ZOLEXOL

  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  19.83 ₺
  2021-03-16
  FARMA-TEK OKSIKONAZOL
  N
  B
  ?
  ?
  E
  ZOLEXOL krem, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes veyaEpidermophyton floccosum'un sebep olduğu tinea pedis, tinea cruris ve tinea corporis'in topikal tedavisinde endikedir. ZOLEXOL krem ayrıca, Malassezia furfur'un sebep olduğu tinea (pityriasis) versicolor'un topikal tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli). 12 yaşın altındaki çocuklarda tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis ve tinea (pityriasis) versicolor'un nadir olarak görülmesine karşın, bu hastalıkların tedavisinde ZOLEXOL krem etkili bir şekilde kullanılabilir.
  Tüm ilaçlar gibi ZOLEXOL içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa ZOLEXOL'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, • Nefes darlığı, • Solunum sıkıntısı, • Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı, • Göğüste sıkışma hissi, • Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi, • Boğulma hissi, • Burun ve gözde kaşıntı, • Burun akıntısı, • Hapşırma, • Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, • Karın ağrısı, bulantı, kusma, • Baş dönmesi, • Bayılma hissi, • Kalpte çarpıntı. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLEXOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildigi sekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın: Kaşıntı, yanma Yaygın olmayan: Iritasyon, alerjik temasla ortaya çıkan deri hastalığı (alerjik kontakt dermatit), kıl kökü iltihabı, deride kızarıklık, kabarıklık, çatlak, döküntü, batma hissi veya beze (nodül). Bunlar ZOLEXOL'ün hafif yan etkileridir. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYlNIZ Eğer; • ZOLEXOL'ün etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa, Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • ZOLEXOL, gözler ve vajina (kadın üreme organı) ile temas etmemelidir. • ZOLEXOL, doktor tarafından önerilmediği takdirde diğer topikal ilaçlar ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. ZOLEXOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması ZOLEXOL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. ZOLEXOL hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir. Araç ve makine kullanımı ZOLEXOL'ün araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. ZOLEXOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ZOLEXOL 1 gram kremde 115 mg propilen glikol içermektedir. Bu nedenle ciltte iritasyona neden olabilir. ZOLEXOL 1 gram kremde 2 mg benzoik asit içermektedir. Bu nedenle deriye, göze ve mükoz membranlarına hafif derecede iritandır. ZOLEXOL 1 gram kremde 40 mg stearil alkol içermektedir. Bu nedenle bölgesel deri tepkimelerine (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatite)) neden olabilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları ZOLEXOL ile aynı zamanda kullanmayınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları ZOLEXOL ile aynı zamanda kullanmayınız. Diğer topikal ilaçlar ZOLEXOL'ün emilimini ya da etkinliğini değiştirebilir.
  1 gram kremde, 10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda oksikonazol nitrat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Topikal antifungal ATC kodu: D01AC11 Oksikonazol nitrat, imidazol türevi bir antifungal ajan olup hücre membranı geçirgenliği için öncelikli öneme sahip olan ergosterol biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Oksikonazol nitrat, çok çeşitli patojenik mantarlara karşı in vitro aktiviteye sahiptir. Oksikonazol hem in vitro çalışmalarda hem de enfekte olmuş deri bölgelerinde aşağıda belirtilen organizmaların birçok suşuna karşı etki göstermiştir (Bkz. Bölüm 4.1. Terapötik endikasyonlar ve 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli): • Epidermophyton floccosum • Trichophyton mentagrophytes • Trichophyton rubrum • Malassezia furfur Klinik önemleri bilinmemekle beraber aşağıda belirtilen in vitro veriler mevcuttur: Oksikonazol in vitro koşullarda, aşağıda belirtilen organizmaların birçok suşuna karşı tatmin edici bir minimum inhibitör konsantrasyona (MIK) sahiptir; ancak, belirtilen organizmaların sebep olduğu enfeksiyonların klinik olarak tedavisi için güvenlilik ve etkililiği yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışmalarla ortaya konulmamıştır: • Candida albicans • Microsporum audouini • Microsporum canis • Microsporum gypseum • Trichophyton tonsurans • Trichophyton violaceum
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ZOLEXOL'ü daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. ZOLEXOL'ü mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde 1 ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz. Uygulama yolu ve metodu Krem hafifçe parmakla ovularak emdirilir. Genital bölgedeki mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda mantar enfeksiyonlarının nadir olarak görülmesine karşın, bu hastalıkların tedavisinde ZOLEXOL krem etkili bir şekilde kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı ZOLEXOL'ün yaşlılarda özel kullanımı yoktur.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği ZOLEXOL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur. Eğer ZOLEXOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz. ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız bu dozu atlayın ve daha sonra diğer doz zamanında ilacı kullanmaya devam edin.. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız. ZOLEXOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.
  Oksikonazol veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda ZOLEXOL kullanımı kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın

  REÇETE GEBELİK ÇOCUK ALKOL SATIŞ YERİ
  N
  B
  ?
  ?
  E
  FİYAT FİRMA ETKEN MADDE
  19.83 ₺
  2021-03-16
  FARMA-TEK OKSIKONAZOL
  ZOLEXOL krem, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes veyaEpidermophyton floccosum'un sebep olduğu tinea pedis, tinea cruris ve tinea corporis'in topikal tedavisinde endikedir. ZOLEXOL krem ayrıca, Malassezia furfur'un sebep olduğu tinea (pityriasis) versicolor'un topikal tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli). 12 yaşın altındaki çocuklarda tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis ve tinea (pityriasis) versicolor'un nadir olarak görülmesine karşın, bu hastalıkların tedavisinde ZOLEXOL krem etkili bir şekilde kullanılabilir.
  Tüm ilaçlar gibi ZOLEXOL içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa ZOLEXOL'ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz • İlacın uygulandığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, • Nefes darlığı, • Solunum sıkıntısı, • Boğaz/gırtlak bölgesinde şişkinlik hissi ve duyu kaybı, • Göğüste sıkışma hissi, • Vücutta aşırı sıcaklık/soğukluk hissi, • Boğulma hissi, • Burun ve gözde kaşıntı, • Burun akıntısı, • Hapşırma, • Vücutta kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık, • Karın ağrısı, bulantı, kusma, • Baş dönmesi, • Bayılma hissi, • Kalpte çarpıntı. Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZOLEXOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildigi sekilde sıralanmıştır: • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir. • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir. • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir. • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın: Kaşıntı, yanma Yaygın olmayan: Iritasyon, alerjik temasla ortaya çıkan deri hastalığı (alerjik kontakt dermatit), kıl kökü iltihabı, deride kızarıklık, kabarıklık, çatlak, döküntü, batma hissi veya beze (nodül). Bunlar ZOLEXOL'ün hafif yan etkileridir. Yan etkilerin raporlanması Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
  ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYlNIZ Eğer; • ZOLEXOL'ün etkin maddesine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (hipersensitivite) varsa, Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. ZOLEXOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • ZOLEXOL, gözler ve vajina (kadın üreme organı) ile temas etmemelidir. • ZOLEXOL, doktor tarafından önerilmediği takdirde diğer topikal ilaçlar ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. ZOLEXOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması ZOLEXOL deriye uygulandığından yiyecek ve içecek etkisi yoktur. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. ZOLEXOL hamilelikte ancak doktor gerekli gördüğü takdirde kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Topikal uygulanan oksikonazol, anne sütüne geçer. Bu dönemde ilaç kullanıp kullanamayacağınıza risk/yarar ilişkisini değerlendirdikten sonra doktorunuz karar verecektir. Araç ve makine kullanımı ZOLEXOL'ün araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. ZOLEXOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ZOLEXOL 1 gram kremde 115 mg propilen glikol içermektedir. Bu nedenle ciltte iritasyona neden olabilir. ZOLEXOL 1 gram kremde 2 mg benzoik asit içermektedir. Bu nedenle deriye, göze ve mükoz membranlarına hafif derecede iritandır. ZOLEXOL 1 gram kremde 40 mg stearil alkol içermektedir. Bu nedenle bölgesel deri tepkimelerine (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatite)) neden olabilir.. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları ZOLEXOL ile aynı zamanda kullanmayınız. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz..
  Doktorunuz önermediği takdirde, diğer topikal ilaçları ZOLEXOL ile aynı zamanda kullanmayınız. Diğer topikal ilaçlar ZOLEXOL'ün emilimini ya da etkinliğini değiştirebilir.
  1 gram kremde, 10 mg oksikonazole eşdeğer miktarda oksikonazol nitrat içerir.
  Farmakoterapötik grup: Topikal antifungal ATC kodu: D01AC11 Oksikonazol nitrat, imidazol türevi bir antifungal ajan olup hücre membranı geçirgenliği için öncelikli öneme sahip olan ergosterol biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Oksikonazol nitrat, çok çeşitli patojenik mantarlara karşı in vitro aktiviteye sahiptir. Oksikonazol hem in vitro çalışmalarda hem de enfekte olmuş deri bölgelerinde aşağıda belirtilen organizmaların birçok suşuna karşı etki göstermiştir (Bkz. Bölüm 4.1. Terapötik endikasyonlar ve 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli): • Epidermophyton floccosum • Trichophyton mentagrophytes • Trichophyton rubrum • Malassezia furfur Klinik önemleri bilinmemekle beraber aşağıda belirtilen in vitro veriler mevcuttur: Oksikonazol in vitro koşullarda, aşağıda belirtilen organizmaların birçok suşuna karşı tatmin edici bir minimum inhibitör konsantrasyona (MIK) sahiptir; ancak, belirtilen organizmaların sebep olduğu enfeksiyonların klinik olarak tedavisi için güvenlilik ve etkililiği yeterli ve iyi kontrollü klinik çalışmalarla ortaya konulmamıştır: • Candida albicans • Microsporum audouini • Microsporum canis • Microsporum gypseum • Trichophyton tonsurans • Trichophyton violaceum
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar ZOLEXOL'ü daima doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. ZOLEXOL'ü mantar hastalığından etkilenen bölge ve çevresine günde 1 veya 2 defa uygulayınız. Hastalığın tekrarlamasını önlemek amacıyla, ayakta oluşan mantar tedavisinde 1 ay ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantar tedavisinde 2 hafta süreyle kullanmaya devam ediniz. Uygulama yolu ve metodu Krem hafifçe parmakla ovularak emdirilir. Genital bölgedeki mantar tedavisine, olası alkol iritasyonunu (tahriş) önlemek amacıyla, ürünün önce krem formu ile başlanmalı ve çözelti ile devam edilmelidir. Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda mantar enfeksiyonlarının nadir olarak görülmesine karşın, bu hastalıkların tedavisinde ZOLEXOL krem etkili bir şekilde kullanılabilir. Yaşlılarda kullanımı ZOLEXOL'ün yaşlılarda özel kullanımı yoktur.. Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği ZOLEXOL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel kullanımı yoktur. Eğer ZOLEXOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEXOL kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz ya da hastaneye başvurunuz. ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız ZOLEXOL'ü kullanmayı unutursanız bu dozu atlayın ve daha sonra diğer doz zamanında ilacı kullanmaya devam edin.. Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız. ZOLEXOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler Doktorunuza danışmadan tedaviyi sonlandırmayınız.
  Oksikonazol veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda ZOLEXOL kullanımı kontrendikedir.

  Bu ürün için hiç yorum yapılmamış.

  Yorum Yapın