda giren tuz miktarı azalmışsa veya tuz itrahı artmışsa buna tuz eksikliği sendromu (salt depletion) adı verilir. Tuzla beraber su kaybı da varsa "Hipotonik Dehidrasyon" denir. Her iki halde vücutta total sodyum miktarı azalmıştır. Tuzsuz rejim, diüretikler, aşırı su veya bira içme, ozmotik diüretiklerin veya dekstrozun intravenöz verilmesi, kronik böbrek hastalıklarında idrarla tuz kaybı, hipoaldosteronizm (Adison Hastalığı, Adrenalektomi, Hiporenisim, Kortikosteron metil oksidaz eksikliği, Lupus nefriti, Konjenital Adrenal Hiperplazisi, Selektif Tubuler Disfonksiyon) Hiponatremiye neden olabilir. Hiponatremide (Serum sodyumu 120 mEq/L veya daha az), susuzluk, yorgunluk, kuvvetsizlik, bulantı, kusma, konfüzyon, stupor ve koma görülür. Tad duygusunun bozulması ve iştahsızlık mevcuttur. Diabetik Koma ve Ketoasidoz: Kontrol edilemeyen diabette yüksek miktarda su ve elektrolit kaybı olur. Her ne kadar bu kayıplar hipotonik ise de (yani su kaybı elektrolit kaybından çok) ağır dehidrasyon, hipovolemi ve şok tehlikesi dolayısıyla tedaviye İzotonik Sodyum Klorür'le başlamak (500-1000 ml./saat) ve kan basıncı stabilize olduktan sonra hipotonik solüsyonlara geçmek daha iyi sonuç verir. Metabolik Alkaloz: Klorür kaybı bikarbonat iyonlarının artmasına sebep olarak, alkaloza yol açar. Kusma ve aspirasyonla mideden HCI kaybı, kuvvetli diüretikler, kronik hiperkapninin ani tedavisi, kalın bağırsakta, villöz adenoma ve çocuklarda görülen konjenital klorür dairesi (klorür malabsorbsiyonu) büyük miktarda klorür kaybına yol açan durumlardır. Bunların sonucu ortaya çıkan alkaloz Sodyum Klorür tedavisine cevap verir.
Bulantı, kusma, diyare, hemoliz, renal nekroz, nervöz sistem bozuklukları yapabilir. Kardiyovasküler Sistem: T tromboz, Hipervolemi. Endorinoloji ve Metabolizma Üzerine Etkileri: Hypernatremi, serum elektrolitlerinde seyrelme, su artışı, kanda kalsiyum azlığı. Lokal: Flebit. Solunum: Akciğer Ödemi. Muhtelif: Konjestif durumlar, extravazasyon.
Vücuttaki total sodyum miktarı azalmadığı halde, fazla miktarda su alınması, serumda sodyum seviyesinin düşmesine yol açar (dilutional hiponatremi). Buna su zehirlenmesi denir. Böbreğin su itrah kabiliyetinin azaldığı durumlarda çok su içen veya intravenöz dekstroz solüsyonları verilenlerde görülür. Bu hiponatreminin tedavisi için, hipertonik Sodyum Klorür solüsyonları kullanılmalıdır. Metabolik alkalozda klorür eksikliğinin yanı sıra sodyum ile birlikte daima potasyum eksikliği de vardır. Onun için bu hastalara Potasyum da verilmelidir. Bu yüzden böbrek yetmezliği, karaciğer sirozu, hipertansiyon, ödemli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklara enjeksiyonu dikkatlice verilmelidir. Renklenme ve çökelti olan ampulleri kullanmayınız. HAMİLELERDE VE EMZİREN ANNELERDE KULLANIMI Gebelik Risk Faktörü C'dir. Plasenta bariyerini aşıp, anne sütüne geçer. Gebe kadında yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Gebe kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. Araç ve makine kullanmaya etkisi Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Serum konsantrasyonunda Lityum azalabilir. Büyüklere ve çocuklara genelde Dekstroz solüsyonu içinde verilmesi tavsiye edilir.
Her bir 10 ml. ampulde; Sodyum Klorür 90 mg Enjeksiyonluk Su k.m. 10 ml
Farmakodinamik Özellikler Sodyum Klorür %0.9 solüsyonu steril, stabil ve apirojen çözeltidir. Subkütan veya intravenöz uygulanabilir. Bakteriostatik ve stabilizatör ihtiva etmediğinden yan etki göstermez. Gerekirse yüksek dozlarda verilebilir. 1 litresi 154 mEq Sodyum Klorür içerir. Osmolaritesi 305 mOsm.'dır. Farmakokinetik Özellikler I.V. yolla verilen İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu hızla emilir. Dokulara dağılımı oldukça geniştir. Atılımı primer olarak idrarla; sonra ter, gözyaşı ve tükrükle olmaktadır.
Dozaj su ve tuz açığının hesaplanması veya tahmini ile her hasta için kişisel olarak tayin edilir. Büyük sıvı ve tuz açıkları bir defada değil, tedricen kapatılmalıdır. Hipovolemi ve şok tehlikesi varsa saatte 500-1000 ml. verilebilir. Maksimum doz genellikle 3-4 litreyi geçmemelidir. Verme hızı ortalama 500 ml/saat veya 140 damla/dakikadır. İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu intravenöz veya subkütan (hipodermoklisis) olarak kullanılır. Genel doz: Çocuklar I.V. Hipertonik solüsyonlar >%0.9 sadece akut seröz semptomatik hiponatreminin başlangıç tedavisinde uygulanmalıdır. Devamında 3-4 mEq/kg/gün; maksimum 100-150 mEq/gün dozu klinik koşullara bakılarak çeşitlenebilir. Yerine Koyma: mEq laboratuar saptamaları ile saptanır. Sodyum Azlığı (mEq/kg) = (%dehidrasyon yüzdesi (L/kg) 100 x 70 (mEq/l)) + (0.6 (L/kg) x (140-serum sodyum) (mEq/l) Akut ciddi hiponatremilerin tedavisi: mEq sodyum = (istenen sodyum (mEq/L)-olan sodyum (mEq/L)) x (0.6 x wt (kg)) akut düzeltme için 125 mEq/L istenen serum sodyumu kullanın; akut doğru serum sodium 5 mEq/L doz artışları; asemptomatik hastalarda 10 mEq/L/günlük doz önerilir. Parenteral beslenmede elektrolit ihtiyacında klorid idamesi: 2-4 mEq/kg/24 saat veya 25-40 mEq/1000 kcals/24 saat; maksimum: 100-150 mEq/24 saat. UYGULAMA Hipertonik solüsyonların infüzyonu (
İzotonik Sodyum Klorür solüsyonu; Sodyum Kloride veya formülasyonun herhangi bir bileşenine aşıry duyarlılık; uterus hipertonisi, hipernatremi (kanda sodyum fazlalığı), sıvı alıkonmasında, akut ve kronik konjektif kalp yetmezliğinde, hipertansiyonda, koroner yetmezliği ve enfarktüs gibi miyokard rezervinin azaldığı hallerde, ödemli hastalarda (böbrek ve karaciğer yetmezliği) ve su zehirlenmesinde kontrendikedir.

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.