×
image

TEMOZOLID 250 MG KAPSUL

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
D
+3
?
E
FİYAT (₺) BARKOD
1035.27 ₺
2019-10-27
8699769150068

Etken Madde: TEMOZOLOMID
Firma: DEM ILAC

TEMOZOLİD, birinci basamakta yeni tanı konmuş glioblastoma multiforme tedavisinde radyoterapi ile birlikte ve sonrasında endikedir. TEMOZOLİD, standart tedaviden sonra nükseden veya progresyon gösteren glioblastoma multiforme veya anaplastik astrositoma gibi malign glioma hastalarında endikedir. TEMOZOLİD, metastatik malign melanomlu hastaların tedavisinde endikedir.
Tüm ilaçlar gibi TEMOZOLİD de yan etkilere neden olabilir ancak bunlar herkeste görülmez.. Aşağıdakilerden biri olursa TEMOZOLİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Şiddetli alerjik reaksiyon (kurdeşen, hırıltılı solunum veya diğer solunum güçlükleri), • Kontrol altına alınamayan kanama, • Nöbetler (konvülsiyon), • Ateş, • Bir türlü dinmeyen şiddetli baş ağrısı. TEMOZOLİD tedavisi belirli kan hücresi tiplerinin sayısını azaltarak kanama veya morlukların artmasına, anemiye (alyuvar azlığı); ateşe ve enfeksiyonlar karşısındaki direncin azalmasına yol açabilir. Kan hücrelerinin sayısındaki azalmalar genellikle geçicidir, fakat bazı hastalarda uzun sürebilir ve aplastik anemi adı verilen, son derece ağır bir anemi türüne neden olabilir. Doktorunuz, söz konusu hücrelerin sayılarında meydana gelebilecek değişikliklerin fark edilebilmesi için kan sayımınızı düzenli aralıklarla izleyecek ve herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç olup olmadığına karar verecektir. Bazı durumlarda TEMOZOLİD dozu azaltılacak veya TEMOZOLİD tedavisi durdurulacaktır. Klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler Yeni tanı konmuş glioblatomada TEMOZOLİD'in ışın tedavisiyle birlikte kullanımı TEMOZOLİD'i ışın tedavisiyle birlikte alan hastalar tek başına TEMOZOLİD alan hastalardan farklı yan etkilerle karşılaşabilirler. Aşağıdaki yan etkiler görülebilir ve tıbbi müdahale gerekebilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Çok yaygın İştahsızlık, baş ağrısı, kabızlık (dışkı yapmada zorluk), bulantı (kusacakmış gibi olmak), kusma, döküntü, saç dökülmesi, yorgunluk. Yaygın Enfeksiyon, ağız enfeksiyonları (oral mantar hastalığı, uçuk, yutak iltihabı), yara enfeksiyonu, kan hücrelerinin sayılarında düşüş (nötropeni, febril nötropeni, trombositopeni, lenfopeni, lökopeni, anemi), kan şekerinin yükselmesi, kilo kaybı, zihinsel durumda veya dikkatte değişiklik, anksiyete/depresyon, uyku hali, konuşma güçlüğü, denge bozukluğu, baş dönmesi, zihin karışıklığı, unutkanlık, sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar (nöropati, periferik nöropati), konsantrasyon güçlüğü, uykuya dalamama veya uykuyu devam ettirememe, karıncalanma hissi, morluk, titreme, anormal veya bulanık görme, çift görme, işitme bozukluğu, nefes darlığı, öksürük, bacaklarda kan pıhtısı, sıvı tutulumu, bacaklarda şişme, ishal, mide veya karın ağrısı, mide bozukluğu, yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, deride tahriş veya kızarıklık, deri kuruluğu, kaşıntı, kas güçsüzlüğü, eklemlerde ağrı, kas sızıları veya ağrıları, sık idrara çıkma, idrarı tutma güçlüğü, alerjik reaksiyon, ateş, radyasyon hasarı, yüzde şişme, ağrı, ağızda anormal tat, anormal karaciğer fonksiyon testleri. Yaygın olmayan Grip benzeri belirtiler, Cushingoid özellikler (sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşırı kıllanma ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), deri altında kırmızı lekeler, kanda düşük potasyum düzeyi, kilo artışı, duygudurum değişiklikleri, huzursuzluk, kayıtsızlık, davranış bozukluğu, halüsinasyon ve bellek bozukluğu, kısmi felç, koordinasyon bozukluğu, yürüyüş bozukluğu, duyularda bozukluk, kısmi görme bozukluğu, gözlerde kuruma ve ağrı, sağırlık, orta kulak enfeksiyonu, kulak çınlaması, kulak ağrısı, çarpıntı (kalp atışınızı hissettiğiniz durumlar), akciğerde kan pıhtısı, yüksek kan basıncı, zatüre, sinüslerde iltihaplanma, bronşit, soğuk algınlığı veya grip, burun tıkanıklığı, mide şişkinliği, dışkı kontrolünde güçlük çekilmesi, basur, derinin soyulması, derinin güneş ışığına karşı duyarlılığının artması, deri renginin değişmesi, terlemede artış, kaslarda hasar, sırt ağrısı, idrara çıkmada güçlük, vajinada kanama, cinsel güçsüzlük, adet dönemlerinin ortadan kalkması veya çok ağır seyretmesi, vajina tahrişi, meme ağrısı, ateş basması, ürperme, yüz kızarması, dilde renk değişikliği, koku alma duyusunda değişiklik, susama, dişlerde bozukluk, kafa içi kanaması. Nüks eden veya ilerleyen gliomada TEMOZOLİD monoterapisi Aşağıdaki, yan etkiler görülebilir ve tıbbi müdahale gerekebilir. Çok yaygın Kan hücrelerinin sayısında azalma (nötropeni veya lenfopeni, trombositopeni), iştahsızlık, baş ağrısı, kusma, bulantı (kusacakmış gibi olmak), kabızlık (dışkı yapmada güçlük), yorgunluk. Yaygın Kilo kaybı, uyku hali, baş dönmesi, karıncalanma hissi, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı, mide bozukluğu, döküntü, kaşıntı, saç dökülmesi, ateş, güçsüzlük, ürperme, kendini iyi hissetmemek, ağrı, tat duyusunda değişiklik. Yaygın olmayan Kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni, anemi, lökopeni). Seyrek Öksürük, pnömoni dahil enfeksiyonlar. Çok seyrek Deride kızarma, ürtiker (kurdeşen), deride kabartılar, alerjik reaksiyonlar, alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem). Diğer yan etkiler Karaciğer enzimlerinde yükselme vakaları yaygın olarak bildirilmiştir. Bilirübinde artış, safra akışında problemler (kolestaz), hepatit ve ölümcül karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer hasarı yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Avuçlar ve ayak tabanları dahil deride şişlik ile birlikte şiddetli döküntü ya da deride ağrılı kızarıklık ve/veya vücutta ya da ağızda içi su dolu kabarcıklar oluşması çok seyrek olarak bildirilmiştir. Bunlar görülürse derhal doktorunuza söyleyiniz. TEMOZOLİD ile çok seyrek olarak akciğerde yan etkiler gözlenmiştir. Bu hastalarda genellikle nefes darlığı ve öksürük şikayetleri olmaktadır. Bu belirtileri fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Çok seyrek vakalarda TEMOZOLİD ve benzer ilaçları alan hastalarda, lösemi dahil olmak üzere sekonder kanserlerin gelişimine dair düşük bir risk olabilir. Yeni veya yeniden (tekrar eden) sitomegalovirüs enfeksiyonları ve tekrar eden Hepatit B virüsü enfeksiyonları yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Ölümle sonuçlanan vakalar dahil olmak üzere, herpes virüsünden kaynaklanan beyin enfeksiyon vakaları (herpetik meningoensefalit) yaygın olmayan şekilde bildirilmiştir. Diabetes insipidus vakaları yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Diabetes insipidus'un belirtileri çok idrara çıkma ve susamadır. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya yer almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
TEMOZOLİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Temozolomid veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. • Dakarbazin'e (kimi zaman DTIC olarak adlandırılan bir antikanser ilacı) karşı alerjik reaksiyon göstermiş iseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içermektedir: kaşıntı hissi, nefessiz kalmak ya da hırıltılı solunum, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme. • Lökosit sayısı ve trombosit sayısı gibi belirli kan hücrelerinin sayıları ileri derecede azalmışsa (miyelosupresyon). Bu kan hücreleri enfeksiyonla savaşma ve uygun şekilde kan pıhtılaşması için önemlidir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, bu hücrelerin yeterli miktarlarına sahip olduğunuzdan emin olmak için kanınızı test edecektir. • Hamile iseniz. TEMOZOLİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ TEMOZOLİD almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz çünkü; • Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) olarak adlandırılan ciddi bir göğüs hastalığı formunun gelişimi yönünden yakından izlenmeniz gerekmektedir. Yeni tanı konmuş bir hasta iseniz (glioblastoma multiforme) TEMOZOLİD'i radyoterapiyle birlikte 42 gün boyunca alıyor olabilirsiniz. Bu durumda doktorunuz bu pnömoni tipini (PCP) önlemeye yardımcı olacak ilaç da reçeteleyecektir. • Daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirdiyseniz veya sizde hepatit B enfeksiyonu olma ihtimali varsa. Çünkü TEMOZOLİD, ölümcül olabilen bazı vakalarda hepatit B'nin tekrar aktif hale gelmesine neden olabilir. Tedaviye başlanmadan önce hastalar, bu enfeksiyonun belirtileri için doktorları tarafından dikkatle kontrol edilecektir. • Tedaviye başlanmadan önce anemi (kırmızı kan hücreleri sayısının düşük olma durumu) varsa, akyuvar (beyaz kan hücresi) ve trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayınız düşük ise veya kanınızın pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa ya da bunlar, tedavi sırasında gelişirse, doktorunuz kullandığınız ilacın dozunu azaltmak, tedavinize ara vermek, tedavinizi durdurmak veya değiştirmek ihtiyacını duyabilir. Başka tedavilere de ihtiyacınız olabilir. Bazı durumlarda TEMOZOLİD tedavisinin durdurulması gerekebilir.. TEMOZOLİD'in kan hücreleriniz üzerindeki yan etkilerini takip etmek amacıyla size sık aralıklarla kan testi yapılacaktır. • Lösemi de dahil olmak üzere kan hücrelerinde başka değişikliklere dair düşük bir risk olabilir. • TEMOZOLİD'in çok yaygın yan etkileri olan bulantı (kusacakmış gibi olmak) ve/veya kusma yaşarsanız (Bkz. Bölüm 4), doktorunuz size kusmanızı önlemeye yardımcı olacak bir ilaç (antiemetik adı verilir) reçeteleyebilir. Tedavi öncesinde veya sırasında sık sık kusuyorsanız kusmayı kontrol altına alıncaya kadar TEMOZOLİD'i almanızın ne zaman en uygun olacağını doktorunuza sorunuz. TEMOZOLİD dozunuzu aldıktan sonra kusarsanız, aynı gün içerisinde ikinci bir doz almayınız. • Ateşlenirseniz ya da enfeksiyon belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuzla temasa geçiniz. • 70 yaşın üzerindeyseniz, enfeksiyonlara, morluklara veya kanamaya daha yatkın olabilirsiniz. • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa, TEMOZOLİD dozunuzun ayarlanması gerekebilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.. Çocuklar ve ergenler Bu ilaç 3 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından TEMOZOLİD'i 3 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz. TEMOZOLİD almış 3 yaşından büyük hastalara ilişkin veriler sınırlıdır. TEMOZOLİD'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması TEMOZOLİD aç karnına alınmalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız. Doktorunuz tarafından kesin olarak gerekli görülmedikçe gebelik döneminde TEMOZOLİD ile tedavi edilmemeniz gerekmektedir.. TEMOZOLİD kullanan kadın ve erkek hastaların etkili doğum kontrol önlemleri almaları önerilmektedir (ayrıca bkz. "Erkek fertilitesi"). Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. TEMOZOLİD ile tedavi edildiğiniz dönemde bebeğinizi emzirmeye son veriniz. Erkek fertilitesi TEMOZOLİD kalıcı kısırlığa (infertiliteye) yol açabilir. Erkek hastalar tedaviyi durdurduktan sonra 6 aya kadar etkili kontraseptifleri kullanmalı ve baba olmamalıdır. Tedaviden önce sperm korunumu hakkında tavsiye alınması önerilir. Araç ve makine kullanımı TEMOZOLİD kullanırken kendinizi yorgun veya uykulu hissedebilirsiniz. Bu durumda ilacın sizi nasıl etkilediğini görünceye kadar herhangi bir araç ve makine kullanmayınız (bkz.Bölüm 4). TEMOZOLİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz TEMOZOLİD laktoz içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Ayrı bir faz I çalışmada, ranitidinle birlikte temozolomid uygulaması temozolomidin emilim derecesinde ya da onun aktif metaboliti monometil triazenoimidazol karboksamid (MTIC) maruz kalımda değişikliklere yol açmamıştır. Temozolomid yemekle birlikte uygulandığında Cmaks'da %33'lük azalma ve EAA'da %9'luk azalma görülmüştür. Cmaks'daki değişimin klinik anlamlılığı bertaraf edilemeyeceğinden, TEMOZOLİD yemekle birlikte uygulanmamalıdır. Faz II çalışmalardaki popülasyon farmakokinetiği üzerinde yapılan bir analize dayalı olarak deksametazon, proklorperazin, fenitoin, karbamazepin, ondansetron, H2 reseptör antagonistleri veya fenobarbital ile birlikte uygulanması, temozolomidin klerensini değiştirmemektedir. Valproik asit ile birlikte uygulanması durumunda temozolomid klerensinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana gelmektedir.. Temozolomidin diğer tıbbi ürünlerin metabolizması ya da eliminasyonu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bununla beraber temozolomid karaciğerde metabolize edilmediği ve proteinlere düşük oranda bağlandığı için diğer ilaçların farmakokinetiğini etkilemesi muhtemel değildir (bkz. Bölüm 5.2). Temozolomid ile diğer miyelosupresif ajanların kombine kullanımı, miyelosupresyon olasılığını artırabilir.
Temozolomid.
Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ajanlar-Diğer alkilleyici ajanlar ATC kodu: L01AX03 Etki mekanizması Temozolomid fizyolojik pH'da hızlı bir kimyasal dönüşüm göstererek aktif bileşen olan monometil triazenoimidazol karboksamide (MTIK) dönüşen bir triazendir. MTİK'nin sitotoksisitesinin, primer olarak guaninin O6 pozisyonunun alkilasyonundan ve ilaveten N7 pozisyonunda alkilasyonundan ileri geldiği düşünülmektedir. Bunu takiben gelişen sitotoksik lezyonların, metil katılımının anormal onarımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik Yeni teşhis edilen glioblastoma multiforme Toplam 573 hasta temozolomid + RT (n=287) veya tek başına RT (n=286) almak üzere randomize edilmiştir. Temozolomid + RT kolundaki hastalar RT'nin ilk gününden itibaren RT'nin son gününe kadar 42 gün süreyle (maksimum 49 gün) günde bir kez eş zamanlı temozolomid (75 mg/m2) almıştır. Bunu RT'nin bitiminden sonraki 4 haftadan başlayarak 6 küre kadar, 28 günlük her bir kürün 1-5. günlerinde verilen temozolomid monoterapisi (150-200 mg/m2) izlemiştir. Kontrol kolundaki hastalar yalnızca RT almıştır. RT ve kombine TEMOZOLİD tedavisi süresince Pnemocytis jirovecii pnömonisine (PCP) yönelik profilaksi gerekmiştir. Tek başına RT kolundaki 282 hastadan 161'i (%57) ve temozolomid + RT kolundaki 277 hastadan 62'sine (%22) takip döneminde kurtarıcı tedavi olarak temozolomid uygulanmıştır. Genel sağkalım için tehlike oranı (HR) 1,59'dur (HR için %95 güven aralığı (GA) =1,33-1,91) ve log-rank p değeri temozolomid kolunun lehine<0,0001'dir. Hesaplanan 2 yıl veya daha uzun süre hayatta kalma olasılığı (%26'ya karşı %10) RT + temozolomid kolunda daha yüksektir. Yeni teşhis edilmiş glioblastoma multiformeli hastaların tedavisinde RT'ye eş zamanlı temozolomid eklenmesi ve ardından temozolomid monoterapisi tek başına RT'ye kıyasla genel sağkalımda (OS) istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir (Şekil 1). ITT Popülasyonu: Genel Sağkalım Şekil 1. Genel sağkalım için Kaplan-Meier eğrileri (ITT (tedavi amaçlı) popülasyon) Çalışmanın sonuçları performans durumu kötü olan bir hasta alt grubunda (WHO PS=2, n=70) tutarlı değildir ve bu alt grupta genel sağkalım ve progresyona kadar geçen süre her iki kolda benzerdir. Ancak bu hasta grubunda kabul edilemez risklerin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Nüks eden veya ilerleyen malign glioma Cerrahiden ve RT'den sonra ilerleyen veya nüks eden glioblastoma multiformeli hastalarda (Karnofski performans durumu [KPS] 70) klinik etkinlik verileri oral temozolomid ile yürütülen iki klinik çalışmaya dayanmaktadır. Bunlardan biri 138 hastada (%29'u daha önce kemoterapi almıştı) yürütülen karşılaştırmasız bir çalışma, diğeri ise toplam 225 hastada (%67'si daha önce nitrozoüreye dayalı kemoterapi almıştı) yürütülen, temozolomidin prokarbazin ile karşılaştırıldığı randomize, aktif-kontrollü bir çalışmadır. Her iki çalışmada, birincil son nokta manyetik rezonans görüntülemesi veya nörolojik kötüleşme ile tanımlanan progresyonsuz sağkalımdır (PFS). Karşılaştırmasız çalışmada 6 ayda PFS %19, progresyonsuz medyan sağkalım süresi 2,1 ay ve medyan genel sağkalım 5,4 aydır. MR görüntülemelerine dayanan objektif yanıt oranı (ORR) %8'dir. Randomize, aktif-kontrollü çalışmada temozolomid ile 6 ayda PFS prokarbazine göre anlamlı olarak daha fazladır (%21'e karşı %8-ki-kare p = 0,008) ve medyan PFS sırasıyla 2,89 ay ve 1,88 aydır (log sıra p = 0,0063). Temozolomid ve prokarbazin için medyan sağkalım süresi sırasıyla 7,34 ay ve 5,66 aydır (log sıra p = 0,33). Altı ayda, temozolomid kolunda hayatta kalan hastaların oranı (%60) prokarbazin koluna kıyasla(%44) anlamlı olarak daha yüksektir (ki-kare p = 0,019). Daha önce kemoterapi almış hastalarda yarar KPS  80 olan hastalarda gösterilmiştir. Nörolojik durumda kötüleşmeye kadar geçen süreye ilişkin veriler ve performans durumunda kötüleşmeye kadar geçen süreye ilişkin veriler prokarbazine göre temozolomid lehinedir (KPS'nin<70'e gerilemesi veya en az 30 puan azalma). Bu son noktalarda progresyona kadar geçen medyan süreler prokarbazine kıyasla temozolomid ile 0,7-2,1 ay daha uzundur (log sıra p =<0,01-0,03). Nüks eden anaplastik astrositoma Anaplastik astrositomalı hastaların ilk relapstaki tedavisinde oral temozolomidin güvenliliğini ve etkililiğini değerlendiren çok-merkezli, ileriye dönük bir faz II çalışmada, 6 ayda PFS %46 ve medyan PFS 5,4 aydır. Medyan genel sağkalım süresi 14,6 aydır. Merkezi gözden geçirmeyi yapan araştırmacının değerlendirmesine dayanan yanıt oranı tedavi amaçlı popülasyonda (ITT) (n=162) %35'dir (13 tam yanıt ve 43 kısmi yanıt). 43 hastada stabil hastalık bildirilmiştir. ITT popülasyonunda 6 aylık olaysız sağkalım oranı %44 ve medyan olaysız sağkalım süresi 4,6 aydır; bu rakamlar progresyonsuz sağkalım sonuçlarıyla benzerdir. Uygun nitelikteki histoloji popülasyonunda etkinlik sonuçları benzerdir. Radyolojik objektif yanıta ulaşılması veya progresyonsuz durumun korunması yaşam kalitesinin korunması veya iyileşmesiyle güçlü biçimde ilişkili bulunmuştur. Pediyatrik hastalar Oral temozolomid, 28 günde bir 5 gün boyunca günlük olarak uygulanmış bir rejimde nüks eden beyin sapı glioması ya da nüks eden yüksek evreli astrositomu olan pediyatrik hastalarda (3-18 yaş) incelenmiştir. Temozolomide tolerans erişkinlerdekine benzerdir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz, kullanacağınız TEMOZOLİD dozunun ne olduğunu, vücut ölçülerinize (boyunuza ve kilonuza) ve daha önce kemoterapi görmüş olup olmamanıza göre size söyleyecektir.. Size, mide bulantısının önlenmesi veya kontrol altına alınabilmesi için ilaç da verilebilir. TEMOZOLİD'i ışın tedavisiyle birlikte kullanıyorsanız (yeni teşhis edilmiş hastalar) Tedavi, TEMOZOLİD'in ışın tedavisiyle birlikte kullanıldığı eşzamanlı dönem ve bunu takiben tek başına kullanıldığı monoterapi dönemi olarak iki dönemde uygulanacaktır.. Eşzamanlı tedavi dönemi TEMOZOLİD'in ışın tedavisi devam ederken kullanıldığı dönem, eşzamanlı tedavi dönemidir. Doktorunuz TEMOZOLİD tedavisini günde bir defa 75 mg/m2'lik dozla başlatacak ve alacağınız kesin dozu, boyunuza ve kilonuza göre hesaplayacaktır. Bu dozu, ışın tedavisiyle birlikte olmak üzere 42 (en fazla 49) gün boyunca her gün alacaksınız. Bu dönem tedavinin, "eşzamanlı tedavi" olarak adlandırılan ilk dönemidir. Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilacınızı eş zamanlı tedavi döneminde tolere etme derecenize göre TEMOZOLİD dozu geciktirilebilir veya TEMOZOLİD tedavisine son verilebilir. Işın tedavisi tamamlandığında tedaviye vücudunuza kendini toparlama şansını tanımak için 4 hafta süreyle ara verilecektir. 4 haftalık bu ara sona erdiğinde, monoterapi dönemine başlayacaksınız. Monoterapi dönemi Bu dönemde kullanacağınız TEMOZOLİD dozu ve kullanma şekli, eşzamanlı tedavi dönemindekinden farklı olacaktır. Bu dönem, her biri 28 günde tamamlanmak üzere en fazla 6 kür boyunca uygulanır. Birinci kürün ilk 5 günü boyunca yeni TEMOZOLİD dozunuzu (günde bir defa 150 mg/m2) alacak, kürün geriye kalan 23 günü boyunca TEMOZOLİD kullanmayacak ve böylece 28 günlük kürü tamamlamış olacaksınız. Kürün 28. günü tamamlandığında, bu ilacı yine ilk 5 gün boyunca kullanıp sonraki 23 gün boyunca kullanmayacağınız, bir sonraki kür başlayacaktır. Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilaç tolere etme derecenize göre TEMOZOLİD dozu her kürde ayarlanabilir, geciktirilebilir veya TEMOZOLİD tedavisi durdurulabilir. Yalnızca TEMOZOLİD kullanıyorsanız (nüks veya hastalığı ilerleyen hastalar) TEMOZOLİD tedavisinde bir kür, 28 günde tamamlanır. Bu 28 günlük sürenin ilk beş günü ("doz günleri") boyunca kapsüllerinizi günde bir defa alacak ve beşinci günden itibaren 23 gün boyunca hiç TEMOZOLİD almayarak 28 günü tamamlayacaksınız. 28 gün tamamlandıktan sonra; yine ilk beş günde bir defa TEMOZOLİD alacağınız, sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacağınız bir sonraki kür başlayacaktır. TEMOZOLİD dozunda ayarlama yapılmasına ihtiyaç duyup duymadığınızın anlaşılabilmesi için her tedavi küründen önce kan testi yapılacaktır. Daha önce kemoterapi görmemişseniz; ilk beş gün ("doz günleri") boyunca günde bir defa 200 mg/m2 TEMOZOLİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacaksınız. Daha önce kemoterapi görmüşseniz; ilk beş gün ("doz günleri") boyunca günde bir defa 150 mg/m2 TEMOZOLİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacaksınız. Kan testi sonuçlarınıza göre doktorunuz, bir sonraki kürde kullanacağınız TEMOZOLİD dozunda ayarlama yapabilir. Her yeni tedavi kürüne başladığınızda her gün kaç tane, kaç miligram TEMOZOLİD kapsül kullanacağınızı ve bu dozu kullanmaya ne süre devam edeceğinizi anladığınıza emin olun.. Tüm hastalar için Her kapsülden ne kadar almanız gerektiğini tam olarak anlamış olmalısınız. • Hangi günlerin "doz günü" olduğundan tamamen emin olunuz. Her yeni küre başlarken TEMOZOLİD dozunu doktorunuzla birlikte gözden geçirdiğinizden emin olun. Bazen kullanacağınız yeni doz veya kapsül karışımı, bir öncekinden farklı olabilir. Uygulama yolu ve metodu • TEMOZOLİD aç karnına alınmalıdır (Yemekten en az bir saat önce). • Kapsüller bir bardak su ile yutulmalıdır. • Kapsüller açılmamalı veya çiğnenmemelidir. • Doz mümkün olan minimum sayıda kapsül ile sağlanmalıdır. • Kapsülün tahrip olması halinde, cilt ya da mukoz membranların kapsülün toz içeriği ile temasından kaçınılmalıdır. Temas olduğu takdirde bölge hemen iyice yıkanmalıdır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Nüks veya hastalığı ilerleyen çocuklarda Üç yaş ve daha büyük hastalarda TEMOZOLİD 28 günlük kürlerde, 5 gün süreyle 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmış pediyatrik hastalarda başlangıç dozu 5 gün süreyle günde bir defa 150 mg/m2 olmalı ve toksisite yoksa doz bir sonraki kürde 5 gün süreyle günde bir defa 200 mg/m2'ye yükseltilmelidir. Yaşlılarda kullanımı 19-78 yaş arasındaki kişilerde temozolomid kandan temizlenme hızı yaştan etkilenmez. Bununla birlikte, 70 yaş üstündeki yaşlı hastalarda genç hastalara göre kan hücresi sayımında düşüş (nötropeni ve trombositopeni) riski daha fazladır. Bu yüzden, yaşlı hastalarda TEMOZOLİD kullanımında dikkatli olunmalıdır. Özel kullanım durumları Karaciğer veya böbrek yetmezliği Karaciğerinizde veya böbreklerinizde sorun varsa, TEMOZOLİD dozunuzun ayarlanması gerekebilir; doktorunuz, TEMOZOLİD tedavisini tolere ettiğinize emin olmak için, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir. Eğer TEMOZOLİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla TEMOZOLİD kullandıysanız TEMOZOLİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer TEMOZOLİD kullanmayı unutursanız Unuttuğunuz dozu aynı gün içerisinde mümkün olan en kısa zamanda alın. Aradan tam bir gün geçmişse, durumu doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
TEMOZOLİD, • Etkin maddeye veya Bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı, • Dakarbazine (DTIC) karşı aşırı duyarlılığı, • Ağır miyelosupresyonu olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4).
TEMOZOLİD, birinci basamakta yeni tanı konmuş glioblastoma multiforme tedavisinde radyoterapi ile birlikte ve sonrasında endikedir. TEMOZOLİD, standart tedaviden sonra nükseden veya progresyon gösteren glioblastoma multiforme veya anaplastik astrositoma gibi malign glioma hastalarında endikedir. TEMOZOLİD, metastatik malign melanomlu hastaların tedavisinde endikedir.
Tüm ilaçlar gibi TEMOZOLİD de yan etkilere neden olabilir ancak bunlar herkeste görülmez.. Aşağıdakilerden biri olursa TEMOZOLİD'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Şiddetli alerjik reaksiyon (kurdeşen, hırıltılı solunum veya diğer solunum güçlükleri), • Kontrol altına alınamayan kanama, • Nöbetler (konvülsiyon), • Ateş, • Bir türlü dinmeyen şiddetli baş ağrısı. TEMOZOLİD tedavisi belirli kan hücresi tiplerinin sayısını azaltarak kanama veya morlukların artmasına, anemiye (alyuvar azlığı); ateşe ve enfeksiyonlar karşısındaki direncin azalmasına yol açabilir. Kan hücrelerinin sayısındaki azalmalar genellikle geçicidir, fakat bazı hastalarda uzun sürebilir ve aplastik anemi adı verilen, son derece ağır bir anemi türüne neden olabilir. Doktorunuz, söz konusu hücrelerin sayılarında meydana gelebilecek değişikliklerin fark edilebilmesi için kan sayımınızı düzenli aralıklarla izleyecek ve herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç olup olmadığına karar verecektir. Bazı durumlarda TEMOZOLİD dozu azaltılacak veya TEMOZOLİD tedavisi durdurulacaktır. Klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler Yeni tanı konmuş glioblatomada TEMOZOLİD'in ışın tedavisiyle birlikte kullanımı TEMOZOLİD'i ışın tedavisiyle birlikte alan hastalar tek başına TEMOZOLİD alan hastalardan farklı yan etkilerle karşılaşabilirler. Aşağıdaki yan etkiler görülebilir ve tıbbi müdahale gerekebilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Çok yaygın İştahsızlık, baş ağrısı, kabızlık (dışkı yapmada zorluk), bulantı (kusacakmış gibi olmak), kusma, döküntü, saç dökülmesi, yorgunluk. Yaygın Enfeksiyon, ağız enfeksiyonları (oral mantar hastalığı, uçuk, yutak iltihabı), yara enfeksiyonu, kan hücrelerinin sayılarında düşüş (nötropeni, febril nötropeni, trombositopeni, lenfopeni, lökopeni, anemi), kan şekerinin yükselmesi, kilo kaybı, zihinsel durumda veya dikkatte değişiklik, anksiyete/depresyon, uyku hali, konuşma güçlüğü, denge bozukluğu, baş dönmesi, zihin karışıklığı, unutkanlık, sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar (nöropati, periferik nöropati), konsantrasyon güçlüğü, uykuya dalamama veya uykuyu devam ettirememe, karıncalanma hissi, morluk, titreme, anormal veya bulanık görme, çift görme, işitme bozukluğu, nefes darlığı, öksürük, bacaklarda kan pıhtısı, sıvı tutulumu, bacaklarda şişme, ishal, mide veya karın ağrısı, mide bozukluğu, yutma güçlüğü, ağız kuruluğu, deride tahriş veya kızarıklık, deri kuruluğu, kaşıntı, kas güçsüzlüğü, eklemlerde ağrı, kas sızıları veya ağrıları, sık idrara çıkma, idrarı tutma güçlüğü, alerjik reaksiyon, ateş, radyasyon hasarı, yüzde şişme, ağrı, ağızda anormal tat, anormal karaciğer fonksiyon testleri. Yaygın olmayan Grip benzeri belirtiler, Cushingoid özellikler (sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşırı kıllanma ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), deri altında kırmızı lekeler, kanda düşük potasyum düzeyi, kilo artışı, duygudurum değişiklikleri, huzursuzluk, kayıtsızlık, davranış bozukluğu, halüsinasyon ve bellek bozukluğu, kısmi felç, koordinasyon bozukluğu, yürüyüş bozukluğu, duyularda bozukluk, kısmi görme bozukluğu, gözlerde kuruma ve ağrı, sağırlık, orta kulak enfeksiyonu, kulak çınlaması, kulak ağrısı, çarpıntı (kalp atışınızı hissettiğiniz durumlar), akciğerde kan pıhtısı, yüksek kan basıncı, zatüre, sinüslerde iltihaplanma, bronşit, soğuk algınlığı veya grip, burun tıkanıklığı, mide şişkinliği, dışkı kontrolünde güçlük çekilmesi, basur, derinin soyulması, derinin güneş ışığına karşı duyarlılığının artması, deri renginin değişmesi, terlemede artış, kaslarda hasar, sırt ağrısı, idrara çıkmada güçlük, vajinada kanama, cinsel güçsüzlük, adet dönemlerinin ortadan kalkması veya çok ağır seyretmesi, vajina tahrişi, meme ağrısı, ateş basması, ürperme, yüz kızarması, dilde renk değişikliği, koku alma duyusunda değişiklik, susama, dişlerde bozukluk, kafa içi kanaması. Nüks eden veya ilerleyen gliomada TEMOZOLİD monoterapisi Aşağıdaki, yan etkiler görülebilir ve tıbbi müdahale gerekebilir. Çok yaygın Kan hücrelerinin sayısında azalma (nötropeni veya lenfopeni, trombositopeni), iştahsızlık, baş ağrısı, kusma, bulantı (kusacakmış gibi olmak), kabızlık (dışkı yapmada güçlük), yorgunluk. Yaygın Kilo kaybı, uyku hali, baş dönmesi, karıncalanma hissi, nefes darlığı, ishal, karın ağrısı, mide bozukluğu, döküntü, kaşıntı, saç dökülmesi, ateş, güçsüzlük, ürperme, kendini iyi hissetmemek, ağrı, tat duyusunda değişiklik. Yaygın olmayan Kan hücrelerinin sayısında azalma (pansitopeni, anemi, lökopeni). Seyrek Öksürük, pnömoni dahil enfeksiyonlar. Çok seyrek Deride kızarma, ürtiker (kurdeşen), deride kabartılar, alerjik reaksiyonlar, alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme (anjiyoödem). Diğer yan etkiler Karaciğer enzimlerinde yükselme vakaları yaygın olarak bildirilmiştir. Bilirübinde artış, safra akışında problemler (kolestaz), hepatit ve ölümcül karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer hasarı yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Avuçlar ve ayak tabanları dahil deride şişlik ile birlikte şiddetli döküntü ya da deride ağrılı kızarıklık ve/veya vücutta ya da ağızda içi su dolu kabarcıklar oluşması çok seyrek olarak bildirilmiştir. Bunlar görülürse derhal doktorunuza söyleyiniz. TEMOZOLİD ile çok seyrek olarak akciğerde yan etkiler gözlenmiştir. Bu hastalarda genellikle nefes darlığı ve öksürük şikayetleri olmaktadır. Bu belirtileri fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Çok seyrek vakalarda TEMOZOLİD ve benzer ilaçları alan hastalarda, lösemi dahil olmak üzere sekonder kanserlerin gelişimine dair düşük bir risk olabilir. Yeni veya yeniden (tekrar eden) sitomegalovirüs enfeksiyonları ve tekrar eden Hepatit B virüsü enfeksiyonları yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Ölümle sonuçlanan vakalar dahil olmak üzere, herpes virüsünden kaynaklanan beyin enfeksiyon vakaları (herpetik meningoensefalit) yaygın olmayan şekilde bildirilmiştir. Diabetes insipidus vakaları yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Diabetes insipidus'un belirtileri çok idrara çıkma ve susamadır. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya yer almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
TEMOZOLİD'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ • Temozolomid veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. • Dakarbazin'e (kimi zaman DTIC olarak adlandırılan bir antikanser ilacı) karşı alerjik reaksiyon göstermiş iseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içermektedir: kaşıntı hissi, nefessiz kalmak ya da hırıltılı solunum, yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme. • Lökosit sayısı ve trombosit sayısı gibi belirli kan hücrelerinin sayıları ileri derecede azalmışsa (miyelosupresyon). Bu kan hücreleri enfeksiyonla savaşma ve uygun şekilde kan pıhtılaşması için önemlidir. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, bu hücrelerin yeterli miktarlarına sahip olduğunuzdan emin olmak için kanınızı test edecektir. • Hamile iseniz. TEMOZOLİD'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ TEMOZOLİD almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz çünkü; • Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP) olarak adlandırılan ciddi bir göğüs hastalığı formunun gelişimi yönünden yakından izlenmeniz gerekmektedir. Yeni tanı konmuş bir hasta iseniz (glioblastoma multiforme) TEMOZOLİD'i radyoterapiyle birlikte 42 gün boyunca alıyor olabilirsiniz. Bu durumda doktorunuz bu pnömoni tipini (PCP) önlemeye yardımcı olacak ilaç da reçeteleyecektir. • Daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirdiyseniz veya sizde hepatit B enfeksiyonu olma ihtimali varsa. Çünkü TEMOZOLİD, ölümcül olabilen bazı vakalarda hepatit B'nin tekrar aktif hale gelmesine neden olabilir. Tedaviye başlanmadan önce hastalar, bu enfeksiyonun belirtileri için doktorları tarafından dikkatle kontrol edilecektir. • Tedaviye başlanmadan önce anemi (kırmızı kan hücreleri sayısının düşük olma durumu) varsa, akyuvar (beyaz kan hücresi) ve trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayınız düşük ise veya kanınızın pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa ya da bunlar, tedavi sırasında gelişirse, doktorunuz kullandığınız ilacın dozunu azaltmak, tedavinize ara vermek, tedavinizi durdurmak veya değiştirmek ihtiyacını duyabilir. Başka tedavilere de ihtiyacınız olabilir. Bazı durumlarda TEMOZOLİD tedavisinin durdurulması gerekebilir.. TEMOZOLİD'in kan hücreleriniz üzerindeki yan etkilerini takip etmek amacıyla size sık aralıklarla kan testi yapılacaktır. • Lösemi de dahil olmak üzere kan hücrelerinde başka değişikliklere dair düşük bir risk olabilir. • TEMOZOLİD'in çok yaygın yan etkileri olan bulantı (kusacakmış gibi olmak) ve/veya kusma yaşarsanız (Bkz. Bölüm 4), doktorunuz size kusmanızı önlemeye yardımcı olacak bir ilaç (antiemetik adı verilir) reçeteleyebilir. Tedavi öncesinde veya sırasında sık sık kusuyorsanız kusmayı kontrol altına alıncaya kadar TEMOZOLİD'i almanızın ne zaman en uygun olacağını doktorunuza sorunuz. TEMOZOLİD dozunuzu aldıktan sonra kusarsanız, aynı gün içerisinde ikinci bir doz almayınız. • Ateşlenirseniz ya da enfeksiyon belirtileri fark ederseniz, hemen doktorunuzla temasa geçiniz. • 70 yaşın üzerindeyseniz, enfeksiyonlara, morluklara veya kanamaya daha yatkın olabilirsiniz. • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa, TEMOZOLİD dozunuzun ayarlanması gerekebilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.. Çocuklar ve ergenler Bu ilaç 3 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından TEMOZOLİD'i 3 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz. TEMOZOLİD almış 3 yaşından büyük hastalara ilişkin veriler sınırlıdır. TEMOZOLİD'in yiyecek ve içecek ile birlikte kullanılması TEMOZOLİD aç karnına alınmalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı almadan önce doktorunuzdan veya eczacınızdan tavsiye alınız. Doktorunuz tarafından kesin olarak gerekli görülmedikçe gebelik döneminde TEMOZOLİD ile tedavi edilmemeniz gerekmektedir.. TEMOZOLİD kullanan kadın ve erkek hastaların etkili doğum kontrol önlemleri almaları önerilmektedir (ayrıca bkz. "Erkek fertilitesi"). Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. TEMOZOLİD ile tedavi edildiğiniz dönemde bebeğinizi emzirmeye son veriniz. Erkek fertilitesi TEMOZOLİD kalıcı kısırlığa (infertiliteye) yol açabilir. Erkek hastalar tedaviyi durdurduktan sonra 6 aya kadar etkili kontraseptifleri kullanmalı ve baba olmamalıdır. Tedaviden önce sperm korunumu hakkında tavsiye alınması önerilir. Araç ve makine kullanımı TEMOZOLİD kullanırken kendinizi yorgun veya uykulu hissedebilirsiniz. Bu durumda ilacın sizi nasıl etkilediğini görünceye kadar herhangi bir araç ve makine kullanmayınız (bkz.Bölüm 4). TEMOZOLİD'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Laktoz TEMOZOLİD laktoz içerdiğinden eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Ayrı bir faz I çalışmada, ranitidinle birlikte temozolomid uygulaması temozolomidin emilim derecesinde ya da onun aktif metaboliti monometil triazenoimidazol karboksamid (MTIC) maruz kalımda değişikliklere yol açmamıştır. Temozolomid yemekle birlikte uygulandığında Cmaks'da %33'lük azalma ve EAA'da %9'luk azalma görülmüştür. Cmaks'daki değişimin klinik anlamlılığı bertaraf edilemeyeceğinden, TEMOZOLİD yemekle birlikte uygulanmamalıdır. Faz II çalışmalardaki popülasyon farmakokinetiği üzerinde yapılan bir analize dayalı olarak deksametazon, proklorperazin, fenitoin, karbamazepin, ondansetron, H2 reseptör antagonistleri veya fenobarbital ile birlikte uygulanması, temozolomidin klerensini değiştirmemektedir. Valproik asit ile birlikte uygulanması durumunda temozolomid klerensinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana gelmektedir.. Temozolomidin diğer tıbbi ürünlerin metabolizması ya da eliminasyonu üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bununla beraber temozolomid karaciğerde metabolize edilmediği ve proteinlere düşük oranda bağlandığı için diğer ilaçların farmakokinetiğini etkilemesi muhtemel değildir (bkz. Bölüm 5.2). Temozolomid ile diğer miyelosupresif ajanların kombine kullanımı, miyelosupresyon olasılığını artırabilir.
Temozolomid.
Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ajanlar-Diğer alkilleyici ajanlar ATC kodu: L01AX03 Etki mekanizması Temozolomid fizyolojik pH'da hızlı bir kimyasal dönüşüm göstererek aktif bileşen olan monometil triazenoimidazol karboksamide (MTIK) dönüşen bir triazendir. MTİK'nin sitotoksisitesinin, primer olarak guaninin O6 pozisyonunun alkilasyonundan ve ilaveten N7 pozisyonunda alkilasyonundan ileri geldiği düşünülmektedir. Bunu takiben gelişen sitotoksik lezyonların, metil katılımının anormal onarımı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Klinik etkililik ve güvenlilik Yeni teşhis edilen glioblastoma multiforme Toplam 573 hasta temozolomid + RT (n=287) veya tek başına RT (n=286) almak üzere randomize edilmiştir. Temozolomid + RT kolundaki hastalar RT'nin ilk gününden itibaren RT'nin son gününe kadar 42 gün süreyle (maksimum 49 gün) günde bir kez eş zamanlı temozolomid (75 mg/m2) almıştır. Bunu RT'nin bitiminden sonraki 4 haftadan başlayarak 6 küre kadar, 28 günlük her bir kürün 1-5. günlerinde verilen temozolomid monoterapisi (150-200 mg/m2) izlemiştir. Kontrol kolundaki hastalar yalnızca RT almıştır. RT ve kombine TEMOZOLİD tedavisi süresince Pnemocytis jirovecii pnömonisine (PCP) yönelik profilaksi gerekmiştir. Tek başına RT kolundaki 282 hastadan 161'i (%57) ve temozolomid + RT kolundaki 277 hastadan 62'sine (%22) takip döneminde kurtarıcı tedavi olarak temozolomid uygulanmıştır. Genel sağkalım için tehlike oranı (HR) 1,59'dur (HR için %95 güven aralığı (GA) =1,33-1,91) ve log-rank p değeri temozolomid kolunun lehine<0,0001'dir. Hesaplanan 2 yıl veya daha uzun süre hayatta kalma olasılığı (%26'ya karşı %10) RT + temozolomid kolunda daha yüksektir. Yeni teşhis edilmiş glioblastoma multiformeli hastaların tedavisinde RT'ye eş zamanlı temozolomid eklenmesi ve ardından temozolomid monoterapisi tek başına RT'ye kıyasla genel sağkalımda (OS) istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir (Şekil 1). ITT Popülasyonu: Genel Sağkalım Şekil 1. Genel sağkalım için Kaplan-Meier eğrileri (ITT (tedavi amaçlı) popülasyon) Çalışmanın sonuçları performans durumu kötü olan bir hasta alt grubunda (WHO PS=2, n=70) tutarlı değildir ve bu alt grupta genel sağkalım ve progresyona kadar geçen süre her iki kolda benzerdir. Ancak bu hasta grubunda kabul edilemez risklerin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. Nüks eden veya ilerleyen malign glioma Cerrahiden ve RT'den sonra ilerleyen veya nüks eden glioblastoma multiformeli hastalarda (Karnofski performans durumu [KPS] 70) klinik etkinlik verileri oral temozolomid ile yürütülen iki klinik çalışmaya dayanmaktadır. Bunlardan biri 138 hastada (%29'u daha önce kemoterapi almıştı) yürütülen karşılaştırmasız bir çalışma, diğeri ise toplam 225 hastada (%67'si daha önce nitrozoüreye dayalı kemoterapi almıştı) yürütülen, temozolomidin prokarbazin ile karşılaştırıldığı randomize, aktif-kontrollü bir çalışmadır. Her iki çalışmada, birincil son nokta manyetik rezonans görüntülemesi veya nörolojik kötüleşme ile tanımlanan progresyonsuz sağkalımdır (PFS). Karşılaştırmasız çalışmada 6 ayda PFS %19, progresyonsuz medyan sağkalım süresi 2,1 ay ve medyan genel sağkalım 5,4 aydır. MR görüntülemelerine dayanan objektif yanıt oranı (ORR) %8'dir. Randomize, aktif-kontrollü çalışmada temozolomid ile 6 ayda PFS prokarbazine göre anlamlı olarak daha fazladır (%21'e karşı %8-ki-kare p = 0,008) ve medyan PFS sırasıyla 2,89 ay ve 1,88 aydır (log sıra p = 0,0063). Temozolomid ve prokarbazin için medyan sağkalım süresi sırasıyla 7,34 ay ve 5,66 aydır (log sıra p = 0,33). Altı ayda, temozolomid kolunda hayatta kalan hastaların oranı (%60) prokarbazin koluna kıyasla(%44) anlamlı olarak daha yüksektir (ki-kare p = 0,019). Daha önce kemoterapi almış hastalarda yarar KPS  80 olan hastalarda gösterilmiştir. Nörolojik durumda kötüleşmeye kadar geçen süreye ilişkin veriler ve performans durumunda kötüleşmeye kadar geçen süreye ilişkin veriler prokarbazine göre temozolomid lehinedir (KPS'nin<70'e gerilemesi veya en az 30 puan azalma). Bu son noktalarda progresyona kadar geçen medyan süreler prokarbazine kıyasla temozolomid ile 0,7-2,1 ay daha uzundur (log sıra p =<0,01-0,03). Nüks eden anaplastik astrositoma Anaplastik astrositomalı hastaların ilk relapstaki tedavisinde oral temozolomidin güvenliliğini ve etkililiğini değerlendiren çok-merkezli, ileriye dönük bir faz II çalışmada, 6 ayda PFS %46 ve medyan PFS 5,4 aydır. Medyan genel sağkalım süresi 14,6 aydır. Merkezi gözden geçirmeyi yapan araştırmacının değerlendirmesine dayanan yanıt oranı tedavi amaçlı popülasyonda (ITT) (n=162) %35'dir (13 tam yanıt ve 43 kısmi yanıt). 43 hastada stabil hastalık bildirilmiştir. ITT popülasyonunda 6 aylık olaysız sağkalım oranı %44 ve medyan olaysız sağkalım süresi 4,6 aydır; bu rakamlar progresyonsuz sağkalım sonuçlarıyla benzerdir. Uygun nitelikteki histoloji popülasyonunda etkinlik sonuçları benzerdir. Radyolojik objektif yanıta ulaşılması veya progresyonsuz durumun korunması yaşam kalitesinin korunması veya iyileşmesiyle güçlü biçimde ilişkili bulunmuştur. Pediyatrik hastalar Oral temozolomid, 28 günde bir 5 gün boyunca günlük olarak uygulanmış bir rejimde nüks eden beyin sapı glioması ya da nüks eden yüksek evreli astrositomu olan pediyatrik hastalarda (3-18 yaş) incelenmiştir. Temozolomide tolerans erişkinlerdekine benzerdir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar Doktorunuz, kullanacağınız TEMOZOLİD dozunun ne olduğunu, vücut ölçülerinize (boyunuza ve kilonuza) ve daha önce kemoterapi görmüş olup olmamanıza göre size söyleyecektir.. Size, mide bulantısının önlenmesi veya kontrol altına alınabilmesi için ilaç da verilebilir. TEMOZOLİD'i ışın tedavisiyle birlikte kullanıyorsanız (yeni teşhis edilmiş hastalar) Tedavi, TEMOZOLİD'in ışın tedavisiyle birlikte kullanıldığı eşzamanlı dönem ve bunu takiben tek başına kullanıldığı monoterapi dönemi olarak iki dönemde uygulanacaktır.. Eşzamanlı tedavi dönemi TEMOZOLİD'in ışın tedavisi devam ederken kullanıldığı dönem, eşzamanlı tedavi dönemidir. Doktorunuz TEMOZOLİD tedavisini günde bir defa 75 mg/m2'lik dozla başlatacak ve alacağınız kesin dozu, boyunuza ve kilonuza göre hesaplayacaktır. Bu dozu, ışın tedavisiyle birlikte olmak üzere 42 (en fazla 49) gün boyunca her gün alacaksınız. Bu dönem tedavinin, "eşzamanlı tedavi" olarak adlandırılan ilk dönemidir. Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilacınızı eş zamanlı tedavi döneminde tolere etme derecenize göre TEMOZOLİD dozu geciktirilebilir veya TEMOZOLİD tedavisine son verilebilir. Işın tedavisi tamamlandığında tedaviye vücudunuza kendini toparlama şansını tanımak için 4 hafta süreyle ara verilecektir. 4 haftalık bu ara sona erdiğinde, monoterapi dönemine başlayacaksınız. Monoterapi dönemi Bu dönemde kullanacağınız TEMOZOLİD dozu ve kullanma şekli, eşzamanlı tedavi dönemindekinden farklı olacaktır. Bu dönem, her biri 28 günde tamamlanmak üzere en fazla 6 kür boyunca uygulanır. Birinci kürün ilk 5 günü boyunca yeni TEMOZOLİD dozunuzu (günde bir defa 150 mg/m2) alacak, kürün geriye kalan 23 günü boyunca TEMOZOLİD kullanmayacak ve böylece 28 günlük kürü tamamlamış olacaksınız. Kürün 28. günü tamamlandığında, bu ilacı yine ilk 5 gün boyunca kullanıp sonraki 23 gün boyunca kullanmayacağınız, bir sonraki kür başlayacaktır. Kan sayımı sonuçlarınıza ve/veya ilaç tolere etme derecenize göre TEMOZOLİD dozu her kürde ayarlanabilir, geciktirilebilir veya TEMOZOLİD tedavisi durdurulabilir. Yalnızca TEMOZOLİD kullanıyorsanız (nüks veya hastalığı ilerleyen hastalar) TEMOZOLİD tedavisinde bir kür, 28 günde tamamlanır. Bu 28 günlük sürenin ilk beş günü ("doz günleri") boyunca kapsüllerinizi günde bir defa alacak ve beşinci günden itibaren 23 gün boyunca hiç TEMOZOLİD almayarak 28 günü tamamlayacaksınız. 28 gün tamamlandıktan sonra; yine ilk beş günde bir defa TEMOZOLİD alacağınız, sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacağınız bir sonraki kür başlayacaktır. TEMOZOLİD dozunda ayarlama yapılmasına ihtiyaç duyup duymadığınızın anlaşılabilmesi için her tedavi küründen önce kan testi yapılacaktır. Daha önce kemoterapi görmemişseniz; ilk beş gün ("doz günleri") boyunca günde bir defa 200 mg/m2 TEMOZOLİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacaksınız. Daha önce kemoterapi görmüşseniz; ilk beş gün ("doz günleri") boyunca günde bir defa 150 mg/m2 TEMOZOLİD kullanacak ve sonraki 23 gün boyunca TEMOZOLİD kullanmayacaksınız. Kan testi sonuçlarınıza göre doktorunuz, bir sonraki kürde kullanacağınız TEMOZOLİD dozunda ayarlama yapabilir. Her yeni tedavi kürüne başladığınızda her gün kaç tane, kaç miligram TEMOZOLİD kapsül kullanacağınızı ve bu dozu kullanmaya ne süre devam edeceğinizi anladığınıza emin olun.. Tüm hastalar için Her kapsülden ne kadar almanız gerektiğini tam olarak anlamış olmalısınız. • Hangi günlerin "doz günü" olduğundan tamamen emin olunuz. Her yeni küre başlarken TEMOZOLİD dozunu doktorunuzla birlikte gözden geçirdiğinizden emin olun. Bazen kullanacağınız yeni doz veya kapsül karışımı, bir öncekinden farklı olabilir. Uygulama yolu ve metodu • TEMOZOLİD aç karnına alınmalıdır (Yemekten en az bir saat önce). • Kapsüller bir bardak su ile yutulmalıdır. • Kapsüller açılmamalı veya çiğnenmemelidir. • Doz mümkün olan minimum sayıda kapsül ile sağlanmalıdır. • Kapsülün tahrip olması halinde, cilt ya da mukoz membranların kapsülün toz içeriği ile temasından kaçınılmalıdır. Temas olduğu takdirde bölge hemen iyice yıkanmalıdır. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım Nüks veya hastalığı ilerleyen çocuklarda Üç yaş ve daha büyük hastalarda TEMOZOLİD 28 günlük kürlerde, 5 gün süreyle 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmış pediyatrik hastalarda başlangıç dozu 5 gün süreyle günde bir defa 150 mg/m2 olmalı ve toksisite yoksa doz bir sonraki kürde 5 gün süreyle günde bir defa 200 mg/m2'ye yükseltilmelidir. Yaşlılarda kullanımı 19-78 yaş arasındaki kişilerde temozolomid kandan temizlenme hızı yaştan etkilenmez. Bununla birlikte, 70 yaş üstündeki yaşlı hastalarda genç hastalara göre kan hücresi sayımında düşüş (nötropeni ve trombositopeni) riski daha fazladır. Bu yüzden, yaşlı hastalarda TEMOZOLİD kullanımında dikkatli olunmalıdır. Özel kullanım durumları Karaciğer veya böbrek yetmezliği Karaciğerinizde veya böbreklerinizde sorun varsa, TEMOZOLİD dozunuzun ayarlanması gerekebilir; doktorunuz, TEMOZOLİD tedavisini tolere ettiğinize emin olmak için, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı kontrol edecektir. Eğer TEMOZOLİD'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla TEMOZOLİD kullandıysanız TEMOZOLİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer TEMOZOLİD kullanmayı unutursanız Unuttuğunuz dozu aynı gün içerisinde mümkün olan en kısa zamanda alın. Aradan tam bir gün geçmişse, durumu doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
TEMOZOLİD, • Etkin maddeye veya Bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı, • Dakarbazine (DTIC) karşı aşırı duyarlılığı, • Ağır miyelosupresyonu olan hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4).

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.