TURKFLEKS


  Ürün Formları:

  Tümünü Gör
  tanıtım
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  7.91 ₺
  2021-03-16
  TURK ILAC DEKSTROZ
  N
  C
  ?
  E
  • TURKFLEKS %5 DEKSTROZ karbonhidrat ve sıvı eksikliğinin tedavisinde • TURKFLEKS %5 DEKSTROZ parenteral uygulamalarda geçimli olduğu ilaçların seyreltici çözeltisi olarak da kullanılır.
  Tüm ilaçlar gibi TURKFLEKS %5 DEKSTROZ da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz • Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon) • Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar • Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi) • Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi) • İdrar miktarınızda artış • Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma • Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme • Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Tüm ilaçlar gibi TURKFLEKS %5 DEKSTROZ da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz • Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon) • Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar • Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi) • Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi) • İdrar miktarınızda artış • Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma • Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme • Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  TURKFLEKS %5 DEKSTROZ birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir. Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi). • Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa • Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse. • Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi) • Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Sizde bir su zehirlenmesi durumu • İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz • Kalp yetmezliğiniz varsa • Akciğer yetmezliğiniz • Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluşmuşsa.. • Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz. • Kafa içi basıncınız yüksekse. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un yiyecek ve içecekle kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir.. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Özel bir durum bulunmamaktadır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir. Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi kullanım öncesi ek ilaçlarla geçimliliği hekim tarafından değerlendirilmelidir. İlave edilecek ilaçlar uygulama öncesi geçimlilik açısından beraberinde verilen kullanım kılavuzuna göre değerlendirilmelidir. İlaçların TURKFLEKS %5 DEKSTROZ içine ilavesi sonrasında renk değişimi, çözünmeyen partiküller ve kristalleşme olmadığından emin olunmalıdır. Çözeltiye eklenen bazı ilaç veya çözeltiler geçimsiz olabilir. Çözeltiye başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karışana kadar çalkalanmalıdır.
  Her 100 ml içinde 5 gram glukoz (şeker)
  Farmakoterapötik grup: Parenteral beslenme çözeltileri/Karbonhidratlar ATC kodu: B05BA03 TURKFLEKS %5 DEKSTROZ her 100 ml çözeltide 5 gram dekstroz (D-glukoz) anhidrat (C6H12O6) içerir. Dekstroz anhidratın moleküler ağırlığı yaklaşık 180.2'dir. 1 gramı glukoza eş değer enerji yani 4 kalori sağlar. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, litresinde 200 kcal kalori sağlar. Dahası glukoz infüzyonuyla iyonik olmayan bir hidrasyon sağlanmış olur. Dekstroz çözeltileri parenteral beslenmede karbonhidrat kaynağı olarak da verilir. Ancak bunun için daha çok daha konsantre formlar tercih edilir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un farmakodinamik özellikleri, etkin maddesi olan ve hücresel metabolizmada temel enerji kaynağı olan glukozun özelliklerinden ibarettir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, ozmolaritesi yaklaşık 277.7 mOsm/l olan hemen hemen izotonik bir çözeltidir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, klinikte elektrolit içermeyen hidrasyon sağlamak için kullanılır ve hastanın klinik durumuna bağlı olarak diürezi uyarabilir. Çözeltiye eklenen ilaçların farmakodinamik özellikleri, eklenen ilacın farmakodinamik özellikleriyle aynıdır.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar • Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. • Doktorunuz TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Uygulama yolu ve metodu Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. Yaşlılarda kullanımı Erişkinlerdeki gibi kullanılır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir. Eğer TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla TURKFLEKS %5 DEKSTROZ kullandıysanız TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
  Dekompanse diyabette, metabolik stres durumları gibi glukoz intoleransı durumlarında, hiperozmolar koma durumlarında, hiperglisemi durumlarında ve hiperlaktatemi durumunda kontrendikedir.. Dekstroz içeren çözeltiler mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunan kişilerde kontrendike olabilir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  C
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  7.91 ₺
  2021-03-16
  TURK ILAC DEKSTROZ
  • TURKFLEKS %5 DEKSTROZ karbonhidrat ve sıvı eksikliğinin tedavisinde • TURKFLEKS %5 DEKSTROZ parenteral uygulamalarda geçimli olduğu ilaçların seyreltici çözeltisi olarak da kullanılır.
  Tüm ilaçlar gibi TURKFLEKS %5 DEKSTROZ da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz • Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon) • Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar • Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi) • Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi) • İdrar miktarınızda artış • Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma • Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme • Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Tüm ilaçlar gibi TURKFLEKS %5 DEKSTROZ da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere yol açabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılı solunum, göğsünüzde sıkışma hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrı ya da titreme/nezle benzeri belirtiler Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz • Vücudunuzdaki sıvı miktarının azalması ve vücudunuzun susuz kalması (dehidratasyon) • Kanınızdaki iyon adı verilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfat vb) düzeylerinde azalmalar • Kan şekerinizde yükselme (hiperglisemi) • Dolaşan kan hacminin artması (hipervolemi) • İdrar miktarınızda artış • Uygulamanın yapıldığı bölgeden damar dışına sızma • Uygulamanın yapıldığı bölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme • Uygulamanın yapıldığı bölgede iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı damarlarda tahriş • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan iltihaplanma • Uygulamanın yapıldığı bölgeden başlayarak toplardamarlarınızı tıkayan pıhtıların oluşumu Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etkileri Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
  TURKFLEKS %5 DEKSTROZ birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya da şeker hastasıysanız doktorunuz bu ilacı size uygulamamaya karar verebilir. Ayrıca bu çözelti, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı infüzyon setinden uygulanmamalıdır. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; • Kan şekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi). • Sizde kontrol altına alınmamış şeker hastalığı (diyabet) • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlaması gibi durumlarda oluşabilen şekerlere karşı bir tahammülsüzlük varsa • Vücudunuz aşırı susuz kalmış ve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda şekerli sıvı verilmesine bağlı olarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu gelişmişse. • Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımı sonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi) • Mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; • Sizde bir su zehirlenmesi durumu • İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği durumunuz • Kalp yetmezliğiniz varsa • Akciğer yetmezliğiniz • Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanması veya kanaması sonucu sizde bir felç durumu (akut iskemik inme) oluşmuşsa.. • Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travma geçirmişseniz. • Kafa içi basıncınız yüksekse. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un yiyecek ve içecekle kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ damar yolundan uygulanan bir ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Araç ve makine kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedaviniz sırasında araç ve makine kullanmak mümkün değildir.. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devam edebilir, araç ve makine kullanabilirsiniz. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Özel bir durum bulunmamaktadır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'a ek olarak herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Eğer sizde şeker hastalığı varsa, size bu ilaç verilmeyebilir ya da içine kandaki şekerinizi nötralize edecek bir ilaçla birlikte verilebilir. Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı doktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi kullanım öncesi ek ilaçlarla geçimliliği hekim tarafından değerlendirilmelidir. İlave edilecek ilaçlar uygulama öncesi geçimlilik açısından beraberinde verilen kullanım kılavuzuna göre değerlendirilmelidir. İlaçların TURKFLEKS %5 DEKSTROZ içine ilavesi sonrasında renk değişimi, çözünmeyen partiküller ve kristalleşme olmadığından emin olunmalıdır. Çözeltiye eklenen bazı ilaç veya çözeltiler geçimsiz olabilir. Çözeltiye başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karışana kadar çalkalanmalıdır.
  Her 100 ml içinde 5 gram glukoz (şeker)
  Farmakoterapötik grup: Parenteral beslenme çözeltileri/Karbonhidratlar ATC kodu: B05BA03 TURKFLEKS %5 DEKSTROZ her 100 ml çözeltide 5 gram dekstroz (D-glukoz) anhidrat (C6H12O6) içerir. Dekstroz anhidratın moleküler ağırlığı yaklaşık 180.2'dir. 1 gramı glukoza eş değer enerji yani 4 kalori sağlar. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, litresinde 200 kcal kalori sağlar. Dahası glukoz infüzyonuyla iyonik olmayan bir hidrasyon sağlanmış olur. Dekstroz çözeltileri parenteral beslenmede karbonhidrat kaynağı olarak da verilir. Ancak bunun için daha çok daha konsantre formlar tercih edilir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un farmakodinamik özellikleri, etkin maddesi olan ve hücresel metabolizmada temel enerji kaynağı olan glukozun özelliklerinden ibarettir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, ozmolaritesi yaklaşık 277.7 mOsm/l olan hemen hemen izotonik bir çözeltidir. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ, klinikte elektrolit içermeyen hidrasyon sağlamak için kullanılır ve hastanın klinik durumuna bağlı olarak diürezi uyarabilir. Çözeltiye eklenen ilaçların farmakodinamik özellikleri, eklenen ilacın farmakodinamik özellikleriyle aynıdır.
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar • Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar • Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. • Doktorunuz TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız. Uygulama yolu ve metodu Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir. Yaşlılarda kullanımı Erişkinlerdeki gibi kullanılır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızın şiddetine bağlı olarak bu ilacı size uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama sırasında dikkatle izleyecektir. Eğer TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla TURKFLEKS %5 DEKSTROZ kullandıysanız TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ'u kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. TURKFLEKS %5 DEKSTROZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
  Dekompanse diyabette, metabolik stres durumları gibi glukoz intoleransı durumlarında, hiperozmolar koma durumlarında, hiperglisemi durumlarında ve hiperlaktatemi durumunda kontrendikedir.. Dekstroz içeren çözeltiler mısır ya da mısır ürünlerine karşı aşırı duyarlılığı bulunan kişilerde kontrendike olabilir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın