×
image

TYLOL HOT C TEK KULLANIMLIK ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (12 ADET)

ÜRÜN TÜRÜ REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
İlaç
N
C
+12
E
FİYAT (₺) BARKOD
34.99 ₺
2019-10-27
8699540250130

Etken Madde: PARASETAMOL + KLORFENIRAMIN MALEAT + KAFEIN+ ASKORBIK ASIT
Firma: NOBEL ILAC SANAYI

TYLOL HOT C, grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ve eklem ağrıları, ateş, nezle ve öksürüğün semptomatik tedavisinde endikedir. TYLOL HOT C, 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerin kullanımı içindir.
Tüm ilaçlar gibi TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa,TYLOL HOT C'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme) • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon) • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen) • Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu) • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) • Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi) • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı) • Aşırı duyarlılık • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar) • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOL HOT C'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor. Yaygın • Uyku bozukluğu, • Bulantı, • Kusma, • Sersemlik, • Ağız kuruluğu, • Baş ağrısı, • Baş dönmesi, • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar, • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, • Karın ağrısı, • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz, • Kabızlık. Yaygın olmayan • Mide ve bağırsak kanalı kanaması, • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz), • Yüksek dozda C vitamini alımından sonra zaman zaman baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk görülmüştür. Seyrek • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), hemolitik anemi, diğer kan diskrazileri (kan bileşenlerinin yapı, işlev veya kalitesinde anormallik), • Alerjik reaksiyonlar, • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok), • Depresyon, huzursuzluk, kabuslar, • Anoreksi (iştahsızlık), • Konsantre olamama, • Bulanık görme, • Kulak çınlaması, • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), • Kalp ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı, • Düşük tansiyon (hipotansiyon), • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşial sekresyonda kalınlaşma, • İshal, • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme), • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı), • Halsizlik, göğüs sıkışması, • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık). Bilinmiyor • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk), • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), • Anksiyete (kaygı, endişe), • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker, • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler), • Üriner retansiyon (idrar yapamama), • Anaflaksi, bronkospazm, pozitif alerji testi, immün trombositopeni. Eğer sizde laboratuar incelemeleri yapılacaksa (örn. kan ya da idrar tahlili), doktorunuza TYLOL HOT C kullandığınızı bildirin. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
TYLOL HOT C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • TYLOL HOT C'nin içeriğindeki parasetamol, askorbik asit (C vitamini), kafein, klorfeniramin maleat adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, • 12 yaşın altındaki çocuklarda, • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi 9'dan büyük) varsa, • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, • Şiddetli yüksek tansiyon ve taşikardinin (hızlı kalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda, • Şiddetli koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa, • Bu ilaçları kullanıyorsanız: dekonjestanlar (burun tıkanıklıklarını gidermek için kullanılan ilaçlar), trisiklik antidepresanlar, iştah baskılayıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri psikostimülanlar (sinir sistemini uyarıcı ilaçlar) ve beta-blokörler (yüksek tansiyon, kalpte ritm bozukluğu gibi durumlarda kullanılan ilaç grubu), • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa, • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa, • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disülfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız, • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa, • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanıyorsanız, • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanıyorsanız. TYLOL HOT C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer, • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikâyeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS) (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermel nekroliz (TEN) (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir. • Aneminiz (kansızlık) varsa, • Akciğer hastalığınız varsa, • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa, • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve iltihap önleyici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa, • Parasetamol, kafein, klorfeniramin maleat veya askorbik asit içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız. • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa, • Şeker hastalığınız varsa, • Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa, • 60 yaş üzerindeyseniz, • Serebral ateroskleroz (beyindeki damar sertliği) hastasıysanız, • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalmaz tansiyonunuzun düşmesi) durumunda, • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı, • Uzun süre kullanımı, • Eğer böbrek taşlarınız varsa ya da böbrek taşlarına meyilli iseniz.. Bu durumda içeriğindeki askorbik asit (C vitamini) nedeniyle yüksek miktarda TYLOL HOT C kullanımında, böbrek taşları (kalsiyum oksalat taşları) oluşma tehlikesi ortaya çıkar. Bu durumda TYLOL HOT C kullanımına başlamadan önce doktorunuza danışın. 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. TYLOL HOT C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Besinler TYLOL HOT C'nin emilim hızını azaltabilir. Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir.. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez. Doktorunuz aksini söylemedikçe TYLOL HOT C'yi hamilelikte kullanmayınız.. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz aksini söylemedikçe, TYLOL HOT C'yi emzirme döneminde kullanmayınız.. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk, vs) neden olabilir. Araç ve makine kullanımı TYLOL HOT C uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz. TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TYLOL HOT C, her 1 poşette 142,76 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. TYLOL HOT C, sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL HOT C'nin etkisi değişebilir.. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz: • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. Propantelin vb.) • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. Metoklopramid vb.) • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi) • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar) • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç) • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır) • Alkol • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar) TYLOL HOT C'yi burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antideprasanlar (örn. amitriptilin, nortriptilin imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI'leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. • Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır. • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır. • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır. • Tropisetron, granisetron, metokloprarnid (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar) • Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol, • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır) • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır) • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır) • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır) • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır) • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır) • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Tranklizanlar (sinirleri yatıştırmada kullanılır) • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) • Teofilin (astım gibi hava yolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır) • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır) • John's Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır) • Diğer ağrı kesiciler Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Parasetamol Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün daha hızlı emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha hızlı başlamasına neden olabilir. Bazı hipnotikler ve antiepileptik ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya rifampisin gibi karaciğerde hepatik mikrozomal enzim indüksiyonuna sebep olan ilaçların tek başına kullanıldığında zararsız olan parasetamol dozlarıyla eşzamanlı kullanımı karaciğer hasarına yol açabilir. Aşırı alkol tüketimi halinde, terapötik dozlarda bile parasetamol alınması da karaciğer hasarına neden olabilir. Parasetamolün kloramfenikol ile kombinasyon halinde kullanılması, kloramfenikolün yarılanma ömrünü uzatabilir ve dolayısıyla bu ilacın toksisite riskini artırabilir.. Parasetamol (veya metabolitleri), K vitaminine bağımlı koagülasyon faktörü sentezinde rol oynayan enzimler ile etkileşir. Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimler, "uluslararası normalleştirilmis oran" (International Normalized Ratio, INR) değerinde bir artışa ve kanama riskinde bir artışa neden olabilir. Bundan dolayı, oral antikoagulan kullanan hastalar, tıbbi denetim ve kontrol olmadan uzun süreli parasetamol kullanmamalıdır. 5-hidroksitriptamin (serotonin) tip 3 reseptör antagonistleri olan tropisetron ve granisetron, farmakodinamik etkileşim ile parasetamolün analjezik etkisini tamamen baskılayabilir. Parasetamol ve azidotimidin (AZT-zidovudin) eşzamanlı kullanılması nötropeni eğilimini artırır. Bu nedenle tıbbi tavsiye olmadıkça, parasetamol AZT ile birlikte alınmamalıdır. Birden fazla ağrı kesiciyle kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir. Bunun hastaya ekstra bir fayda sağladığını gösteren çok az kanıt vardır ve genelde istenmeyen etkilerde artışa yol açmaktadır. Parasetamol emilim hızı metoklopramid ya da domperidon ile artabilir ve kolestiramin ile azalabilir. St. John's Wort (Hypericum perforatum-sarı kantaron) parasetamolün kan düzeylerini azaltabilir. Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir. Klorfeniramin maleat Klorfeniramin, santral etkili ilaçların (sempatomimetikler, antidepresanlar) etkilerini artırabilir. Alkol, barbitüratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini artırabilir. Atropin, trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörlerinin antimuskarinik etkilerini artırabilir. Klorfeniramin, fenitoin metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.. Antihistaminikler derideki histamin yanıtını baskılayabileceği için alerji testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir. Kafein Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu azaltır. Kafein doğal olarak çay, kahve, çikolata ve bazı gazlı içeceklerde bulunur ve önerilen günlük dozun (520 mg/gün; 8 tablet) üzerine çıkılması olasıdır. Bu nedenle önerilen dozun aşılmaması için diyet ve diğer ilaçlardan alınan kafein miktarı dikkate alınmalıdır. Yüksek doz kafein insomnia, huzursuzluk, anksiyete, irritabilite, baş ağrısı, gastrointestinal yakınmalar ve palpitasyon gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır. Kafein gibi ksantin türevleri miyokard görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol gibi maddelerin vazodilatatör etkilerini zayıflatabilir. Bu nedenle miyokard görüntüleme çalışmasından 24 saat önce kafein kullanılmamalıdır. Bir merkezi sinir sistemi (MSS) uyarıcısı olan kafein, sedatif ve tranklizan ilaçları karşı antagonistik etkiye sahiptir. Kafein fenilpropanolaminin taşikardik etkisini artırabilir. Kafeinin klozapin metabolizmasına karşı yarışmalı inhibisyon etkisi vardır. Bu nedenle klozapin ve kafein eşzamanlı kullanılmamalıdır. Kafein kan basıncını artırabilir ve atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokörlerin hipotansif etkisini azaltabilir. Bu ilaç beta blokörlerle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Eş zamanlı lityum karbonat ve kafein kullanımı serum lityum düzeyinde hafif-orta derecede artışa yol açabilir. Eşzamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır.. Monoamin oksidaz inhibitörleri kafeinin uyarıcı etkisini artırabilir. Metoksalen kafein klerensini azaltır ve kafeinin etkisini artırabilir. Fenitoin kafein klerensini iki katına çıkarırken kafein fenitoin metabolizmasını etkilemez. Pipemidik asit klerensini azaltarak, kafeinin etkisini artırır. Levotiroksin de kafein gibi kan basıncını artırabilir, bu nedenle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Efedrin ve kafein etkileşerek kardiyovasküler etkiye yol açabilir. Bu nedenle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Pediatrik popülasyonda bir etkileşim çalışması yapılmamıştır
Her bir poşet 400 mg parasetamol, 50 mg kafein, 5 mg klorfeniramin maleat, 300 mg askorbik asit içerir.
Farmakoterapötik grup: Diğer soğuk algınlığı preparatları ATC: R05X Etki mekanizması Parasetamol Parasetamol, analjezik ve antipiretik bir ajandır. Parasetamolün terapötik etkilerinin, siklooksijenaz enziminin inhibisyonu sonucu prostaglandin sentezinin inhibisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Parasetamolün periferik siklooksijenaza oranla santral siklooksijenaz üzerine daha etkili inhibitör olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Parasetamolün analjezik ve antipiretik özellikleri vardır fakat sadece zayıf anti-enflamatuvar özellikler gösterir. Bu durum; enflamatuvar dokuların diğer dokulara oranla daha yüksek seviyelerde hücresel peroksitler içermesi ve bu hücresel peroksitlerin parasetamolün siklooksijenaz inhibisyonunu önlemesiyle açıklanabilir. Psödoefedrin HCl Psödoefedrin, doğrudan veya dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir ve etkili bir üst solunum yolları dekonjestanıdır. Psödoefedrin, sistolik kan basıncının yükseltilmesinde ve taşikardi yaratılmasında efedrinden daha az etkilidir, ayrıca merkezi sinir sisteminin uyarılmasında da etkisi daha düşüktür. Psödoefedrin 4 saat süren dekonjestan etkisine 30 dakika içinde ulaşır. 60 mg psödoefedrinin, soğuk algınlığı ve rinitli hastalarda ve normal kişilerde ve alerjik rinitli hastalarda histamin uygulanmasından sonra nazal hava akımı ile ölçüldüğü şekilde, etkili bir nazal dekonjestan olduğu gösterilmiştir. Klorfeniramin maleat Klorfeniramin maleat; antihistaminik bir madde olup, kılcal damarlardaki geçirgenliği azaltarak burun akıntısı, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi belirtileri giderir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar TYLOL HOT C'yi her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde Günde 3 kez 1 poşet, en az 6 saat aralıklarla kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde, parasetamole bağlı hepatotoksisite riski nedeniyle günlük TYLOL HOT C dozu 4 poşeti aşmamalıdır. 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu TYLOL HOT C, ağızdan alınır ve aşağıdaki şekilde kullanılır: Her bir poşetin içindeki ilaç, 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su (80°C) veya oda sıcaklığındaki (25°C) su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve içilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlama sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır. Ancak TYLOL HOT C kafein içerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz. Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Eğer TYLOL HOT C'nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOL HOT C kullandıysanız Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazara ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir. Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir. TYLOL HOT C'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TYLOL HOT C'yi kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu ilacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışın. TYLOL HOT C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
TYLOL HOT C aşağıdaki durumlarda kontrendikedir. • İlacın içindeki etkin maddeler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda • 12 yaşın altındaki çocuklarda • Şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi>9) olan hastalarda • Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda • Şiddetli hipertansiyon, ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklarda • Şiddetli koroner arter hastalığı olanlarda • Diğer sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah baskılayıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri psikostimülanlar) ve beta-blokörler kullanan hastalarda • Disülfiram ile kronik alkolizm tedavisi • Antidepresan (lityum karbonat dahil), anksiyolitik (klozapin dahil) ve sedatif ilaç kullanımı ya da anksiyete bozukluğu • Efedrin kullanımı • Teofilin kullanımı • Miksiyon sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu • Dar açılı glokom
TYLOL HOT C, grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ve eklem ağrıları, ateş, nezle ve öksürüğün semptomatik tedavisinde endikedir. TYLOL HOT C, 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerin kullanımı içindir.
Tüm ilaçlar gibi TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa,TYLOL HOT C'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme) • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon) • Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen) • Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) • Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu) • Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) • Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) • Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi) • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı) • Aşırı duyarlılık • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar) • Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOL HOT C'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor. Yaygın • Uyku bozukluğu, • Bulantı, • Kusma, • Sersemlik, • Ağız kuruluğu, • Baş ağrısı, • Baş dönmesi, • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar, • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, • Karın ağrısı, • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz, • Kabızlık. Yaygın olmayan • Mide ve bağırsak kanalı kanaması, • Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz), • Yüksek dozda C vitamini alımından sonra zaman zaman baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluk görülmüştür. Seyrek • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), hemolitik anemi, diğer kan diskrazileri (kan bileşenlerinin yapı, işlev veya kalitesinde anormallik), • Alerjik reaksiyonlar, • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok), • Depresyon, huzursuzluk, kabuslar, • Anoreksi (iştahsızlık), • Konsantre olamama, • Bulanık görme, • Kulak çınlaması, • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), • Kalp ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı, • Düşük tansiyon (hipotansiyon), • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşial sekresyonda kalınlaşma, • İshal, • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme), • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır), • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı), • Halsizlik, göğüs sıkışması, • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık). Bilinmiyor • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk), • İrritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), • Anksiyete (kaygı, endişe), • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker, • Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensiz hareketler), • Üriner retansiyon (idrar yapamama), • Anaflaksi, bronkospazm, pozitif alerji testi, immün trombositopeni. Eğer sizde laboratuar incelemeleri yapılacaksa (örn. kan ya da idrar tahlili), doktorunuza TYLOL HOT C kullandığınızı bildirin. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
TYLOL HOT C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer, • TYLOL HOT C'nin içeriğindeki parasetamol, askorbik asit (C vitamini), kafein, klorfeniramin maleat adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, • 12 yaşın altındaki çocuklarda, • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz (Child-Pugh kategorisi 9'dan büyük) varsa, • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, • Şiddetli yüksek tansiyon ve taşikardinin (hızlı kalp atışı) eşlik ettiği hastalıklarda, • Şiddetli koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa, • Bu ilaçları kullanıyorsanız: dekonjestanlar (burun tıkanıklıklarını gidermek için kullanılan ilaçlar), trisiklik antidepresanlar, iştah baskılayıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri psikostimülanlar (sinir sistemini uyarıcı ilaçlar) ve beta-blokörler (yüksek tansiyon, kalpte ritm bozukluğu gibi durumlarda kullanılan ilaç grubu), • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen rahatsızlığınız varsa, • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa, • Uzun süreli devam eden alkol bağımlılığı tedavisi için disülfiram adı verilen ilacı kullanıyorsanız, • Depresyon (lityum karbonat dahil), anksiyete (klozapin dahil) ilaçları veya sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız ya da anksiyete (gerginlik) bozukluğunuz varsa, • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanıyorsanız, • Teofilin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) kullanıyorsanız. TYLOL HOT C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer, • Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikâyeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Steven Johnson Sendromu (SJS) (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermel nekroliz (TEN) (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut generalize ekzantematöz püstüloz (AGEP) (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir. • Aneminiz (kansızlık) varsa, • Akciğer hastalığınız varsa, • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa, • Astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve iltihap önleyici ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa, • Parasetamol, kafein, klorfeniramin maleat veya askorbik asit içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız, • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız. • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, • Kalp ritim bozukluğunuz ve kalp damar hastalığınız varsa, • Şeker hastalığınız varsa, • Fazla çalışan tiroidiniz veya tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa, • 60 yaş üzerindeyseniz, • Serebral ateroskleroz (beyindeki damar sertliği) hastasıysanız, • İdiyopatik ortostatik hipotansiyon (nedeni bilinmeyen, ayağa kalkar kalmaz tansiyonunuzun düşmesi) durumunda, • Diğer analjeziklerle (ağrı kesici ilaçlarla) birlikte kullanımı, • Uzun süre kullanımı, • Eğer böbrek taşlarınız varsa ya da böbrek taşlarına meyilli iseniz.. Bu durumda içeriğindeki askorbik asit (C vitamini) nedeniyle yüksek miktarda TYLOL HOT C kullanımında, böbrek taşları (kalsiyum oksalat taşları) oluşma tehlikesi ortaya çıkar. Bu durumda TYLOL HOT C kullanımına başlamadan önce doktorunuza danışın. 3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. TYLOL HOT C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Besinler TYLOL HOT C'nin emilim hızını azaltabilir. Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Diyet ile alınan kafein miktarına dikkat edilmelidir.. Yüksek doz kafein uykusuzluk, huzursuzluk, kaygı, baş ağrısı, mide ve barsak yakınmaları ve çarpıntı gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Hamilelerde yarar-zarar riski değerlendirerek kullanılmalıdır. Hamile hastalar kullanıma ait doktor tavsiyesine uymalıdırlar. Kafeinin spontan (kendiliğinden) düşük riskini artırma olasılığı nedeniyle gebelerde kullanılması önerilmez. Doktorunuz aksini söylemedikçe TYLOL HOT C'yi hamilelikte kullanmayınız.. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz aksini söylemedikçe, TYLOL HOT C'yi emzirme döneminde kullanmayınız.. Parasetamolün anne sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Kafein anne sütüne geçer ve emen bebeklerde istenmeyen etkilere (huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk, vs) neden olabilir. Araç ve makine kullanımı TYLOL HOT C uyuşukluğa, bazı hastalarda ise baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz. TYLOL HOT C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler TYLOL HOT C, her 1 poşette 142,76 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. TYLOL HOT C, sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL HOT C'nin etkisi değişebilir.. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz: • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn. Propantelin vb.) • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn. Metoklopramid vb.) • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi) • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar) • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç) • Domperidon (Bulantı-kusma tedavisinde kullanılır) • Alkol • Antidepresan ilaçlar (Ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) • Sakinleştirici ilaçlar (Sedatifler, trankilizanlar) TYLOL HOT C'yi burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antideprasanlar (örn. amitriptilin, nortriptilin imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI'leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. • Kardiyak glikozitlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır. • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini arttırır. • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini arttırır. • Tropisetron, granisetron, metokloprarnid (kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde kullanılan ilaçlar) • Miyokard (kalp kası) görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol, • Efedrin (hava yollarındaki tıkanıklıkların giderilmesi için kullanılır) • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirici olarak kullanılır) • Antihistaminikler (alerji veya iltihap durumlarında kullanılır) • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) • Simetidin (mide asidine karşı kullanılır) • Fenilpropanolamin, efedrin (soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır) • Klozapin (ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokör ilaçlar (kan basıncını düşürmek için kullanılır) • Disulfiram (alkolizm tedavisinde kullanılır) • Lityum (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır) • Tranklizanlar (sinirleri yatıştırmada kullanılır) • Pipemidik asit (idrar yolları enfeksiyonu tedavisinde kullanılır) • Teofilin (astım gibi hava yolları tıkanıklıkları tedavisinde kullanılır) • Levotiroksin (tiroid bezinin yeterli çalışmadığı durumlarda kullanılır) • John's Wort (sarı kantaron), (antidepresan olarak kullanılır) • Diğer ağrı kesiciler Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
Parasetamol Propantelin gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, parasetamolün yavaş emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha geç ortaya çıkmasına neden olabilir. Metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, parasetamolün daha hızlı emilmesine ve dolayısıyla parasetamolün etkisinin daha hızlı başlamasına neden olabilir. Bazı hipnotikler ve antiepileptik ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya rifampisin gibi karaciğerde hepatik mikrozomal enzim indüksiyonuna sebep olan ilaçların tek başına kullanıldığında zararsız olan parasetamol dozlarıyla eşzamanlı kullanımı karaciğer hasarına yol açabilir. Aşırı alkol tüketimi halinde, terapötik dozlarda bile parasetamol alınması da karaciğer hasarına neden olabilir. Parasetamolün kloramfenikol ile kombinasyon halinde kullanılması, kloramfenikolün yarılanma ömrünü uzatabilir ve dolayısıyla bu ilacın toksisite riskini artırabilir.. Parasetamol (veya metabolitleri), K vitaminine bağımlı koagülasyon faktörü sentezinde rol oynayan enzimler ile etkileşir. Parasetamol ile varfarin veya kumarin türevleri arasındaki etkileşimler, "uluslararası normalleştirilmis oran" (International Normalized Ratio, INR) değerinde bir artışa ve kanama riskinde bir artışa neden olabilir. Bundan dolayı, oral antikoagulan kullanan hastalar, tıbbi denetim ve kontrol olmadan uzun süreli parasetamol kullanmamalıdır. 5-hidroksitriptamin (serotonin) tip 3 reseptör antagonistleri olan tropisetron ve granisetron, farmakodinamik etkileşim ile parasetamolün analjezik etkisini tamamen baskılayabilir. Parasetamol ve azidotimidin (AZT-zidovudin) eşzamanlı kullanılması nötropeni eğilimini artırır. Bu nedenle tıbbi tavsiye olmadıkça, parasetamol AZT ile birlikte alınmamalıdır. Birden fazla ağrı kesiciyle kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir. Bunun hastaya ekstra bir fayda sağladığını gösteren çok az kanıt vardır ve genelde istenmeyen etkilerde artışa yol açmaktadır. Parasetamol emilim hızı metoklopramid ya da domperidon ile artabilir ve kolestiramin ile azalabilir. St. John's Wort (Hypericum perforatum-sarı kantaron) parasetamolün kan düzeylerini azaltabilir. Besinler ile birlikte alındığında parasetamolün emilim hızı azalabilir. Klorfeniramin maleat Klorfeniramin, santral etkili ilaçların (sempatomimetikler, antidepresanlar) etkilerini artırabilir. Alkol, barbitüratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini artırabilir. Atropin, trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörlerinin antimuskarinik etkilerini artırabilir. Klorfeniramin, fenitoin metabolizmasını inhibe eder, bu nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.. Antihistaminikler derideki histamin yanıtını baskılayabileceği için alerji testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir. Kafein Kafein, barbitüratlar, antihistaminikler vb. gibi birçok sedatif maddenin antagonistidir. Kafein, sempatomimetikler, tiroksin vb. gibi maddelerin neden olduğu taşikardiyi artırır. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram kafein metabolizmasını yavaşlatır; barbitüratlar ve sigara ise hızlandırır. Kafein, teofilinin eliminasyonunu azaltır. Kafein doğal olarak çay, kahve, çikolata ve bazı gazlı içeceklerde bulunur ve önerilen günlük dozun (520 mg/gün; 8 tablet) üzerine çıkılması olasıdır. Bu nedenle önerilen dozun aşılmaması için diyet ve diğer ilaçlardan alınan kafein miktarı dikkate alınmalıdır. Yüksek doz kafein insomnia, huzursuzluk, anksiyete, irritabilite, baş ağrısı, gastrointestinal yakınmalar ve palpitasyon gibi kafein ile ilişkili istenmeyen etki riskini artırır. Kafein gibi ksantin türevleri miyokard görüntülemesinde kullanılan adenozin ve dipiridamol gibi maddelerin vazodilatatör etkilerini zayıflatabilir. Bu nedenle miyokard görüntüleme çalışmasından 24 saat önce kafein kullanılmamalıdır. Bir merkezi sinir sistemi (MSS) uyarıcısı olan kafein, sedatif ve tranklizan ilaçları karşı antagonistik etkiye sahiptir. Kafein fenilpropanolaminin taşikardik etkisini artırabilir. Kafeinin klozapin metabolizmasına karşı yarışmalı inhibisyon etkisi vardır. Bu nedenle klozapin ve kafein eşzamanlı kullanılmamalıdır. Kafein kan basıncını artırabilir ve atenolol, metoprolol, oksprenolol ve propranolol gibi beta blokörlerin hipotansif etkisini azaltabilir. Bu ilaç beta blokörlerle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Eş zamanlı lityum karbonat ve kafein kullanımı serum lityum düzeyinde hafif-orta derecede artışa yol açabilir. Eşzamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır.. Monoamin oksidaz inhibitörleri kafeinin uyarıcı etkisini artırabilir. Metoksalen kafein klerensini azaltır ve kafeinin etkisini artırabilir. Fenitoin kafein klerensini iki katına çıkarırken kafein fenitoin metabolizmasını etkilemez. Pipemidik asit klerensini azaltarak, kafeinin etkisini artırır. Levotiroksin de kafein gibi kan basıncını artırabilir, bu nedenle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Efedrin ve kafein etkileşerek kardiyovasküler etkiye yol açabilir. Bu nedenle eşzamanlı kullanılmamalıdır. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Pediyatrik popülasyon Pediatrik popülasyonda bir etkileşim çalışması yapılmamıştır
Her bir poşet 400 mg parasetamol, 50 mg kafein, 5 mg klorfeniramin maleat, 300 mg askorbik asit içerir.
Farmakoterapötik grup: Diğer soğuk algınlığı preparatları ATC: R05X Etki mekanizması Parasetamol Parasetamol, analjezik ve antipiretik bir ajandır. Parasetamolün terapötik etkilerinin, siklooksijenaz enziminin inhibisyonu sonucu prostaglandin sentezinin inhibisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Parasetamolün periferik siklooksijenaza oranla santral siklooksijenaz üzerine daha etkili inhibitör olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Parasetamolün analjezik ve antipiretik özellikleri vardır fakat sadece zayıf anti-enflamatuvar özellikler gösterir. Bu durum; enflamatuvar dokuların diğer dokulara oranla daha yüksek seviyelerde hücresel peroksitler içermesi ve bu hücresel peroksitlerin parasetamolün siklooksijenaz inhibisyonunu önlemesiyle açıklanabilir. Psödoefedrin HCl Psödoefedrin, doğrudan veya dolaylı sempatomimetik aktiviteye sahiptir ve etkili bir üst solunum yolları dekonjestanıdır. Psödoefedrin, sistolik kan basıncının yükseltilmesinde ve taşikardi yaratılmasında efedrinden daha az etkilidir, ayrıca merkezi sinir sisteminin uyarılmasında da etkisi daha düşüktür. Psödoefedrin 4 saat süren dekonjestan etkisine 30 dakika içinde ulaşır. 60 mg psödoefedrinin, soğuk algınlığı ve rinitli hastalarda ve normal kişilerde ve alerjik rinitli hastalarda histamin uygulanmasından sonra nazal hava akımı ile ölçüldüğü şekilde, etkili bir nazal dekonjestan olduğu gösterilmiştir. Klorfeniramin maleat Klorfeniramin maleat; antihistaminik bir madde olup, kılcal damarlardaki geçirgenliği azaltarak burun akıntısı, aksırma, gözde sulanma ve kaşıntı gibi belirtileri giderir.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar TYLOL HOT C'yi her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde Günde 3 kez 1 poşet, en az 6 saat aralıklarla kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde, parasetamole bağlı hepatotoksisite riski nedeniyle günlük TYLOL HOT C dozu 4 poşeti aşmamalıdır. 5 günden uzun süre kullanılmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu TYLOL HOT C, ağızdan alınır ve aşağıdaki şekilde kullanılır: Her bir poşetin içindeki ilaç, 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su (80°C) veya oda sıcaklığındaki (25°C) su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve içilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlama sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır. Ancak TYLOL HOT C kafein içerdiğinden, yaşlılarda hekim önerisi olmadıkça kullanılmamalıdır. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz. Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Eğer TYLOL HOT C'nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Kullanmanız gerekenden daha fazla TYLOL HOT C kullandıysanız Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazara ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir. Doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir. Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir. TYLOL HOT C'yi kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. TYLOL HOT C'yi kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bu ilacın kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışın. TYLOL HOT C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
TYLOL HOT C aşağıdaki durumlarda kontrendikedir. • İlacın içindeki etkin maddeler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda • 12 yaşın altındaki çocuklarda • Şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh kategorisi>9) olan hastalarda • Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda • Şiddetli hipertansiyon, ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklarda • Şiddetli koroner arter hastalığı olanlarda • Diğer sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar, trisiklik antidepresanlar, iştah baskılayıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri psikostimülanlar) ve beta-blokörler kullanan hastalarda • Disülfiram ile kronik alkolizm tedavisi • Antidepresan (lityum karbonat dahil), anksiyolitik (klozapin dahil) ve sedatif ilaç kullanımı ya da anksiyete bozukluğu • Efedrin kullanımı • Teofilin kullanımı • Miksiyon sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu • Dar açılı glokom

YORUM YAPIN

* Doldurulması zorunlu alanlar


Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.